KARIERI.bg - Обяви за работа http://www.karieri.bg/rss/?type=1 bg CRSS generator karieri@karieri.bg Eксперт в Отдел „Международни разплащания“ в СИБАНК http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32983&ref=rss &bull; Отговаря за обработката на плащания в чуждестранна валута и тяхното осчетоводяване<br /> &bull; Обработва входящи/изходящи валутни преводи в платежната система на банката<br /> &bull; Извършва сканинг и мониторинг на валутни преводи съобразно политиките и правилата на банката<br /> &bull; Поддържа регистър на ежедневните операции по ностро сметки на банката в чуждестранна<br /> валута при банки кореспонденти<br /> &bull; Съхранява и архивира налична документация, свързана с платежните процеси, прилагайки вътрешните правила за разплащания с чуждестранна валута<br /> <br /> 32983 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32983&ref=rss#comments Tue, 07 Jul 2015 00:00:00 +0300 Assistent/-in im Bereich Einkauf (m/w) in Лидл България ЕООД енд Ко.КД http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32985&ref=rss <u><strong>Ihre Aufgaben</strong></u><br /> &bull; Unterst&uuml;tzung der Einkaufsleiter im Tagesgesch&auml;ft<br /> &bull; B&uuml;roorganisation<br /> &bull; F&uuml;hrung von Korrespondenz<br /> &bull; Koordination und &Uuml;berwachung von Terminen<br /> &bull; Vor- und Nachbearbeitung von Besprechungen, Seminaren und Terminen<br /> &bull; Pflege des Warenwirtschaftssystems<br /> &bull; Aufbereitung von Analysen<br /> &bull; Erstellung und Kontrolle interner Listen, Tabellen und Berichte<br /> &bull; Organisation von Gesch&auml;ftsreisen und allgemeine Assistentsaufgaben<br /> 32985 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32985&ref=rss#comments Tue, 07 Jul 2015 00:00:00 +0300 Human Resources Executive in KPMG http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32991&ref=rss <br /> 32991 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32991&ref=rss#comments Tue, 07 Jul 2015 00:00:00 +0300 HUMAN RESOURCES MANAGER in CERATIZIT Bulgaria http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32949&ref=rss <br /> 32949 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32949&ref=rss#comments Mon, 06 Jul 2015 00:00:00 +0300 Member of the Executive Management / Production in CERATIZIT Bulgaria http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32950&ref=rss <br /> 32950 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32950&ref=rss#comments Mon, 06 Jul 2015 00:00:00 +0300 Касиер-консултант в гр. Димитровград в СИБАНК ЕАД http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32957&ref=rss &bull; Отговаря за оптималното управление на парите в брой;<br /> &bull; Извършва всички кешови транзакции и въвежда коректно данните в компютърната система;<br /> &bull; Идентифицира възможности за кръстосани продажби;<br /> &bull; Информира новите клиенти за продукти и услуги, които биха представлявали интерес за тях;<br /> &bull; Грижи се за добрата организация на работата и качественото обслужване на клиентите;<br /> &bull; Отговаря за изпълнението на задълженията, изложени в Закона за мерките срещу изпирането на пари и внимава за фалшиви банкноти и монети;<br /> &bull; Осигурява баланса по касата на офиса в края на работния ден.<br /> 32957 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32957&ref=rss#comments Mon, 06 Jul 2015 00:00:00 +0300 Chief Expert Modeling, Credit management Directorate in CIBANK http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32958&ref=rss &bull; Create, maintain and review statistical models/scorecards to predict clients&rsquo; creditworthiness<br /> &bull; Analyze (both periodically and ad hoc) the accuracy of risk predictions in a changing environment<br /> &bull; Review and adapt existing credit risk models<br /> &bull; Participate in managing the processes for the usage of these risk models (writing manuals, documenting procedures, initiate ICT changes, еtc.)<br /> &bull; Organize the implementation of new models<br /> &bull; Keep regular contacts with the users of the models throughout the commercial network of KBC Group<br /> 32958 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32958&ref=rss#comments Mon, 06 Jul 2015 00:00:00 +0300 Expert in MIS Unit, Finance Directorate in CIBANK http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32959&ref=rss &bull; Actively takes part in the development and implementation of the Management Information System (MIS);<br /> &bull; Participates in the definition and development of the new reports in MIS;<br /> &bull; Maintains the Management Information System;<br /> &bull; Participates in the day to day reporting activities of the Finance directorate;<br /> &bull; Participates in the regular meetings with the Business to discuss the implementation, development and evolution of the BI (Business Intelligence Development) tool;<br /> &bull; Works in close collaboration with other business units to support and define their reporting needs.<br /> 32959 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32959&ref=rss#comments Mon, 06 Jul 2015 00:00:00 +0300 Юрист в Дирекция „Правно обслужване и методология" в СИБАНК ЕАД http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32960&ref=rss &bull; Оказва административна помощ на звеното;<br /> &bull; Участва в подготовката на документи свързани с учредяване, заличаване и подновяване на обезпечения по кредитни сделки;<br /> &bull; Преглежда и анализира документи във връзка с обезпечения по кредитни сделки;<br /> &bull; Осъществява комуникации с кредитни експерти, нотариуси, служители в ЦРОЗ, ТР и други регистри във връзка с реализиране на обезпечителни сделки;<br /> &bull; Следи промяна в нормативната уредба, регламентираща кредитната дейност.<br /> 32960 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32960&ref=rss#comments Mon, 06 Jul 2015 00:00:00 +0300 Office Sales Specialist in Manpower Bulgaria http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32961&ref=rss Manpower Inc. is a world leader in the staffing industry, providing workforce management services and solutions to customers through 4,400 offices in 80 countries. Manpower also provides a range of staffing solutions, engagement and consulting services World Wide.<br /> <br /> We are currently looking for our partner &ndash; international company, specialized in trade of industrial and pipeline equipment (pipes, fittings, strainers, pressure reducing and safety valves, steam traps, actuators, insulation, PP-R systems, etc.) and exclusive representative some of the world&rsquo;s leading brands in the sector:<br /> <br /> Office Sales Specialist<br /> <br /> &bull; To achieve personal as well as company targets set by the management;<br /> &bull; To manage and to interpret customers requirements in order to anticipate and meet their needs in terms of quality, price and delivery time, hence developing long-term relationships;<br /> &bull; Make researches and gather information for the market and competition;<br /> &bull; Build and develop relationships with clients in order to anticipate and meet their needs in terms of quality, price and delivery time;<br /> &bull; Prepare trade offers, tender documentation, negotiates price and other terms in the contracts;<br /> &bull; Achieve personal as well as company targets set by the management;<br /> &bull; Analyze and comprehend costs of goods, profits and sales; Prepare sales reports;<br /> &bull; Communicate with the producers and support marketing activities by attending trade shows, fairs and various conferences;<br /> &bull; To assist and back up the activities of the Sales Department (mainly when the sales engineers are outside of the office on company tasks);<br /> &bull; To assist and back up the activities of the office department (office manager / office assistant / Import export department / accountancy department);<br /> 32961 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32961&ref=rss#comments Mon, 06 Jul 2015 00:00:00 +0300 B2B Търговски представител - реклама в Manpower Bulgaria http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32962&ref=rss - Осъществяване на контакти с нови и настоящи клиенти и партньори на фирмата в областта на рекламата;<br /> - Приемане на клиентски запитвания (устни и писмени), както и изготвяне на оферти;<br /> - Изготвяне на презентации за нуждите на клиентите;<br /> - Водене на търговски преговори относно цени, позиции и технически параметри;<br /> - Изготвяне и съхраняване на договори, анекси, търговски условия, справки и анализи за нуждите на Ръководството; 32962 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32962&ref=rss#comments Mon, 06 Jul 2015 00:00:00 +0300 Administrative Assistant in the Copy Center in The American College of Sofia http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32963&ref=rss <br /> 32963 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32963&ref=rss#comments Mon, 06 Jul 2015 00:00:00 +0300 School Doctor in The American College of Sofia http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32964&ref=rss <br /> 32964 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32964&ref=rss#comments Mon, 06 Jul 2015 00:00:00 +0300 Front Desk Clerk, SPA CENTRE http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32965&ref=rss Our client is a luxury spa hotel in Stara Zagora area, which seeking to recruit:<br /> <br /> Front Desk Clerk, SPA CENTRE<br /> <br /> Requirements:<br /> - University degree in Tourism;<br /> - Excellent command of written and spoken English;<br /> - Excellent command of written and spoken Russian language (advantage);<br /> - 1 to 3 year experience as administrator in Spa Centre: required;<br /> - Representative look;<br /> - Very good communication;<br /> - Very good presentation skills;<br /> <br /> Company offers:<br /> - Working in a team of professionals;<br /> - Motivating remuneration;<br /> - Very good working conditions;<br /> - Interesting and challenging work;<br /> <br /> If you are sunny, communicative, positive person with sense of responsibility and experience in the field of tourism and spa services, please sent your CV with recent photo in both Bulgarian and English.<br /> <br /> We will contact only with the suitable candidates according to the requirements.<br /> <br /> License № 1612, valid to 02nd of August 2018 32965 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32965&ref=rss#comments Mon, 06 Jul 2015 00:00:00 +0300 Full Time Teacher in Sports / Part Time Teacher in Information Technologies in The American College of Sofia http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32966&ref=rss <br /> 32966 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32966&ref=rss#comments Mon, 06 Jul 2015 00:00:00 +0300 Търговец на едрогабаритна земеделска техника за Северна България в Solo HR Consulting http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32969&ref=rss Нашият клиент е компания за продажба и сервиз на трактори, комбайни, прикачен инвентар и резервни части, която търси:<br /> <br /> Търговец на едрогабаритна земеделска техника<br /> <br /> Изисквания:<br /> - Висше техническо или икономическо образование;<br /> - Опит на подобна позицията: 5 години;<br /> - Познания и опит в областта на земеделието;<br /> - Познания и опит в областта на земеделска техника;<br /> - Много добро владеене на английски език писмено и устно;<br /> - Владеене на втори западен език: предимство;<br /> - Компютърна грамотност: MS Office Word, Excel, Интернет;<br /> - Умение за работа в клиенти;<br /> - Умение за работа в екип;<br /> - Умение за управление на екип;<br /> - Инициативност;<br /> - Лидерски умения;<br /> - Комуникативност;<br /> - Шофьорска книжка;<br /> <br /> Вашите задължения ще бъдат да:<br /> - Продавате земеделска техника на настоящи и потенциални клиенти на компанията в региона;<br /> - Консултирате на клиентите относно техническите параметри, гаранционни срокове, условия за продажбите, начините на експлоатация;<br /> - Изготвяте и представяте ценова оферта;<br /> - Водите преговори за покупко-продажба и изготвяте договор при съгласие за покупка от страна на клиента;<br /> - Изготвяте справки за нуждите на ръководството;<br /> <br /> Фирмата предлага:<br /> - Добро заплащане: твърда заплата + % от осъществените продажби;<br /> - Работа в бързоразвиваща се компания;<br /> - Работа в екип от професионалисти;<br /> <br /> Лиценз 1612, валиден до 2018г. 32969 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32969&ref=rss#comments Mon, 06 Jul 2015 00:00:00 +0300 Assistant Manager Quality Control, Food Industry в Solo HR Consulting http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32970&ref=rss Our client is an international company, specialized in production and distribution of traditional ready to eat meals from Mediterranean Cuisine for the last 60 years. The company seeking for its manufactory outside of Stara Zagora:<br /> <br /> Assistant Manager Quality Control, Food Industry<br /> <br /> Requirements:<br /> - Suitable university education;<br /> - 5-year experience on a similar position;<br /> - Good knowledge of English, writing and speaking, is an advantage;<br /> - Experience on a similar position in a foreign company is an advantage;<br /> - Knowledge and experience in safety and quality assurance systems;<br /> - Willingness to work in a dynamic environment;<br /> - Willingness to work on shifts;<br /> - Driving license;<br /> - Excellent skills in MS Office;<br /> - Theoretical and practical knowledge of food standards 22000-2005 and higher;<br /> - Experience in processes of food manufacturing and quality control;<br /> <br /> The company offers:<br /> - Motivating remuneration;<br /> - Very good working conditions;<br /> - Interesting and challenging work;<br /> - Long-term contract;<br /> - Professional working environment;<br /> <br /> Please apply only with European sample of CV in both Bulgarian and English, with recent photo.<br /> <br /> License № 1612, valid until 02nd of August 2018 32970 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32970&ref=rss#comments Mon, 06 Jul 2015 00:00:00 +0300 Консултант Продажби в отдел в Solo HR Consulting http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32971&ref=rss Нашият клиент е търговска компания в сферата на обзавеждането за дома и офиса, която търси да назначи:<br /> <br /> Консултант Продажби в отдел &quot;Мебели&quot;<br /> <br /> Изисквания:<br /> - Висше образование: специалност &quot;Интериорен дизайн&quot; или &quot;Архитектура&quot;;<br /> - Опит в продажбите на такъв тип продукти и работата с клиенти: минимум 3 години;<br /> - Опит в сферата на интериорния дизайн: минимум 5 години;<br /> - Опит в работата с AutoCad;<br /> - Добра компютърна грамотност MS Office и Интернет;<br /> - Желание за работа в сферата на интериорния дизайн;<br /> - Добри търговски умения;<br /> - Комуникативност;<br /> - Позитивна и мотивирана личност;<br /> - Умение за работа в екип;<br /> <br /> Вашите задължения ще бъдат да:<br /> - консултирате клиентите относно характеристиките на продуктите;<br /> - предлагате разнообразни интериорни решения на клиента, съгласно изискванията му;<br /> - извършвате продажби и привличане на клиенти;<br /> - сключвате договори;<br /> - подготвяте и оформяте поръчки;<br /> <br /> Фирмата предлага:<br /> - Много добро твърдо заплащане и бонусна система обвързана с резултатите;<br /> - Дългосрочни трудови отношения;<br /> - Работа в екип от професионалисти;<br /> <br /> Лиценз 1612, издаден на 02 август 2013г. 32971 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32971&ref=rss#comments Mon, 06 Jul 2015 00:00:00 +0300 Съдебен Деловодител в Solo HR Consulting http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32972&ref=rss Нашият клиент е частен съдебен изпълнител, който търси за своята кантора:<br /> <br /> Съдебен Деловодител<br /> <br /> Изисквания:<br /> - Висше юридическо образование;<br /> - Притежание на правоспособност за юрист;<br /> - Притежание на правоспособност за ПЧСИ: предимство;<br /> - Опит и познания в областта на гражданското право;<br /> - Опит и познания в областта на изпълнителнителния процес;<br /> - Опит и познания в областта на семейното;<br /> - Опит и познания в областта на вещното право;<br /> - Опит и познания в областта на наследственото право;<br /> - Опит и познания в областта на облигационното право;<br /> - Умения и познания за водене на деловодство;<br /> - Познаване на всички нормативни разпоредби, касаещи качествено изпълнение на длъжността &ldquo;Съдебен деловодител&ldquo;;<br /> - Познания по ПАС, Етичния кодекс на съдебните служители, Правилника за вътрешния трудов ред, Вътрешните правила и процедури, утвърдени от административния ръководител на съда;<br /> - Познаване на Закона за здравословни и безопасни условия на труд;<br /> - Опит в управлението на хора;<br /> - Компютърна грамотност: MS Office World, Excel, Интернет; Google drive;<br /> - Отлично познаване на българската граматика и правопис;<br /> - Умения за усвояване на знания за работа със специализиран софтуер;<br /> - Проактивност;<br /> - Организационни умения;<br /> - Умение за работа в екип;<br /> - Лидерски умения;<br /> - Диалогичност;<br /> <br /> Задължения:<br /> - Окомплектова образуваните и разпределени на съдията-докладчик входящи документи;<br /> - Прилага новопостъпили документи;<br /> - Подрежда и номерира документите към делата;<br /> - Подготвя делата за доклад;<br /> - Изпълнява указанията на съдията-докладчик по делото;<br /> - Изготвя списъци на призовани за първо съдебно заседание лица;<br /> - Изготвя и изпраща уведомления за решения и определения по делата;<br /> - Изготвя преписи от документи и решения;<br /> - Вписва данни по делата и води електронен и хартиен дневник за статуса и местоположението на делата;<br /> - Прави справки по делата;<br /> - Изготвя всички видове статистически форми и отчети, инвентаризационни протоколи;<br /> - Изготвя електронните досиета на делата;<br /> - Изпълнява и други задължения възложени от председателя на съда и съдебния администратор;<br /> <br /> Носи наказателна отговорност за:<br /> - точното и качествено изпълнение на утвърдените с настоящата длъжностна характеристика задачи;<br /> - получената и пренасяна документация;<br /> - опазване на получената служебна информация;<br /> - за спазване на трудовата и технологичната дисциплина;<br /> - спазване на ПАС, Етичния кодекс на съдебните служители, Правилника за вътрешния трудов ред, Вътрешните правила и процедури, утвърдени от административния ръководител на съда;<br /> - административни пропуски и нарушения, създаващи предпоставки за корупция, измами и нередности;<br /> <br /> Работодателят предлага:<br /> - дългосрочни трудови взаимоотношения;<br /> - работа в екип от професионалисти;<br /> - кариерно развитие;<br /> <br /> При интерес моля подавайте вашата автобиография в европейски формат на български език, придруждена с актуална снимка паспортен формат.<br /> <br /> Лиценз 1612, валиден до 02.08.2018г. 32972 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32972&ref=rss#comments Mon, 06 Jul 2015 00:00:00 +0300 Технически мениджър в Solo HR Consulting http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32973&ref=rss Нашият клиент е производствена компания в сферата на хранително-вкусовата промишленост, която търси за завода си извън Ст.Загора:<br /> <br /> Технически мениджър<br /> <br /> Изисквания:<br /> - Висше техническо образование: машинен инженер;<br /> - Опит в управлението на производствените процеси в ХВП: минимум 3 г.;<br /> - Опит в управлението на екип от техници;<br /> - Владеенето на английски е предимство;<br /> - Отлична компютърна грамотност;<br /> - Готовност за командировки в страната и чужбина;<br /> - Шофьорска книжка: категория B;<br /> <br /> Фирмата предлага:<br /> - Дългосрочни трудови взаимоотношения;<br /> - Работа в екип от професионалисти;<br /> - Добро заплащане;<br /> - Възможност за кариерно развитие;<br /> <br /> Лиценз 1612 валиден до 02.08.2018г. 32973 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32973&ref=rss#comments Mon, 06 Jul 2015 00:00:00 +0300 Търговски представител за Южна България в Solo HR Consulting http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32974&ref=rss Нашият клиент е компания за внос, продажба и сервиз на земеделска техника и инвентар.<br /> Клиентът ни търси да назначи за представителството си в регион &quot;Южна България&quot;:<br /> <br /> Търговски представител за Южна България<br /> <br /> Изисквания:<br /> - Висше техническо или икономическо образование;<br /> - Опит в продажбата на земеделска, пътна или автотехника: минимум 3 години;<br /> - Познания и опит в областта на земеделието;<br /> - Познания и опит в областта на земеделската техника;<br /> - Опит във воденето на преговори и сключване на сделки;<br /> - Отлични търговски умения;<br /> - Много добри комуникативни умения;<br /> - Много добри презентационни умения;<br /> - Много добри организационни качества;<br /> - Умения за самостоятелна работа и планиране на работния ден;<br /> - Компютърна грамотност: MS Office и Интернет;<br /> - Шофьорска книжка.<br /> <br /> Вашите задължения ще са да:<br /> - извършвате продажби на земеделска техника на настоящи и потенциални клиенти на компанията;<br /> - разработване и внедряване на работещи механизми за повишаване на продажбите;<br /> - проучвате пазара за подобни услуги;<br /> - изготвяте и предавате периодична справка за извършената от вас работа в сферата на продажбите;<br /> - участвате активно в подготовката и участието на фирмата в изложения в България и чужбина;<br /> - подготвяте и въвеждате в действие продажбен план включващ: планиран обем продажби, потенциални и най-големи клиенти;<br /> - организирате и съхранявате пълната информация за клиентите, извършените продажби, проучванията на пазара, информацията за конкурентите, ценовите листи;<br /> - изготвяне на базата на всекидневната ви работа на отчети до ръководството;<br /> <br /> Фирмата предлага:<br /> - Да сте част от един успешен екип от млади професионалисти;<br /> - Динамична работа свързана с пътуване в цялата страна;<br /> - Отлични работни условия;<br /> - Възможност за професионално и лично развитие;<br /> <br /> Ако Вие сте отговорен, лоялен, мотивиран, само задвижващ се човек, който търси истинска реализация и тази обява представлява интерес за вас, моля изпратете вашето CV с приложена актуална снимка, като е задължително да указвате референтния номер на длъжността.<br /> <br /> Лиценз 1612, издаден на 02 август 2013г. 32974 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32974&ref=rss#comments Mon, 06 Jul 2015 00:00:00 +0300 Конструктор на зърно бази и ССТ в Solo HR Consulting http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32975&ref=rss Нашият клиент е компания, проектираща, изграждаща и продаваща зърно бази и ССТ, който търси:<br /> <br /> Конструктор на зърно бази и ССТ<br /> <br /> Изисквания:<br /> - Висше инженерно образование: машинен инженер или строителен инженер; квалификация &quot;Метални конструкции&quot; или сгради;<br /> - Отлични компютърни умения за работа с AUTOCAT;<br /> - Опит в проектирането на метални конструкции, съоръжения или сгради: мин. 5 г.;<br /> - Отлично владеене на английски език;<br /> - Владеене на втори западен език: предимство;<br /> - Готовност за командировки в страната и чужбина;<br /> - Представителен външен вид;<br /> - Умение за работа с клиенти;<br /> - Комуникативност;<br /> - Шофьорска книжка: категория В;<br /> <br /> Вашите задължения ще бъдат свързани с това да подпомагате и допълвате дейността на главния конструктор в изготвянето на оферти, изнасянето на презентации и сключването на търговски сделки.<br /> <br /> Ако вие сте млад, амбициозен специалист, готов да се развива, то това е вашето работно място.<br /> <br /> Компанията предлага:<br /> - много добро заплащане;<br /> - работа в екип от професионалисти;<br /> - обучение и развитие;<br /> - дългосрочни трудови отношения;<br /> <br /> Лиценз 1612 издаден на 02.08.2013г. 32975 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32975&ref=rss#comments Mon, 06 Jul 2015 00:00:00 +0300 Мениджър, отдел Логистика http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32976&ref=rss Вашият клиент е производствена компания в сферата на металните изделия, която търси да назначи:<br /> <br /> Мениджър, отдел Логистика<br /> <br /> - Висше техническо или икономическо образование;<br /> - Опит на подобна позиция: минимум 4 години;<br /> - Много добро владеене на английски и руски език, писмено и говоримо;<br /> - Владеене на друг западен език (предимство);<br /> - Опит в продажбите на външнотърговски пазари: 4 години;<br /> - Много добра компютърна грамотност MS Office.<br /> - Шофьорска книжка;<br /> - Лоялност и коректност;<br /> - Инициативност и комбинативно мислене;<br /> - Умение за работа в екип и в динамична среда;<br /> <br /> Отговорности:<br /> - Организира и участва активно във външнотърговската дейност на фирмата;<br /> - Участва във разработването на външнотърговската и маркетингова стратегия на компанията;<br /> - Проучва на пазара за подобна дейност;<br /> - Изготвя прогнози и планове с цел увеличаване на обема продажби;<br /> - Участва в разработването и внедряването на стратегия за развитие на търговската структура на компанията;<br /> - Участва пряко в изграждането и налагането на оптимални договорни отношения с клиенти и партньори на фирмата;<br /> - Участва в подготовката, разработването и изпълнението на търговски програми и промоции;<br /> - Участва в разработването и внедряването на обновена търговска политика по продажбите;<br /> - Активно търси и осъществява делови контакти с потенциални клиенти на компанията;<br /> - Изготвя оферти, презентации, предлага търговски пакети на ключови клиенти;<br /> <br /> Фирмата предлага:<br /> - Работа в екип от професионалисти;<br /> - Работа в международна компания;<br /> - Добро заплащане;<br /> <br /> Лиценз № 1612, валиден до 02.08.2018г. 32976 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32976&ref=rss#comments Mon, 06 Jul 2015 00:00:00 +0300 SALESFORCE / CRM ADMINISTRATOR в DNB Solutions Ltd. http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32977&ref=rss DNB Solutions Ltd., a Business Process Outsourcing and service provider, is looking for an experienced Salesforce.com Administrator who can manage all day-to-day Salesforce Administration tasks for clients.<br /> <br /> The Salesforce.com Administrator is responsible for ongoing administration/support and training on applications for a client records management database, implemented on the Salesforce.com platform.<br /> <br /> A successful candidate should have prior experience with using and managing a customer database. They should be an analytical, team oriented, highly detailed expert multi-tasker able to work in a fast-paced environment. Individual will work closely with other marketing, sales and sales operations teams.<br /> <br /> <strong>Responsibilities will include but will not be limited to:</strong> <ul> <li>Perform all administration process (including, but not limited to Workflows, Validation Rule, Approval Process, Assignment Rule, List Generation);</li> <li>Regularly perform database de-duping and cleanup procedures;</li> <li>Manage ongoing support requests and administrative needs of users;</li> <li>Develop reports, dashboards, and processes to continuously monitor data quality and integrity;</li> <li>Assist users with report design and management;</li> <li>Work with various functions and end users to identify, document, and communicate standard business processes as they relate to the database;</li> <li>Work with management to identify new and creative opportunities to leverage the database to support additional business processes or functions;</li> <li>Work with marketing team to integrate inbound and outbound marketing and communication initiatives into the database;</li> <li>Develop training plans, materials, and documentation for database users, keep materials up-to-date, and coordinate new user and ongoing training sessions via webinar or in person.</li> <li>Work with Salesforce.com implementation partners and Salesforce add on applications as required;</li> </ul> 32977 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32977&ref=rss#comments Mon, 06 Jul 2015 00:00:00 +0300 IT SALES SPECIALIST [GIS Software Solutions] in Manpower Bulgaria http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32980&ref=rss IT SALES SPECIALIST<br /> <br /> Manpower Inc. is a world leader in the staffing industry, providing workforce management services and solutions to customers through 4,400 offices in 80 countries. Manpower also provides a range of staffing solutions, engagement and consulting services worldwide.<br /> <br /> Now Manpower Bulgaria is looking for one of its most respectful partners &ndash; an international supplier of Geographic Information System software, web GIS and geodatabase management applications, for experienced, results-oriented and ambitious candidates for the position of:<br /> <br /> IT SALES<br /> <br /> Esri Bulgaria Company<br /> <br /> Our passion for improving quality of life and achieving organizational goals through Geographic Information System is at the heart of everything we do. Esri&rsquo;s (GIS) technology inspires and enables governments, universities, and businesses worldwide to save money, lives, and our environment through a deeper understanding of the changing world around them.<br /> Position Summary<br /> <br /> Bring your strategies vision, sales, discipline, and business leadership to help our enterprise customers in meeting their business objectives. You'll help them translate real-world needs and implement practical , state-of-the-art Esri GIS solutions.<br /> <br /> This is a unique opportunity to apply your domain knowledge and sales experience across a variety of markets and lavarage the business value of our geospatial technology.<br /> <br /> Responsibilities<br /> <br /> Prospect and develop opportunities to partner with key stakeholders mainly in state Administration to envision, develop, and implement a location strategy for their organization<br /> <br /> Clearly articulate the strength and value proposition of the ArcGIS platform and Esri GIS solutions.<br /> <br /> Develop and maintain a healthy pipeline of opportunities for business growth<br /> <br /> Understand the key business drivers within an organization and communicate with key business stakeholders<br /> <br /> Successfully execute the sales process for all opportunities<br /> <br /> Be resourceful and take initiative to resolve issues<br /> Requirements<br /> <br /> Five or more years of enterprise sales experience providing platform solutions in the Government sector in Bulgaria<br /> <br /> A passion for technology and a strong drive for customer outcomes<br /> <br /> Demonstrated experience with strong partnerships and advocacy with customers<br /> <br /> Excellent presentation and negotiation skills including good listening, probing, and qualification abilities<br /> <br /> Excellent written and verbal communication and interpersonal skills<br /> <br /> Highly motivated team player with a mature, positive attitude and passion to meet the challenges and opportunities<br /> <br /> <br /> <br /> If you want to explore this opportunity, please send us your CV and Get your motor Running!<br /> <br /> Thank You!<br /> <br /> The confidentiality of your personal data is assured! Manpower Bulgaria has License № 1385/23.12.2011 for providing human resource services, valid until 23.12.2016<br /> 32980 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32980&ref=rss#comments Mon, 06 Jul 2015 00:00:00 +0300 Recruitment Marketing Associate in Заедно в час/Teach For Bulgaria http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32956&ref=rss We are currently looking for a Recruitment Marketing Associate for our Marketing and Communications team. This role is essential to ensuring the sustainable growth and impact of Teach For Bulgaria through effectively positioning our program among the highest possible number of top university graduates in Bulgaria and abroad, young professionals and career changers who we recruit to become highly achieving inspirational teachers to underprivileged students across the country.<br /> <br /> The Recruitment Marketing Associate will have a key role in leading the organization&rsquo;s recruitment marketing strategy that strives to increase the awareness of our program among our target market and attracts, through the tools of marketing, maximum number of quality applications. In addition, he or she will be able to apply his or her exceptional writing skills in producing written content for various types of marketing collateral including brochures, posters, website and online media postings, press releases and/or articles.<br /> <br /> We are looking for a candidate who has excellent written and oral communication skills, creativity, and strong strategic and analytical thinking. Candidates with previous experience in marketing, online media management and/or copywriting are highly encouraged to apply. Previous experience with recruitment and human resource functions is not necessary to effectively handle this role. The candidate must possess minimum 2 years of full-time work experience, preferably in a marketing agency or an in-house marketing department.<br /> <br /> <strong>Key priorities of the role include:</strong><br /> <br /> 1. Lead Teach For Bulgaria&rsquo;s recruitment marketing strategy to generate an increased awareness of<br /> the program among our target market and support the efforts of the Admissions team to reach<br /> their recruitment targets.<br /> <br /> 2. Research and analyze our target market to better understand its characteristics, formulate core<br /> messages and identify key communications channels.<br /> <br /> 3. Manage Teach For Bulgaria&rsquo;s online media channels to ensure that they engage our target market and generate applications.<br /> <br /> 4. Identify and execute recruitment marketing campaigns through which we can reach maximum target applicants with our core messages.<br /> <br /> 5. Manage the production of recruitment marketing collateral (brochures, posters, etc.) and writing texts to be included in.<br /> <br /> <strong>Please review the detailed job description here: http://zaednovchas.bg/career/recruitment-marketing-associate/. </strong><br /> <br /> <strong>To apply, please submit your professional CV and cover letter in English to Tsvetelin Bikov, Marketing and Communications Manager (email: t.bikov@zaednovchas.bg) by July 15, 2015. </strong><br /> <br /> <strong>Please note that we review candidates on a rolling basis, so early applications are highly encouraged!</strong><br /> 32956 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32956&ref=rss#comments Sat, 04 Jul 2015 00:00:00 +0300 РЪКОВОДИТЕЛ ОТДЕЛ “РИПОРТИНГ И ОТЧЕТИ” в ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32951&ref=rss o Изготвяне на индивидуални и консолидирани финансови отчети по МСФО на тримесечна и годишна база;<br /> o Изготвяне на отчети за целите на консолидацията на предприятието майка в чужбина;<br /> o Изготвяне на отчети и справки за целите на БНБ и НСИ;<br /> o Координация на процеса на вътрешно-групово отчитане на сделки със свързани лица;<br /> o Данъчно преобразуване и данъчни казуси;<br /> o Осъществяване на методологична подкрепа при прилагането на МСФО;<br /> o Активна комуникация с рипортинг отдела на предприятието майка и дъшерните дружества;<br /> o Комуникация с одиторите на дружеството и дъщерните компании<br /> 32951 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32951&ref=rss#comments Fri, 03 Jul 2015 00:00:00 +0300 Modern Trade Manager in AIMS Human Capital http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32952&ref=rss Acting as a key business partner in Sales Leadership Team and being the architect and mentor of a high performing Key Account Team, you will be:<br /> &bull; Developing a long-term strategic sales plans for sustainably profitable growth<br /> &bull; Driving the development of customer sales strategy &amp; image<br /> &bull; Boosting sales volume and revenue, smartly upgrading distribution, merchandising and customer engagement<br /> &bull; Addressing barriers to penetration in collaboration with Leadership Team to ensure achievement of annual &amp; long term local business objectives<br /> &bull; Safeguarding in-store execution through Key Account Team and in collaboration with Merchandisers, Field Force and Marketing<br /> &bull; Reporting directly to the Country Manager<br /> 32952 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32952&ref=rss#comments Fri, 03 Jul 2015 00:00:00 +0300 Key Account Manager in Manpower Bulgaria http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32953&ref=rss Manpower Inc. is a world leader in the staffing industry, providing workforce management services and solutions to customers through around 4,400 offices in more than 80 countries. Manpower also provides a range of staffing solutions, engagement and consulting services World Wide.<br /> <br /> We are currently looking for one of our partners &ndash; global leader in the printing area and solutions &ndash; experienced and ambitious candidates for the position of:<br /> <br /> Key Account Manager<br /> <br /> Responsibilities:<br /> ∙ Implementation of the entire sales cycle;<br /> ∙ Monitoring and developing the existing clients;<br /> ∙ Generating new clients and identification of new business opportunities;<br /> ∙ Proactive sales activities and cooperation with sales team;<br /> ∙ Evaluation of the market needs and trends as well as competitors' activities;<br /> ∙ Close cooperation with the administrative and technical departments;<br /> ∙ Regular reporting and presentation of results to the supervising manager;<br /> ∙ Presentation of the solution to potential clients. 32953 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32953&ref=rss#comments Fri, 03 Jul 2015 00:00:00 +0300 МЕНИДЖЪР НАПРАВЛЕНИЕ в Eвромаркет Груп http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32934&ref=rss Евромаркет Груп е най-големият доставчик на индустриално оборудване и строителна техника в България.<br /> <br /> С цел разширяване на продуктовото си портфолио и предлагането на цялостни решения на нашите клиенти Евромаркет Груп създава ново направление Machine Tools Division, в рамките на Евромаркет Meталообработваща техника, което ще предлага:<br /> - CNC металообработващи центри,<br /> - стругове,<br /> - фрези и др.<br /> <br /> В тази връзка търсим Мениджър направление.<br /> <br /> Задължения и отговорности:<br /> - Управлява цялостната дейност и търговския резултат на направлението;<br /> - Работи по реализация на приоритетни проекти и маркетингови програми;<br /> - Установява контакти и активно съдейства на търговските и маркетингови специалисти в работата им с продуктовата гама на Machine Tools Division.<br /> <br /> <br /> 32934 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32934&ref=rss#comments Thu, 02 Jul 2015 00:00:00 +0300 Финансов Консултант в ФИНАНСОВ КОНСУЛТ ЕООД http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32935&ref=rss Компания &bdquo;Финансов консулт&ldquo; ЕООД работи под световно известната търговска марка Profit Point за гр. София. Компанията предоставя широк спектър от аналитични и консултантски услуги, свързани с принципите на работа на световните финансови пазари. Предлага напреднали програмни продукти и консултантски услуги, осигуряващи на клиентите си качествено обслужване.<br /> <br /> Изисквания:<br /> - Комуникативни способности;<br /> - Компютърна грамотност;<br /> - Трудов стаж (не е задължителен);<br /> - Среща на интервю, оценка на знания и опит &ndash; устен тест;<br /> - Писмен и практически тест по установените процедури в компанията при съгласуване на условията за работа.<br /> - Необходимо е преминаване на допълнително обучение в компанията<br /> <br /> Задължения:<br /> - Консултиране и обслужване на клиенти;<br /> - Популяризиране на компанията;<br /> - Популяризиране на партньорите на компанията и техните продукти;<br /> - Провеждане на семинари, сключване на договори;<br /> <br /> Компанията предлага:<br /> - Трудов договор при доказване на необходимите умения за длъжността.<br /> - Възможност за работа на пълен работен ден, пет дневна работна седмица;<br /> - Работа в млад екип;<br /> - Добра работна атмосфера;<br /> - Перспектива за кариерно развитие в компанията в кратки срокове<br /> <br /> Адрес: бул. Витоша 146, Бизнес център България, етаж Партер.<br /> <br /> Автобиография с актуален телефон за връзка изпращайте на e-mail адрес, като използвате on-line бутона &bdquo;Кандидатстване&ldquo;.<br /> Одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.<br /> ГАРАНТИРАМЕ, ЧЕ ВСЯКА КАНДИДАТУРА ЩЕ БЪДЕ РАЗГЛЕДАНА В УСЛОВИЯТА НА ПЪЛНА КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ! 32935 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32935&ref=rss#comments Thu, 02 Jul 2015 00:00:00 +0300 ТЪРГОВСКИ СПЕЦИАЛИСТ в Eвромаркет Груп http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32936&ref=rss Евромаркет Груп е най-големият доставчик на индустриално оборудване и строителна техника в България.<br /> <br /> С цел разширяване на продуктовото си портфолио и предлагането на цялостни решения на нашите клиенти Евромаркет Груп създава ново направление Machine Tools Division, в рамките на Евромаркет Meталообработваща техника, което ще предлага:<br /> - CNC металообработващи центри,<br /> - стругове,<br /> - фрези и др.<br /> <br /> В тази връзка търсим Търговски специалисти.<br /> <br /> Задължения и отговорности:<br /> - търси и намира проекти за металообработващи центри, стругове, фрези и др.;<br /> - осъществява контакт с настоящи и нови клиенти, като ги консултира при избора им на продукти и решения;<br /> - води търговски преговори с цел реализиране на продажби;<br /> - сключва договори и сделки;<br /> - следи за изпълнение на доставката и пуска на машината съгласно договора;<br /> - отговаря за висококачествено обслужване на клиентите и следи за поддържане на коректни бизнес отношения с тях.<br /> 32936 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32936&ref=rss#comments Thu, 02 Jul 2015 00:00:00 +0300 Chief Financial Officer in GfK http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32937&ref=rss <br /> 32937 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32937&ref=rss#comments Thu, 02 Jul 2015 00:00:00 +0300 GAMERS SUPPORT with FRENCH/GERMAN/ITALIAN/SPANISH чрез Horizons Bulgaria http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32938&ref=rss Horizons is a leading recruitment company specializing in expert and middle management positions with 10 years of experience on the Bulgarian market. Our team consists of business oriented consultants with industrial specialization, professional understanding of the business trends and a pro-active approach towards recruiting and hiring through different methodologies and innovations.<br /> <br /> For our client, a multilingual contact center and BPO (business process outsourcing) provider, delivering high quality services since 2004, we are looking to hire:<br /> <br /> GAMERS SUPPORT with FRENCH/GERMAN/ITALIAN/SPANISH<br /> <br /> Responsibilities:<br /> <br /> Provide the players with excellent support<br /> Resolve customer inquiries and problems through a ticket-based support system<br /> Consistently possess a positive approach and attitude at all service levels<br /> Perform and complete team related projects with minimal supervision<br /> Other tasks that fall under the category of customer service<br /> <br /> Requirements:<br /> <br /> &bull; Fluency in FRENCH or GERMAN or ITALIAN or SPANISH<br /> &bull; Excellent English<br /> &bull; Excellent communication skills<br /> &bull; Friendly, vivacious personality with demonstrated experience owning customer issues<br /> &bull; Self-motivated, target driven and outgoing person<br /> &bull; Previous client relations experience it will be considered as a plus<br /> &bull; Previous customer technical support role a plus<br /> &bull; A great team player with strong problem solving skills with an interest in resolving customer issues<br /> <br /> Our client offers:<br /> <br /> &bull; Flexible working time; options for full- or part-time job<br /> &bull; Friendly and healthy working environment<br /> &bull; Excellent social benefits<br /> <br /> If you are interested, please, send your CV in English.<br /> <br /> Only short-listed candidates will be contacted. Your personal information will be used only for the purpose of the recruitment process and will be treated with confidentiality and respect. Confidentiality is guaranteed and protected by law. Horizons owns license No 1370 from 18.11.2011 valid through 18.11.2016. 32938 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32938&ref=rss#comments Thu, 02 Jul 2015 00:00:00 +0300 Customer Service Representative with FRENCH/ GERMAN/ ITALIAN/SPANISH чрез Horizons Bulgaria http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32939&ref=rss Horizons is a leading recruitment company specializing in expert and middle management positions with 10 years of experience on the Bulgarian market. Our team consists of business oriented consultants with industrial specialization, professional understanding of the business trends and a pro-active approach towards recruiting and hiring through different methodologies and innovations.<br /> <br /> For our client, a multilingual contact center and BPO (business process outsourcing) provider, delivering high quality services since 2004, we are looking to hire:<br /> <br /> Customer Service Representative with FRENCH/GERMAN/ITALIAN/SPANISH/RUSSIAN<br /> <br /> Responsibilities:<br /> <br /> &bull; Greet customers in a courteous, friendly, and professional manner<br /> &bull; Professionally handle incoming queries by customers via phone and email<br /> &bull; Provide accurate, up to date information to the clients&rsquo; requests, following available guidelines<br /> <br /> Requirements:<br /> <br /> &bull; Fluency in FRENCH or GERMAN or ITALIAN or SPANISH or RUSSIAN<br /> &bull; Excellent English<br /> &bull; Excellent communication skills<br /> &bull; Friendly, vivacious personality with demonstrated experience owning customer issues<br /> &bull; Self-motivated, target driven and outgoing person<br /> &bull; Previous client relations experience it will be considered as a plus<br /> &bull; Previous customer technical support role a plus<br /> &bull; A great team player with strong problem solving skills with an interest in resolving customer issues<br /> <br /> Our client offers:<br /> <br /> &bull; Flexible working time; options for full- or part-time job<br /> &bull; Friendly and healthy working environment<br /> &bull; Excellent social benefits<br /> <br /> If you are interested, please, send your CV in English.<br /> <br /> Only short-listed candidates will be contacted. Your personal information will be used only for the purpose of the recruitment process and will be treated with confidentiality and respect. Confidentiality is guaranteed and protected by law. Horizons owns license No 1370 from 18.11.2011 valid through 18.11.2016. 32939 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32939&ref=rss#comments Thu, 02 Jul 2015 00:00:00 +0300 HR Administrator in SBTech http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32941&ref=rss Than act, we can promise you:<br /> <br /> - Dynamics;<br /> - Ownership of all administrative process in our Sofia office. Including: responsibilities for the administration of all documents related to payroll, hiring, termination, sicknesses, holidays and maintaining employee records<br /> - Ownership of all social benefits for the guys in Sofia (140 people, continuing growing);<br /> - Great HR team and 24/7 support from our side;<br /> - Opportunity to grow with us!<br /> - We will listen to you and apply your ideas;<br /> <br /> We require at least 1 year of experience on similar position. 32941 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32941&ref=rss#comments Thu, 02 Jul 2015 00:00:00 +0300 Консултант Продажби в шоу-рум за мебели http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32942&ref=rss Нашият клиент е компания в сферата на на обзавеждането на дома и офиса, която търси:<br /> <br /> Консултант Продажби в шоу-рум за мебели<br /> <br /> Изисквания:<br /> - Подходящо техническо образование, свързано с интериорен дизайн;<br /> - Опит в продажбите и привличането на клиенти;<br /> - Опит в консултирането на клиенти;<br /> - Опит в предлагането на разнообразни решения, съгласно търсенето на клиента;<br /> - Опит в сключване на поръчки-договори;<br /> - Умение за работа в екип;<br /> - Умение за работа в динамична среда;<br /> - Отговорно отношение към поетите ангажименти;<br /> - Желание за обучение и развитие;<br /> - Добри комуникационни и презентационни умения;<br /> - Добра компютърна грамотност: MS Office: Word, Excel, Internet; AutoCad;<br /> - Владеене на руски език: предимство;<br /> - Шофьорска книжка;<br /> <br /> Фирмата предлага:<br /> - твърдо заплащане + бонус обвързан с личния оборот;<br /> - дългосрочни трудови взаимоотношения;<br /> - обучение и кариерно развитие;<br /> - работно време, редуващи се 2 работни, 2 почивни дни;<br /> <br /> Ако имате опит и желание за развитие в тази сфера моля кандидатствайте с актуални автобиография и снимка, с описан трудов стаж.<br /> Лиценз 1612, валиден до 02.08.2018г. 32942 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32942&ref=rss#comments Thu, 02 Jul 2015 00:00:00 +0300 YACHT STEWARDESS/ES FOR LUXURY MEGA YACHT in КОСМОС ЕЙДЖЪНСИ ЕООД http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32943&ref=rss We are looking for permanent crew to work on a Luxury Charter Mega Yacht in following ranks:<br /> <br /> Housekeeping Stewardess<br /> Service Stewardesses<br /> <br /> Job Description: Yacht Stewardesses carry out their duties and responsibilities under the direction and authority of the chief stew and the captain. Individuals holding positions of Housekeeping or Service Stewardesses are responsible for assisting with the maintenance of the interior of the vessel and providing superior hospitable service, in line with the owner&rsquo;s and guest&rsquo;s expectations.<br /> <br /> Duties include housekeeping and guest care, excellent food and drinks service, knowledge and use of silver service, expert bartending, assisting with physical product inventories, provisioning, writing and updating checklists, and all other applicable tasks within interior, other crew support as needed, onboard safety tasks.<br /> <br /> &nbsp; 32943 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32943&ref=rss#comments Thu, 02 Jul 2015 00:00:00 +0300 SALES SUPERVISOR INTERNATIONAL KEY ACCOUNTS in Accelerate HR http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32944&ref=rss Founded in Bielefeld in 1891, <strong>our Client &ndash; Dr. Oetker</strong>, is a german family owned branded goods leader that you for surely know &ndash; whether it is a breakfast, snack, appetiser, main course, dessert or cake you are craving for, they are &ldquo;home for you&rdquo; to refine. Represented by 400 different products in Germany and pioneering a tasty crew of product lines locally, they are also proud of their holding philosophy, implemented successfully by international production and distribution companies and tailored &ldquo;just to the taste&rdquo; in every country. Following its global credo for Trust, Sustainability and Credibility, <strong>Dr. Oetkers&rsquo; Bulgarian branch</strong> is now canvassing the market for a dynamic professional to step into the mandate of:<br /> <br /> <br /> <strong>SALES SUPERVISOR INTERNATIONAL KEY ACCOUNTS</strong><br /> <br /> <strong><br /> The recipe:</strong><br /> <em>Acting as a devoted interface between the company and the entrusted international Key Account network you will be:</em> <ul> <li>Capitalising on market perspectives and developing target scoring strategies, surveying the work of the overall KA channel and the team of merchandisers</li> <li>Conducting yearly negotiations process, preparing yearly and monthly sales plans and managing&nbsp;their execution</li> <li>Architecturing and continuously improving client network</li> <li>Actively involved in customer portfolio business forecasting, monitoring and reporting</li> <li>Responsible for the development and implementation of marketing activation business endeavours</li> <li>Reporting directly to the Executive Manager</li> </ul> 32944 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32944&ref=rss#comments Thu, 02 Jul 2015 00:00:00 +0300 Акаунт мениджър в ФИНАНСОВ КОНСУЛТ ЕООД http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32945&ref=rss Компания &bdquo;Финансов консулт&ldquo; ЕООД работи под световноизвестната търговска марка Profit Point за гр. София.<br /> Компанията предоставя широк спектър от аналитични и консултантски услуги, свързани с принципите на работа на световните финансови пазари. Предлага напреднали програмни продукти и консултантски услуги, осигуряващи на клиентите си качествено обслужване.<br /> <br /> Компанията предлага:<br /> - Във връзка с въвеждане на иновационен продукт за България &ndash; синхронна търговия на финансовите пазари, компанията предлага пълен спектър от услуги и възможности за придобиване на умения за Master trader/ Account manager.<br /> - Перспектива за развитие в областта на финансовите пазари и възможности за увеличаване на личните доходи.<br /> <br /> Какви умения ще придобиете:<br /> - Управление на сметка и умения за търговия на финансовите пазари;<br /> - Свобода при организиране на работното време;<br /> - Доходът е атрактивен и зависи от вашите собствени възможности<br /> <br /> Какви качества е необходимо да притежавате:<br /> - Личност с вътрешна мотивация и желание да учите непрекъснато;<br /> - Ориентирани към резултат;<br /> - Умения за планиране и организиране;<br /> - Координация, контрол и решителност;<br /> - Компютърна грамотност;<br /> - Комуникативни способности.<br /> <br /> Заповядайте на интервю и тествайте своите познания и практически опит по утвърдени в компанията практики.<br /> <br /> Адрес: бул. Витоша 146, Бизнес център България, етаж Партер.<br /> <br /> Автобиография с актуален телефон за връзка изпращайте на e-mail адрес, като използвате on-line бутона &bdquo;Кандидатстване&ldquo;.<br /> <br /> Одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.<br /> ГАРАНТИРАМЕ, ЧЕ ВСЯКА КАНДИДАТУРА ЩЕ БЪДЕ РАЗГЛЕДАНА В УСЛОВИЯТА НА ПЪЛНА КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ! 32945 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32945&ref=rss#comments Thu, 02 Jul 2015 00:00:00 +0300 Мениджър работа с клиенти в ФИНАНСОВ КОНСУЛТ ЕООД http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32946&ref=rss Компания Profit Point предоставя широк спектър от аналитични и консултантски услуги за световните финансови пазари. Предлага напреднали програмни продукти и консултантски услуги, осигуряващи на клиентите си качествено обслужване.<br /> <br /> Във връзка с разширяването на дейността си, международната финансова компания Profit Point търси сътрудници - мениджъри работа с клиенти.<br /> <br /> Дейността включва:<br /> - Консултиране и обслужване на клиенти;<br /> - Популяризиране на компанията и продуктите с цел привличане на нови клиенти;<br /> - Провеждане на семинари, сключване на договори.<br /> <br /> Длъжността е на трудов договор.<br /> <br /> Компанията предлага:<br /> - Фиксирано възнаграждение;<br /> - Мотивиращо възнаграждение, обвързано с постигнатите резултати;<br /> - Допълнителни бонуси;<br /> - Корпоративно обучение: базово и професионално (при необходимост).<br /> <br /> Изисквания:<br /> - Компютърна грамотност;<br /> - Английски език (предимство);<br /> - Базови знания за световни финансови пазари (предимство);<br /> - Комуникативност.<br /> <br /> За непрофесионалисти компанията предоставя предварително корпоративно обучение:<br /> 1. Базово - една седмица теоретични занятия, които дават възможност на кандидата да придобие детайлна представа за бъдещата работа, да прецени своите възможности и потенциал за собственото си развитие.<br /> 2. Професионална платено обучение - три седмици индивидуални практически занятия, които дават възможност на кандидата да придобие професионални знания за методите за прогнозиране на финансовите пазари.<br /> <br /> Отношенията се оформят на договорна основа. Ако сте амбициозна личност, стремяща се към професионално развитие, изпратете Вашата автобиография чрез бутона &quot;Кандидатстване&quot;. Одобрените кандидати, ще бъдат поканени лично на интервю! Можете да се запишете на събеседване с мениджър на компанията на тел. 0878 532 039 ГАРАНТИРАМЕ, ЧЕ ВСЯКА КАНДИДАТУРА ЩЕ БЪДЕ РАЗГЛЕДАНА В УСЛОВИЯТА НА ПЪЛНА КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ! 32946 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32946&ref=rss#comments Thu, 02 Jul 2015 00:00:00 +0300 Бизнес треньор в ФИНАНСОВ КОНСУЛТ ЕООД http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32947&ref=rss Компания Profit Point предоставя широк спектър от аналитични и консултантски услуги за световните финансови пазари. Предлага напреднали програмни продукти и консултантски услуги, осигуряващи на клиентите си качествено обслужване.<br /> <br /> Във връзка с разширяването на дейността си, международната финансова компания Profit Point търси сътрудници - мениджъри работа с клиенти.<br /> <br /> Дейността включва:<br /> - Консултиране и обслужване на клиенти;<br /> - Популяризиране на компанията и продуктите с цел привличане на нови клиенти;<br /> - Провеждане на семинари, сключване на договори.<br /> <br /> Длъжността е на трудов договор.<br /> <br /> Компанията предлага:<br /> - Фиксирано възнаграждение;<br /> - Мотивиращо възнаграждение, обвързано с постигнатите резултати;<br /> - Допълнителни бонуси;<br /> - Корпоративно обучение: базово и професионално (при необходимост).<br /> <br /> Изисквания:<br /> - Компютърна грамотност;<br /> - Английски език (предимство);<br /> - Базови знания за световни финансови пазари (предимство);<br /> - Комуникативност.<br /> <br /> За непрофесионалисти компанията предоставя предварително корпоративно обучение:<br /> 1. Базово - една седмица теоретични занятия, които дават възможност на кандидата да придобие детайлна представа за бъдещата работа, да прецени своите възможности и потенциал за собственото си развитие.<br /> 2. Професионална платено обучение - три седмици индивидуални практически занятия, които дават възможност на кандидата да придобие професионални знания за методите за прогнозиране на финансовите пазари.<br /> <br /> Отношенията се оформят на договорна основа. Ако сте амбициозна личност, стремяща се към професионално развитие, изпратете Вашата автобиография чрез бутона &quot;Кандидатстване&quot;. Одобрените кандидати, ще бъдат поканени лично на интервю! Можете да се запишете на събеседване с мениджър на компанията на тел. 0878 532 039 ГАРАНТИРАМЕ, ЧЕ ВСЯКА КАНДИДАТУРА ЩЕ БЪДЕ РАЗГЛЕДАНА В УСЛОВИЯТА НА ПЪЛНА КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ! 32947 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32947&ref=rss#comments Thu, 02 Jul 2015 00:00:00 +0300 Валутен трейдър в ФИНАНСОВ КОНСУЛТ ЕООД http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32948&ref=rss Компания &bdquo;Финансов консулт&ldquo; ЕООД работи под световноизвестната търговска марка Profit Point за гр. София. Компанията предоставя широк спектър от аналитични и консултантски услуги, свързани с принципите на работа на световните финансови пазари.<br /> <br /> Компанията предлага:<br /> - Пълен спектър от услуги и възможности за придобиване на умения за търгуване на световните финансови пазари;<br /> - Перспектива за развитие в областта на финансовите пазари и възможности за увеличаване на личните доходи;<br /> - Компанията може да препоръча сключване на договор за работа с международен партньор<br /> <br /> Какви възможности предлага работата:<br /> - Свобода при организиране на работното време;<br /> - Мотивиращо възнаграждение, обвързано с постигнатите резултати;<br /> - Допълнителни бонуси<br /> <br /> Какви умения ще придобиете:<br /> - Управление на сметка и умения за търговия на финансовите пазари;<br /> - Проследяване на определени икономически новини;<br /> - Информиране за различните видове тактики и стратегии за търговия;<br /> - Възможни последствия при избора на различни стратегии и алгоритми на търговия.<br /> <br /> Какви качества е необходимо да притежавате:<br /> - Личност с вътрешна мотивация и желание да учите непрекъснато;<br /> - Ориентирани към резултат;<br /> - Умения за планиране и организиране;<br /> - Координация, контрол и решителност;<br /> - Компютърна грамотност;<br /> - Комуникативни способности.<br /> <br /> Насрочете интервю и тествайте своите познания и практически опит по утвърдени в компанията практики.<br /> <br /> Адрес: бул. Витоша 146, Бизнес център България, етаж Партер.<br /> <br /> Автобиография с актуален телефон за връзка изпращайте на e-mail адрес, като използвате on-line бутона &bdquo;Кандидатстване&ldquo;. Одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю. ГАРАНТИРАМЕ, ЧЕ ВСЯКА КАНДИДАТУРА ЩЕ БЪДЕ РАЗГЛЕДАНА В УСЛОВИЯТА НА ПЪЛНА КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ! 32948 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32948&ref=rss#comments Thu, 02 Jul 2015 00:00:00 +0300 Работа на речни и морски кораби за сезон 2015 година в КОСМОС ЕЙДЖЪНСИ ЕООД http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32925&ref=rss - АДМИНИСТРАТОРИ /ДНЕВНА И НОЩНА СМЯНА/<br /> <br /> - PURSER С ПРЕДИШЕН ОПИТ НА КОРАБ И ОТЛИЧНО ВЛАДЕЕНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК<br /> <br /> -КАМЕРИЕРИ/КИ С ОПИТ В ЛУКСОЗНИ ХОТЕЛИ ИЛИ НА КОРАБ С АНГЛИЙСКИ ИЛИ НЕМСКИ ЕЗИК<br /> <br /> - МУЗИКАНТИ С ЕВРОПЕЙСКИ РЕПЕРТОАР И ОПИТ В ХОТЕЛИ ИЛИ НА КОРАБ<br /> <br /> - ФРИЗЬОРИ С АНГЛИЙСКИ ЕЗИК , КАНДИДАТИТЕ С НЕМСКИ ЕЗИК ЩЕ ИМАТ ПРЕДИМСТВО<br /> <br /> РАБОТНИЦИ В КУХНЯ :<br /> ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ОПИТ В ЛУКСОЗНИ ХОТЕЛИ ИЛИ КОРАБИ С НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ И АНГЛИЙСКИ ЕЗИК.<br /> -Executive Chef<br /> - SOUS CHEF<br /> -Commis de Cuisine<br /> &ndash; CHEF DE PARTIE<br /> - UTILITY АНГЛИЙСКИ ЕЗИК&nbsp; 32925 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32925&ref=rss#comments Wed, 01 Jul 2015 00:00:00 +0300 Кредитен консултант (по заместване) в гр.София в СИБАНК ЕАД http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32926&ref=rss &bull; Предоставя консултации и продава кредитни и не-кредитни продукти от ритейл банкирането - потребителски и ипотечни заеми, кредитни карти, овърдрафти, разплащателни сметки, дебитни карти, застраховки;<br /> &bull; Идентифицира кредитните нужди на съществуващи клиенти и извършва кръстосани продажби;<br /> &bull; Привлича нови клиенти и ги информира за кредитни продукти /услуги, които биха могли да представляват интерес за тях;<br /> &bull; Открива/закрива разплащателни сметки, регистрира клиенти в платежната система на банката и в Интернет банкиране;<br /> &bull; Получава и проверява одобрените кредитни предложения, проучва условията и сроковете на договора;<br /> &bull; Подготвя и обработва кредитните предложения за кредитни карти;<br /> &bull; Следи портфейла на кредити за физически лица на клона за закъснели плащания.<br /> 32926 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32926&ref=rss#comments Wed, 01 Jul 2015 00:00:00 +0300 Software Developer Java in it-economics Bulgaria EOOD http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32927&ref=rss As Software Developer Java you will be employed with our Bulgarian affiliate, it-economics EOOD, located in the heart of the country's capital, Sofia.<br /> <br /> In your function, you will offer advice to our customers as an expert for Java. Your main task is to support clients&rsquo; projects offsite by developing sophisticated solutions based on Java at your own responsibility.<br /> <br /> Furthermore, you will advise on software architecture and design issues. Your daily business includes requirements analysis, the creation of functional and solution specification documents as well as programming and quality assurance of (web-) applications in Java for all architectural levels (web backend, EJBs, persistence and database).<br /> <br /> You will be in charge of technological issues at your own responsibility. In addition, you will be the competent contact person within the development team in Sofia as well as for the client or client&rsquo;s contact person in Germany on the project. 32927 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32927&ref=rss#comments Wed, 01 Jul 2015 00:00:00 +0300 Експерт - Управление на проблемни кредити на бизнес клиенти в Банка ДСК http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32928&ref=rss  Изготвя предложения до одобряващ орган за преструктуриране, предсрочна изискуемост и планове за действие, по проблемни експозиции.<br />  Извършва ежедневен мониторинг на портфейл от проблемни кредити на бизнес клиенти.<br />  Оказва методологическа помощ на поделенията на банката по въпроси, свързани с проблемните кредити.<br />  Осъществява срещи с клиенти и посещения в поделенията на банката в страната.<br />  Проучва и предоставя становища по жалби на клиенти.<br /> 32928 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32928&ref=rss#comments Wed, 01 Jul 2015 00:00:00 +0300 Mobile App Developer in it-economics Bulgaria EOOD http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32929&ref=rss <div>As a Mobile App Developer you will be employed with our Bulgarian affiliate, it-economics EOOD, located in the heart of the country's capital, Sofia.<br /> <br /> In your function, you will be responsible for cross-platform app development services and give advice in relevant software architecture and design issues.<br /> <br /> You will be in charge of technological topics on your own authority and act as a competent reference person for our team in Bulgaria, and at times for our clients based in Germany.<br /> <br /> In your day-to-day work you will have plenty of creative freedom and the opportunity to implement your own ideas.</div> 32929 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32929&ref=rss#comments Wed, 01 Jul 2015 00:00:00 +0300 Смарт Куриер http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32930&ref=rss Задължения:<br /> <br /> - работа само в свободно време;<br /> - ползване на мобилно приложение;<br /> - предлагане на куриерски услуги, единствено чрез използване на регистрирания в приложението профил;<br /> - лично изпълнение на всеки сключен договор за куриерска услуга;<br /> - отразяване в куриерското приложение на всяка извършено действие по изпълнение на куриерски услуги;<br /> изисквания към кандидата:<br /> <br /> - млади, енергични хора със свободно време в което могат да се ангажират с експресни градски доставки в гр.София;<br /> - добър външен вид;<br /> - добри комуникативни способности и умения за работа с клиенти;<br /> - налично мобилно устройство на Аndroid или iOS, постоянен интернет и GPS връзка<br /> документите се подават лично на адрес:<br /> <br /> - с регистрация в SmartCourierTeam;<br /> За повече информация: 0885064781<br /> Еконт Експрес ООД предлага:<br /> <br /> Заплащане - 70% от договорената цена на доставката с ДДС.<br /> 32930 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32930&ref=rss#comments Wed, 01 Jul 2015 00:00:00 +0300 Media buy & analyze Specialist in AN Consulting http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32931&ref=rss ●The Lead Data Specialist will have responsibility to buy, analyze and evaluate data. ​<br /> ●Contribute to business effectiveness by improving the efficiency of data used.<br /> ●Consult and negotiate conditions on the offered data with suppliers,<br /> according the specific client&rsquo;s needs.<br /> ●Identify efficient and practical annalise solutions to support business<br /> requirements.<br /> ●Identify requirements for new data and produce the necessary<br /> documentation in the CRM system.<br /> ●Manage customer relations and expectations.<br /> ●Collaborate with production and sales to validate the product/service<br /> delivery against customer expectations.<br /> ●Develop strong ties to and peer relationships with external and internal<br /> staffs.<br /> ●Monitor and evaluate the effectiveness of the services and identify<br /> potential enhancements to improve stakeholder satisfaction.<br /> ●The job holder will need to understand business processes and be adept at<br /> identifying opportunities for continuous improvement.<br /> Reporting Relationships: Production Manager&nbsp; 32931 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32931&ref=rss#comments Wed, 01 Jul 2015 00:00:00 +0300 CREDIT CONTROLLER (In-house lawyer) in AIMS Human Capital http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32933&ref=rss Our client &ndash; <span style="color: rgb(255, 140, 0);"><strong>Scania Finance Bulgaria</strong></span> &ndash; is the financial services company of the worldwide Swedish manufacturer of heavy trucks and buses, as well as of industrial and marine engines, providing customized financial solutions and insurances to facilitate the acquisition of Scania vehicles. Currently the company is looking for a competent and highly motivated individual for the position of:<br /> <span style="font-size: 18px;"><strong><span style="color: rgb(255, 140, 0);"><br /> CREDIT CONTROLLER (In-house lawyer)<br /> <br /> </span></strong></span><strong><span style="color: rgb(255, 140, 0);">The Role:<br /> </span></strong><br /> <em>You will add your personal value by:<br /> <br /> </em> <ul> <li>Closely monitoring of the receivables overdue, chasing the overdue amounts and maintaining within ERP system full notes of collection activities undertaken</li> <li>Meeting overdue customers and negotiating repayments and/ or contract restructures, transfers or repossessions</li> <li>Constructing and proposing solutions in bad debt cases, including but not limited to additional collateralization, guarantors, etc.</li> <li>Taking part in monthly bad debt meetings and preparing all related reports</li> <li>Covering the respective legal work and coordination/ management of the judicial cases with direct responsibility</li> <li>Communication with external lawyers under the supervision of the Country Manager</li> <li>Analyzing legal issues relating to proposed products</li> <li>Responsible for execution of local buy-back agreements and guarantees</li> <li>Being involved in the repossession and remarketing process of the financed assets in cooperation with the Country Manager</li> <li>Developing effective working relations with other departments</li> <li>Reporting to the Country Manager</li> </ul> 32933 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32933&ref=rss#comments Wed, 01 Jul 2015 00:00:00 +0300 Мениджър поддръжка на машини и съоръжения http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32916&ref=rss ОСНОВНА ЦЕЛ НА РАБОТАТА: Организара, управлява и контролира звеното за поддръжка на машини, съоръжения, различни инсталации и периферни устройства във фирмата.<br /> ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ:<br /> 1. Организира и разпределя задачите между служителите, спрямо текущите задачи, профилактичните и аварийните ремонтни дейности.<br /> 2. Следи за коректната и правилна експлоатация за предотвратяване на повреди по машините и съоръженията.<br /> 3. Изготвя планове за основни и профилактични ремонти.<br /> 4. Изготвя необходимата техническа документация при приемане и пускане в експлоатация на машините и съоръженията на предприятието, създава база данни с история за извършените профилактики и ремонтни дейности на всяка машина и съоръжение, като своевременно ги допълва и обновява.<br /> 5. Създава организация за отстраняване на възникнали аварии в най &ndash; кратък срок.<br /> 32916 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32916&ref=rss#comments Tue, 30 Jun 2015 00:00:00 +0300 Процесен инженер http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32918&ref=rss ОСНОВНА ЦЕЛ НА РАБОТАТА:<br /> <br /> Създава и контролира технологичния процес при преработката на термопластмаси.<br /> <br /> ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ:<br /> 1. Контролира работата на технолози ПП в посока спазване на технологичния процес.<br /> 2. Следи за коректната и стабилна работа на шприц машините, инструментите и периферията им и информира отговорните лица при наличие на неизправност на някои от тях.<br /> 3. Извършва проби на нови и трансферни инструменти, попълва технологични карти при установен технологичен процес.<br /> 4. Създава и контролира базата данни с технологични карти, като своевременно ги допълва.<br /> 5. Следи процеса на работа при влизане в производство на нови инструменти, съдейства на процесните инженери.<br /> 6. Създава програми за роботите и обучава процесните инженери за работа с тях. При извършване на проби, задължително комуникира с Инженера по качество и информира прекия си ръководител за резултатите от пробите и други възникнали въпроси по време на работния процес.<br /> 7. Съдейства за отстраняване на проблеми в производствения процес и проследява дейностите до крайното им отстраняване.<br /> 8. Наблюдава стартирането на шприцмашини, коригира и обучава технолозите в Цеха за производство на пластмасови продукти при установяване на неспазване на технологичния процес.<br /> 9. Участва в обсъжданията на конструкции на нови шприцформи.<br /> 10. Въвежда нови технологични процеси в серийно производство.<br /> 32918 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32918&ref=rss#comments Tue, 30 Jun 2015 00:00:00 +0300 Експерт Хелп деск в отдел „Управление на собствеността и автопарка“ в СИБАНК ЕАД http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32919&ref=rss &bull; Обслужва вътрешна Хелп Деск система за заявки, сигнали и оплаквания за различни проблеми, свързани със собствеността и автопарка на Банката и наетите офиси;<br /> &bull; Поддържа база данни на ежедневно постъпващите заявки и подава отговор към вътрешните клиенти за сроковете, в които те ще бъдат изпълнени;<br /> &bull; Разпределя постъпилите сигнали между членовете на екипа и уведомява ръководителя на отдела при закъснения;<br /> &bull; Регистрира, насочва, систематизира и проследява изпълнението на заявките (вкл. оплакванията);<br /> &bull; Архивира информацията, свързана с дейността на отдела.<br /> 32919 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32919&ref=rss#comments Tue, 30 Jun 2015 00:00:00 +0300 Стажанти общобанково обслужване в Райфайзенбанк (България) EАД http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32920&ref=rss - Контактувате с клиенти във връзка с предлагане продуктите и услугите на банката<br /> - Участвате в процеса по изготвяне на различни справки и документи<br /> - Осигурявате техническа и административна помощ по всички въпроси, свързани с дейността на банковия офис 32920 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32920&ref=rss#comments Tue, 30 Jun 2015 00:00:00 +0300 КУРИЕР-ИНКАСАТОР в PHOENIX Pharma http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32921&ref=rss Извършва превоз и доставка на лекарствени и козметични продукти от складa до съответните клиенти &ndash; търговци на дребно. 32921 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32921&ref=rss#comments Tue, 30 Jun 2015 00:00:00 +0300 Senior Java Developer in Emerging Markets Consulting OOD http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32922&ref=rss We are looking for an experienced senior software developer in Java that will be responsible for new software development as well as working on existing scripts all part of Energy and Risk Management software application. The ability to multitask is a must since often there will be several simultaneous projects including but not limited to working with our business consultants to resolve client issues, testing and debugging, gathering new technical requirements, designing and implementing various scripts, interfaces, applications, components and in general technical solutions with high level of complexity improving the system&rsquo;s functionality and meeting the exact needs of our clients.<br /> 32922 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32922&ref=rss#comments Tue, 30 Jun 2015 00:00:00 +0300 Audit Associate in PricewaterhouseCoopers http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32923&ref=rss BE THAT RIGHT PERSON AT THE RIGHT PLACE&hellip;<br /> <br /> We aim to be the one firm for all talented graduates. Graduates who shine in one way or another. Yet, aside from the obvious technical difference, there isn&rsquo;t a PwC type. Everyone here is different, with different degree disciplines, backgrounds and aspirations. Which is just the way we like it! It&rsquo;s our combined strengths as individuals that make us succeed as a firm: a firm that sets the highest standards in professional services in Bulgaria. We&rsquo;ve become one of the world&rsquo;s largest professional services firms because we&rsquo;re good at what we do.<br /> <br /> But what is that exactly?<br /> <br /> We help organisations measure their financial performance and improve the way they work. Our client list includes everything from small/medium sized enterprises to giant multinationals, high-net-worth individuals to governments, financial services to the media. They come to us because we offer an unrivalled combination of exceptional quality and breadth of expertise.<br /> <br /> Join us as a part of the graduate programme and you will quickly get your hands on some exciting work and develop an in-depth understanding of our clients&rsquo; businesses and industries.<br /> <br /> The Role<br /> <br /> Auditors check companies' accounts, using our innovative auditing methodology, and give assurance to stockholders that the financial statements are true and correct. They also provide accounting advice with regard to Bulgarian accounting principles, International Financial Reporting Standards, and other accounting systems.<br /> <br /> Under supervision and with support of experienced auditors you will be participating in:<br /> &bull; Audits under the International Standards on Auditing;<br /> &bull; Organizing and attending client meetings;<br /> &bull; Assisting clients in preparation of financial statements under International Financial Reporting Standards;<br /> &bull; Making inventories;<br /> &bull; Opportunity for advisory and consulting engagements. 32923 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32923&ref=rss#comments Tue, 30 Jun 2015 00:00:00 +0300 Marketing and Business Development Professional in PwC http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32924&ref=rss &bull; Initiate specific marketing projects to increase PwC brand recognition and loyalty through strategic use of Business to Business marketing tools, events, PR and advertising;<br /> &bull; Become PwC Global Brand guidelines expert and visual brand advocate;<br /> &bull; Be M&amp;C territory contact - coordinate regional input into country-wide initiatives such as publications, research, surveys etc.;<br /> &bull; Provide information/market research support to partners and staff, including industry overviews/reports, company profiles compilation, client check procedure, press monitoring, general economic and financial research;<br /> &bull; Consult staff on available information sources and efficient research techniques;<br /> &bull; Conduct constant market and competition monitoring;<br /> &bull; Create high quality content for various marketing and communication materials, edit/rewrite input from other colleagues and ensure maximum quality in terms of style (according to PwC global brand requirements), structure and grammar; Master content creation and edit tools<br /> &bull; Publish content online and maintain it up-to-date;<br /> &bull; Coordinate the CSR activity of the local practice; develop tools for measuring and reporting CSR activities. 32924 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32924&ref=rss#comments Tue, 30 Jun 2015 00:00:00 +0300 Експерт МСП с месторабота гр. Стара Загора в СИБАНК ЕАД http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32909&ref=rss &bull; Привлича нови МСП клиенти;<br /> &bull; Задълбочава взаимоотношенията със съществуващите клиенти чрез увеличаване дела на банковите услуги, които ползват от СИБАНК EАД;<br /> &bull; Презентира МСП продуктите на Банката пред нови и съществуващи клиенти;<br /> &bull; Изготвя аргументирани кредитни становища за нови кредитни сделки и годишни прегледи на текущия портфейл;<br /> &bull; Следи за спазване на условията за усвояването на кредитите и извършва мониторинг на кредитния портфейл;<br /> &bull; Осъществява регулярни посещения при съществуващите клиенти;<br /> &bull; Контролира и следи цялостната доходност и качество на МСП портфейла;<br /> &bull; Предприема необходимите действия за задържане на клиентите, когато констатира спад на ползваните услуги или на връзката с клиента.<br /> 32909 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32909&ref=rss#comments Mon, 29 Jun 2015 00:00:00 +0300 Call Center Operator with English http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32910&ref=rss As a member of our company your responsibilities will include:<br /> <br /> - Generating leads by talking with potential clients;<br /> - Handle big volume of phone calls;<br /> - Collecting information;<br /> - Responsibility of generating premium leads according to the set standards;<br /> - Collecting and updating the data in the CRM system;<br /> <br /> You will report directly to the Production manager. 32910 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32910&ref=rss#comments Mon, 29 Jun 2015 00:00:00 +0300 Call Center Operator with German http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32911&ref=rss As a member of our company your responsibilities will include:<br /> <br /> - Generating leads by talking with potential clients;<br /> - Handle big volume of phone calls;<br /> - Collecting information;<br /> - Responsibility of generating premium leads according to the set standards;<br /> - Collecting and updating the data in the CRM system;<br /> <br /> You will report directly to the Production manager. 32911 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32911&ref=rss#comments Mon, 29 Jun 2015 00:00:00 +0300 Оператор на пакетираща машина в Solo HR Consulting http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32912&ref=rss Нашият клиент е компания за производство и дистрибуция на подправки в ХВП, която търси:<br /> <br /> Оператор на пакетираща машина и допълнителни дейности<br /> <br /> Изисквания:<br /> - Подходящо образование;<br /> - Шофьорска книжка: категория C;<br /> - Почтеност;<br /> - Съвестно отношения към работата;<br /> - Умение и желание за работа в екип;<br /> <br /> Нашият идеален кандидат е: млад, амбициозен човек, който да има търпението, желанието и намерението да бъде обучен във взаимозаменяеми дейност, характерни за сезонността на нашия характерен бизнес.<br /> <br /> В рамките на 6 месеца, различни специалисти от нашата фирма ще ви обучат да работите:<br /> - на пакетираща машина в производството;<br /> - с мърчандайзинг в склада;<br /> - със складовата програма за работа в търговския отдел;<br /> - спрямо спецификите в товаро-разтоварната дейност на нашите продукти;<br /> - в сферата на продажбите като EXVAN при пряка продажба на клиенти в региона и цялата страна;<br /> <br /> Нашият критерии ще бъде след този период от време работата ви да бъде спрямо стандартите и на нивото на нашия досегашен екип;<br /> <br /> Фирмата предлага:<br /> - постоянна дългосрочна работа;<br /> - обучение в екип от професионалисти;<br /> - развитие на вашия потенциал;<br /> <br /> Лиценз 1612, издаден на 02.08.2013г. 32912 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32912&ref=rss#comments Mon, 29 Jun 2015 00:00:00 +0300 Инженер поддръжка на инструментална екипировка в "Арексим Инженеринг" ЕАД http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32915&ref=rss 1. Организира, провежда и контролира правилната експлоатация на инструментите, в това число своевременното локализиране и отстраняване на възникнали повреди и последиците от тях.<br /> 2. Разработва и след утвърждаването от Ръководителя на ПРИЕ, организира изпълнението на план-графиците за провеждане на технически прегледи и профилактика на инструментите.<br /> 3. Прави предложение за доставка на контролно-измервателна техника, резервни части и инструменти.<br /> 4. Участва в организиране на профилактичните и аварийните ремонти на инструментите.<br /> 5. Съхранява отговорно предадената му техническа документация.<br /> 6. Участва в приемателните комисии при приемането на извършени от външни изпълнители ремонти.<br /> 7. Уведомява Ръководител УПРИЕ за всяка възникнала повреда на повереното му оборудване и предлага мерки за нейното отстраняване.<br /> 8. Прави писмени доклади до Ръководител УПРИЕ за констатирани неправомерни действия от страна на персонала при експлоатацията на инструментите и при констатиране на нанесени повреди и щети.<br /> 9. Организира и установява причините за настъпили повреди и аварии на инструментите и за последиците от тях.<br /> 32915 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32915&ref=rss#comments Mon, 29 Jun 2015 00:00:00 +0300 Trade Marketing Manager in AIMS Human Capital http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32898&ref=rss <span style="font-size: 12px;">Our Client &ndash; <strong><span style="color: rgb(255, 140, 0);">Pernod Ricard</span></strong>, is one of the world&rsquo;s leading companies with regard to the Premium spirits industry. For it&rsquo;s over 40 years of history the company has managed to expand significantly and is now operating in more than 85 affiliates and 100 production sites across the globe.<br /> <strong><span style="color: rgb(255, 140, 0);">Pernod Ricard</span></strong> globally has a large portfolio of premium international and local brands.<br /> <br /> In order to maintain and further strengthen its positions on the local market our Client is now looking for a:</span><br /> <br /> <span style="font-size: 14px;"><span style="color: rgb(255, 140, 0);"><strong>Trade Marketing Manager</strong></span></span><br /> <br /> <br /> <span style="font-size: 12px;"><span style="color: rgb(255, 140, 0);"><strong>The Blend of responsibilities:</strong></span><br /> <em>By keeping in mind that brand experience is all that matters, you will be:</em><br /> &bull; Developing the TM strategy, including individualized plans, activities and tools, in compliance with portfolio and channel strategies with strong emphasis on merchandising, promotions and partnerships<br /> &bull; Responsible for the design, execution and performance of all programs aimed at increasing presence &amp; visibility and ultimate take-away for all brands targeting both direct and indirect customers<br /> &bull; Building and increasing the rotation of the company&rsquo;s products at the Point of purchase and the Point of Consumption<br /> &bull; Planning, allocating and controlling the annual investment budget as defined by the Marketing Director<br /> &bull; Acting as key facilitator for the On Trade and Off Trade agreements<br /> &bull; Monitoring, evaluating and analyzing trade marketing activities</span><br /> 32898 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32898&ref=rss#comments Fri, 26 Jun 2015 00:00:00 +0300 Javascript / Front End Web Developer in Kinguin http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32900&ref=rss You are expected to demonstrate expertise in web technologies such as HTML5, CSS, JavaScript,<br /> Jquery, AJAX , Rest ,SOAP and have experience with XML and in cross browser development. 32900 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32900&ref=rss#comments Fri, 26 Jun 2015 00:00:00 +0300 MARKETING AND TRADE DEVELOPMENT MANAGER in Quadrant Beverages http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32904&ref=rss Quadrant Beverages is the official bottler of Pepsi Co (Pepsi, Mirinda, 7UP, Evervess, Gatorade) in Bulgaria. Our portfolio includes the market leader in Bulgaria Prisun in the still drinks category as part of the Non-Carbonated soft drinks (Gat Foods), Lipton Ice Tea and Rockstar energy drink. Quadrant Beverages is the brand owner of table water Bellissima in Bulgaria. Quadrant Beverages&rsquo; successful model is based on innovations and quality products. The company is expanding its product portfolio, offering new tastes and experience to its customers. Currently we are looking for experienced and ambitious candidates for the position of:<br /> <br /> MARKETING AND TRADE DEVELOPMENT MANAGER<br /> <br /> Responsibilities:<br /> <br /> - Monitories and analyzes the market trends, consumer needs and competitor's performance for specific brands;<br /> - Manages and develops the marketing team and KA-s;<br /> - Proposes and leads the development of the brands&rsquo; portfolio and new products&rsquo; initiatives;<br /> - Preparation and implementation of Marketing plans and Sales plans for Modern Trade Channel;<br /> - Plans and organizes the promotional and advertising activities;<br /> - Coordinates with the sales force in identifying brand's potential and programs and applying corrective measures, as necessary;<br /> - Follows and reports brand&rsquo;s business status to the management;<br /> - Stock management and assistance in preparation of product forecasts and orders;<br /> - Development of the brand&rsquo;s image;<br /> - Control of the Merchandising. 32904 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32904&ref=rss#comments Fri, 26 Jun 2015 00:00:00 +0300 Акаунт мениджър ключови клиенти в Мобилтел EАД http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32905&ref=rss <strong>Ако имаш желание да:</strong> <ul> <li>предоставяш висококачествено персонално обслужване на корпоративните клиенти на компанията</li> <li>определяш специфичните нужди на клиентите и предлагаш комплексни телекомуникационни фиксирани, мобилни и Интернет решения съобразно индивидуалните изисквания на клиентите</li> <li>представяш проактивно новите услуги и програми за корпоративните клиенти и обслужваш продажбите и свързаните с тях процеси</li> <li>изготвяш и актуализираш планове и бизнес профили на корпоративните клиенти с цел задържане и проникване с нови услуги</li> <li>изготвяш дневни, седмични/ месечни отчети за реализирани продажби и активности</li> </ul> <br /> 32905 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32905&ref=rss#comments Fri, 26 Jun 2015 00:00:00 +0300 Software Tester in Kinguin http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32892&ref=rss - Preparation of test documentation (Test Plans, Test Cases, Test Summaries, etc),<br /> - Analyzing of projects documentation for testing purposes,<br /> - Executing test scenarios and login defects,<br /> - Reporting test results,<br /> - Everyday cooperation with teams located in US. 32892 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32892&ref=rss#comments Thu, 25 Jun 2015 00:00:00 +0300 Senior Java Engineer in Komfo http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32880&ref=rss Our offices in Sofia and Copenhagen currently employ 65+ experienced and motivated professionals such as Software developers, DevOps engineers, Front-end developers, UI/UX designers, System administrators, QA engineers and more. For our expansion in Bulgaria we are looking for a:<strong><br /> <br /> Senior Java Engineer<br /> <br /> What we expect from you:</strong><br /> &bull; Take active part in the development and maintenance of our Social Media Management System<br /> &bull; Research better ways to build things and contribute with your knowledge<br /> &bull; Constantly improve the architecture of our platform and the infrastructure that supports it<br /> &bull; Be a good team player<br /> 32880 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32880&ref=rss#comments Wed, 24 Jun 2015 00:00:00 +0300 Senior Front-end Developer in Komfo http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32881&ref=rss Our offices in Sofia and Copenhagen currently employ 65+ experienced and motivated professionals such as Software developers, DevOps engineers, Front-end developers, UI/UX designers, System administrators, QA engineers and more. For our expansion in Bulgaria we are looking for a:<br /> <br /> <strong>Senior Front-end Developer</strong><br /> <br /> <strong>What we expect from you:</strong><br /> &bull; Take active part in the development and maintenance of our Social Media Management System<br /> &bull; Research better ways to build things and contribute with your knowledge<br /> &bull; Constantly improve the UI of our platform and the infrastructure that supports it<br /> &bull; Be a good team player<br /> <br /> 32881 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32881&ref=rss#comments Wed, 24 Jun 2015 00:00:00 +0300 System Designer – Fixed Services in Мобилтел EАД http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32882&ref=rss <br /> 32882 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32882&ref=rss#comments Wed, 24 Jun 2015 00:00:00 +0300 Senior Sales Engineer – Large Accounts, Tenders and Bids in Мобилтел EАД http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32883&ref=rss <br /> 32883 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32883&ref=rss#comments Wed, 24 Jun 2015 00:00:00 +0300 PHP/MySQL Engineer in Kinguin http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32886&ref=rss We are looking for highly motivated individuals with pleasant personalities and good organizational skills to work as a PHP / MySQL Web engineer. At least 3 years working experience with PHP technology and Web-based business applications is a must.<br /> <br /> <strong>Duties:</strong><br /> - Responsibilities include the following:<br /> - Development of custom Web-based applications with database back end for customers,<br /> - Development of Web-based software for internal projects,<br /> - Co-operation with other Web development team members (e.g. Project manager, Web programmers, graphic designers) in the production of a finished product.<br /> 32886 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32886&ref=rss#comments Wed, 24 Jun 2015 00:00:00 +0300 Продуктов мениджър “Smart Courier” http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32887&ref=rss &quot;Еконт Експрес&quot; ОOД е лицензиран пощенски оператор и извършва всички видове универсални и неуниверсални пощенски услуги &ndash; поща, куриери, карго. Предимство на компанията са както установените вече позиции на пазара и познатата търговска марка, така и иновативните решения в сферата на куриерските услуги, които предлага. Такова е софтуерното приложение &bdquo;SmartCourier&rdquo;, за предоставяне на експресни градски куриерски услуги. Приложението може да бъде използвано както в своята мобилна версия, предназначена за мобилни устройства, така и в web-версия достъпна на интернет страницата www.smartcourier.bg<br /> Във връзка с развитие на пазара, &bdquo;Еконт Експрес&ldquo; търси да назначи: Продуктов мениджър &bdquo;SmartCourier&rdquo;<br /> Описание на длъжността:<br /> Оперативна организация на еспресните градски куриерски доставки:<br /> - изгражда и поддържа мрежа от куриери, с които гарантира и осъществява<br /> качествено и дългосрочно обслужване на клиентите<br /> - разпределя, контролира и организира ежедневната работа на екипа, като следи за<br /> стриктно спазване на всички вътрешни и външни правила и срокове;<br /> - следи оперативните разходи и събираемостта на вземанията от клиентите,<br /> спазването на финансовата дисциплина от куриерите;<br /> - води пряка комуникация с клиентите по въпроси, свързани с услугата и нейното<br /> изпълнение от &bdquo;Smart&ldquo; куриерите<br /> Мониторинг на бизнес средата, пазара и резултатите<br /> - отчита периодично извършените активности и постигнатите оперативни и<br /> финансови резултати пред Управител;<br /> - пряко отговаря за постигнатите резултати, което е обвързано и с месечното<br /> възнаграждение;<br /> - осъществява ежедневен мониторинг на пазара като търси обратна връзка от<br /> клиентите и куриерите които ги обслужват;<br /> - следи за онлайн активността на клиенти и куриери, посещаемост на сайта и<br /> популярност на приложенията, обратна връзка от потребители за възможни подобрения в приложенията и сайта;<br /> Поробрения на услугата с цел по-пироко пазарно присъствие<br /> - анализира, планира и прогнозира продажбите, както и работи за тяхното<br /> увеличаване и разширяване, което е пряко обвързано с изпълнението на<br /> заложените цели и стратегията на компанията за пазарно присъствие;<br /> - търси и предлага пазарни възможности и схеми за разширяване на използването на<br /> услугата експресни градски доставки СмартКуриер<br /> - промотира услугата сред потенциални клиенти, на тематични събития, онлайн<br /> - участва в планиране и организиране на маркетингови кампании с цел<br /> популяризиране и комуникиране на услугата сред клиентит<br /> <br /> Изисквания:<br /> - търговски опит и умения за работа с клиенти<br /> - опит в сферата на проектния мениджмънт<br /> - отлични организационни умения<br /> - способност за приоритизиране и работа под напрежение и в срок<br /> - мотивираност, отговорност, лоялност<br /> - способност за следене и постигане на качествени резултати<br /> - умение за работа в екип<br /> - отлична компютърна грамотност (MS &ndash; Office, OS X)<br /> - английски език (счита се за предимство)<br /> Компанията предлага:<br /> - Конкурентно възнаграждение, обвързано с постигнатите резултати<br /> - Бонуси за постигане на поставени цели, за координация и развитие на проекта<br /> - Възможност да се присъедините към една от най-иновативните компании в<br /> сектора<br /> - Работа в млад и мотивиран екип<br /> Ако нашето предложение представлява интерес за Вас и оценявате вашето желание за работи и доказване на професионални умения като предизвикателсво, то изпратете актуална автобиография на адрес:<br /> n_drumcheva@econt.com<br /> <br /> За да започне работа кандидатът провежда задължителното обучение към Център за<br /> професионална квалификация към &quot;Еконт Експрес&quot; ООД за придобиване II степен на<br /> професионална квалификация за част от професия &ldquo; КУРИЕР &rdquo;, специалност &ldquo;ЛОГИСТИКА<br /> НА ТОВАРИ И УСЛУГИ&rdquo; по чл. 40 от ЗПОО, без което кандидатът не би могъл да изпълнява<br /> служебните си задължения.<br /> <br /> <br /> <br /> 32887 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32887&ref=rss#comments Wed, 24 Jun 2015 00:00:00 +0300 Front End Web Developer in Kinguin http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32888&ref=rss - Basic knowledge of PHP,<br /> - Basic knowledge of Adobe Photoshop,<br /> - Basic knowledge of SEO,<br /> - Experience in creating exciting experiences on the iPad, iPhone and other mobile devices that conform to W3C standards,<br /> - Flash and Actionscript experience is a plus. 32888 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32888&ref=rss#comments Wed, 24 Jun 2015 00:00:00 +0300 ТЪРГОВСКИ МЕНИДЖЪР в Смарт Органик АД http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32890&ref=rss <strong>Смарт Органик АД (www.smartorganic.eu)&nbsp;</strong>е водещ производител и дистрибутор на био храни. Основана през 2008 г. компанията е сред био пионерите в България. Ние имаме клиенти на 5 континента и екип от над 60 човека. Нашите брандове са Зелен Биo, Dragonsuperfoods, Роо&rsquo;бар.<br /> <br /> В момента търсим:<br /> <br /> <br /> <strong>ТЪРГОВСКИ МЕНИДЖЪР</strong><br /> <br /> <br /> <u>Основни отговорности:</u><br /> <br /> * Поддържа взаимоотношения и преговаря с големи търговски вериги<br /> * Води преговори с нови и съществуващи клиенти и договаря търговски условия с тях<br /> * Проучва био пазара - изготвя прогнози и планове с цел увеличаване на продажбите<br /> * Разширява клиентската мрежа и увеличава продажбите<br /> * Следи развитието на конкурентните компании и продукти<br /> * Ръководи , управлява и мотивира търговския екип<br /> * Изготвя търговски отчети и справки.<br /> <br /> <br /> <u>Изисквания:</u><br /> <br /> * Минимум 2 години търговски опит на ключова търговска позиция и опит в успешни преговори с големи търговски вериги<br /> * Много добро клиентско чувство и търговски умения<br /> * Умения за водене на търговски преговори и ценообразуване<br /> * Отлични комуникационни и организационни умения<br /> * Аналитично мислене<br /> * Инициативност<br /> * Опит в управление на екип<br /> * Опит в сектора на бързо оборотните стоки<br /> <br /> <u><br /> Ние Ви предлагаме:</u><br /> <br /> * Трудов договор с пълни осигуровки<br /> * Добро възнаграждение<br /> * Бонуси<br /> * Служебен автомобил, лаптоп и телефон<br /> * Динамична и предизвикателна работа.<br /> <br /> <br /> В случай, че позицията представлява интерес за Вас, моля изпратете актуална автобиография.<br /> <br /> Моля, имайте предвид, че кандидатурите се разглеждат в условия на пълна конфиденциалност, както и, че на интервю ще бъдат поканени само одобрените по документи кандидати. 32890 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32890&ref=rss#comments Wed, 24 Jun 2015 00:00:00 +0300 ADVISOR – RISK CONSULTING in KPMG http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32891&ref=rss <br /> 32891 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32891&ref=rss#comments Wed, 24 Jun 2015 00:00:00 +0300 OPENINGS FOR ENGINEERS ON CONTAINER SHIPS IN CMA CGM in КОСМОС ЕЙДЖЪНСИ ЕООД http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32868&ref=rss Our partners CMA CGM are looking for an experienced 3/E with Bulgarian nationality available to join on 11400 Teus on 15/7.<br /> Available OPENINGS for 2nd eng and chief engineers on modern container vessels.<br /> <br /> 32868 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32868&ref=rss#comments Tue, 23 Jun 2015 00:00:00 +0300 Business Warehouse Consultant in HRS Bulgaria http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32869&ref=rss At HRS, we believe the right job can transform a person's life and the right person can transform a business. We're passionate about connecting our candidates with the right job for them.<br /> <br /> The extensive experience in the human resources industry under our belt has given us valuable insights and extensive knowledge of the corporate cultures and thus enabled us to locate the best candidates for our clients.<br /> <br /> Currently for one of our clients we are looking for:<br /> <br /> Business Warehouse Consultant<br /> <br /> Main responsibilities:<br /> <br /> &bull; Responsible for Business Data Warehouse utilization and development;<br /> &bull; Provide project management office function to Data Warehouse initiatives;<br /> &bull; Provide release management and vendor management function for strategic Data Warehouse projects;<br /> &bull; Develop and implement an information change management process;<br /> &bull; Analysis; development/modification of new applications, interfaces, and reports; create technical specifications; when required assist support in resolution of production defects;<br /> 32869 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32869&ref=rss#comments Tue, 23 Jun 2015 00:00:00 +0300 Sales Support Specialist with English in HRS Bulgaria http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32871&ref=rss At HRS, we believe the right job can transform a person's life and the right person can transform a business. We're passionate about connecting our candidates with the right job for them.<br /> <br /> The extensive experience in the human resources industry under our belt has given us valuable insights and extensive knowledge of the corporate cultures and thus enabled us to locate the best candidates for our clients.<br /> <br /> Currently for one of our clients we are looking for:<u><br /> <br /> Task and responsibilities:<br /> </u><br /> - Contact potential clients;<br /> - Provide information to the clients;<br /> - Evaluate client needs and identify the sales opportunity; 32871 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32871&ref=rss#comments Tue, 23 Jun 2015 00:00:00 +0300 ИНСПЕКТОР "ПРОБЛЕМНИ КРЕДИТИ НА БИЗНЕС КЛИЕНТИ" в Банка ДСК http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32872&ref=rss  Извършва действия по събиране и управление на корпоративен портфейл от проблемни кредити;<br />  Изготвя планове за действия по проблемни експозиции.<br />  Изготвя предложения до Кредитен Комитет за преструктуриране, предсрочна изискуемост, цедиране и прекратяване на балансовото и задбалансово отчитане на проблемни експозиции.<br />  Установява наличността и състоянието на обезпеченията по възложения портфейл и съвместно с юрисконсулт извършва действия по съдебна и извънсъдебна реализация, срещи и преговори с клиенти на банката във връзка с реализиране плана за действие по конкретни кредити, като при необходимост пътува в страната.<br /> 32872 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32872&ref=rss#comments Tue, 23 Jun 2015 00:00:00 +0300 Call Center Agent with English & French http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32873&ref=rss iCARDTM is one of the most innovative and leading Electronic Money Institutions and Payment Institutions, Member of MasterCard, VISA and JCB, fully licensed to operate in all countries of European Union, with offices in Zurich, Milano, Bucharest, Sofia and Varna, employing more than 150 specialists. The company offers advanced web-based financial products to local and international corporate and individual customers.<br /> <br /> Responsibilities:<br /> &bull; Accepting incoming calls from customers and providing information about the services offered by the company;<br /> &bull; Providing high quality service to English and French speakers;<br /> &bull; Giving feedback to the superiors;<br /> &bull; Being informed about all matters, connected with the job.<br /> <br /> 32873 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32873&ref=rss#comments Tue, 23 Jun 2015 00:00:00 +0300 SOFTWARE DEVELOPER C/C++ SQL (Senior) http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32874&ref=rss iCARDTM is one of the most innovative and leading Electronic Money Institutions and Payment Institutions, Member of MasterCard, VISA and JCB, fully licensed to operate in all countries of European Union, with offices in Zurich, Milano, Bucharest, Sofia and Varna, employing more than 150 specialists. The company offers advanced web-based financial products to local and international corporate and individual customers.<br /> <br /> Responsibilities of the software developer:<br /> &bull; Create, unit test, and integrate code for application, database and communication layers of interfaces layers of enterprise payment system based on C/ C++/ C#;<br /> &bull; Support the architectural group in finalizing software design and architecture;<br /> Qualifications and Experience Required:<br /> &bull; Strong knowledge of C/C++/SQL;<br /> &bull; Knowledge of software design techniques &amp; patterns, data modeling and architecture;<br /> &bull; Good level of English language &ndash; reading comprehension and writing;<br /> &bull; Creative thinking, willingness and ability to learn;<br /> &bull; Ability to work in a team and under pressure;<br /> &bull; Responsible, loyal, communicative, constructive;<br /> &bull; Skills and knowledge of web based technologies will be considered as strong advantage;<br /> &bull; At least 3 years of previous software development experience will be considered as strong advantage;<br /> <br /> We offer:<br /> &bull; Attractive remuneration in the range of 2,000 &ndash; 5,000 BGN net per month, depending on the qualification, skills and experience;<br /> &bull; Excellent working environment in highly experienced and friendly team, based in Class &ldquo;A&rdquo; offices;<br /> &bull; Chance to be part of new and innovative process and developments in the integration of payment, Internet and mobile services;<br /> &bull; Stable company with long term commitments;<br /> &bull; Opportunity for professional growth;<br /> &bull; Initial and ongoing trainings;<br /> &bull; Work with local and international clients and colleagues;<br /> &bull; Regular salary review based on performance;<br /> <br /> If you are interested, please send a cover letter and CV with recent photo.<br /> <br /> Please include Reference No: SD (C/ C++) in the subject of your message. All applications will be treated in the strictest confidentiality. Personal data you provide will be treated in compliance with legislation on protection of personal data. Only short-listed candidates will be contacted.<br /> <br /> <br /> 32874 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32874&ref=rss#comments Tue, 23 Jun 2015 00:00:00 +0300 Мениджър „Маркетинг и продажби” in BIT http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32875&ref=rss <br /> 32875 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32875&ref=rss#comments Tue, 23 Jun 2015 00:00:00 +0300 PHP Developers in Balkaninvest.eu чрез Balkaninvest.eu http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32876&ref=rss Balkaninvest.eu EOOD is a registered Bulgarian recruitment agency. Our services are licensed and supervised by the Ministry of Labour and Social Policy of the Republic of Bulgaria. Our approach is to support in particular companies with an international set-up to find employees that make a difference.<br /> <br /> For our customer, a German start-up in software development which is about to open its office in Sofia, we are looking for several experienced<br /> <br /> Senior PHP Developers (location Sofia)<br /> <br /> <br /> Responsibilities:<br /> <br /> Development of web based eCommerce applications, modules and custom software within a small and highly motivated team with a great perspective.<br /> <br /> 32876 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32876&ref=rss#comments Tue, 23 Jun 2015 00:00:00 +0300 Специалист Кредитна администрация бизнес клиенти в Банка ДСК http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32865&ref=rss &bull; Централизирано регистриране, осчетоводяване и администриране на одобрени кредитни сделки на бизнес клиенти (МСП и корпоративни), с отговорност за правилно отразяване на данните в счетоводната система и коректно администриране на обслужваните кредити, обезпечения и застраховки.<br /> &bull; Поддържане състоянието на кредитните сделки на бизнес клиенти в счетоводната система в съответствие с действащите споразумения и вътрешно-нормативна уредба,<br /> &bull; Обобщаване, съхраняване и предаване за архивиране документите от дейността.<br /> <br /> 32865 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32865&ref=rss#comments Mon, 22 Jun 2015 00:00:00 +0300 Експерт Кредитен контрол в Банка ДСК http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32866&ref=rss  Осигурява вярно и точно отразяване на условията на Банката в съответния договор за кредит и следи за изпълнение на условията за сключване на договора;<br />  Извършва проверка за наличие и анализ на документи, удостоверяващи изпълнението на поставените договорни и нормативни условия за кредитите на бизнес-клиенти;<br />  Контрол и анализ на документите, свързани с обезпеченията по кредитите на бизнес-клиенти;<br />  Контрол и анализ за изпълнение на условията в договорите за кредит на бизнес-клиенти и за спазване на вътрешно-банковите и законовите изисквания.<br /> 32866 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32866&ref=rss#comments Mon, 22 Jun 2015 00:00:00 +0300 ЮРИСКОНСУЛТ/ГЛАВЕН ЮРИСКОНСУЛТ в Банка ДСК http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32846&ref=rss Осигурява законосъобразното осъществяване на дейността на Банката, като осъществява правното обслужване на една или няколко дейности в централното управление (в зависимост от длъжността), като:<br /> <br /> &bull; Участва в изработването и съгласуването на вътрешни правила и указания на банката;<br /> &bull; Извършва методологическа правна работа по бизнес дейностите на банката;<br /> &bull; Осъществява правната дейност по изготвяне на договори за поемане на риск за корпоративни клиенти;<br /> &bull; Обезпечава правно дейността на Банката, несвързана пряко с бизнеса &ndash; логистика, доставки и др.;<br /> &bull; Извършва други правни дейности, свързани с функциите на управление &bdquo;Правно&ldquo;.<br /> 32846 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=32846&ref=rss#comments Fri, 19 Jun 2015 00:00:00 +0300