KARIERI.bg - Обяви за работа http://www.karieri.bg/rss/?type=1 bg CRSS generator karieri@karieri.bg Кредитен консултант в град Видин в СИБАНК ЕАД http://www.karieri.bg/viewadv/?id=39023&ref=rss &bull; Предоставя консултации и продава кредитни и не-кредитни продукти от ритейл банкирането - потребителски и ипотечни заеми, кредитни карти, овърдрафти, разплащателни сметки, дебитни карти, застраховки;<br /> &bull; Идентифицира кредитните нужди на съществуващи клиенти и извършва кръстосани продажби;<br /> &bull; Привлича нови клиенти и ги информира за кредитни продукти /услуги, които биха могли да представляват интерес за тях;<br /> &bull; Открива/закрива разплащателни сметки, регистрира клиенти в платежната система на банката и в Интернет банкиране;<br /> &bull; Получава и проверява одобрените кредитни предложения, проучва условията и сроковете на договора;<br /> &bull; Подготвя и обработва кредитните предложения за кредитни карти;<br /> &bull; Следи портфейла на кредити за физически лица на клона за закъснели плащания.<br /> &nbsp; 39023 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=39023&ref=rss#comments Thu, 23 Mar 2017 00:00:00 +0200 ПРЕВОДАЧ с немски език в Балкан Стар http://www.karieri.bg/viewadv/?id=39024&ref=rss Фирмената група на Балкан Стар се фокусира върху възможностите за клиента да открие всичко на едно място &ndash; пълно решение за мобилността. Това, което групата предлага, е базирано на опита всеобхватно решение и отговор на всички автомобилни въпроси &ndash; от продажбата и следпродажбеното обслужване през финансирането до обратното изкупуване на употребяваните автомобили. Марките автомобили, които представлява, са Мерцедес-Бенц, Мицубиши, Джийп, Фузо, Сетра, Рено, Дачия, Фиат и Алфа Ромео.<br /> <br /> Балкан Стар Ритейл търси да назначи:<br /> <strong>ПРЕВОДАЧ с немски език</strong><br /> &nbsp;<br /> <strong><u>Отговорности:</u></strong> <ul> <li>&nbsp;Извършване на писмени преводи на документи от и на немски език за каталози и брошури на Мерцедес-Бенц</li> <li>Водене на бизнес кореспонденция и комуникация на немски език</li> <li>Изготвяне на фактури SD-модул на SAP</li> <li>Разпределяне и преразпределяне (при необходимост) на поръчки за превод</li> <li>Работа с уеб-базирани платформи за връзка с преводачески софтуер</li> <li>Администриране дейността на отдел преводи</li> </ul> 39024 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=39024&ref=rss#comments Thu, 23 Mar 2017 00:00:00 +0200 Електроинженер в СТАРТ ИНЖЕНЕРИНГ - БУРГАС http://www.karieri.bg/viewadv/?id=39027&ref=rss <br /> 39027 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=39027&ref=rss#comments Thu, 23 Mar 2017 00:00:00 +0200 Главен редактор в PC World България http://www.karieri.bg/viewadv/?id=39028&ref=rss <strong>Редакция </strong><strong>PC World </strong><strong>България</strong><br /> <br /> Организира, ръководи и контролира цялостната работа в редакцията на PC World България<br /> <br /> <strong> ЗАДЪЛЖЕНИЯ</strong><br /> <ul> <li>Разработва политиката и стратегията относно съдържанието и тематиката на сайта на PC World България (www.pcworld.bg)<br /> &nbsp;</li> <li>Изготвя цялостни редакционни планове за съдържанието на изданието на базата на плановете на редакторите<br /> &nbsp;</li> <li>Отговаря за качеството и коректността на публикациите<br /> &nbsp;</li> <li>Отговаря за спазването на графика за подаване на материалите за публикация<br /> &nbsp;</li> <li>Координира работата на редакцията с отдел реклама на изданието.<br /> &nbsp;</li> <li>Координира работата на редакцията с другите отдели на фирмата във връзка с максимално ефективно използване на наличните човешки и материални ресурси<br /> &nbsp;</li> <li>Координира работата с външните автори и следи за качеството и обективността на техните материали <br /> &nbsp;</li> <li>Подготвя новинарски, преводни и авторски материали, като осигурява безпристрастност, обоснованост, фактологическа точност и изчерпателност<br /> &nbsp;</li> <li>Редактира и подобрява планираните за публикация материали от редакторите и външните автори<br /> &nbsp;</li> <li>Съдейства на рекламния отдел при планирането и изготвянето на специфични ПР материали, реклами и ревюта, съобразно установената политика и практика на фирмата.<br /> &nbsp;</li> <li>Предлага и след утвърждаване от ръководството съблюдава спазването на редакционния бюджет на изданието. <br /> &nbsp;</li> <li>Инициира и организира провеждане на проучвания на читателската аудитория и други мероприятия , предназначени да поддържат връзката на изданието с читателите<br /> &nbsp;</li> </ul> <br /> <br /> <br /> 39028 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=39028&ref=rss#comments Thu, 23 Mar 2017 00:00:00 +0200 Консултант „Банкови услуги“ в гр. Перник в СИБАНК ЕАД http://www.karieri.bg/viewadv/?id=39008&ref=rss - Предоставя консултации и продава всички финансови продукти - &nbsp;срочни депозити, дебитни и кредитни карти, овърдрафти, застраховки и др. продукти на банката на съществуващи и нови клиенти;<br /> - Идентифицира възможностите за реализиране на кръстосани продажби;<br /> - Привлича нови клиенти и ги информира за продукти/услуги, които биха могли да представляват интерес за тях;<br /> - Извършва&nbsp;кешови транзакции до определени лимити;<br /> - Обработва платежни нареждания;<br /> - Носи отговорност за постигане както на индивидуалните си цели за продажби, така и целите на клона. 39008 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=39008&ref=rss#comments Wed, 22 Mar 2017 00:00:00 +0200 ХЛАДИЛЕН ТЕХНИК в Балкан Стар http://www.karieri.bg/viewadv/?id=39009&ref=rss Основните задължения ще включват монтажни и сервизни дейности на климатици и хладилни агрегати (Carrier, Thermo King и др.) на товарни и лекотоварни автомобили, влекачи и автобуси с марки Мерцедес-Бенц, Фузо и Сетра, съгласно указанията и изискванията на производителя. 39009 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=39009&ref=rss#comments Wed, 22 Mar 2017 00:00:00 +0200 Digital Media Planner чрез Horizons Bulgaria http://www.karieri.bg/viewadv/?id=39010&ref=rss Horizons is a leading recruitment company specializing in expert and middle management positions with 13 years of experience on the Bulgarian market. Our team consists of business oriented consultants with industrial specialization, professional understanding of the business trends and a pro-active approach towards recruiting and hiring through different methodologies and innovations.<br /> &nbsp;<br /> For our client - a leading international media agency - we are looking to hire an enthusiastic person on the role of:<br /> &nbsp;<br /> <strong>Digital Media Planner</strong><br /> &nbsp;<br /> &nbsp;<strong><em>You are:</em></strong> <ul> <li>Adaptable and creative person</li> <li>Positive, outgoing and team-player</li> <li>Motivated to create something new</li> <li>Hard-working, proactive and goal-oriented</li> <li>Disciplined, well-organized and able to multi-tasking</li> </ul> <strong><em>You have:</em></strong> <ul> <li>University degree in Marketing/Advertising/PR or relevant</li> <li>Fluency in English is a must</li> <li>At least 1-3 years of professional experience</li> <li>Knowledge of the digital media market in Bulgaria</li> <li>Knowledge of the laws and regulations in online advertising</li> <li>Knowledge of international online trends for the purpose of local implementation</li> <li>Knowledge in MS Office, Gemius Direct Effect, Google AdWords, Facebook Ad Manager is a must</li> </ul> 39010 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=39010&ref=rss#comments Wed, 22 Mar 2017 00:00:00 +0200 Internal Auditor in Мобилтел http://www.karieri.bg/viewadv/?id=39011&ref=rss <strong>Responsibilities:</strong> <ul> <li>participate in risk-based process audits and testing under Sarbanes-Oxley Act</li> <li>apply professional accounting and auditing standards to test and evaluate complex records in significant financial systems</li> <li>use best internal audit practices and knowledge, and apply professional judgment to identify the root-cause of uneconomic and inefficient business practices</li> <li>communicate audit finding and issues on a timely basis to the Head of IA</li> <li>prepare audit reports and develop recommendations for bringing business operations into compliance with key stakeholders&rsquo; goals and objectives</li> <li>discuss action plans with management of the audited units and follow-up on the improvement process</li> <li>prepare statistical data analyses, audit working papers, schedules, and summaries.</li> </ul> <br /> 39011 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=39011&ref=rss#comments Wed, 22 Mar 2017 00:00:00 +0200 Специалист в екип "Оперативна поддръжка и управление на ресурсите" в Мобилтел http://www.karieri.bg/viewadv/?id=39012&ref=rss <strong>Ако имаш интерес да:</strong> <ul> <li>изготвяш текущи справки и анализи, свързани с KPI и функционирането на процесите в дирекция Техническо обслужване на клиентски услуги</li> <li>осигуряваш оперативна поддръжка на регионите</li> <li>сигнализираш ръководството при установени проблеми с постъпващите заявки</li> <li>предлагаш действия за подобряване представянето на дирекцията</li> <li>участваш във въвеждането на нови KPI в отделните звена и следиш за сроковете на изпълнение на заявките</li> <li>комуникираш активно със звената, обслужващи клиенти</li> </ul> <br /> 39012 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=39012&ref=rss#comments Wed, 22 Mar 2017 00:00:00 +0200 Sales and Support Representative with ENGLISH in WYSER http://www.karieri.bg/viewadv/?id=39016&ref=rss On behalf of our client, we are currently looking for Sales and Support Representative with ENGLISH.<br /> <br /> Daily activities:<br /> <br /> &bull; Contacting on a daily basis new prospects;<br /> &bull; Establishing and maintaining relationship with the targeted clients;<br /> &bull; Providing professional assistance and support to clients;<br /> &bull; Applying professional &amp; assertive sales conversation &amp; pitch;<br /> &bull; Showing customer-oriented approach.&nbsp;<br /> <br /> Candidate`s profile:<br /> <br /> &bull; Fluent English (C1 &ndash; C2) is a must;<br /> &bull; Strong communication and negotiation skills;&nbsp;<br /> &bull; Sales, result and customer oriented approach;<br /> &bull; Energetic, positive and motivated personality;&nbsp;<br /> &bull; Ability to work well under pressure;<br /> &bull; Computer and Internet savvy;<br /> &bull; Experience in a call-center environment would be an advantage.&nbsp;<br /> <br /> The offer:<br /> <br /> &bull; Opportunity to develop your soft skills and upgrade your knowledge;<br /> &bull; Dynamic working environment;&nbsp;<br /> &bull; Professional training;&nbsp;<br /> &bull; Competitive remuneration package;<br /> &bull; Performance-based bonus scheme.<br /> <br /> If you are fluent in English and are customer-oriented, please send us your CV in English. Only shortlisted candidates will be approached.<br /> &nbsp; 39016 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=39016&ref=rss#comments Wed, 22 Mar 2017 00:00:00 +0200 Мениджър ключови клиенти в НАОС България ЕООД http://www.karieri.bg/viewadv/?id=39017&ref=rss Във връзка с развитието на бизнеса ни, Ви предлагаме да станете част от екипа на НАОС България ЕООД на позицията Мениджър ключови клиенти.<br /> &nbsp;<br /> <br /> <strong>Задължения</strong><br /> <br /> <ul> <li>Изгражда дълготрайни взаимоотношения с настоящи и нови ключови клиенти, с оглед създаване на бизнес взаимоотношения;<br /> &nbsp;</li> <li>Поддържа взаимоотношения с хора на ключови позиции в партньорските организации;<br /> &nbsp;</li> <li>Отговаря за поставените му качествени и количествени показатели при поверените му клиенти;<br /> &nbsp;</li> <li>Постига поставените цели за обем от продажби;<br /> &nbsp;</li> <li>Отговаря за правилното инвестиране и разходване на предварително одобрения бюджет;<br /> &nbsp;</li> <li>Следи за правилното изпълнение на договорните отношения с ключови клиенти;<br /> &nbsp;</li> </ul> 39017 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=39017&ref=rss#comments Wed, 22 Mar 2017 00:00:00 +0200 Мениджър екип "Техническо управление на ИТ услуги" в Мобилтел http://www.karieri.bg/viewadv/?id=39020&ref=rss <strong>Ако имаш желание да се реализираш в сферата на телекомуникациите като мениджър на екип от професионалисти, да ги мотивираш и развиваш, давайки им личен пример, да организираш и ръководиш работните процеси в екипа и да следиш за качественото им изпълнение, ние имаме идеална възможност за теб:</strong><br /> <br /> <strong>Мениджър екип Техническо управление на ИТ услуги Дирекция &bdquo;Управление на услуги&ldquo;</strong><br /> <br /> <strong>Отговорностите ти ще бъдат да:</strong> <ul> <li>организираш оперативната работа на екипа по отношение техническото управление на ИТ услугите в компанията</li> <li>планираш, реализираш, наблюдаваш и разширяваш ИТ услугите в компанията</li> <li>осигуряваш планирането и архитектурата на всички свързани системи в отдела</li> <li>осигуриш необходимото ниво и качество на услугите договорено с вътрешни и външни клиенти (SLA)</li> <li>анализираш пазара, координираш действията с доставчиците и да заявяваш всички необходими услуги, системи, средства, оборудване и обучение за екипа</li> <li>отговаряш за инсталирането на компютърен хардуер и софтуер, конфигурирането, управлението и поддръжката на всички компютри и периферни устройства</li> <li>планираш внедряването, поддръжката и оптимизацията на всички Майкрософт базирани сървъри и услуги</li> <li>осигуряваш ИТ обслужването на крайните потребители и на магазините на компанията</li> <li>осигуряваш съответствие по SOX &ndash; преглеждаш периодично и следиш за изпълнението SOX контролите отнасящи се за ИТ системите</li> </ul> <br /> 39020 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=39020&ref=rss#comments Wed, 22 Mar 2017 00:00:00 +0200 Лаборант - Химик в Manpower Bulgaria http://www.karieri.bg/viewadv/?id=38992&ref=rss <br /> Менпауър България, световен лидер в предлагането на услуги в сферата на човешките ресурси, търси да назначи за свой уважаван клиент, лидер в производството на висококачествен етилов спирт, способен и отговорен човек на позицията:<br /> <br /> <strong>Лаборант - Химик</strong><br /> <br /> <strong>Подходящият кандидат трябва да притежава:</strong> <ul> <li>Висше образование в областта на химията &ndash; Органична или Неорганична Химия, Биотехнологии, Инструментални методи и пр.</li> <li>Задължителен опит в областта на хроматографията / газовата хроматография</li> <li>Компютърна грамотност</li> <li>Възможност за работа на смени</li> </ul> <strong>Основните задължения и отговорности включват:</strong> <ul> <li>Работа с хроматографски системи и уреди</li> <li>Анализ на крайния продукт и оценка на качествата му</li> <li>Приготвяне и работа с разтвори, съгласно техниките и методиките на компанията</li> </ul> <strong>Компанията предлага:</strong> <ul> <li>Много добро възнаграждение</li> <li>Шанс за кариерно развитие</li> <li>Приятна работна атмосфера</li> </ul> Ако отговаряте на посочените условия и тази позиция представлява интерес за вас, моля изпратете вашето актуално CV.<br /> <br /> <strong>Благодарим Ви!</strong><br /> <br /> Уведомяваме ви, че Менпауър България ще се свърже само с предварително одобрените кандидати.<br /> Поверителността на Вашите данни е гарантирана.<br /> Менпауър България има лицензен номер № 2033/20.04.2016 за предоставяне на услуги в областта на Човешките Ресурси.. 38992 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=38992&ref=rss#comments Tue, 21 Mar 2017 00:00:00 +0200 Акаунт мениджър "Корпоративни клиенти" - град Бургас в Мобилтел http://www.karieri.bg/viewadv/?id=38999&ref=rss <strong>Какво е да работиш в направление &bdquo;Корпоративни продажби&ldquo;?</strong> <ul>Основните отговорности в направлението са фокусирани върху качественото обслужване на корпоративни клиенти на компанията в различните сегменти, предлагане на нови продукти и услуги, съобразно техните нужди и последващи дейности по администриране на продажбата. </ul> <br /> <br /> <strong>Ако имаш желание да:<br /> </strong> <ul> <li>предоставяш висококачествено персонално обслужване на корпоративните клиенти на компанията</li> <li>определяш специфичните нужди на клиентите и предлагаш комплексни телекомуникационни фиксирани, мобилни и интернет решения съобразно индивидуалните изисквания на клиентите</li> <li>представяш проактивно новите услуги и програми за корпоративните клиенти и обслужваш продажбите и свързаните с тях процеси</li> <li>изготвяш и актуализираш планове и бизнес профили на корпоративните клиенти с цел задържане и проникване с нови услуги</li> <li>изготвяш дневни, седмични/месечни отчети за реализирани продажби и активности</li> </ul> <br /> 38999 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=38999&ref=rss#comments Tue, 21 Mar 2017 00:00:00 +0200 Оперативен счетоводител в Одит Адвайзерс ООД http://www.karieri.bg/viewadv/?id=39001&ref=rss Специализирано одиторско предприятие търси да назначи опитен и квалифициран специалист за следната позиция в офис-София:<br /> Оперативен счетоводител<br /> Вашите отговорности:<br /> * Извършва системен анализ на финансовото състояние и финансовите резултати;<br /> *Отговаря за документирането, архивирането и своевременно отразяване в счетоводството на всички стопански операции;<br /> *Отговаря за подаване коректно и в срок на необходимите месечни справки и документи към държавните институции, съгласно данъчното, трудовото законодателство и политиките на фирмата;<br /> *Прилага актуалните разпоредби на приложимото данъчно законодателство;<br /> *Предоставя на ръководството навременна, вярна и точна финансово счетоводна информация;<br /> *Комуникира с данъчната администрация и други институции;<br /> *Изготвя счетоводни анализи, финансови и други отчети;<br /> *Следи плащанията, финасовите процеси и оптимизира разходите;<br /> &nbsp; 39001 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=39001&ref=rss#comments Tue, 21 Mar 2017 00:00:00 +0200 Lawyer in Kinstellar http://www.karieri.bg/viewadv/?id=39002&ref=rss <br /> 39002 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=39002&ref=rss#comments Tue, 21 Mar 2017 00:00:00 +0200 Работник пакетиране – готова продукция в Manpower Bulgaria http://www.karieri.bg/viewadv/?id=38974&ref=rss - Управлява машините за пакетиране и обезпечава съответствието на пакетирания продукт с вида на опаковката и маркировката<br /> - Зарежда машините с необходимите им помощни материали, като следи за техния вид и качество<br /> - Отговаря за правилното функциониране на машините, доброто им техническо и хигиенно състояние<br /> - Извършва профилактика, настройка на съоръженията и извършва дребни ремонти при необходимост (при сериозна повреда проблема се отстранява от механика на смяната)<br /> - Балира отпадъчната хартия от пакетажа<br /> - При необходимост участва и в други дейности за решаване на неотложни производствени задачи<br /> - Извършва транспортиране с електрокар, повдигане и зареждане на палетизатора, като спазва товароподемността на електрокара 38974 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=38974&ref=rss#comments Mon, 20 Mar 2017 00:00:00 +0200 CNC Оператор в Manpower Bulgaria http://www.karieri.bg/viewadv/?id=38975&ref=rss - Съставя алгоритми и блок-схема на програми за CNC машинa<br /> - Работи с универсален струг и други металообработващи машини (фреза, бормашина и др.)<br /> - Разчита чертежи и технологични карти за детайлите<br /> - Отговаря за качеството на произведените детайли<br /> - Извършва технически оглед на машините и контролира правилната експлоатация на оборудването 38975 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=38975&ref=rss#comments Mon, 20 Mar 2017 00:00:00 +0200 Монтажник поддръжка сграда в Manpower Bulgaria http://www.karieri.bg/viewadv/?id=38976&ref=rss - Организира и изпълнява задачи, свързани с техническото състояние на сградата<br /> - Следи за състоянието на сградата, помещенията и прилежащите територии<br /> - Отговаря за изправността на електрическата инсталация<br /> - Отговаря за парните и водогрейни съоръжения<br /> - Монтира и демонтира мебели и осветителни тела<br /> - Комуникира с фирмите, отговорни за специфичните съоръжения на територията на обекта 38976 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=38976&ref=rss#comments Mon, 20 Mar 2017 00:00:00 +0200 Информатор приемна в Manpower Bulgaria http://www.karieri.bg/viewadv/?id=38977&ref=rss - Посрещане и обслужване на клиенти<br /> - Отговаряне на телефонни обаждания и електронна кореспонденция<br /> - Обслужване и консултиране на клиенти при възникнали несъответствия, проблеми, въпроси или допълнителни поръчки<br /> - Отговаря за продажбите от интернет страницата на магазина, опаковането и изпращането на стоката<br /> - Работи на каса, а също съставя парични отчети на ежедневна база<br /> - Отговаря за следпродажбеното обслужване на клиентите 38977 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=38977&ref=rss#comments Mon, 20 Mar 2017 00:00:00 +0200 Продавач-консултант на мебели в Manpower Bulgaria http://www.karieri.bg/viewadv/?id=38978&ref=rss - Oбслужване на клиенти и предоставяне на професионална търговска консултация<br /> - Добра познаваемост на възможностите на определен вид мебел и възможните алтернативи на стоките, отговарящи на изискванията на клиента<br /> - Отговаря за презентирането на стоката и нейната функционалност<br /> - Отговаря за следпродажбеното обслужване на клиентите<br /> - Отговаря за позиционирането на стока на определените в отдела места 38978 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=38978&ref=rss#comments Mon, 20 Mar 2017 00:00:00 +0200 Складов Служител в Manpower Bulgaria http://www.karieri.bg/viewadv/?id=38979&ref=rss &bull; Получаване на стоки<br /> &bull; Разпределя получените стоки в склада по определени за целта места и отговаря за&nbsp;<br /> правилното им съхраняване<br /> &bull; Подготвя поръчки на клиентите на компанията 38979 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=38979&ref=rss#comments Mon, 20 Mar 2017 00:00:00 +0200 Отговорник продажби в Manpower Bulgaria http://www.karieri.bg/viewadv/?id=38980&ref=rss - Активни продажби и презентиране на стоката на клиенти с цел постигане на максимален брой продадени артикули<br /> - Намиране на нови идеи и начини на работа, насочени към увеличаване на продажбите в поверените отдели на магазина<br /> - Провежда необходимите обучения на персонала<br /> - Грижи се за стоката в магазина и я разпределя по тематика<br /> - Изготвя седмичен отчет с информация за наличност или търсеност на определена стока 38980 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=38980&ref=rss#comments Mon, 20 Mar 2017 00:00:00 +0200 Майстори на хлебни изделия в Manpower Bulgaria http://www.karieri.bg/viewadv/?id=38981&ref=rss &bull; Спазване на изискванията за качество на продукцията<br /> &bull; Подготовка на работното място и поддържането му в изряден вид<br /> &bull; Формиране по рецептура на необходимата продукция и контролира завършването на процеса<br /> &bull; Подготовка и разпределяне на готовата стока 38981 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=38981&ref=rss#comments Mon, 20 Mar 2017 00:00:00 +0200 MEDICAL REPRESENTATIVE in WYSER http://www.karieri.bg/viewadv/?id=38983&ref=rss Our client is an international pharmaceutical company with a recognized name and brand. On behalf of this company we are looking for MEDICAL REPRESENTATIVE. If you are result and sales oriented, responsible and passionate about medicine, this is your chance to take your professional development to the next step!<br /> <br /> MAIN RESPONSIBILITIES:<br /> <br /> &bull; Implement and monitor a territory action plan according to strategy;&nbsp;<br /> &bull; Be well-prepared and updated in the therapeutic areas of responsibility;<br /> &bull; Perform regularly customer profiling in line with agreed criteria;<br /> &bull; Develop and maintain professional relationships with customers in the designated area;<br /> &bull; Ensure call and visit frequency rates of targeted customers;&nbsp;<br /> &bull; Propose, assist in and organize professional events;<br /> &bull; Be aware of competitors position on the market and competing products;&nbsp;<br /> &bull; Perform reporting activities regularly;<br /> &bull; Pass trainings and apply the gained knowledge in daily work;&nbsp;<br /> &bull; Strive for results and targets achievement;<br /> &bull; Demonstrate professional and ethical behavior governed by the principles of the code of ethics and values of the company.<br /> <br /> CANDIDATES PROFILE:<br /> <br /> &bull; Higher education, preferably in the medical/biological/natural science field;<br /> &bull; At least 3 years of previous professional experience, preferably as a Medical Representative;<br /> &bull; Computer literacy;<br /> &bull; Clear driving license;<br /> &bull; Hardworking individual with serious approach towards work;<br /> &bull; Result-oriented person motivated by professional achievements;<br /> &bull; Communicative personality with good negotiation skills;<br /> &bull; Strong Sales and Presentation skills;&nbsp;<br /> &bull; Loyalty, high ethics and moral principles are very important;&nbsp;<br /> &bull; Time-management, work planning and organizational skills are essential for the role.&nbsp;<br /> <br /> THE OFFER:<br /> <br /> &bull; Opportunity to join an international pharmaceutical company;<br /> &bull; Onboarding and ongoing professional trainings;<br /> &bull; Thorough training program and careful supervision;&nbsp;<br /> &bull; Opportunities for further professional development;&nbsp;<br /> &bull; Competitive remuneration package along with additional benefits.<br /> <br /> If you have experience and are looking for a professional challenge or are a young specialist looking to gain experience in the pharmaceutical business, apply by sending your CV. Only shortlisted candidates will be approached.<br /> &nbsp; 38983 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=38983&ref=rss#comments Mon, 20 Mar 2017 00:00:00 +0200 AREA SALES HEAD SOFIA in WYSER http://www.karieri.bg/viewadv/?id=38984&ref=rss On behalf of our client, a leading financial organization, we are looking for an experienced and responsible professional for the role of AREA SALES HEAD SOFIA<br /> <br /> Responsibilities:<br /> &bull; Authority over sales targets;<br /> &bull; Maintaining and expanding corporate clients relationships;<br /> &bull; Overseeing strategic partners and coordinating cooperation with them in the dedicated territory;&nbsp;<br /> &bull; Analyzing and optimizing sales results;<br /> &bull; Developing new and improving current target groups, channels and instruments for effective sales;<br /> &bull; Implementing new sales approaches and introducing advantageous practices, know-how and sales strategies, leading to success;<br /> &bull; Managing, training and motivating the team as well as assuring they are fulfilling the expected KPIs ;<br /> <br /> Requirements:&nbsp;<br /> &bull; Higher education in the field of Economics;&nbsp;<br /> &bull; At least 3 years of professional Sales experience;<br /> &bull; At least 3 years of experience managing a team;<br /> &bull; Great communication, commercial and motivational skills;&nbsp;<br /> &bull; Analytical thinking and effective decision making;&nbsp;<br /> &bull; Ability and desire to travel within the region;<br /> &bull; Basic computer literacy (MS Office); experience with ERP and CRM systems would be an advantage;&nbsp;<br /> &bull; Driving license;&nbsp;<br /> &bull; Good command of English.&nbsp;<br /> <br /> The company offers:<br /> &bull; A chance to be part of a large and well-established company, a leader in its industry;<br /> &bull; Competitive remuneration package and additional performance-based bonuses;<br /> &bull; A positive and dynamic environment;<br /> &bull; Opportunities for a professional career development;<br /> &bull; Internal and external trainings.&nbsp;<br /> <br /> If you meet the requirements and see yourself in the role of AREA SALES HEAD SOFIA, please apply by sending your latest CV. Only short-listed candidates will be approached.&nbsp; 38984 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=38984&ref=rss#comments Mon, 20 Mar 2017 00:00:00 +0200 RECRUITMENT CONSULTANT in Blu Global http://www.karieri.bg/viewadv/?id=38985&ref=rss Blu Global is an extremely successful European placement and learning business that has been established for over 5 years. It currently sources and places candidates from 16 EU countries and looking to further expand throughout Europe in the next coming years.<br /> <br /> We are looking for Recruitment Consultants to join our successful and expanding team.<br /> <br /> Description:<br /> Your job will be advertising and recruiting people from around the Europe who are interested in working in United Kingdom. Working hours are 40 hours a week. You will have all the training and tools to effectively attract and put forward quality candidates from 16 countries with Europe. 38985 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=38985&ref=rss#comments Mon, 20 Mar 2017 00:00:00 +0200 Експерт "Анализи и статистика" в Мобилтел http://www.karieri.bg/viewadv/?id=38986&ref=rss <strong>Ако имаш желание да:</strong> <ul> <li>изготвяш дневни, седмични отчети за натоварването в дирекция Обслужване на клиенти</li> <li>отчиташ продажби, реализирани от звената в дирекцията</li> <li>участваш в проекти за оптимизация на рипортите и отчетите, изготвяни от екипа</li> <li>анализираш постигнатите резултати</li> <li>изготвяш предложения за подобряване на резултатите на звената, обслужващи клиенти</li> </ul> <br /> 38986 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=38986&ref=rss#comments Mon, 20 Mar 2017 00:00:00 +0200 Търговски консултант в "Мтел" магазин - град Севлиево в Мобилтел http://www.karieri.bg/viewadv/?id=38987&ref=rss <strong>Вярваш ли, че притежаваш енергия и състезателен дух?</strong><br /> <br /> <strong>Твоята страст са новите технологии, джаджите и можеш да продадеш всичко?</strong><br /> <br /> <strong>Ако също така искаш да:</strong> <ul> <li>обслужваш на ниво клиентите на Мтел, според определените стандарти за качество в компанията</li> <li>осъществяваш продажби спрямо заложените ти индивидуални и екипни месечни цели</li> <li>познаваш пазара и тенденциите в телеком бранша</li> <li>изграждаш позитивно отношение в комуникацията с клиентите</li> <li>обслужваш клиентски плащания и администрираш осъществените продажби</li> </ul> <br /> 38987 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=38987&ref=rss#comments Mon, 20 Mar 2017 00:00:00 +0200 Стажант „Снабдяване“ в EVN България http://www.karieri.bg/viewadv/?id=38988&ref=rss - Запознаване и прилагане на Закона за обществените поръчки<br /> - Участва в административното обслужване на вътрешни клиенти и провеждане на търговски преговори<br /> - Извършва пазарни проучвания за групи материали и услуги<br /> - Работи със специализиран софтуер SAP 38988 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=38988&ref=rss#comments Mon, 20 Mar 2017 00:00:00 +0200 Стажант „Правни и корпоративни въпроси“ в EVN България http://www.karieri.bg/viewadv/?id=38989&ref=rss - Запознаване с нормативната уредба, регулираща дейността на EVN в България<br /> - Участие в дейността по събиране на просрочени задължения<br /> - Подпомагане процеса по образуване на изпълнителни дела и осъществяване на изпълнително производство<br /> - Сътрудничество при изпълнение на задачи, свързани с общия исков процес<br /> - Запознаване с документите, свързани с регистрацията на дружествата от групата на EVN България, както и с методиката на менажиране на договорите 38989 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=38989&ref=rss#comments Mon, 20 Mar 2017 00:00:00 +0200 Стажант „Застраховки“ в EVN България http://www.karieri.bg/viewadv/?id=38990&ref=rss <ul> <li>Запознаване с основните видове застраховки, необходими за извършване на дейността</li> <li>Участие в дейността по ликвидиране на щети по застраховки и изплащане на обезщетения</li> <li>Участие в дейността по предявяване на претенции към застраховател по възникнали щети</li> <li>Подпомагане процеса по изготвяне отговор на жалби за обезщетени</li> </ul> 38990 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=38990&ref=rss#comments Mon, 20 Mar 2017 00:00:00 +0200 Стажант „Счетоводство и финанси“ в EVN България http://www.karieri.bg/viewadv/?id=38991&ref=rss <ul> <li>Запознаване с работата на екипа и със спецификата на фирмите в ЕВН групата</li> <li>Обновяване на документация и файлове във връзка с договори между свързани лица и декларации по ЗМДТ</li> <li>Оформяне работен вариант на данъчната политика с настъпилите промени</li> <li>Изготвяне на ставки, протоколи, заявки, фактури , файлове с информация, както и ръчна проверка на счетоводна документация</li> <li>Помощ при архивиране на счетоводната документация</li> </ul> 38991 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=38991&ref=rss#comments Mon, 20 Mar 2017 00:00:00 +0200 Трафик инженер в CATRO Bulgaria http://www.karieri.bg/viewadv/?id=38932&ref=rss КАТРО България е дъщерно дружество на една от водещите компании за развитие и управление на човешките ресурси в Австрия &ndash; CATRO Personalberatung. CATRO предоставя на клиентите си пълeн пакет от първокласни услуги в сферата на развитието и управлението на човешките ресурси.<br /> &nbsp;<br /> Нашият клиент е водеща компания, работеща в сферата на телекомуникационните и инфраструктурни решения. Компанията поставя акцент в работата си върху иновативността във всички услуги, които предлагат на своите клиенти в частния и обществения сектор. Голяма част от проектите, които реализира компанията, значително подпомагат европейския облик на големи и малки градове в България и цялостната модернизация на Националната пътна инфраструктура на страната.<br /> &nbsp;<br /> Във връзка с разрастването на дейността на компанията нашият клиент търси да назначи:<br /> &nbsp;<br /> <strong>ТРАФИК ИНЖЕНЕР</strong><br /> &nbsp;<br /> <strong><u>Основни отговорности и задължения:</u></strong> <ul> <li>Изготвяне на техническо задание за реализиране на проекти за изграждане на кръстовища, индуктивни рамки, видеонаблюдение и трафик броячи;</li> <li>Разработване на трафик карти;</li> <li>Приоритизиране на пътния поток по ленти;</li> <li>Програмиране на трафик контролери;</li> <li>Оглед и авторски надзор съгласно изготвеното техническо решение при изпълнение на проекта;</li> <li>Изготвянето на КСС по ОП.</li> </ul> 38932 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=38932&ref=rss#comments Fri, 17 Mar 2017 00:00:00 +0200 Ръководител проекти в CATRO Bulgaria http://www.karieri.bg/viewadv/?id=38933&ref=rss КАТРО България е дъщерно дружество на една от водещите компании за развитие и управление на човешките ресурси в Австрия &ndash; CATRO Personalberatung. CATRO предоставя на клиентите си пълeн пакет от първокласни услуги в сферата на развитието и управлението на човешките ресурси.<br /> &nbsp;<br /> Нашият клиент е водеща компания, работеща в сферата на телекомуникационните и инфраструктурни решения. Компанията поставя акцент в работата си върху иновативността във всички услуги, които предлагат на своите клиенти в частния и обществения сектор. Голяма част от проектите, които реализира компанията, значително подпомагат европейския облик на големи и малки градове в България и цялостната модернизация на Националната пътна инфраструктура на страната.<br /> &nbsp;<br /> Във връзка с разрастването на дейността на компанията нашият клиент търси да назначи:<br /> &nbsp;<br /> <strong>РЪКОВОДИТЕЛ ПРОЕКТИ</strong><br /> &nbsp;<br /> <strong><u>Основни отговорности и задължения:</u></strong> <ul> <li>Управление на&nbsp; възложени проекти във всичките му етапи:</li> </ul> <ul> <li>дефиниране и обхват;</li> <li>планиране и бюджетиране;</li> <li>контрол при техническото изпълнение на проекта;</li> <li>приключване и анализ.</li> </ul> <ul> <li>Контрол за спазването на стандарти по качество и договорни отношения с възложители при изпълнението на проектите;</li> <li>Контрол на оперативните разходи при реализация на проектите;</li> <li>Изготвяне на регулярни доклади за статус на проектите;</li> <li>Изготвяне на техническа спецификация;</li> <li>Поддържане и развитие на контакти с клиенти/възложители.</li> </ul> 38933 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=38933&ref=rss#comments Fri, 17 Mar 2017 00:00:00 +0200 Младши специалист в група "Първо ниво обслужване на фиксирани услуги" в Мобилтел http://www.karieri.bg/viewadv/?id=38936&ref=rss <strong>Ако искаш да:</strong> <ul> <li>усъвършенстваш своите комуникативни и технически умения - приемане на входящи обаждания и подпомагане на клиентите на компанията</li> <li>усъвършенстваш своите продажбени умения - участваш активно в процеса на продажби на услугите на компанията</li> <li>работиш в екип от високо мотивирани специалисти</li> </ul> <br /> 38936 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=38936&ref=rss#comments Fri, 17 Mar 2017 00:00:00 +0200 Експерт "Връзки с клиенти – Средни предприятия" в ПроКредит Банк (България) http://www.karieri.bg/viewadv/?id=38937&ref=rss &nbsp; <ul> <li>Управлява и развива текущ клиентски портфейл;</li> <li>Изготвя стратегии и предложения за ефективно привличане и дългосрочно сътрудничество с нови клиенти в сегмент Средни предприятия;</li> <li>Проактивно търси и реализира възможностите за нов бизнес и разширяване на портфейла;</li> <li>Консултира и договаря специфични условия по сделки с бизнес клиенти &ndash; Средни предприятия, свързани с предоставянето на подходящо банково финансиране и обслужване;</li> <li>Съвместно с отдел Управление на риска участва в анализ на искания за финансиране от страна на бизнес клиентите.</li> </ul> <br /> 38937 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=38937&ref=rss#comments Fri, 17 Mar 2017 00:00:00 +0200 Експерт – анализ на качеството чрез Изи Консулт http://www.karieri.bg/viewadv/?id=38938&ref=rss Като най-голямата българска компания за подбор на перснал, Easy Consult се ползва с доверие като партньор на фирми и кандидати в различни сфери по отношение на решения в областта на човешките ресурси.<br /> За наш клиент &ndash; водеща немска компания в производството на климатични системи за автомобили, търсим опитен и мотивиран....<br /> <strong>Експерт &ndash; анализ на качеството, </strong>който да: <ul> <li>Участва в планирането на производствения процес</li> <li>Анализира и отговаря за качеството на проектите по време на крайната фаза на развитие</li> <li>Координира процесите с цел непрекъснато подобряване</li> <li>Ръководи решаването на проблеми на фаза развитие</li> <li>Провежда вътрешни одити</li> </ul> 38938 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=38938&ref=rss#comments Fri, 17 Mar 2017 00:00:00 +0200 SALES EXECUTIVE MEDICAL EQUIPMENT (with Russian) in WYSER http://www.karieri.bg/viewadv/?id=38940&ref=rss Our client is a company, offering a wide range of products: medical equipment, consumables and disposables around the world. Regarding the company`s extension on the local market, we are looking for SALES EXECUTIVE with Russian. The main scope of the role will be to create effective business relationships with Medical Centers, Hospitals, Clinics and promote world famous prestige products.&nbsp;<br /> <br /> You will have a chance to lead the business locally!&nbsp;<br /> If you are alert, dynamic individual with affection for Sales, you will be able to reach for the stars!&nbsp;<br /> <br /> THE SCOPE OF THE ROLE:<br /> <br /> - Visiting Medical Professionals and Directors of Clinics, hospitals and research centers;&nbsp;<br /> - Identifying and shaping the needs of Clinics, Hospitals and research centers;&nbsp;<br /> - Extending the network of clients;&nbsp;<br /> - Project Management for the supply of medical equipment and medical supplies;<br /> - Participating in exhibitions, conferences and seminars;<br /> - Keeping databases and reporting forms.<br /> <br /> CANDIDATE`S PROFILE:<br /> <br /> - Higher education, preferably in the medical/biological field;&nbsp;<br /> - Minimum 3 years of professional experience in Sales (preferably of Medical Equipment);<br /> - Fluent command of English, Russian (руски) and Bulgarian is a must;<br /> - Computer literacy;&nbsp;<br /> - Sales-oriented individual;&nbsp;<br /> - Persistent and result-oriented personality;&nbsp;<br /> - Initiative and creative person, able to find the right approach and unconventional solutions;<br /> - Self-motivated individual, that believes in reaching for best of the best.&nbsp;<br /> <br /> THE OFFER:<br /> <br /> - Opportunity to present world-famous and prestige medical products;<br /> - Chance to influence and develop the local market;&nbsp;<br /> - Professional trainings and professional development;&nbsp;<br /> - Competitive remuneration package;&nbsp;<br /> - Fixed salary along with performance-based bonuses.<br /> <br /> If you recognize yourself in this position, please send us your CV in English. Only shortlisted candidates will be approached.<br /> &nbsp; 38940 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=38940&ref=rss#comments Fri, 17 Mar 2017 00:00:00 +0200 AREA SALES HEAD in WYSER http://www.karieri.bg/viewadv/?id=38941&ref=rss In our work, we are stirred by the desire to build up long-term relationships with our partners, accepting their challenges with enthusiasm and supporting them in finding successful solutions together. We follow every project with a strong focus on the objective, and with dedication, competence, professionalism and confidentiality, towards both candidates and client companies.&nbsp;<br /> <br /> We are well aware how important employment is for every individual, and we believe that the merit of a company is always measured by the potential, talent and value of its people.<br /> <br /> On behalf of our client, a leading financial organization, we are looking for an experienced and responsible professional for the role of Area Sales Head - Plovdiv<br /> <br /> Responsibilities:<br /> &bull; Authority over sales targets;<br /> &bull; Maintaining and expanding corporate clients relationships;<br /> &bull; Overseeing strategic partners and coordinating cooperation with them in the dedicated territory;&nbsp;<br /> &bull; Analyzing and optimizing sales results;<br /> &bull; Developing new and improving current target groups, channels and instruments for effective sales;<br /> &bull; Implementing new sales approaches and introducing advantageous practices, know-how and sales strategies, leading to success;<br /> &bull; Managing, training and motivating the team as well as assuring they are fulfilling the expected KPIs ;<br /> <br /> Requirements:&nbsp;<br /> &bull; Higher education in the field of Economics;&nbsp;<br /> &bull; At least 3 years of professional Sales experience;<br /> &bull; At least 3 years of experience managing a team;<br /> &bull; Great communication, commercial and motivational skills;&nbsp;<br /> &bull; Analytical thinking and effective decision making;&nbsp;<br /> &bull; Ability and desire to travel within the region;<br /> &bull; Basic computer literacy (MS Office); experience with ERP and CRM systems would be an advantage;&nbsp;<br /> &bull; Driving license;&nbsp;<br /> &bull; Good command of English.&nbsp;<br /> <br /> The company offers:<br /> &bull; A chance to be part of a large and well-established company, a leader in its industry;<br /> &bull; Competitive remuneration package and additional performance-based bonuses;<br /> &bull; A positive and dynamic environment;<br /> &bull; Opportunities for a professional career development;<br /> &bull; Internal and external trainings.&nbsp;<br /> <br /> If you meet the requirements and see yourself in the role of Area Sales Head - Plovdiv, please apply by sending your latest CV. Only short-listed candidates will be approached.&nbsp;<br /> &nbsp; 38941 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=38941&ref=rss#comments Fri, 17 Mar 2017 00:00:00 +0200 SENIOR DESIGN ENGINEER in WYSER http://www.karieri.bg/viewadv/?id=38943&ref=rss On behalf of our client, a leading international production company, we are looking for an experienced and responsible professional for the role of&nbsp;<br /> <br /> Senior Design Engineer<br /> <br /> Responsibilities:&nbsp;<br /> Manages projects for developing and optimizing products by using 3D CAD/CAM/CAE systems:<br /> &bull; Manages projects for developing new products including prototypes and product testing;<br /> &bull; Interacts with suppliers of components, materials and services when developing new products;<br /> &bull; Creates digital models of the products and production instruments that meet the technological standards;<br /> &bull; Analyses and optimizes the products&rsquo; construction;<br /> &bull; Specifies the additional components of the products;<br /> &bull; Monitors the preparation of the technical documentation.<br /> <br /> Requirements:<br /> &bull; University Degree in Engineering;<br /> &bull; Min 3 years&rsquo; engineering experience;<br /> &bull; Experience in project management;<br /> &bull; Experience with 3D CAD systems;<br /> &bull; MS Office proficient user;<br /> &bull; Advanced English language skills;<br /> &bull; Works with statistical data;<br /> &bull; Management experience is an advantage;<br /> <br /> Personal characteristics:<br /> &bull; Precise, responsible, keeps dead lines;<br /> &bull; Can work independently and as a part of a team;<br /> &bull; Good organizational skills and project management skills;<br /> &bull; Very good communication skills both with peers and suppliers;<br /> &bull; Possibility to travel.<br /> <br /> The offer:<br /> &bull; Work in a company with a stable annual development<br /> &bull; International exposure<br /> &bull; Professional team&nbsp;<br /> &bull; Sustainable company growth and opportunities for professional development&nbsp;<br /> &bull; Attractive remuneration<br /> &bull; Additional benefits<br /> <br /> If you find this opportunity interesting and challenging, please send us your CV.<br /> Only short listed candidates will be approached.&nbsp; 38943 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=38943&ref=rss#comments Fri, 17 Mar 2017 00:00:00 +0200 Regional HR Administration Specialist in WYSER http://www.karieri.bg/viewadv/?id=38944&ref=rss Our client is an international industrial leader, specialized in sustainable productivity solutions. Customers benefit from their innovative compressors, vacuum solutions and air treatment systems, construction and mining equipment, power tools and assembly systems. The company is looking to expand their team with a dedicated and engaged Regional HR Administration Specialist.<br /> <br /> Project based role to support the implementation and development of HR Link, Absence &amp; Vacations and Travel expenses applications in the South East Europe region. The role will also work, under RHRM&rsquo;s guidance, in alignment of existing HR regional processes based on new flows that will be developed due to new applications and will support regional HR administration duties. Countries of responsibility are Romania, Bulgaria, Serbia, Greece, Cyprus and Israel. Frequent travelling is required.<br /> <br /> Basic Responsibilities and objectives:<br /> &bull; Prepare (clean up and update) existing HR application for transfer of data.<br /> &bull; Be a regional Business Key User (BKU) for all HR related applications under development, handling all data cleansing, testing and update.<br /> &bull; Participate in all trainings organized by the Group for BKU users.<br /> &bull; Coordinate local resources with HR admin duties in testing of applications and data transferred and be their trainer and user support.<br /> &bull; Organize and coordinate trainings of all managers and employees of our region in new applications.<br /> &bull; Work on alignment of existing HR processes to flows developed in new HR apps.&nbsp;<br /> &bull; Train local resources with HR admin duties in new HR processes.&nbsp;<br /> &bull; Support RHRM with HR admin duties related to recruitment, development, employer branding, people management reporting and training.<br /> <br /> Core Values / Behaviours / Tasks:<br /> &bull; Respect and adhere to the company rules as per the internal procedures manual . Follow internal all relative procedures or other internal rules applicable to the position, specific labor protection and fire prevention.<br /> &bull; Always use the Grand Parent Approach in your decision making. Report to your Manager any deviation from the norms and rules regarding the job tasks and fulfillment of the obligations.<br /> &bull; Hold accountability for the accuracy of the information issued or send to different parties (customers, colleagues, etc.);&nbsp;<br /> &bull; Use company tools in an efficient and cost conscious way according to internal policies in place<br /> &bull; Respect the individuality and the personality of each individual both inside and outside of working hours. Promote diversity by your example.<br /> &bull; Adhere to the Business Code of Practice. Preserve all documents, data and access under strict confidentiality. Raise Red Flags on issues that may damage the company image during work or non-working hours. And avoid any business where there is a good suspension that the company may be even just get accused of ethical /business misconduct.<br /> &bull; Provide follow up and monthly report to Direct Manager or specific reports when requested.<br /> &bull; Provide regularly daily update of the data in company CRM &ndash; C4S (visits, all correspondence such as emails, letters, faxes, proposals, orders, etc.)<br /> &bull; Be aware of all the risks (driving) and take all precautions to avoid accidents or incidents. Respect local legislation at all times.<br /> <br /> Experience Requirements / Knowledge / Education / Personality:<br /> &bull; 3 years of hands on experience in general HR admin duties with responsibility of HR applications use, update and development preferably in a multinational matrix organization.&nbsp;<br /> &bull; Experience in use of SAP HR application is a considerable plus.&nbsp;<br /> &bull; Excellent command of English language.<br /> &bull; Advance MS Office Knowledge and especially in Excel (analyze and check databases)<br /> &bull; A degree in Human Resources or Business Administration is preferable<br /> &bull; Self-motivated, self-organized, energetic with high level of responsibility and loyalty.<br /> &bull; Hold an open communication at all levels.<br /> &bull; Self-motivated, self-organized, energetic with high level of responsibility and loyalty.<br /> &bull; Structured and practical aiming to solve daily issues, being capable to drive actions into positive end.<br /> &bull; Willingness to follow procedures but openness in creativity and innovation.<br /> &bull; Team Player, promoting team spirit, fairness and respect for all individuals in the organization.<br /> &bull; Ready to travel around the region on a regular basis.<br /> <br /> Candidate&rsquo;s benefits:<br /> &bull; Become an employee at an international respected business.<br /> &bull; Learn and develop in a multicultural environment.<br /> &bull; Flexibility to work independently and influence a critical project for the organization.<br /> &bull; Participate in dynamic and diverse processes.<br /> &bull; Join a stable and reliable organization with formal policies.<br /> <br /> <br /> If you meet the requirements and are interested in a career development, please send us your updated CV. Only short-listed candidates will be approached.&nbsp; 38944 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=38944&ref=rss#comments Fri, 17 Mar 2017 00:00:00 +0200 CHIEF ACCOUNTANT in WYSER http://www.karieri.bg/viewadv/?id=38945&ref=rss On behalf of our client, a prestigious and renown corporation with diverse business sectors, we are looking to attract an experienced and diligent Chief Accountant.<br /> <br /> <br /> COMPETENCIES &amp; RESPONSIBILITIES:<br /> &bull; Very good knowledge and understanding of the accounting and tax laws and regulations &ndash;National Accounting Standard/NAS; IFRS, Corporate Tax Law; VAT Law; Tax Insurance Procedure Code; Excise Duties and Tax Warehouses Act;<br /> &bull; Experience with people management;<br /> &bull; Reporting line to the Executive Director and Sales Director;<br /> &bull; Supervises the daily tasks of direct subordinates in Finance &amp; Accounting Department regarding reporting, deadlines, accuracy of submitted data;<br /> &bull; Reviews for correctness accounting entries on a timely basis;<br /> &bull; Runs monthly closing procedures;<br /> &bull; Participates in budget preparation;<br /> &bull; Meets deadlines and ensures correctness of all types of prepared documents and reports;<br /> &bull; Participates in local regulatory reporting;<br /> &bull; Supports preparation of documentation on project related matters;<br /> &bull; Prepares Annual Finance Report<br /> &bull; Assists in maintenance of accounting and financial reporting structure and mappings;<br /> &bull; Collects and maintains information from other departments to facilitate the reporting process;<br /> &bull; Manages the activities with banks and credit institutions, including the issuing of bank guarantees;<br /> &bull; Follows strict compliance with corporate and local accounting policies and procedures;<br /> &bull; Collaborates with Law Department to ensure valid tax aspects of contracting;<br /> &bull; Works in a team.<br /> <br /> REQUIREMENTS:<br /> &bull; Master&rsquo;s degree in finance or accountancy;<br /> &bull; Minimum four years of experience in accounting and/or finance&nbsp;<br /> &bull; Very good knowledge of local accounting and tax regulations;&nbsp;<br /> &bull; Ability and experience working with AJUR software<br /> &bull; Driving License &ndash; to be an active driver is an advantage as the job requires regular trips to a site out of Sofia<br /> &bull; Good English knowledge<br /> &bull; Strong analytical thinking, time planning and organizational skills;&nbsp;<br /> &bull; Disciplined, precise and multitasking individual;<br /> &bull; Committed, hardworking, tolerant, loyal and with leadership acumen person.<br /> <br /> ADVANTAGES:<br /> &bull; Opportunity to work in a famous and respected organization;<br /> &bull; Professional training<br /> &bull; Competitive remuneration package including<br /> &bull; Work closely with the top Executive team<br /> <br /> <br /> <br /> Should you consider yourself suitable for the role and would like to pursue a career as Chief Accountant, please send your updated CV. Only preselected candidates will be contacted for further discussions. 38945 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=38945&ref=rss#comments Fri, 17 Mar 2017 00:00:00 +0200 AREA SALES HEAD VARNA in WYSER http://www.karieri.bg/viewadv/?id=38946&ref=rss We are well aware how important employment is for every individual, and we believe that the merit of a company is always measured by the potential, talent and value of its people.<br /> <br /> On behalf of our client, a leading financial organization, we are looking for an experienced and responsible professional for the role of Area Sales Head - Varna<br /> <br /> Responsibilities:<br /> &bull; Authority over sales targets;<br /> &bull; Maintaining and expanding corporate clients relationships;<br /> &bull; Overseeing strategic partners and coordinating cooperation with them in the dedicated territory;&nbsp;<br /> &bull; Analyzing and optimizing sales results;<br /> &bull; Developing new and improving current target groups, channels and instruments for effective sales;<br /> &bull; Implementing new sales approaches and introducing advantageous practices, know-how and sales strategies, leading to success;<br /> &bull; Managing, training and motivating the team as well as assuring they are fulfilling the expected KPIs ;<br /> <br /> Requirements:&nbsp;<br /> &bull; Higher education in the field of Economics;&nbsp;<br /> &bull; At least 3 years of professional Sales experience;<br /> &bull; At least 3 years of experience managing a team;<br /> &bull; Great communication, commercial and motivational skills;&nbsp;<br /> &bull; Analytical thinking and effective decision making;&nbsp;<br /> &bull; Ability and desire to travel within the region;<br /> &bull; Basic computer literacy (MS Office); experience with ERP and CRM systems would be an advantage;&nbsp;<br /> &bull; Driving license;&nbsp;<br /> &bull; Good command of English.&nbsp;<br /> <br /> The company offers:<br /> &bull; A chance to be part of a large and well-established company, a leader in its industry;<br /> &bull; Competitive remuneration package and additional performance-based bonuses;<br /> &bull; A positive and dynamic environment;<br /> &bull; Opportunities for a professional career development;<br /> &bull; Internal and external trainings.&nbsp;<br /> <br /> If you meet the requirements and see yourself in the role of Area Sales Head - Varna, please apply by sending your latest CV. Only short-listed candidates will be approached. 38946 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=38946&ref=rss#comments Fri, 17 Mar 2017 00:00:00 +0200 Senior Consultant in WYSER http://www.karieri.bg/viewadv/?id=38947&ref=rss In our work, we are stirred by the desire to build up long-term relationships with our partners, accepting their challenges with enthusiasm and supporting them in finding successful solutions together. We follow every project with a strong focus on the objective, and with dedication, competence, professionalism and confidentiality, towards both candidates and client companies.&nbsp;<br /> <br /> We are well aware how important employment is for every individual, and we believe that the merit of a company is always measured by the potential, talent and value of its people.<br /> <br /> We are currently searching for a SENIOR RECRUITMENT CONSULTANT to join our team!<br /> <br /> Ideally we are looking for someone who has at least 2 years relevant experience with the global Recruitment process.&nbsp;<br /> To join our team you need to be a positive and enthusiastic person with excellent computer skills, fluency in English and a desire to develop professionally in the field of HR.<br /> With us your skills and knowledge will be valued!&nbsp;<br /> <br /> <br /> THE ROLE IS CHALLENGING, DIVERSE AND REQUIRES:&nbsp;<br /> <br /> &bull; Utilizing social media to advertise positions, attract candidates and build relationships with professionals;<br /> &bull; Headhunting and traditional recruitment activities &ndash; identifying, assessing and attracting passive candidates;<br /> &bull; Selecting the best matching candidates to the assigned profile;&nbsp;<br /> &bull; Using sales, business development, marketing techniques and networking in order to expand the business with existing partners and attract new customers;<br /> &bull; Developing the client network in order to establish long-term partnerships;<br /> &bull; Ability to work under pressure and upon strict deadlines;<br /> &bull; Proven track record in successful target achievement;<br /> &bull; Proactive and can-do attitude;<br /> &bull; Mature professional approach and capacity to multitask and prioritize;<br /> &bull; Competence to work independently and as part of a team;<br /> &bull; Open-mindedness, flexibility and out-of-the-box aptitude.<br /> <br /> <br /> OUR PROPOSAL FOR YOU:<br /> <br /> &bull; Excellent remuneration package and attractive bonus scheme;<br /> &bull; Participating in and leading challenging projects in the high-demanded industries on the market;<br /> &bull; Opportunity for professional development in a multinational environment;&nbsp;<br /> &bull; Professional internal trainings;<br /> &bull; Central office location;<br /> <br /> If you recognize yourself in this position, please send us your CV in English. Only shortlisted candidates will be approached. 38947 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=38947&ref=rss#comments Fri, 17 Mar 2017 00:00:00 +0200 СТАЖАНТ – АДМИНИСТРАЦИЯ в отдел Следпродажбено обслужване в Балкан Стар http://www.karieri.bg/viewadv/?id=38948&ref=rss <br /> 38948 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=38948&ref=rss#comments Fri, 17 Mar 2017 00:00:00 +0200 Стажант Продажби (м/ж) в Лидл България ЕООД енд Ко.КД http://www.karieri.bg/viewadv/?id=38952&ref=rss &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Основен етап: Запознаване с дейностите на ресор Продажби в Централа, във филиал и в Складова логистика на Регионално дружество;<br /> <br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Етап на надграждане: Обучения във всички отдели от Продажби в Регионално дружество;<br /> <br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Етап на задълбочаване: Обучение според целевата позиция Регионален Мениджър Продажби и сътрудничество в специфични проекти. 38952 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=38952&ref=rss#comments Fri, 17 Mar 2017 00:00:00 +0200 FIBRE BUNDLE BLOWERS in Blu Global http://www.karieri.bg/viewadv/?id=38953&ref=rss <br /> <br /> &nbsp; 38953 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=38953&ref=rss#comments Fri, 17 Mar 2017 00:00:00 +0200 IT SUPPORT ENGINEERS – UK BASED PERMANENT POSITIONS in Blu Global http://www.karieri.bg/viewadv/?id=38954&ref=rss <strong>Our client is an award winning privately owned organisation providing business critical IT services including Cloud, Voice Services and Connectivity. They are currently seeking Support Engineers who have experience working with Virtualisation products and server support in a helpdesk or managed services environment.</strong><br /> <strong>Successful candidates will provide helpdesk and remote desktop support, acting as the primary point of contact for all technical issues.</strong><br /> <strong>The role includes:</strong> <ul> <li>Responding to incoming calls, ensuring accurate logging and call resolution priorities are met.</li> <li>Escalating issues within the Service Desk team to ensure maximum levels of customer satisfaction.</li> <li>Troubleshooting customer technical faults and work with external vendors/service providers to achieve fault resolution.</li> <li>Working as a team to deliver timely resolutions to customer requests received via telephone, email and automated monitoring.</li> <li>Maintaining professional working relationships with customers, suppliers and work colleagues.</li> </ul> 38954 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=38954&ref=rss#comments Fri, 17 Mar 2017 00:00:00 +0200 Стажант Финанси и Счетоводство (м/ж) в Лидл България ЕООД енд Ко.КД http://www.karieri.bg/viewadv/?id=38955&ref=rss &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Основен етап: Запознаване с дейностите на ресор Администрация в Централа, във филиал и в Складова логистика на Регионално дружество;<br /> <br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Етап на надграждане: Обучения във всички отдели от Регионално дружество със задълбочаване в Продажби, съвместна работа по проекти на Финанси и Счетоводство и други направления в Централа;<br /> <br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Етап на задълбочаване: Финално обучение в ресор Администрация. 38955 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=38955&ref=rss#comments Fri, 17 Mar 2017 00:00:00 +0200 Шофьори на камион C+E категория за Великобритания в Blu Global http://www.karieri.bg/viewadv/?id=38956&ref=rss Нашия клиент търси да назначи опитни шофьори за незабавен старт на постоянна работа във Великобритания. Има отворени позиции, включително за превози на дълги разтояния и доставки до различни клиенти.<br /> &nbsp; 38956 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=38956&ref=rss#comments Fri, 17 Mar 2017 00:00:00 +0200 Шофьори на камион C1/C категория за Великобритания в Blu Global http://www.karieri.bg/viewadv/?id=38957&ref=rss Нашия клиент търси да назначи опитни шофьори за незабавен старт на постоянна позиция във Великобритания<br /> <br /> &nbsp; 38957 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=38957&ref=rss#comments Fri, 17 Mar 2017 00:00:00 +0200 Стажант Персонал (м/ж) в Лидл България ЕООД енд Ко.КД http://www.karieri.bg/viewadv/?id=38958&ref=rss &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Основен етап: Запознаване с дейностите на ресор Персонал в Централа, във филиал и в Складова логистика на Регионално дружество;<br /> <br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Етап на надграждане: Обучения във всички отдели от Регионално дружество със задълбочаване в Продажби, съвместна работа по проекти с Персонал и други направления в Централа;<br /> <br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Етап на задълбочаване: Финално обучение в ресор Персонал. 38958 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=38958&ref=rss#comments Fri, 17 Mar 2017 00:00:00 +0200 СОЦИАЛНИ АСИСТЕНТИ ЗА АНГЛИЯ в Blu Global http://www.karieri.bg/viewadv/?id=38959&ref=rss <strong>Описание:</strong><br /> Набираме кандидати за Здравни/Социални асистенти (Болногледачи) за обгрижване на възрастни хора във Великобритания . Работата&nbsp; е подходяща за хора с медицинско &nbsp;образование (но не е задължително) и/или социални асистенти, със или без опит.<br /> Като социален асистент&nbsp; вашите задълженията ще включват да помагате и да оказвате подкрепа на клиентите в тяхните ежедневни домашни задачи и тяхната персонална грижа.<br /> Работата може да включва шофиране между различни места в града, поради наличието на няколко служби в областта.<br /> &nbsp; 38959 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=38959&ref=rss#comments Fri, 17 Mar 2017 00:00:00 +0200 Строителни работници в Blu Global http://www.karieri.bg/viewadv/?id=38960&ref=rss <strong>Позицията</strong><strong>:</strong><br /> Търсим да назначим опитни оператори / екипи за извършване на изкопни дейности на твърди и меки повърхности, напр. на пътища, тротоари и тревни ивици, полагане на тръби и канали за телекомуникационни кабели и възтановяване на пътните настилки. Позицията не е ръководна, а физическо изпълнение на горе-описаните задължения.<br /> <strong>Това </strong><strong>е постоянна позиция</strong><strong> на пълен работен ден</strong><strong>, </strong><strong>главно в югозападната част на Великобритания.</strong><br /> &nbsp; 38960 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=38960&ref=rss#comments Fri, 17 Mar 2017 00:00:00 +0200 Стажант Недвижимости (м/ж) в Лидл България ЕООД енд Ко.КД http://www.karieri.bg/viewadv/?id=38961&ref=rss &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Основен етап: Запознаване с дейностите на направление Недвижимости в Централа, във филиал и в Складова логистика на Регионално дружество;<br /> <br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Етап на надграждане: Обучения във всички отдели на Регионално дружество с акцент върху дейността на ресор Продажби, съвместна работа по проекти в Недвижимости и други отдели в Централа на Лидл България;<br /> <br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Етап на задълбочаване: Финално обучение в Недвижимости. 38961 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=38961&ref=rss#comments Fri, 17 Mar 2017 00:00:00 +0200 Стажант Складова логистика (м/ж) в Лидл България ЕООД енд Ко.КД http://www.karieri.bg/viewadv/?id=38962&ref=rss &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Основен етап: Запознаване с дейностите на ресор Продажби в Централа, във филиал и в Складова логистика на Регионално дружество;<br /> <br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Етап на надграждане: Обучения във всички отдели от Складова логистика в Регионално дружество;<br /> <br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Етап на задълбочаване: Обучение според целевата позиция Ръководител отдел и сътрудничество в специфични проекти. 38962 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=38962&ref=rss#comments Fri, 17 Mar 2017 00:00:00 +0200 Отговорник продажби в Manpower Bulgaria http://www.karieri.bg/viewadv/?id=38963&ref=rss - Активни продажби и презентиране на стоката на клиенти с цел постигане на максимален брой продадени артикули<br /> - Намиране на нови идеи и начини на работа, насочени към увеличаване на продажбите в поверените отдели на магазина<br /> - Провежда необходимите обучения на персонала<br /> - Грижи се за стоката в магазина и я разпределя по тематика<br /> - Изготвя седмичен отчет с информация за наличност или търсеност на определена стока 38963 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=38963&ref=rss#comments Fri, 17 Mar 2017 00:00:00 +0200 Customer Support Agent with ITALIAN in WYSER http://www.karieri.bg/viewadv/?id=38964&ref=rss Our client is a multinational company, one of the leading Customer Support centers in Bulgaria. The company is known to be one of the best local employers in the industry of remote Customer Support. They offer excellent working conditions and great opportunities for dynamic people with good language and communication skills. At this trusted company, more than 200 employees are based in Sofia and the number of employees is increasing every year!<br /> <br /> If you are fluent in ITALIAN and your ENGLISH is on working level, you may apply for the role of CUSTOMER SUPPORT AGENT WITH ITALIAN.<br /> <br /> Requirements:<br /> <br /> - Italian - fluent;<br /> - English - working level;&nbsp;<br /> - Computer literacy;<br /> - Energetic and dynamic personality;<br /> - Proactive approach and eagerness to communicate in a friendly manner;<br /> - Result-oriented and positive mindset;<br /> - Team spirit.<br /> <br /> If you want to be a part of a multilingual team, to experience professional working environment, this opportunity is for you! If you are ready to learn and gain new knowledge as well as practice your language skills, don`t miss this chance!<br /> <br /> You will be:<br /> <br /> - Communicating with the company`s customers via telephone, e-mail and internal chat;<br /> - Providing assistance and support to the customers concerning their inquiries, questions, issues;<br /> - Helping the customers concerning the company`s products and services;&nbsp;<br /> - Assisting the customers in a professional manner.<br /> <br /> The offer:<br /> <br /> - Professional training;&nbsp;<br /> - Opportunity to develop your soft skills and upgrade your knowledge;<br /> - Possibility for professional development within the company;<br /> - A chance to be a part of dynamic, positive, friendly, stimulating environment;<br /> - Participating in team events;<br /> - Working full-time, on flexible shifts;<br /> - Competitive remuneration package plus performance-based bonuses;<br /> - Additional benefits;&nbsp;<br /> - Social care.<br /> <br /> <br /> If you see yourself in this role, please send us your CV in English. Only shortlisted candidates will be contacted.&nbsp;<br /> &nbsp; 38964 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=38964&ref=rss#comments Fri, 17 Mar 2017 00:00:00 +0200 ADMINISTRATION MANAGER в AIMS Human Capital http://www.karieri.bg/viewadv/?id=38965&ref=rss <br /> 38965 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=38965&ref=rss#comments Fri, 17 Mar 2017 00:00:00 +0200 Production Manager in Invenio QD http://www.karieri.bg/viewadv/?id=38966&ref=rss Invenio QD is part of an international engineering company with offices in Europe, America and Australia. Our company provides services such as quality control &ndash; sorting and rework of automotive parts, outsourcing of engineers/specialists as well as production workers, mechanical/manufacturing engineering and trainings.<br /> <br /> For one of our Clients &ndash; a leading producer supporting the biggest OEM car manufacturers globally and based in Northern Bulgaria - we are looking for candidates for the position of:&nbsp;<strong>Production Manager</strong><br /> <br /> The Production Manager will report to the Operations Manager and own the production-related processes in the plant.<br /> <br /> <strong><u>Main responsibilities:</u></strong> <ul> <li>Creating an effective production flow by optimizing the existing one;</li> <li>Maintaining, improving and organizing the production processes in the plant;</li> <li>Monitoring the production KPIs such as: efficiency, attendance, level of supplies, etc. and reporting to the direct supervisor;</li> <li>Planning, implementing and improving new production lines and processes;</li> <li>Personnel, financial and infrastructure planning;</li> <li>Managing auditing processes.</li> </ul> <br /> &nbsp; 38966 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=38966&ref=rss#comments Fri, 17 Mar 2017 00:00:00 +0200 Linux/Unix Systems Administrator in Мобилтел http://www.karieri.bg/viewadv/?id=38967&ref=rss <strong>If you want to:</strong> <ul> <li>manage Linux based servers</li> <li>install, configure and update servers &ndash; firmware and OS</li> <li>install, configure, maintain and support Unix/Linux OS &ndash; CentOS, RedHat Linux, FreeBSD, AIX, HP-UX</li> <li>backup and restore OS</li> <li>configure, maintain and troubleshoot virtual servers (VMware, Xen, LPAR/VPAR, VIO servers)</li> <li>manage troubleshooting and incident resolution related to complicated infrastructure systems and applications</li> <li>maintain the server infrastructure according to the vendor recommendations</li> <li>evaluate and modify systems performance</li> </ul> <br /> 38967 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=38967&ref=rss#comments Fri, 17 Mar 2017 00:00:00 +0200 Акаунт мениджър "Корпоративни клиенти" в Мобилтел http://www.karieri.bg/viewadv/?id=38968&ref=rss <strong>Какво е да работиш в направление &bdquo;Корпоративни продажби&ldquo;?</strong> <ul>Основните отговорности в направлението са фокусирани върху качественото обслужване на корпоративни клиенти на компанията в различните сегменти, предлагане на нови продукти и услуги, съобразно техните нужди и последващи дейности по администриране на продажбата. </ul> <br /> <br /> <strong>Ако имаш желание да:</strong> <ul> <li>предоставяш висококачествено персонално обслужване на корпоративните клиенти на компанията</li> <li>определяш специфичните нужди на клиентите и предлагаш комплексни телекомуникационни фиксирани, мобилни и интернет решения</li> съобразно индивидуалните изисквания на клиентите <li>представяш проактивно новите услуги и програми за корпоративните клиенти и обслужваш продажбите и свързаните с тях процеси</li> <li>изготвяш и актуализираш планове и бизнес профили на корпоративните клиенти с цел задържане и проникване с нови услуги</li> <li>изготвяш дневни, седмични/месечни отчети за реализирани продажби и активности</li> </ul> <br /> 38968 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=38968&ref=rss#comments Fri, 17 Mar 2017 00:00:00 +0200 Търговски консултант в "Мтел" магазин - град Пазарджик в Мобилтел http://www.karieri.bg/viewadv/?id=38969&ref=rss <strong>Вярваш ли, че притежаваш енергия и състезателен дух?</strong><br /> <br /> <strong>Твоята страст са новите технологии, джаджите и можеш да продадеш всичко?</strong><br /> <br /> <strong>Ако също така искаш да:</strong> <ul> <li>обслужваш на ниво клиентите на Мтел, според определените стандарти за качество в компанията</li> <li>осъществяваш продажби спрямо заложените ти индивидуални и екипни месечни цели</li> <li>познаваш пазара и тенденциите в телеком бранша</li> <li>изграждаш позитивно отношение в комуникацията с клиентите</li> <li>обслужваш клиентски плащания и администрираш осъществените продажби</li> </ul> <br /> 38969 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=38969&ref=rss#comments Fri, 17 Mar 2017 00:00:00 +0200 Portfolio Analyst in Fourth Bulgaria EOOD http://www.karieri.bg/viewadv/?id=38896&ref=rss <em><strong>About the role&nbsp;</strong></em><br /> <br /> We are looking for a highly confident and motivated individual to join our established Agile Portfolio Office (APO) within our fast-moving technology division.<br /> <br /> You will be responsible for collating and analysing large pools of data through our self &ndash;service business intelligence tool that will support our leadership team in day to day decision making. You will support and advocate our Agile working environment by administering, assisting and coaching users on our Application Lifecycle Management (ALM) system, Rally.&nbsp;<br /> <br /> Communication and transparency is really important to us, you will share information with stakeholders of all levels through various mediums- we like to engage our audiences by getting creative! You will also be supporting the governance, monitoring and implementation of processes designed to ensure the successful delivery of technology programmes and projects as well as undertaking and delivering your own APO Initiatives.&nbsp; 38896 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=38896&ref=rss#comments Thu, 16 Mar 2017 00:00:00 +0200 Кредитен консултант в град София в СИБАНК ЕАД http://www.karieri.bg/viewadv/?id=38918&ref=rss - Предоставя консултации и продава кредитни и не-кредитни продукти от ритейл банкирането - потребителски и ипотечни заеми, кредитни карти, овърдрафти, разплащателни сметки, дебитни карти, застраховки;<br /> - Идентифицира кредитните нужди на съществуващи клиенти и извършва кръстосани продажби;<br /> - Привлича нови клиенти и ги информира за кредитни продукти /услуги, които биха могли да представляват интерес за тях;<br /> - Открива/закрива разплащателни сметки, регистрира клиенти в платежната система на банката и в Интернет банкиране;<br /> - Получава и проверява одобрените кредитни предложения, проучва условията и сроковете на договора;<br /> - Подготвя и обработва кредитните предложения за кредитни карти;<br /> - Следи портфейла на кредити за физически лица на клона за закъснели плащания. 38918 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=38918&ref=rss#comments Thu, 16 Mar 2017 00:00:00 +0200 RELATIONSHIP MANAGER LARGE CORPORATES в Банка ДСК ЕАД http://www.karieri.bg/viewadv/?id=38919&ref=rss <strong>RELATIONSHIP MANAGER LARGE CORPORATES</strong><br /> Ref: DSKCorp003<br /> Corporate Center Sofia<br /> <br /> <strong>Main obligations and responsibilities</strong><strong>:</strong><br /> <ul> <li>Develop and implement a target plan geared towards expanding the customer portfolio.<br /> &nbsp;</li> <li>Maximize share of wallet of an assigned portfolio of large corporate clients (above BGN 30 Mio turnover) by executing a consistent and effective client contact strategy.<br /> &nbsp;</li> <li>Earn the customer&rsquo;s full banking relationship for both business and personal needs by cross-selling and referring customers appropriately to specialists or other customer segments.<br /> &nbsp;</li> <li>Proactively deliver an appropriate suite of products and services in response to customer needs, focusing on core products (loans, deposits, payments and e-banking, FX).<br /> &nbsp;</li> <li>Structure the sales offer and negotiate this offer in coordination with the relevant units in HQ.<br /> &nbsp;</li> <li>Regularly ensure the clients are satisfied with the services provided.<br /> &nbsp;</li> <li>Analyse the financial statements of corporate clients and structure lending deals in accordance with the bank&rsquo;s lending guidelines.<br /> &nbsp;</li> <li>Coordinate and monitor the correct execution of all transactions completed with customers.<br /> &nbsp;</li> <li>Key responsibility for structuring of loans and for loan documentation.<br /> &nbsp;</li> <li>Protect the bank&rsquo;s assets and reputation by knowing the client and monitoring for early warning signals.</li> </ul> 38919 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=38919&ref=rss#comments Thu, 16 Mar 2017 00:00:00 +0200 RELATIONSHIP MANAGER CORPORATE BANKING в Банка ДСК ЕАД http://www.karieri.bg/viewadv/?id=38920&ref=rss <strong>RELATIONSHIP MANAGER CORPORATE BANKING</strong><br /> Ref: DSKCorp002<br /> Corporate Center Sofia<br /> <br /> <strong>Main obligations and responsibilities</strong><strong>:</strong><br /> <ul> <li>Develop relations with corporate clients and expanding the customer portfolio.<br /> &nbsp;</li> <li>Expand the assigned portfolio of corporate clients by executing a consistent and effective client contact strategy.<br /> &nbsp;</li> <li>Earn the customer&rsquo;s full banking relationship for both business and personal needs by cross-selling and referring customers appropriately to specialists or other customer segments.<br /> &nbsp;</li> <li>Proactively deliver an appropriate package of products and services in response to customer needs, focusing on core products.<br /> &nbsp;</li> <li>Structure the sales offer and negotiate it in coordination with the relevant units in HQ.<br /> &nbsp;</li> <li>Analyse the financial statements of corporate clients and structure lending deals in accordance with the bank&rsquo;s lending policy.<br /> &nbsp;</li> <li>Coordinate and monitor the correct execution of all transactions completed with customers.<br /> &nbsp;</li> <li>Key responsibility for structuring of loans and for loan documentation.<br /> &nbsp;</li> <li>Protect the bank&rsquo;s assets and reputation by knowing the client and monitoring for early warning signals.</li> </ul> 38920 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=38920&ref=rss#comments Thu, 16 Mar 2017 00:00:00 +0200 СТАРШИ ЕКСПЕРТ в отдел „Рамкови споразумения“, д-я ЦВОП в МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ http://www.karieri.bg/viewadv/?id=38921&ref=rss Министерството на финансите /МФ/, ул. &bdquo;Г. С. Раковски&rdquo; № 102, на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и Заповед № ЗМФ &ndash; 239/ 15.03.2017 г. на министъра на финансите<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ОБЯВЯВА КОНКУРС<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; за длъжността &bdquo;СТАРШИ ЕКСПЕРТ&rdquo;<br /> в отдел &bdquo;Рамкови споразумения&ldquo; на дирекция &bdquo;Централизирано възлагане и обществени поръчки&ldquo;, както следва:<br /> Описание на длъжността: подпомага дейността на отдела във връзка с изпълнението на централизираните рамкови споразумения &nbsp;и във връзка с финализирането и закриването на пред-присъединителния инструмент ФАР и други програми на Европейския съюз, за които дирекцията е Изпълнителна агенция.<br /> Размерът на основната заплата за конкурсната длъжност е от 460 до 2050 лв., като индивидуалният размер ще бъде определен при назначаването съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за държавния служител и Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.&nbsp; 38921 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=38921&ref=rss#comments Thu, 16 Mar 2017 00:00:00 +0200 Лекар-дерматолог в Дерматологичен център „Lege Artis http://www.karieri.bg/viewadv/?id=38929&ref=rss <ul> <li>Прием и консултация на пациенти;</li> <li>Индивидуално отношение към пациентите;</li> <li>Диагностициране на дерматологични проблеми;</li> <li>Извършване на терапевтични процедури от областта на клиничната, лазерната и естетичната дерматология;</li> <li>Запознаване с висококачествени медицински консумативи и апаратура;</li> <li>Постоянно усъвършенстване на квалификациите.</li> </ul> 38929 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=38929&ref=rss#comments Thu, 16 Mar 2017 00:00:00 +0200 Software Team Manager - Fraud&Identity in Experian http://www.karieri.bg/viewadv/?id=38931&ref=rss <br /> 38931 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=38931&ref=rss#comments Thu, 16 Mar 2017 00:00:00 +0200 Събитиен мениджър в Градът Медиа Груп http://www.karieri.bg/viewadv/?id=38934&ref=rss - Отговаря за цялостната организация и провеждането на събитията от календара на медийната група<br /> <br /> - Идентифицира заинтересовани групи, атрактивни участници и модели за развитие <br /> <br /> - Координира комуникацията с участниците в събитията на медийната група<br /> <br /> - Възлага и контролира работата на външните изпълнители по проекти и събития на компанията<br /> <br /> - Планира, организира и следи за изпълнението на логистичните дейности преди по време и след събитията на медийната група<br /> 38934 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=38934&ref=rss#comments Thu, 16 Mar 2017 00:00:00 +0200 Маркетинг и PR Мениджър в Градът Медиа Груп http://www.karieri.bg/viewadv/?id=38935&ref=rss -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Проучва и следи развитието на пазара и прави стратегии за позиционирането на медийната група на пазара и привличането на нови клиенти и партньори<br /> <br /> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Планира, организира, контролира и докладва комуникационните/рекламните кампании на медийната група и проектите част от портфолиото. Използва традиционни и модерни канали за комуникация (вкл. социални мрежи) . Координира подизпълнители.<br /> <br /> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Отговаря за презентациите, визиите и другите маркетинг инструменти на проектите от портфолиото на групата<br /> <br /> 38935 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=38935&ref=rss#comments Thu, 16 Mar 2017 00:00:00 +0200 Head of Corporate Clients in KAROLL http://www.karieri.bg/viewadv/?id=38910&ref=rss Identifying potential local and international business opportunities in all areas of corporate financial services<br /> Performing business development activities with a view to attracting new corporate clients<br /> Meet potential clients by growing, maintaining, and leveraging the company&rsquo;s network<br /> Develop creative solutions for existing clients, as well as pursue new clientele opportunities<br /> Taking a leading role in communication with local and international investors, companies&rsquo; management, and other current and potential clients<br /> Overseeing and participating in the preparation of investment memorandums, presentations, business plans, market analyses, asset and business valuations, and other related documentation 38910 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=38910&ref=rss#comments Wed, 15 Mar 2017 00:00:00 +0200 Sales / Key Account Expert in Manpower Bulgaria http://www.karieri.bg/viewadv/?id=38912&ref=rss Sales / Key Account Expert<br /> Manpower Inc. is a world leader in the staffing industry, providing workforce management services and solutions to customers through around 3,900 offices in 82 countries. Manpower also provides a range of staffing solutions, engagement and consulting services World Wide.<br /> <br /> We are currently looking for one of our partners &ndash; one of the best known institution in banking sector &ndash; for experienced and motivated candidate for the position of:<br /> <br /> <strong>Sales / Key Account Expert</strong><br /> <br /> <u><em><strong>The Role:</strong></em></u><br /> &bull; Pro-actively performs market research to identify, evaluate, and qualify new business contacts;<br /> &bull; Contacting new and potential corporate clients in the whole country;<br /> &bull; Consults and negotiates specific conditions for transactions with business customers - Medium-sized enterprises related to the provision of adequate bank financing and service;<br /> &bull; Reviews and identifies opportunities through the Sales Process in order to maintain a successful pipeline and achieve sales targets;<br /> &bull; Prepare strategies and suggestions for effectively attracting and long-term cooperation with new clients in the segment Medium Enterprises.<br /> <br /> <u><em><strong>Profile Requirements:</strong></em></u><br /> &bull; University Degree (Economics, Finance or relevant);<br /> &bull; Minimum 2 years sales experience;<br /> &bull; Strong track record selling into new accounts;<br /> &bull; Strong creative problem solving and analytical skills;<br /> &bull; Strong financial and analytical skills;<br /> &bull; English Language is a must;<br /> &bull; Excellent relationship building skills.<br /> <br /> <br /> <u><em><strong>What do you get?</strong></em></u><br /> &bull; Competitive remuneration package;<br /> &bull; Chance to acquire new business competencies;<br /> &bull; Opportunities for professional and personal growth;<br /> &bull; Ambitious and motivated team.<br /> <br /> <br /> <br /> If you answer is&nbsp;<strong>YES,</strong><br /> <br /> Get your motor running!<br /> <br /> This is the opportunity that will bring all your study, all your training, your certifications and your energy to a new level. Support short and long term operational/strategic business activities.<br /> <br /> If You are our Talent, please send us your CV. Confidentiality is guaranteed.<br /> <br /> Thank You!<br /> <br /> Manpower Bulgaria has License № 2033/20.04.2016 for providing human resources service. 38912 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=38912&ref=rss#comments Wed, 15 Mar 2017 00:00:00 +0200 Търговец "Медийни услуги и реклама" в Градът Медиа Груп http://www.karieri.bg/viewadv/?id=38913&ref=rss От кандидата очакваме:<br /> <br /> - Изготвяне на презентации и търговски материали<br /> - Подготвяне на база данни с потенциални клиенти<br /> - Активно търсене и привличане на нови клиенти<br /> - Поддържане на взаимоотношения, ориентирани към дългосрочно партньорство<br /> - Презентиране на услугите и изготвяне на оферти<br /> - Обслужване на клиенти и обработка на запитвания<br /> <br /> <br /> <br /> 38913 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=38913&ref=rss#comments Wed, 15 Mar 2017 00:00:00 +0200 Мениджър – връзки със средни предприятия, с месторабота Русe в CIBANK http://www.karieri.bg/viewadv/?id=38916&ref=rss &bdquo;Управление на продажбите-МСП&ldquo; отговаря за развитието на регионалната бизнес политика и установява дългосрочни отношения с МСП клиентите, като същевременно следи за качеството на кредитния портфейл в сегмента. Фокусът е върху привличането и обслужването на средни предприятия /с обороти от 1 милион до 20 милиона лева, годишно/, поради въвеждането на нов дистрибуционен модел за малките предприятия от м. юли 2016г.<br /> &nbsp;<br /> ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <ul> <li>Привлича нови клиенти &ndash; средни предприятия /с обороти от 1 милион до 20 милиона лева, годишно/;</li> <li>Управлява активно взаимоотношенията със съществуващите клиенти чрез увеличаване дела на банково-застрахователните услуги, които ползват от и чрез СИБАНК EАД;</li> <li>Представя продуктите и гаранционните инструменти, предлагани от Банката пред нови и съществуващи клиенти;</li> <li>Изготвя аргументирани кредитни апликации за нови кредитни сделки и годишни прегледи на текущия портфейл;</li> <li>Следи за спазване на условията за усвояването на кредитите и извършва мониторинг на кредитния портфейл;</li> <li>Осъществява регулярни посещения при съществуващите клиенти;</li> <li>Контролира и следи цялостната доходност и качество на портфейла;</li> <li>Предприема необходимите действия за задържане на клиентите, когато констатира спад на ползваните услуги или необходимост от подобряване на връзката с клиента.&nbsp;</li> </ul> 38916 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=38916&ref=rss#comments Wed, 15 Mar 2017 00:00:00 +0200 Оператор в кол център в Call Cell BG Ltd. http://www.karieri.bg/viewadv/?id=38869&ref=rss <strong>Call Cell BG Ltd.</strong> е типичен контактен център, който предлага денонощно телекомуникационно обслужване.&nbsp;<br /> <br /> Във връзка разширяване на дейността ни, търсим мотивиран и отговорен <strong>оператор</strong> за работа на смени в кол центъра - сумарно изчисляване на работното време. 38869 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=38869&ref=rss#comments Tue, 14 Mar 2017 00:00:00 +0200 Експерт „АТМ и ПОС терминали“ към Дирекция „Разплащания“ в СИБАНК ЕАД http://www.karieri.bg/viewadv/?id=38895&ref=rss - Съдейства при инсталиране на ПОС и АТМ устройствата на СИБАНК (вкл. депозитни АТМ)<br /> - Изготвя инструкции и процедури, свързани с работата на терминалните устройства<br /> - Регистрира ПОС и АТМ устройства в информационната система на банката<br /> - Следи за техническата изправност на мрежата от АТМ и ПОС устройствата на банката и при необходимост съдейства при отстраняване на технически проблеми<br /> - Изготвя регулярни справки и анализи, свързани с дейността на ПОС и АТМ устройствата на СИБАНК<br /> - Обучава служителите на банката за работа с терминалните устройства 38895 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=38895&ref=rss#comments Tue, 14 Mar 2017 00:00:00 +0200 Customer Support Agent with POLISH in WYSER http://www.karieri.bg/viewadv/?id=38897&ref=rss Our client is a multinational company, one of the leading Customer Support centers in Bulgaria. The company is known to be one of the best local employers in the industry of remote Customer Support. They offer excellent working conditions and great opportunities for dynamic people with good language and communication skills. At this trusted company, more than 200 employees are based in Sofia and the number of employees is increasing every year!<br /> <br /> If you are fluent in POLISH and your ENGLISH is on working level, you may apply for the role of CUSTOMER SUPPORT AGENT WITH POLISH.<br /> <br /> Other requirements:<br /> <br /> - Computer literacy;<br /> - Energetic and dynamic personality;<br /> - Proactive approach and eagerness to communicate in a friendly manner;<br /> - Result-oriented and positive mindset;<br /> - Team spirit.<br /> <br /> If you want to be a part of a multilingual team, to experience professional working environment, this opportunity is for you! If you are ready to learn and gain new knowledge as well as practice your language skills, don`t miss this chance!<br /> <br /> You will be:<br /> <br /> - Communicating with the company`s customers via telephone, e-mail and internal chat;<br /> - Providing assistance and support to the customers concerning their inquiries, questions, issues;<br /> - Helping the customers concerning the company`s products and services;&nbsp;<br /> - Assisting the customers in a professional manner.<br /> <br /> The offer:<br /> <br /> - Professional training;&nbsp;<br /> - Opportunity to develop your soft skills and upgrade your knowledge;<br /> - Possibility for professional development within the company;<br /> - A chance to be a part of dynamic, positive, friendly, stimulating environment;<br /> - Participating in team events;<br /> - Working full-time, however, on flexible shifts;<br /> - Competitive remuneration package plus performance-based bonuses;<br /> - Additional benefits;&nbsp;<br /> - Social care.<br /> <br /> <br /> If you see yourself in this role, please send us your CV in English. Only shortlisted candidates will be contacted.&nbsp; 38897 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=38897&ref=rss#comments Tue, 14 Mar 2017 00:00:00 +0200 Customer Support Agent with SPANISH in WYSER http://www.karieri.bg/viewadv/?id=38898&ref=rss Our client is a multinational company, one of the leading Customer Support centers in Bulgaria. The company is known to be one of the best local employers in the industry of remote Customer Support. They offer excellent working conditions and great opportunities for dynamic people with good language and communication skills. At this trusted company, more than 200 employees are based in Sofia and the number of employees is increasing every year!<br /> <br /> If you are fluent in SPANISH and your ENGLISH is on working level, you may apply for the role of CUSTOMER SUPPORT AGENT WITH SPANISH .<br /> <br /> Other requirements:<br /> <br /> - Computer literacy;<br /> - Energetic and dynamic personality;<br /> - Proactive approach and eagerness to communicate in a friendly manner;<br /> - Result-oriented and positive mindset;<br /> - Team spirit.<br /> <br /> If you want to be a part of a multilingual team, to experience professional working environment, this opportunity is for you! If you are ready to learn and gain new knowledge as well as practice your language skills, don`t miss this chance!<br /> <br /> You will be:<br /> <br /> - Communicating with the company`s customers via telephone, e-mail and internal chat;<br /> - Providing assistance and support to the customers concerning their inquiries, questions, issues;<br /> - Helping the customers concerning the company`s products and services;&nbsp;<br /> - Assisting the customers in a professional manner.<br /> <br /> The offer:<br /> <br /> - Professional training;&nbsp;<br /> - Opportunity to develop your soft skills and upgrade your knowledge;<br /> - Possibility for professional development within the company;<br /> - A chance to be a part of dynamic, positive, friendly, stimulating environment;<br /> - Participating in team events;<br /> - Working full-time, however, on flexible shifts;<br /> - Competitive remuneration package plus performance-based bonuses;<br /> - Additional benefits;&nbsp;<br /> - Social care.<br /> <br /> <br /> If you see yourself in this role, please send us your CV in English. Only shortlisted candidates will be contacted.&nbsp; 38898 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=38898&ref=rss#comments Tue, 14 Mar 2017 00:00:00 +0200 Fundraising Officer / Сътрудник Фондонабиране in Фондация Сийдър http://www.karieri.bg/viewadv/?id=38899&ref=rss The Cedar Foundation is hiring a full-time Fundraising Officer for its central office in Sofia.<br /> We are seeking an energetic, pro-active and responsible person who: <ul> <li>Participates in the implementation of the fundraising strategy of the foundation;</li> <li>Conducts research of potential donors and grants;</li> <li>Makes calls to potential donors and organizes meetings with them;</li> <li>Assists the Executive Director to maintain positive relationships with individual and corporate donors;</li> <li>Researches grant opportunities and submits applications;</li> <li>Coordinates fundraising events and campaigns;</li> <li>Promotes the Cedar Foundation&rsquo;s activities through different communications channels;</li> <li>Produces texts, speeches, press releases, and presentations to ensure that the right message is portrayed to the appropriate audience.</li> </ul> 38899 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=38899&ref=rss#comments Tue, 14 Mar 2017 00:00:00 +0200 Legal Trainee in Law Office „Yordanova, Rizova and partners“ http://www.karieri.bg/viewadv/?id=38900&ref=rss The successful candidates will provide administrative and technical support to the firm&rsquo;s partners and associates in their daily activities, translate legal texts to and from English language, make filings and follow-ups on procedures, handle communication with judicial bodies and governmental authorities and perform various tasks of mainly technical nature. Based on their performance and demonstrated skills attained during their on-the-job training, trainees will gradually be assigned with more complex tasks. In a one-year perspective, legal trainees will be expected to do legal research on matters of law, prepare summaries with conclusions and draft standard legal documentation.<br /> &nbsp; 38900 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=38900&ref=rss#comments Tue, 14 Mar 2017 00:00:00 +0200 Customer Support Specialist http://www.karieri.bg/viewadv/?id=38901&ref=rss - daily customer relations management and customer support over the phone,<br /> - identify and manage new sales opportunities<br /> - set priorities in order to achieve his personal objectives.<br /> - actively contribute to the preparation of Sales Pipeline and Operational Plan<br /> - detect early signs of problems, react or/and provide early warning to Management.<br /> &nbsp; 38901 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=38901&ref=rss#comments Tue, 14 Mar 2017 00:00:00 +0200 Администратор http://www.karieri.bg/viewadv/?id=38908&ref=rss Фирма Форт Нокс Сървисис ООД търси да назначи администратор за комплекс от затворен тип.&nbsp;<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> &nbsp; 38908 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=38908&ref=rss#comments Tue, 14 Mar 2017 00:00:00 +0200 Data Collector in International Organization for Migration http://www.karieri.bg/viewadv/?id=38911&ref=rss <strong>Tasks to be performed: </strong> <ul> <li>Liaise with IOM field colleagues on a daily basis to compile and report, in a systematic way, collect disaggregated data on groups of migrants/asylum seekers (arrivals, transfers, present in the reception centers, among others), from the national authorities;</li> <li>Share the information with the Focal Point based in Sofia to update flow monitoring points (FMP) information on a regular basis;</li> <li>Conduct at least 70 Flow Monitoring surveys per week, targeting migrants/asylum seekers (of Arabic speaking nationality) at entry points or in reception centers, using paper forms or tablets (ODK technology), in a dignified environment, while respecting protection principles, in particular with persons with specific needs;&nbsp;</li> <li>Collect GPS points of and reception centers when necessary;</li> <li>Report on a daily and weekly basis on the activities conducted and the realities/issues encountered on the ground and make relevant recommendations;</li> <li>Perform such other duties as may be assigned.</li> </ul> <em>Successful candidates will undergo training prior to commencement of duties</em><br /> &nbsp; 38911 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=38911&ref=rss#comments Tue, 14 Mar 2017 00:00:00 +0200 Technical Support Specialist in Мобилтел http://www.karieri.bg/viewadv/?id=38914&ref=rss <strong>We expand the scope of our VIP technical support and we are looking forward for a new members to join the team.</strong><br /> <br /> <strong>If you are interested to:</strong> <ul> <li>gain wide experience in technical support and extend your knowledge in networking and troubleshooting</li> <li>provide technical support to large enterprises and government institutions</li> <li>support whole range of services - Leased lines, Layer2 and Layer3 VPNs, CVPNs, Hosting, colocation, VoIP, M2M/Private APNs/, Cloud services</li> <li>diagnose, troubleshoot and resolved wide range of technical issues of corporate customers</li> <li>accept and serve in defined SLAs calls, e-mails, ticket requests from external and internal clients</li> <li>take ownership of a case and seeing it through to final resolution</li> <li>escalate cases where necessary to internal and external next levels of support</li> <li>establish global network incidents</li> </ul> <br /> 38914 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=38914&ref=rss#comments Tue, 14 Mar 2017 00:00:00 +0200 Старши специалист „Анализ и координация на ИТ проекти“ в Мобилтел http://www.karieri.bg/viewadv/?id=38915&ref=rss <strong>Ако имаш желание да придобиеш задълбочени познания в сферата на информационните технологии, да работиш и развиваш себе си в областта на бизнес анализа и управлението на ИТ проекти, и да допринесеш за развитието на пазара на телекомуникационни услуги в България, ние ти предлагаме идеалната възможност.</strong><br /> <br /> <strong>Ако искаш:</strong> <ul> <li>анализираш, документираш и поддържаш изискванията на вътрешните клиенти</li> <li>координираш и подпомагаш процеса на разработване и тестване на софтуерните промени и цялостни технически решения</li> <li>участваш активно в планирането, управлението и контрола на ИТ проекти от различен мащаб</li> <li>идентифицираш и управляваш рисковете при изпълнение на проекта</li> <li>осъществяваш навременна, изчерпателна и ясна комуникация в рамките на проекта</li> <li>отговаряш за поддържането на нужната документация</li> </ul> <br /> 38915 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=38915&ref=rss#comments Tue, 14 Mar 2017 00:00:00 +0200 Vice President of Production in 411 Marketing http://www.karieri.bg/viewadv/?id=38317&ref=rss <br /> 38317 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=38317&ref=rss#comments Mon, 13 Mar 2017 00:00:00 +0200 СТАЖАНТ - ПРЕВОДИ И СПЕЦИАЛИЗИРАНИ СОФТУЕРИ в Балкан Стар http://www.karieri.bg/viewadv/?id=38864&ref=rss <br /> 38864 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=38864&ref=rss#comments Mon, 13 Mar 2017 00:00:00 +0200 Senior lawyer in PETERKA & PARTNERS http://www.karieri.bg/viewadv/?id=38865&ref=rss <br /> 38865 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=38865&ref=rss#comments Mon, 13 Mar 2017 00:00:00 +0200 Продуктов мениджър в ПРАКТИС / МЕГАДОМ ООД http://www.karieri.bg/viewadv/?id=38876&ref=rss &bull; Определя продуктовата гама, стоковия асортимент в поверения отдел;<br /> &bull; Определя маркетингова, рекламна и ценовата политика на стоките в поверения отдел;<br /> &bull; Води преговори и търговска кореспонденция, сключва договори с дистрибутори и производители;<br /> &bull; Следи складови наличности;<br /> &bull; Прави заявки за доставка на стоки;<br /> &bull; Следи падежите на плащане към доставчици;<br /> &bull; Изготвя справки за нуждите на управленския екип; 38876 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=38876&ref=rss#comments Mon, 13 Mar 2017 00:00:00 +0200 Мениджър онлайн продажби в ПРАКТИС / МЕГАДОМ ООД http://www.karieri.bg/viewadv/?id=38877&ref=rss <ul> <li>Проучва пазара.</li> <li>Анализира конкурентите.</li> </ul> Предлага, продуктите и продуктовите категории, банери, текстови страници, актуалности. <ul> <li>Предлага, организира и провежда онлайн кампании.</li> <li>Поддържа и анализира обратната връзка с посетителите. Взема адекватни на резултатите от анализа решения или предлага такива.</li> <li>Следи и анализира статистиката на посещенията и предлага решения за повишаване на активността.</li> <li>Привлича трафик към сайта.</li> <li>Прави подбор на продуктите, които се публикуват онлайн.</li> <li>Сключва сделки.</li> <li>Консултира и насочва клиентите, онлайн, чрез имейл или по телефон.</li> <li>Приема поръчки.</li> <li>Следи наличности и заявява количества за изпълнения на поръчките.</li> <li>Кореспондира с клиента и уточнява параметрите на сделката, ако е необходимо: плащане, доставка, срокове.</li> <li>Организира доставката, транспорта и получаването на заявеното от клиента, по избран от последния начин.</li> <li>Подготвя и предоставя отчети и анализи на вниманието мениджмънта на фирмата.</li> </ul> 38877 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=38877&ref=rss#comments Mon, 13 Mar 2017 00:00:00 +0200 Търговски представител в ПРАКТИС http://www.karieri.bg/viewadv/?id=38879&ref=rss - Проучване и адекватно посрещане на<br /> потребностите на пазара;<br /> - Разработване, активно разширяване и поддържане на клиентска мрежа в поверения регион.<br /> - Водене на търговски преговори и сключване на сделки;<br /> - Консултиране на клиентите, високо ниво на пред- и следпродажбено обслужване;<br /> - Участие в презентации и други търговски инициативи на компанията. 38879 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=38879&ref=rss#comments Mon, 13 Mar 2017 00:00:00 +0200 СТАЖАНТ В СКЛАДОВО СТОПАНСТВО ЗА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ в Балкан Стар http://www.karieri.bg/viewadv/?id=38883&ref=rss <br /> 38883 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=38883&ref=rss#comments Mon, 13 Mar 2017 00:00:00 +0200 Accountant in Manpower Bulgaria http://www.karieri.bg/viewadv/?id=38884&ref=rss Manpower Inc. is a world leader in the staffing industry, providing workforce management services and solutions to customers through around 3,100 offices in more than 80 countries. Manpower also provides a range of staffing solutions, engagement and consulting services World Wide.<br /> <br /> Currently we are looking for motivated candidates who will join the accountant team of our international partners:<br /> <br /> <strong>Accountant</strong><br /> <br /> <strong>Main responsibilities:</strong> <ul> <li>Manages/coordinates own day-to-day workload and follows timetables</li> <li>Performs routine accounting transactions</li> <li>Recognizes the most important parts of the work, sees what is urgent and prioritizes based on that</li> <li>Makes suggestions to simplify, standardize and improve processes and procedures</li> <li>Accountable for individual results and impact on broader interrelated activities</li> </ul> <strong>Requirements:</strong> <ul> <li>Higher economical education</li> <li>Minimum 2 years experience as Accountant</li> <li>Good English language</li> <li>Able to use standard tools used in accounting (egspreadsheets, documents, e-mail, etc)</li> <li>Excellent organizational skills and analytical thinking</li> <li>Advanced knowledge of MS office &ndash; Excel, Word, Power Point</li> </ul> <strong>What are the benefits?</strong> <ul> <li>Chance for career development within a reputable and responsible organization</li> <li>Excellent working environment</li> <li>Excellent remuneration package&nbsp;</li> </ul> If you feel the challenge, please, apply for this position by sending your detailed CV!<br /> <br /> <strong>Thank You!</strong><br /> <br /> Only short-listed candidates will be contacted. Confidentiality is guaranteed!<br /> <br /> Manpower Bulgaria is a licensed staff recruitment intermediary (License № 2033 / 20.04.2016г.) 38884 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=38884&ref=rss#comments Mon, 13 Mar 2017 00:00:00 +0200 СТАЖАНТ В СЕРВИЗ ЛЕКИ АВТОМОБИЛИ МИЦУБИШИ в Балкан Стар http://www.karieri.bg/viewadv/?id=38885&ref=rss <br /> 38885 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=38885&ref=rss#comments Mon, 13 Mar 2017 00:00:00 +0200 СТАЖАНТ - СЕРВИЗ ТОВАРНИ АВТОМОБИЛИ МЕРЦЕДЕС-БЕНЦ в Балкан Стар http://www.karieri.bg/viewadv/?id=38886&ref=rss <br /> 38886 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=38886&ref=rss#comments Mon, 13 Mar 2017 00:00:00 +0200 СТАЖАНТ – АДМИНИСТРАЦИЯ (в отдел Човешки ресурси) в Балкан Стар http://www.karieri.bg/viewadv/?id=38887&ref=rss <br /> 38887 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=38887&ref=rss#comments Mon, 13 Mar 2017 00:00:00 +0200 Finance Analyst in Manpower Bulgaria http://www.karieri.bg/viewadv/?id=38889&ref=rss <br /> <br /> Manpower Inc. is a world leader in the staffing industry, providing workforce management services and solutions to customers throughout more than 4,440 offices in 80 countries. Manpower also provides a wide range of staffing solutions, engagement and consulting services worldwide.<br /> <br /> We are currently looking for one of our most renowned global partner for the position of:<br /> <br /> <br /> <strong>FINANCE ANALYST</strong><br /> <br /> This is the opportunity that will bring all your study, all your training, your certifications and your energy!<br /> <br /> You will have the chance to develop your experience to a new level!<br /> <br /> You can be an Expert in global organizational structure, that is one of the world&rsquo;s most exciting&nbsp; companies.<br /> <br /> <br /> <strong>The Role:</strong><br /> &nbsp; <ul> <li>Analyze financial and operational results versus forecast and plan</li> <li>Provide support to key business &amp; investment decisions from a variety of sources and formats, providing analysis in support of options and enabling appropriate decision making by the business and finance partners</li> <li>Accountable for providing analytical and data collection and consolidation support to business planning processes and coordinating presentations for key business and finance review meetings.</li> <li>Prepare ad-hoc reporting and analysis as needed</li> <li>Develop and maintain with BU/brand lead support product specific dashboards with KPIs for monthly/quarterly/annual performance review</li> <li>Provide analyst support in preparation of pricing and business cases</li> <li>Take part in development / implementation of platform for distribution process</li> </ul> <br /> <strong>Candidate qualifications:</strong><br /> &nbsp; <ul> <li>3+ years of experience as Business Analyst; Financial Analyst; Audit Adviser</li> <li>University degree in Finance</li> <li>Capable to carry out structured fact-based analysis</li> <li>Presentation skills</li> <li>Numerical skills and understanding of financial accounting and financial reports</li> </ul> <strong>Candidate Profile:</strong><br /> &nbsp; <ul> <li>Positive attitude</li> <li>Efficient problem solver</li> <li>Efficient communicator at all levels both informal (day-to-day) and formal (presentations, documents)</li> <li>Collaborative team attitude</li> <li>Innovative and open to change</li> </ul> <strong>What do you get:</strong><br /> &nbsp; <ul> <li>Chance to acquire new business competencies</li> <li>Opportunities for professional and personal growth</li> <li>Competitive remuneration package</li> <li>Ambitious and motivated team</li> </ul> If You are our Talent, please send us your CV. Confidentiality is guaranteed.<br /> <br /> <strong>Thank You!</strong><br /> <br /> <br /> Manpower Bulgaria has License № 2033/20.04.2016 for providing human resources service.<br /> &nbsp; 38889 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=38889&ref=rss#comments Mon, 13 Mar 2017 00:00:00 +0200 Мениджър "Ключови клиенти" в Икономедиа http://www.karieri.bg/viewadv/?id=38894&ref=rss <strong>Позицията<br /> </strong><br /> Позицията Мениджър ключови клиенти е прекрасна възможност за хора, които имат опит и търсят развитие в областта на рекламата/маркетинг/медии/събития. Основното предизвикателство &nbsp;е разбирането в дълбочина на бизнес целите на клиентите и осигуряване на подходящи рекламни и маркетингови решения за постигането им.<br /> <br /> <br /> <strong>Задачи<br /> </strong><br /> <ul> <li dir="ltr">Развива портфолио от стратегически клиенти.<br /> &nbsp;</li> <li dir="ltr">Поддържа взаимоотношения с хора на ключови позиции в партньорските организации.<br /> &nbsp;</li> <li dir="ltr">Постига поставените цели за обем от продажби.<br /> &nbsp;</li> <li dir="ltr">Разбира в дълбочина бизнес целите и стратегията на клиентите си.<br /> &nbsp;</li> <li dir="ltr">Подбира и предлага правилен микс от стандартни рекламни и маркетингови продукти.<br /> &nbsp;</li> <li dir="ltr">Участва в създаването на нестандартни рекламни и макректингови решения, които да отговарят на нуждите на клиентите.</li> </ul> <br /> 38894 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=38894&ref=rss#comments Mon, 13 Mar 2017 00:00:00 +0200 Protection Associate, GL-6, UNHCR http://www.karieri.bg/viewadv/?id=38821&ref=rss <br /> Title of the Position: Protection Associate<br /> Category &amp; Level: General Service, G-6<br /> Location: UNHCR Representation in Sofia, Bulgaria&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /> Effective date: as soon as possible<br /> Duration: initially for a period of one year, with possible extension<br /> Closing Date:<strong> 23 March 2017</strong><br /> <br /> <u>Qualifications</u><br /> Essential minimum qualifications, professional experience and required competencies:<br /> Education: Completion of secondary school. Additional certificate/training in International Law, Political Science or related field is required.<br /> Job experience: Relevant to the function: 6 years.<br /> Fluency in Bulgarian and English. Working knowledge of another relevant UN language or local language.<br /> &nbsp;<br /> Desirable qualifications and competencies:<br /> Good computer skills.<br /> Completed Protection Learning Programme.<br /> &nbsp;<br /> <u>Organizational Context</u><br /> The Protection Associate reports to the Protection Officer.&nbsp; He/she monitors protection standards, operational procedures and practices in protection delivery in line with international standards and provides functional protection support to information management and programme staff.<br /> The Protection Associate is expected to coordinate quality, timely and effective protection responses to the needs of populations of concern and identify opportunities to mainstream protection methodologies and integrate protection safeguards in operational responses in all sectors.&nbsp; He/she contributes to designing a comprehensive protection strategy and liaises externally with authorities and partners on protection doctrine and policy as guided by the supervisor.<br /> The Protection Associate also ensures that persons of concern are involved with the Office in making decisions that affect them, whether in accessing their rights or in identifying appropriate solutions to their problems. To achieve this, the incumbent will need to build and maintain effective interfaces with communities of concern, local authorities and protection and assistance partners.<br /> Functional Statement<br /> <u>Accountability:</u><br /> The protection of populations of concern is met through the application of International and National Law, relevant UN/UNHCR protection standards and IASC principles.<br /> Protection activities are guided by the UNHCR country protection strategy.<br /> The participation of persons of concern is facilitated through continuous assessment and evaluation using participatory, rights and community based approaches.<br /> Protection incidents are immediately identified and reported.<br /> &nbsp;<br /> <u>Responsibilities:</u><br /> Stay abreast of political, social, economic and cultural developments that have an impact on the protection environment.<br /> Consistently apply International and National Law and applicable UN/UNHCR and IASC policy, standards and codes of conduct.<br /> Assist in providing comments on existing and draft legislation related to persons of concern.<br /> Provide advice on protection issues to persons of concern; liaise with competent authorities to ensure the issuance of personal and other relevant documentation.<br /> Assist in conducting eligibility and status determination for persons of concern.<br /> Contribute to measures to identify, prevent and reduce statelessness.<br /> Contribute to a country-level child protection plan as part of the protection strategy.<br /> Contribute to a country-level education plan as part of the protection strategy.<br /> Monitor Standard Operating Procedures (SOPs) for all protection/solutions activities.<br /> Manage individual protection cases including those on SGBV and child protection. Monitor, and intervene in cases of refoulement, expulsion and other protection incidents.<br /> Assist in identifying durable solutions for the largest possible number of persons of concern through voluntary repatriation, local integration and where appropriate, resettlement.<br /> Contribute to the design, implementation and evaluation of protection related AGD based programming with implementing and operational partners.<br /> Contribute to effective information management through the provision of disaggregated data on populations of concern and their problems.<br /> Participate in initiatives to capacitate authorities, relevant institutions and NGOs to strengthen national protection related legislation and procedures.<br /> &nbsp;<br /> <u>Authority:</u><br /> Prioritize persons of concern for interview, counselling and propose protection support for individual cases.<br /> Enforce compliance of local implementing partners with global protection policies and standards of professional integrity in the delivery of protection services.<br /> Enforce compliance with, and integrity of, all protection standard operating procedures.<br /> Submit individual payments request for persons of concern for approval.<br /> <u>Contract and Remuneration</u><br /> Initial contract, Fixed-term Appointment, initially for a period of one year, with the possibility for further extension.<br /> Remuneration as per UNHCR Staff Rules and Regulations. For information on UN salaries, allowances and benefits, please visit the portal of the International Civil Service Commission at: http://icsc.un.org<br /> <u>Applications</u><br /> Interested candidates are invited to fill <strong>a Personal History (P.11) </strong>form that can be downloaded from http://www.unhcr.org/recruit/p11new.doc or from: http://www.unhcr-centraleurope.org/en/general/employment/vacancies. Completed forms are to be submitted with a<strong> motivation letter and detailed resume in English,</strong> with copies of certificates/diplomas by e-mail, to: <strong>bulsoprt@unhcr.org</strong>.The subject line should indicate the reference number<strong> RRCE/BULSO/2017/005.</strong><br /> Only shortlisted candidates will be notified. Shortlisted candidates may be required to sit for a test.<br /> No late applications or applications without Personal History (P.11) form will be accepted. UNHCR does not charge a fee at any stage of the recruitment process (application, interview meeting, processing, training or any other fees).<br /> &nbsp;<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> &nbsp;<br /> &nbsp; 38821 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=38821&ref=rss#comments Fri, 10 Mar 2017 00:00:00 +0200 Специалист Бек офис в УД "Астра Асет Мениджмънт" АД http://www.karieri.bg/viewadv/?id=38856&ref=rss <ul> <li>Водене на кореспонденция с Централния депозитар, КФН, БФБ, банки и ИП;<br /> Организиране емитирането и обратното изкупуване на акции и дялове;<br /> Ежедневна счетоводна отчетност, свързана с дейността по управление на активи<br /> Ежедневно следене на паричните потоци и изготвяне на справки<br /> Поддържане на архив;</li> </ul> <br /> &nbsp; 38856 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=38856&ref=rss#comments Fri, 10 Mar 2017 00:00:00 +0200 ПОРТФОЛИО МЕНИДЖЪР в УД "Астра Асет Мениджмънт" АД http://www.karieri.bg/viewadv/?id=38858&ref=rss &bull; Управление на портфейли от финансови инструменти, изготвяне на инвестиционни предложения за формиране и преструктуриране на управляваните от дружеството фондове;<br /> &bull; Мониторинг и анализ на пазарната информация в глобален и локален мащаб;<br /> &bull; Изготвяне на анализи и препоръки за инвестиции;<br /> &bull; Постоянно наблюдение и анализ на постигнатите резултати;<br /> &bull; Подаване на нареждания за сключване на сделки на специализираните капиталови и парични пазари;<br /> &bull; Организация и контрол на цялостната дейност на отдел &bdquo;Управление на портфейли&rdquo; ;<br /> <br /> <br /> &nbsp; 38858 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=38858&ref=rss#comments Fri, 10 Mar 2017 00:00:00 +0200 Examinations Business Development Coordinator in British Council http://www.karieri.bg/viewadv/?id=38859&ref=rss <strong>British Council is currently recruiting for</strong><strong> an</strong><strong> Examinations Business Development Coordinator</strong><br /> &nbsp;<br /> The post holder will contribute to the development of the examinations business in Bulgaria.<br /> We are looking for a strong team player who is customer focussed, flexible and has very good IT skills. The candidate should have proven sales track record. The successful candidate will also be a very good speaker of English, able to work under pressure and to deadlines.<br /> &nbsp;<br /> We offer an attractive salary package (salary range 1300-2000 BGN) and the unique opportunity of acquiring valuable experience in a highly specialised and competitive area.&nbsp; <br /> 38859 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=38859&ref=rss#comments Fri, 10 Mar 2017 00:00:00 +0200 Data Warehouse Developer BI Architecture and Development Team in Мобилтел http://www.karieri.bg/viewadv/?id=38868&ref=rss <strong>If you are good at:</strong> <ul> <li>development and maintenance of the corporate Data warehouse system</li> <li>development of ad-hoc reports</li> <li>following the standard development process in the company</li> </ul> <br /> 38868 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=38868&ref=rss#comments Fri, 10 Mar 2017 00:00:00 +0200 CABLING GANGS – Telecoms in Blu Global http://www.karieri.bg/viewadv/?id=38810&ref=rss <strong><u>Job Description and experience:</u></strong> <ul> <li>Able to test rod and rope empty and occupied duct</li> <li>Use a Cobra and/or BT 3 metre rods</li> <li>Install/join/label subducts/BFT using a King winch</li> <li>Identify and report blockages</li> </ul> 38810 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=38810&ref=rss#comments Thu, 09 Mar 2017 00:00:00 +0200 Junior Economic and Political Analyst in CEEMarketWatch http://www.karieri.bg/viewadv/?id=38835&ref=rss - Follow the economic and political situation in a a given country(ies)/region on a daily basis;<br /> - Write short economic and political notes and long analytical pieces on current hot topics in English;<br /> - Collect macroeconomic data from official sources which in turn is stored in an Excel database and is used to make charts and tables;<br /> - Follow all important statistical publications and analyse the data;<br /> - Answer clients&rsquo; questions on economic and political issues;<br /> - Our headquarters are located in Sofia, Bulgaria but work location for the position is flexible and can be done from any place with internet connection and computer access.<br /> - Part-time work arrangements are possible. 38835 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=38835&ref=rss#comments Thu, 09 Mar 2017 00:00:00 +0200 Старши специалист "Клиентски опит" - Канали за самообслужване (Self-service) в Мобилтел http://www.karieri.bg/viewadv/?id=38838&ref=rss <strong>Ако имаш желание да:</strong> <ul> <li>изготвяш цялостната стратегия на компанията за развитие на всички канали за самообслужване на клиентите (self-service) - дигитални и традиционни, както и координира нейното изпълнение в компанията</li> <li>участваш в процеса на дизайн и картографиране на клиентския път от гледна точка на каналите за самообслужване с цел идентифициране на ключовите области за клиента и фокусиране на усилия за промяна</li> <li>идентифицираш нуждите на клиентите по отношение на каналите за самообслужване и дефинираш, планираш и имплементираш съответните промени за ефективност и улесняване на използване</li> <li>инициираш функционални подобрения и развиваш нови канали за самообслужване и насърчаване използването на разработените решения за самообслужване</li> <li>дефинираш необходимите промени в IT и DWH системи, ръководиш и участваш в проекти</li> <li>дефинираш критерии и индикатори за оценка на представянето на каналите за самообслужване, обезпечава измерването им и разработва необходимите механизми за осигуряване на качеството на изпълнение</li> <li>съблюдаваш и контролираш процеса по прилагане и проследяване на &bdquo;Клиентския опит&ldquo; във всички канали за самообслужване (self service)</li> </ul> <br /> 38838 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=38838&ref=rss#comments Thu, 09 Mar 2017 00:00:00 +0200 MEDICAL REPRESENTATIVE STARA ZAGORA in WYSER http://www.karieri.bg/viewadv/?id=38841&ref=rss Our client is an international pharmaceutical company with a recognized name and brand. On behalf of this company we are looking for MEDICAL REPRESENTATIVE, responsible for Stara Zagora. If you are result and sales oriented, responsible and passionate about medicine, this is your chance to take your professional development to the next step!<br /> <br /> MAIN RESPONSIBILITIES:<br /> <br /> &bull; Implement and monitor a territory action plan according to strategy;<br /> &bull; Operate in Stara Zagora;&nbsp;<br /> &bull; Be well-prepared and updated in the therapeutic areas of responsibility;<br /> &bull; Perform regularly customer profiling in line with agreed criteria;<br /> &bull; Develop and maintain professional relationships with customers in the designated area;<br /> &bull; Ensure call and visit frequency rates of targeted customers;&nbsp;<br /> &bull; Propose, assist in and organize professional events;<br /> &bull; Be aware of competitors position on the market and competing products;&nbsp;<br /> &bull; Perform reporting activities regularly;<br /> &bull; Pass trainings and apply the gained knowledge in daily work;&nbsp;<br /> &bull; Strive for results and targets achievement;<br /> &bull; Demonstrate professional and ethical behavior governed by the principles of the code of ethics and values of the company.<br /> <br /> CANDIDATES PROFILE:<br /> <br /> &bull; Higher education, preferably in the medical/biological/natural science field;<br /> &bull; At least 3 years of previous professional experience, preferably as a Medical Representative;<br /> &bull; Computer literacy;<br /> &bull; Clear driving license;<br /> &bull; Hardworking individual with serious approach towards work;<br /> &bull; Result-oriented person motivated by professional achievements;<br /> &bull; Communicative personality with good negotiation skills;<br /> &bull; Strong Sales and Presentation skills;&nbsp;<br /> &bull; Loyalty, high ethics and moral principles are very important;&nbsp;<br /> &bull; Time-management, work planning and organizational skills are essential for the role.&nbsp;<br /> <br /> THE OFFER:<br /> <br /> &bull; Opportunity to join an international pharmaceutical company;<br /> &bull; Onboarding and ongoing professional trainings;<br /> &bull; Thorough training program and careful supervision;&nbsp;<br /> &bull; Opportunities for further professional development;&nbsp;<br /> &bull; Competitive remuneration package along with additional benefits.<br /> <br /> If you have experience and are looking for a professional challenge or are a young specialist looking to gain experience in the pharmaceutical business, apply by sending your CV. Only shortlisted candidates will be approached. 38841 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=38841&ref=rss#comments Thu, 09 Mar 2017 00:00:00 +0200 MEDICAL REPRESENTATIVE PLOVDIV in WYSER http://www.karieri.bg/viewadv/?id=38842&ref=rss Our client is an international pharmaceutical company with a recognized name and brand. On behalf of this company we are looking for MEDICAL REPRESENTATIVE, responsible for Plovdiv. If you are result and sales oriented, responsible and passionate about medicine, this is your chance to take your professional development to the next step!<br /> <br /> MAIN RESPONSIBILITIES:<br /> <br /> &bull; Implement and monitor a territory action plan according to strategy;<br /> &bull; Operate in Plovdiv;&nbsp;<br /> &bull; Be well-prepared and updated in the therapeutic areas of responsibility;<br /> &bull; Perform regularly customer profiling in line with agreed criteria;<br /> &bull; Develop and maintain professional relationships with customers in the designated area;<br /> &bull; Ensure call and visit frequency rates of targeted customers;&nbsp;<br /> &bull; Propose, assist in and organize professional events;<br /> &bull; Be aware of competitors position on the market and competing products;&nbsp;<br /> &bull; Perform reporting activities regularly;<br /> &bull; Pass trainings and apply the gained knowledge in daily work;&nbsp;<br /> &bull; Strive for results and targets achievement;<br /> &bull; Demonstrate professional and ethical behavior governed by the principles of the code of ethics and values of the company.<br /> <br /> CANDIDATES PROFILE:<br /> <br /> &bull; Higher education, preferably in the medical/biological/natural science field;<br /> &bull; At least 3 years of previous professional experience, preferably as a Medical Representative;<br /> &bull; Computer literacy;<br /> &bull; Clear driving license;<br /> &bull; Hardworking individual with serious approach towards work;<br /> &bull; Result-oriented person motivated by professional achievements;<br /> &bull; Communicative personality with good negotiation skills;<br /> &bull; Strong Sales and Presentation skills;&nbsp;<br /> &bull; Loyalty, high ethics and moral principles are very important;&nbsp;<br /> &bull; Time-management, work planning and organizational skills are essential for the role.&nbsp;<br /> <br /> THE OFFER:<br /> <br /> &bull; Opportunity to join an international pharmaceutical company;<br /> &bull; Onboarding and ongoing professional trainings;<br /> &bull; Thorough training program and careful supervision;&nbsp;<br /> &bull; Opportunities for further professional development;&nbsp;<br /> &bull; Competitive remuneration package along with additional benefits.<br /> <br /> If you have experience and are looking for a professional challenge or are a young specialist looking to gain experience in the pharmaceutical business, apply by sending your CV. Only shortlisted candidates will be approached.<br /> &nbsp; 38842 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=38842&ref=rss#comments Thu, 09 Mar 2017 00:00:00 +0200 MEDICAL REPRESENTATIVE SOFIA in WYSER http://www.karieri.bg/viewadv/?id=38843&ref=rss Our client is an international pharmaceutical company with a recognized name and brand. On behalf of this company we are looking for MEDICAL REPRESENTATIVE, responsible for Sofia region. If you are result and sales oriented, responsible and passionate about medicine, this is your chance to take your professional development to the next step!<br /> <br /> MAIN RESPONSIBILITIES:<br /> <br /> &bull; Implement and monitor a territory action plan according to strategy;<br /> &bull; Be responsible for Sofia region;&nbsp;<br /> &bull; Be well-prepared and updated in the therapeutic areas of responsibility;<br /> &bull; Perform regularly customer profiling in line with agreed criteria;<br /> &bull; Develop and maintain professional relationships with customers in the designated area;<br /> &bull; Ensure call and visit frequency rates of targeted customers;&nbsp;<br /> &bull; Propose, assist in and organize professional events;<br /> &bull; Be aware of competitors position on the market and competing products;&nbsp;<br /> &bull; Perform reporting activities regularly;<br /> &bull; Pass trainings and apply the gained knowledge in daily work;&nbsp;<br /> &bull; Strive for results and targets achievement;<br /> &bull; Demonstrate professional and ethical behavior governed by the principles of the code of ethics and values of the company.<br /> <br /> CANDIDATES PROFILE:<br /> <br /> &bull; Higher education, preferably in the medical/biological/natural science field;<br /> &bull; At least 3 years of previous professional experience, preferably as a Medical Representative;<br /> &bull; Computer literacy;<br /> &bull; Clear driving license;<br /> &bull; Hardworking individual with serious approach towards work;<br /> &bull; Result-oriented person motivated by professional achievements;<br /> &bull; Communicative personality with good negotiation skills;<br /> &bull; Strong Sales and Presentation skills;&nbsp;<br /> &bull; Loyalty, high ethics and moral principles are very important;&nbsp;<br /> &bull; Time-management, work planning and organizational skills are essential for the role.&nbsp;<br /> <br /> THE OFFER:<br /> <br /> &bull; Opportunity to join an international pharmaceutical company;<br /> &bull; Onboarding and ongoing professional trainings;<br /> &bull; Thorough training program and careful supervision;&nbsp;<br /> &bull; Opportunities for further professional development;&nbsp;<br /> &bull; Competitive remuneration package along with additional benefits.<br /> <br /> If you have experience and are looking for a professional challenge or are a young specialist looking to gain experience in the pharmaceutical business, apply by sending your CV. Only shortlisted candidates will be approached. 38843 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=38843&ref=rss#comments Thu, 09 Mar 2017 00:00:00 +0200 System Designer in Мобилтел http://www.karieri.bg/viewadv/?id=38809&ref=rss <strong>If you are good at:</strong> <ul> <li>collecting and analyzing functional and non-functional requirements related to the BSS landscape</li> creating relevant documents, technical specifications, etc. <li>performing impact analysis to assess the scope and technical impact of requested changes on</li> existing fixed systems and other BSS systems/functions <li>producing high level solution design documentation for new or existing platforms, services and products</li> <li>working with IT development teams to create detailed system design specifications and suggesting</li> implementation approach for new or existing platforms, services and products <li>being a contact person with vendors/external contractors for BSS domain</li> </ul> <br /> 38809 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=38809&ref=rss#comments Tue, 07 Mar 2017 00:00:00 +0200 Експерт, сигурност на информационни и комуникационни технологии в Банка ДСК ЕАД http://www.karieri.bg/viewadv/?id=38866&ref=rss &bdquo;БАНКА ДСК&rdquo; ЕАД ОБЯВЯВА ПОДБОР НА КАНДИДАТ ЗА ДЛЪЖНОСТ<br /> <br /> Експерт, сигурност на информационни и комуникационни технологии<br /> в Дирекция &bdquo;Инфраструктурна сигурност и комуникации&ldquo;, Централно управление, гр. София<br /> <br /> <strong>Основни задължения:</strong><br /> <ul> <li>Участва в оперативното отстраняване на инциденти свързани с комуникационната мрежа на Банката, която е изградена изцяло с оборудване Cisco.<br /> &nbsp;</li> <li>Участва в реализирането на проектите, свързани с компютърните мрежи(LANWAN), връзки с контрагенти. Използват се:VPN,BGP,Accesslists, port config.<br /> &nbsp;</li> <li>Изпълнява задачи, свързани с комуникация и съвместно отстраняване на инциденти с помощта на външни подизпълнители, като големите телеком доставчици.<br /> &nbsp;</li> <li>Участва в реализирането на иновативни проекти свързани с комуникациите: 3G4G, WiFi, Cisco Nexus, Expressway, Capsule, Failover &ndash; DNS, load balancers, Cloud решения и т.н.</li> </ul> 38866 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=38866&ref=rss#comments Tue, 07 Mar 2017 00:00:00 +0200 Оператор, периферни устройства в Банка ДСК ЕАД http://www.karieri.bg/viewadv/?id=38867&ref=rss &bdquo;<strong>БАНКА ДСК&rdquo; ЕАД ОБЯВЯВА ПОДБОР НА КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА</strong><br /> <br /> <strong>Оператор, периферни устройства</strong><br /> <strong>в Дирекция &bdquo; ИТ операции и мониторинг&rdquo; към Управление &bdquo;Оперативна поддръжка на ИТ системи&rdquo;, Централно управление,гр. София</strong><br /> <strong>Основни задължения:</strong><br /> <ul> <li>Осъществява непрекъснато наблюдение и контрол на възложените му за мониторинг информационни системи и приложения на сменен режим.<br /> &nbsp;</li> <li>Извършва ежедневни и периодични процедури, свързани с обработка на банковата информация.<br /> &nbsp;</li> <li>Изпълнява ежедневни и периодични дейности по архивиране на системния и приложен софтуер.<br /> &nbsp;</li> <li>Извършва дейности по идентифициране, регистриране и ескалиране на възникнали проблеми и съдейства за тяхното решаване.<br /> &nbsp;</li> <li>Изпълнява функциите на първо ниво Helpdeskсъгласно процедурите за предоставяне на помощ на служителите.</li> </ul> 38867 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=38867&ref=rss#comments Tue, 07 Mar 2017 00:00:00 +0200 Стажантска програма в направление „Административно обслужване на клиенти“ в Мобилтел http://www.karieri.bg/viewadv/?id=38790&ref=rss <strong>Експедиция Мтел!</strong><br /> <br /> Искаш да се запознаеш отблизо с телеком бизнеса? <br /> Ние ще се радваме да бъдем твой партньор в първите стъпки от кариерата ти. <br /> <br /> <strong>Ако целта ти е:</strong> <ul> <li>да придобиеш нови знания и умения в областта на интересите си</li> <li>да подпомагаш основни дейности в съответния отдел</li> <li>да покажеш иновативен подход и да развиеш потенциала си</li> </ul> <br /> 38790 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=38790&ref=rss#comments Mon, 06 Mar 2017 00:00:00 +0200 Стажантска програма в направление „Телекомуникации“ в Мобилтел http://www.karieri.bg/viewadv/?id=38791&ref=rss <strong>Експедиция Мтел!</strong><br /> <br /> Искаш да се запознаеш отблизо с телеком бизнеса? Ние ще се радваме да бъдем твой партньор в първите стъпки от кариерата ти. <br /> <br /> <strong>Ако целта ти е:</strong> <ul> <li>да придобиеш нови знания и умения в областта на интересите си</li> <li>да подпомагаш основни дейности в съответния отдел</li> <li>да покажеш иновативен подход и да развиеш потенциала си</li> </ul> <br /> 38791 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=38791&ref=rss#comments Mon, 06 Mar 2017 00:00:00 +0200 Стажантска програма в направление „Информационни технологии“ в Мобилтел http://www.karieri.bg/viewadv/?id=38793&ref=rss <strong>Експедиция Мтел!</strong><br /> <br /> Искаш да се запознаеш отблизо с телеком бизнеса? Ние ще се радваме да бъдем твой партньор в първите стъпки от кариерата ти. <br /> <br /> <strong>Ако целта ти е:</strong> <ul> <li>да придобиеш нови знания и умения в областта на интересите си</li> <li>да подпомагаш основни дейности в съответния отдел</li> <li>да покажеш иновативен подход и да развиеш потенциала си</li> </ul> <br /> 38793 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=38793&ref=rss#comments Mon, 06 Mar 2017 00:00:00 +0200 Стажантска програма в направление „Корпоративни комуникации“ в Мобилтел http://www.karieri.bg/viewadv/?id=38797&ref=rss <strong>Експедиция Мтел!</strong><br /> <br /> Искаш да се запознаеш отблизо с телеком бизнеса? <br /> Ние ще се радваме да бъдем твой партньор в първите стъпки от кариерата ти. <br /> <br /> <strong>Ако целта ти е:</strong> <ul> <li>да придобиеш нови знания и умения в областта на интересите си</li> <li>да подпомагаш основни дейности в съответния отдел</li> <li>да покажеш иновативен подход и да развиеш потенциала си</li> </ul> <br /> 38797 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=38797&ref=rss#comments Mon, 06 Mar 2017 00:00:00 +0200 Стажантска програма в направление „Финанси“ в Мобилтел http://www.karieri.bg/viewadv/?id=38798&ref=rss <strong>Експедиция Мтел!</strong><br /> <br /> Искаш да се запознаеш отблизо с телеком бизнеса? Ние ще се радваме да бъдем твой партньор в първите стъпки от кариерата ти. <br /> <br /> <strong>Ако целта ти е:</strong> <ul> <li>да придобиеш нови знания и умения в областта на интересите си</li> <li>да подпомагаш основни дейности в съответния отдел</li> <li>да покажеш иновативен подход и да развиеш потенциала си</li> </ul> <br /> 38798 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=38798&ref=rss#comments Mon, 06 Mar 2017 00:00:00 +0200 Стажантска програма в направление „Маркетинг“ в Мобилтел http://www.karieri.bg/viewadv/?id=38799&ref=rss <strong>Експедиция Мтел!</strong><br /> <br /> Искаш да се запознаеш отблизо с телеком бизнеса? Ние ще се радваме да бъдем твой партньор в първите стъпки от кариерата ти. <br /> <br /> <strong>Ако целта ти е:</strong> <ul> <li>да придобиеш нови знания и умения в областта на интересите си</li> <li>да подпомагаш основни дейности в съответния отдел</li> <li>да покажеш иновативен подход и да развиеш потенциала си</li> </ul> <br /> 38799 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=38799&ref=rss#comments Mon, 06 Mar 2017 00:00:00 +0200 Стажантска програма в направление „Човешки ресурси“ в Мобилтел http://www.karieri.bg/viewadv/?id=38803&ref=rss <strong>Експедиция Мтел!</strong><br /> <br /> Искаш да се запознаеш отблизо с телеком бизнеса? Ние ще се радваме да бъдем твой партньор в първите стъпки от кариерата ти. <br /> <br /> <strong>Ако целта ти е:</strong> <ul> <li>да придобиеш нови знания и умения в областта на интересите си</li> <li>да подпомагаш основни дейности в съответния отдел</li> <li>да покажеш иновативен подход и да развиеш потенциала си</li> </ul> <br /> 38803 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=38803&ref=rss#comments Mon, 06 Mar 2017 00:00:00 +0200 Стажантска програма в направление "Право" в Мобилтел http://www.karieri.bg/viewadv/?id=38804&ref=rss <strong>Експедиция Мтел!</strong><br /> <br /> Искаш да се запознаеш отблизо с телеком бизнеса? Ние ще се радваме да бъдем твой партньор в първите стъпки от кариерата ти. <br /> <br /> <strong>Ако целта ти е:</strong> <ul> <li>да придобиеш нови знания и умения в областта на интересите си</li> <li>да подпомагаш основни дейности в съответния отдел</li> <li>да покажеш иновативен подход и да развиеш потенциала си</li> </ul> <br /> 38804 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=38804&ref=rss#comments Mon, 06 Mar 2017 00:00:00 +0200 Graduate Recruitment Campaign 2017 in KPMG http://www.karieri.bg/viewadv/?id=38808&ref=rss <br /> 38808 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=38808&ref=rss#comments Mon, 06 Mar 2017 00:00:00 +0200 Търговски консултант в "Мтел" магазин - град София в Мобилтел http://www.karieri.bg/viewadv/?id=38786&ref=rss <strong>Вярваш ли, че притежаваш енергия и състезателен дух?</strong><br /> <br /> <strong>Твоята страст са новите технологии, джаджите и можеш да продадеш всичко?</strong><br /> <br /> <strong>Ако също така искаш да:</strong> <ul> <li>обслужваш на ниво клиентите на Мтел, според определените стандарти за качество в компанията</li> <li>осъществяваш продажби спрямо заложените ти индивидуални и екипни месечни цели</li> <li>познаваш пазара и тенденциите в телеком бранша</li> <li>изграждаш позитивно отношение в комуникацията с клиентите</li> <li>обслужваш клиентски плащания и администрираш осъществените продажби</li> </ul> <br /> 38786 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=38786&ref=rss#comments Thu, 02 Mar 2017 00:00:00 +0200 Експерт в екип "Управление на процеси" в Мобилтел http://www.karieri.bg/viewadv/?id=38785&ref=rss <strong>Ако имате желание да:</strong> <ul> <li>идентифицирате, анализирате и документирате процеси като предлагате тяхното подобрение</li> <li>участвате във внедряването на успешни практики, свързани с подобряването на процеси, осигурявайки отлична клиентска удовлетвореност</li> <li>подпомагате стандартизирането на процесите и тяхната ефективност, както и въвеждането на ключови показатели</li> <li>участвате във внедряването на принципите на бързодействие, леснота и интуитивност при процесите</li> </ul> <br /> 38785 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=38785&ref=rss#comments Tue, 28 Feb 2017 00:00:00 +0200 Graphic Designer in KPMG http://www.karieri.bg/viewadv/?id=38732&ref=rss <br /> 38732 karieri@karieri.bg http://www.karieri.bg/viewadv/?id=38732&ref=rss#comments Fri, 24 Feb 2017 00:00:00 +0200