Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах
Регистрация

ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ, отдел МНКДП, д-я ДПРС

12 Окт 2017 | Показана 1879 пъти

Шрифт

+ Картинка -
 • ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВАКАНТНАТА ПОЗИЦИЯ
 • Позиция:
  ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ, отдел МНКДП, д-я ДПРС
 • Работна сфера:
  Администрация
 • Задължения и отговорности:
  Министерството на финансите, ул. „Г. С. Раковски” № 102, на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и Заповед № ЗМФ – 938/10.10.2017 г. на министъра на финансите
                          ОБЯВЯВА КОНКУРС
                за длъжността „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ”
  в отдел „Методология, наблюдение и координация на държавните помощи“ на дирекция „Държавни помощи и реален сектор”, както следва:
  Описание на длъжността: поддържане и развитие методологията, наблюдението и анализа на държавните помощи в съответствие с европейските правила за прилагане на разпоредбите за държавните помощи, Закона за държавните помощи и Правилника за неговото приложение, Наредба № 6 на министъра на финансите за реда на наблюдение и осигуряване на прозрачност, в изпълнение на утвърдените основни функции и задачи на дирекция „Държавни помощи и реален сектор” при Министерство на финансите, респективно на отдел “Методология, наблюдение и координация на държавните помощи” като национален наблюдаващ орган в областта на държавните помощи
  Размерът на основната заплата за конкурсната длъжност е от 460 до 2300 лв., като индивидуалният размер ще бъде определен при назначаването съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за държавния служител и Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.
 • Изисквания към кандидатите:
  1. Минималните изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са:
  • образование: висше, минимална образователно-квалификационна степен - „бакалавър“;
  • професионален опит: 4 години опит в областта на държавните помощи и/или публичните финанси, и/или реалния сектор на икономиката, или придобит III младши ранг;
   2. Допълнителните изисквания за длъжността са:
  • висше образование в областта на стопанските науки;
  • компютърни умения – Word, Excel, правно-информационни продукти, Internet;
  • владеене на английски език - писмено и говоримо;
  • много добри икономически познания на правилата на Европейския съюз в областта на държавните помощи;
  • познаване на институциите на Европейския съюз;
  • добро общо познаване на българското законодателство, включително законите и подзаконовите актове на Европейския съюз в областта на държавните помощи.
  3. Начинът за провеждане на конкурса е:
  • решаване на тест;
  • интервю.           
  4. Необходимите документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса са:
  • заявление за участие в конкурс съгласно Приложение № 2 към Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС);
  • декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС;
  • копия на документи за придобита образователно-квалификационна степен (документите, издадени в чужбина, следва да бъдат признати по реда на Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища, приета с Постановление № 168 на Министерския съвет от 2000 г., обн., ДВ, бр. 69 от 2000 г., посл. изм. и доп., бр. 76 от 30.09.2016 г.) и за допълнителни квалификации;
  • копия на документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит и/или придобития ранг (копия от трудова книжка и/или служебна книжка, и/или осигурителна книжка и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина).
  5. Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник (нотариално заверено пълномощно) в срок до 26.10.2017 г. включително, в сградата на Министерството на финансите, Приемна (стая № 1) на партерния етаж – входа от ул. „Георги Бенковски”, всеки работен ден от 10:00 до 12:30 и от 14:00 до 16:30 часа.
  6. Списъците и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на информационни табла във фоайето на входа на министерството на адрес - гр. София, ул. „Г. С. Раковски” № 102 и пред Приемна (стая № 1) - входа от ул. „Георги Бенковски”, както и на Интернет страницата на министерството.
         Образци на заявление за участие в конкурс и декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС могат да се изтеглят от Интернет страницата на министерството - http://www.minfin.bg/bg/page/17
   
 • Градове:
  София
 • Работно време:
  Пълен работен ден
 • Тип заетост:
  Постоянна
 • Документи за кандидатстване:

  Други: ПОСОЧЕНИ СА В "ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ"
 • Предпочитан начин за получаване на документите:
  ЛИЧНО ИЛИ ЧРЕЗ НОТАРИАЛНО ЗАВЕРЕНО ПЪЛНОМОЩНО
 • Крайна дата за приемане на документи:
  26/10/2017
 • Име на фирмата: МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ

  Индустрия/бизнес сектор: Администрация

  Адрес за изпращане на документи: София, ул.

  Телефон: 02/98592624

  Лице за контакт и допълнителна информация: Юлия Филипова

  ПОВЕЧЕ ЗА ТАЗИ КОМПАНИЯ В: Форума, Съдържанието на сайта, Capital.bg, Dnevnik.bg

 • Печат
 • Изпращане
 • Споделяне
 • Twitter
 • Споделяне във Facebook Facebook

кариера с

Реклама

Реклама

© 2003-2017 Икономедиа АД съгласно Общи условия за ползване ново. Политика за бисквитките ново . Поставянето на връзки към материали в сайтовете на Икономедиа е свободно. Уеб разработка и дизайн на Икономедиа. Сайтът използва графични елементи от famfamfam + DryIcons. Някои снимки © 2017 Associated Press и Reuters. Всички права запазени.
Действителни собственици на настоящото издание са Иво Георгиев Прокопиев и Теодор Иванов Захов.
mobile Към мобилната версия на сайта

Бизнес: КапиталКариериБизнесРегалГрадът.bgОдитFoton.bg

Новини: ДневникЕвропа

IT: IDG.BGComputerworldPC WorldCIONetworkworld

Развлечение: БакхусLIGHT

На английски: KQuarterly