Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах
Регистрация

Форум

Търсене за Търсене

Напускане без предизвестие

 • 16:16 на 02.12.2009
  Мнението е на повече от 6 месеца. Възможно е вече да не е актуално.
  Анонимен потребител

  Гост

  1

  Подадох молба за напускане по взаимно съгласие, без спазване на срока на предизвестие от 30 дни, но не беше уважена.

  Мога ли да не се явя на работа и да не спазя 30-дневния срок? Взела съм последната си заплата и трудовата ми книжка е в мен. Какви последствия може да има за мен в случая?

 • 19:57 на 02.12.2009
  Мнението е на повече от 6 месеца. Възможно е вече да не е актуално.
  Анонимен потребител

  7

  2

  Обезщетение за неспазено предизвестие


  Чл. 220. (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) (1) Страната, която има право да прекрати трудовото правоотношение с предизвестие, може да го прекрати и преди да изтече срокът на предизвестието, при което дължи на другата страна обезщетение в размер на брутното трудово възнаграждение на работника или служителя за неспазения срок на предизвестието.

 • 12:04 на 03.12.2009
  Мнението е на повече от 6 месеца. Възможно е вече да не е актуално.
  Анонимен потребител

  Гост

  3

  какво става, ако не платя обезщетение на работодателя и не спазя срока? Подлежа ли на наказание, различно от дисциплинарно уволнение?

 • 17:48 на 03.12.2009
  Мнението е на повече от 6 месеца. Възможно е вече да не е актуално.
  Анонимен потребител

  7

  4

  Не подлежите на дисциплинарно уволнение (стига да сте подали предизвестие преди това). Това което може законно да направи вашия работодател в този случай е да си потърси парите по съдебен ред, като в този случай ще ви се наложи да платите малко повече (след като спечели, ако предяви иск).

  Ако не подадете предупреждение а направо напуснете, тогава могат да ви уволнят дисциплинарно, но и в този случай дължите обезщетение. Начина на събиране на вземанията е същия.

 • 18:42 на 07.12.2009
  Мнението е на повече от 6 месеца. Възможно е вече да не е актуално.
  Анонимен потребител

  Milena

  5

  Най-доброто, което можеш да направиш е следното: Пускаш предизвестие, че прекратяваш трудовото си правоотношение с работодателя, като посочиш дата 30 дни напред, т.е. ако подадеш предизвестието на 15.12. пресмяташ 30 календарни дни напред. Подаваш си го в ЛС и искаш входящ номер. От следващия ден излизаш в болнични и се връщаш в последния ден от предизвестието - изтърпяваш 1 ден и си свободна.

 • 19:00 на 07.12.2009
  Мнението е на повече от 6 месеца. Възможно е вече да не е актуално.
  Анонимен потребител

  7

  6

  Не е нужно да се връща и един ден на работа, с изтичането на предизвестието трудовото правоотношение се прекратява. Даже ако има болнични които продължават след като правоотношението е прекратено, за тях ще продължи да получава обезщетение.

 • 21:48 на 16.09.2010
  Мнението е на повече от 6 месеца. Възможно е вече да не е актуално.
  Анонимен потребител

  GHOST

  7

  Здравейте! Напуснах без предизвестие. Какво може да ми направи работодателя ми? Може ли да ме съди. Как и къде мога да проверя дали вече съм освободена от работа? Мога ли да не изплатя глобата си ако работодателя е предявил иск срещу мене?

 • 12:22 на 23.03.2011
  Мнението е на повече от 6 месеца. Възможно е вече да не е актуално.

  Здравейте!Въпросът ми е следният-две мои служителки подадоха молба за напускане без предизвестие,която аз подписах!В такъв случай дължа ли им заплата за отработеното време(15 дена) и обещетение за неползван отпуск(4 дена)

 • 13:00 на 23.03.2011
  Мнението е на повече от 6 месеца. Възможно е вече да не е актуално.
  Анонимен потребител

  aswin

  9

  Дължите обезщетение за неползван отпуск на основание чл.224 ал.1.
  Работникът дължи обезщетение за неспазено предизвестие:
  1. При безсрочен договор: 1 месец
  2. При срочен договор: 3 месеца

 • 16:40 на 23.03.2011
  Мнението е на повече от 6 месеца. Възможно е вече да не е актуално.

  "Работникът дължи обезщетение за неспазено предизвестие: "

  И защо решихте, че се дължи обезщетение от работника. Текста "две мои служителки подадоха молба за напускане без предизвестие,която аз подписах", може да се разбира, че работничките са предложили да се прекратят трудовите правоотношения по взаимно съгласие, а работодателят се е съгласил. За да се дължи обезщетение, работничките е трябвало да подадат молба за напускане с предизвестие и да не спазят предизвестието. При така формулиран текста, по скоро се подразбира, че няма обезщетение за неспазено предизвестие.

  Разбира се "mira1001" може да уточни на какво основание е прекратен трудовия договор и тогава ще може да се каже по точно.

  chef.wizard-bg.com accountantbg.com lekbook.com

 • 16:41 на 23.03.2011
  Мнението е на повече от 6 месеца. Възможно е вече да не е актуално.

  А иначе на въпросите които задава питащия, да дължите възнаграждение за отработеното време, както и обезщетение за неизползвания отпуск.

  chef.wizard-bg.com accountantbg.com lekbook.com

 • 18:33 на 23.03.2011
  Мнението е на повече от 6 месеца. Възможно е вече да не е актуално.
  Анонимен потребител

  acwin

  12

  scaramouche9,

  Основанието за прекратяване на трудовия договор не е ясно формулирано. Вие правите догадки.
  Давам този отговор, тъй като се споменава за предизвестие.

 • 20:00 на 23.03.2011
  Мнението е на повече от 6 месеца. Възможно е вече да не е актуално.

  Прав сте аз правя догадки и за това не се ангажирам с точен отговор. За разлика от Вас, който давате отговор и много е вероятно този отговор да не е верен, ако се съди от начина по който питащия си е формулирал въпроса.

  Защото има огромна разлика от напускане без предизвестие (КТ допуска много варианти и в тях не се дължи обезщетение) и неспазено предизвестие. Дали питащия прави разлика не мога да знам, но поне отговарящите трябва да правят разлика.

  chef.wizard-bg.com accountantbg.com lekbook.com

 • 15:05 на 01.07.2011
  Мнението е на повече от 6 месеца. Възможно е вече да не е актуално.
  Преглед на профил
  14

  Здравейте, подадох молба за напускане по взаимно съгласие. След 4 дни получих писмо от фирмата с обратна разписка, б което ме уведомяват, че молбата ми не е удоволетворена. Още на следващие ден се явих при ЛС за да попитам какво става и ми бе отговорено, че ако искам да напусна ще трябва да подам нова молба и да спаза предизвестието си по договор-90дни. Тогава аз им подадох Заявление за прекратяване на трудовия догово без предизвестие поради не спзана точка в договора ми от страна на работодателя. На следващия ден ми се обадиха по телефона и ме повикаха за да си получа заповедта за освобождение от работа. Заповедта беше за дисциплинарно уволнение поради неявяване на работа през изминалите 4 дни. Подписах заповедта и се примирих с фактите. След 6 работни дни получих ново писмо,отново с обратна разписка, в което ме уведомяват, че трябва да се явя в тридневен срок и да обясня отсъствието си от работа въпросните 4 дни. До тук добре, но на същия ден след обяд получавам ново писми, пак с...

  Прочитане на целия коментар

 • 08:12 на 03.07.2011
  Мнението е на повече от 6 месеца. Възможно е вече да не е актуално.

  Според чл. 195, ал. 1 от КТ, дисциплинарно наказание се налага с мотивирана писмена заповед, в която се посочват нарушителят, нарушението и кога е извършено. наказанието и законния текст, въз основа на който се налага. Липсата на който и да е от тези задължителни реквизити от съдържанието на заповедта за дисциплинарно уволнение, има за последица незаконосъобразност на дисциплинарното наказание.

  Преди обаче да се издаде тази заповед, съгласно чл. 193 от КТ работодателят е длъжен да изслуша или да приеме писмените обяснения на работника или служителя. Ако работодателят не е поискал писмени или устни обяснения по негова вина, тогава съдът отменя заповедта за дисциплинарно наказание по тази причина, без да разглежда спора по същество (това не важи ако работника/служителя откажете да дадете обяснение).

  Във вашия случай тъй като вашия работодател не е спазил процедурата, може да подадете иск и съдът ще ви възстанови на работа. Поради тази причина не давайте...

  Прочитане на целия коментар

  chef.wizard-bg.com accountantbg.com lekbook.com

 • 10:27 на 03.07.2011
  Мнението е на повече от 6 месеца. Възможно е вече да не е актуално.
  Преглед на профил
  16

  Благодаря, още утре ще се консултирам с адвокат. Аз също смятам, че работодателя ми не е спазил процедурата.

 • 18:42 на 03.07.2011
  Мнението е на повече от 6 месеца. Възможно е вече да не е актуално.

  Имайте предвид, че независимо от това, че производството по трудови дела е безплатно, дължите хонорар на адвоката. Но пък при при признаване незаконността на уволнението и неговата отмяна, прекратеното трудовото правоотношение се възстановява във вида и при условията, при които е съществувало към датата на уволнението. Работодателят ви ще ви дължи обезщетение за времето, през което сте останал без работа поради уволнението. Трябва да направи поправка на основанието за уволнение, вписано в трудовата книжка или в други документи. Освен това съгласно чл. 354, т. 1 от КТ е предвидено, че за трудов стаж се признава и времето, през което не е съществувало трудово правоотношение в случаите, когато вие сте бил без работа поради уволнение, което е признато за незаконно от компетентните органи - от датата на уволнението до възстановяването ви на работа. За времето от уволнението до възстановяването ви на заеманата преди уволнението ви длъжност, след влизането в сила съдебно решение имате право...

  Прочитане на целия коментар

  chef.wizard-bg.com accountantbg.com lekbook.com

 • 20:04 на 03.07.2011
  Мнението е на повече от 6 месеца. Възможно е вече да не е актуално.
  Преглед на профил
  18

  Сега, искали сте да си тръгнете по най-бързия начин, не искате да предизвестявате 90 дни и просто не идвате на работа. В повечето случаи работодателите няма да водят дело и да си търсят обезщетението за 3 месеца брутни заплати. Не е спазена процедурата и ако вие се обърнете към адвокат и почнете да се съдите, ще стане още по-лошо за работодателя, но на вас не ви пука за това. Ще спечелите делото, ще ви възстановят на работа, ще ви платят обезщетение за оставане без работа и ползите са вас. И ще се хвалите навсякъде колко добре сте се справили с мръсния шеф. Трудовата книжка ще бъде оцапана с дисциплинарно уволнение, после оцапана с отменено такова.
  Чудесно.
  Тръгвам по обратния ред. В договорът ви е записан срок на предизвестие при прекратяване от ваша страна 90 дни. Вие обаче решавате, че нямате време за това и искате по най-бързия начин да почнете на ново място и не го спазвате. Почват процедурата по дисциплинарно уволнение, която може да се бави и месец, ако не...

  Прочитане на целия коментар

 • 09:23 на 04.07.2011
  Мнението е на повече от 6 месеца. Възможно е вече да не е актуално.

  "и при всичко спазено на 100% от страна на работодателя, съдът взема в 90% страна на работника, пък бил той мързелив, крадлив, или решава, че днес няма да идва повече на работа."

  Това не е точно така. Ако е спазено 100%, съдът почти винаги се произнася в полза на коректната страна. Относно дисциплинарните уволнения е вярно (пък и при други видове), че съдът се произнася обикновено в полза на работника. Огромната част от работодателите превишават правата си и не знаят как се процедира в такива случаи. За това и винаги съветвам дисциплинарно уволнение да се предприема винаги в краен случай.

  Един цитат от питащия "бе отговорено, че ако искам да напусна ще трябва да подам нова молба и да спаза предизвестието си по договор-90дни. Тогава аз им подадох Заявление за прекратяване на трудовия догово без предизвестие поради не спзана точка в договора ми от страна на работодателя. На следващия ден ми се обадиха по телефона и ме повикаха за да си...

  Прочитане на целия коментар

  chef.wizard-bg.com accountantbg.com lekbook.com

 • 14:20 на 04.07.2011
  Мнението е на повече от 6 месеца. Възможно е вече да не е актуално.
  Преглед на профил
  20

  Благодаря отново, че обсъждате проблема ми. jelezen, никога не съм искал да създавам проблеми на вече бившия си работодател, затова няколко пъти го помолих да си стиснем ръцете и всичко да се размине мирно и тихо. Девет години съм му служил вярно и съм си затварял очите за много негови нарушения, които пряко са ме засягали, а той не можа да разбере, че съм се изморил от това и че просто искам да си ходя.
  P.S.:scaramouche9, вече се консултирах с адвокат и той ми каза същото като теб.

 • 19:46 на 04.07.2011
  Мнението е на повече от 6 месеца. Възможно е вече да не е актуално.
  Преглед на профил
  21

  При мен също съм имал договори с 3м предизвестие и знам колко е мъчително за този, който иска да си тръгне. Че има и работодатели, дето не са цвете и търпенето за 3м е прекалено дълго. Аз съм напускал с 1м и знам как не ме свърта последната седмица, а агонията 3 ...
  Та, какъвто и да е шефа, спазвайте точките в договора. Най-лесно е да ви оцапат книжката и това да стане проблем по нататък при започване на работа. А да ходите и търсите адвокат и да задвижите дело, трябват доста пари. И ядове, и време.
  А в конкретния случай - неспазването на поредността на процедурата - това означава, че шефа пести и от юрист. Отделно с персонала и ЧР се занимава счетоводител, който буха заплати и чат пат трудово-правните, и се е наложило веднага да разпечата нещо, което ядосания шеф е бързал да разпише.
  Постоянно се убеждавам, че от счетоводител не става ЧР, мисленето им е в съвсем различна посока. Да не се засягат колегите. За да работиш ЧР и да си наясно с вариантите с...

  Прочитане на целия коментар

 • 08:25 на 05.07.2011
  Мнението е на повече от 6 месеца. Възможно е вече да не е актуално.

  В конкретния случай питащия може даже да не ползва адвокат и да му излезе абсолютно безплатно. Бившия му шев се е постарал максимално да му улесни живота в тази насока. Въпреки това по-добре е да се възползва от адвокатски услуги, за да не обърка и пропусне нещо. Съгласно чл. 78, ал.1 от ГПК заплатените от ищеца такси, разноски по производството и възнаграждение за един адвокат, ако е имал такъв, се заплащат от ответника съразмерно с уважената част от иска.

  Ако бях на мястото на бившия му работодател щях да се съглася на всякакво споразумение и нямаше да демонстрирам мускули. Защото в противния случай ще трябва да научи един урок по-доста скъп и неприятен начин, със загуба на пари, нерви и време.

  chef.wizard-bg.com accountantbg.com lekbook.com

 • 12:31 на 25.08.2017

  Здравейте на всички значи моя случай е следния
  Работя е рпк магазин и се водя уж мол по 17 18 часа съм тук на ден нямам почивен ден навсина всичкото отгоре не ми плаща видя се на минималната
  Искам да се махна без предизвестие , какви може да са последствията?

 • 12:34 на 25.08.2017

  Здравейте на всички значи моя случай е следния
  Работя е рпк магазин и се водя уж мол по 17 18 часа съм тук на ден нямам почивен ден на всичкото отгоре не ми плаща водя се на минималната
  Искам да се махна без предизвестие , какви може да са последствията?

За да публикувате нови мнения трябва да сте регистриран потребител. Можете да влезете в сайта с потребителско име и парола или да се регистрирате тук.

Регистрацията е безплатна и отнема минута.

Защо е необходима регистрация за включване във форума?

Реклама

Трудовоправна консултация

Реклама

© 2003-2018 Икономедиа АД съгласно Общи условия за ползване ново. Политика за бисквитките ново . Поставянето на връзки към материали в сайтовете на Икономедиа е свободно. Уеб разработка и дизайн на Икономедиа. Сайтът използва графични елементи от famfamfam + DryIcons. Някои снимки © 2018 Associated Press и Reuters. Всички права запазени.
Действителни собственици на настоящото издание са Иво Георгиев Прокопиев и Теодор Иванов Захов.
mobile Към мобилната версия на сайта

Бизнес: КапиталКариериБизнесРегалГрадът.bgОдитFoton.bg

Новини: ДневникЕвропа

IT: IDG.BGComputerworldPC WorldCIONetworkworld

Развлечение: БакхусLIGHT

На английски: KQuarterly