С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK
Регистрация

Да получиш част от компанията

Какви са особеностите на т.нар. вестинг договор, при които работодателите дават акции или дялове от компанията, за да стимулират ключови служители
Share Tweet Share
Снимка

[Shutterstock] 

И освен това към заплатата си ще получите дялове или акции на компанията... Подобно предложение не е за подценяване. Особено ако цената на въпросните дялове или акции е добра и има тенденция да се покачва. Затова и немалко компании залагат на този инструмент, за да привличат ценни служители и да задържат и мотивират тези, които вече работят при тях. Въпреки това обаче особеностите на т.нар. вестинг договори, при които работодателя дава акции или дялове от компанията на ключовите си кадри, включително и на външни сътрудници, не са достатъчно добре познати.

Вестинг какво?
Терминът вестинг няма български юридически аналог и в случая директно е заимствана чуждестранната дума (от англ. vesting). Под вестинг следва да се разбира не широко разпространеното описание на самия процес, стратегията за мотивиране или изготвянето на методологията за поощрение и стимулиране, нито самата ценната книга "опция" в смисъла й на деривативен финансов инструмент, а писмено съглашение - договор.

Този вид договори обаче не са уредени от българското законодателство и затова подобни отношения се регулират чрез основни принципи на гражданското право или законови разпоредби по аналогия.
Споразумения с такъв характер се сключват все по-често: основно в технологичния сектор, но и в компании, които работят в областта на международната търговия, недвижимите имоти, електронните медии и консултантските услуги. Обикновено работодателят предоставя акции или дялове от компанията на ключови служители, които са назначени на трудов договор, но не са редки и случаите, когато такива стимули са допълнение към граждански договори. Последното означава, че се предлагат и на висши мениджъри и сътрудници на организацията, които имат съществен принос към развитието й с услугите, които предоставят като външни експерти, без да са назначени на трудов договор.

Обикновено за стимулиране и задържане на най-способните служители или сътрудници на компанията се заделят между 5 и 10% от капитала на дружеството. В зависимост от качеството и значението на лицата за функционирането на бизнеса те могат да получат дял или акции в организацията от 0.1% до 5% и в много редки случаи над 5%.

Въпрос на стратегическо мислене
Ако обмисляте варианта да въведете практиката с вестинг договори във вашата компания, трябва да предвидите доста детайли в цялостната си стратегия. Първо, решението трябва да се обсъди и гласува в рамките на общото събрание на съдружниците или акционерите и да се оформи писмено. С него трябва да се определи общият размер на дяловете или акциите, които компанията е склонна да разпредели. Следващият етап е да се създадат вътрешни правила за предоставянето на подобен тип стимули – при какви условия се отпускат и кой има право да ги получава.

Когато тези въпроси са изяснени, трябва да се определят и ключовите служители или сътрудници на компанията, на които може да бъде предложена подобна оферта за допълнително стимулиране. Съдържанието на самия договор за вестинг с неговите конкретни права, задължения, условия и срокове се подготвя едва впоследствие.

Опитът ми сочи, че е трудно постижимо само един специалист да успее да обхване всички аспекти на вестинг стратегията. Работата по нея е свързана с ангажирането на финансов експерт, счетоводител, юрист, специалист по човешки ресурси и мениджмънта на компанията, който може най-добре да идентифицира целите пред организацията и начина за постигането им.

Какво съдържа договорът за вестинг
Договорът за вестинг трябва да включва няколко основни рамки в отношенията между работодателя и служителя или сътрудника, сред които:

- целите, които трябва да бъдат постигнати и конкретен план за получаване на поощрението
- начинът за придобиване на дружествените дялове или акции
- цената за придобиването им
- общият размер или процент на всички разпределяеми дяловете или акции по периоди - месеци или години
- различните периоди от време за получаване на разпределяемите дялове или акции
- данъчни, счетоводни и осигурителни последици за всяка от страните.

Добре е да се предвидят и текстове кога правото да се получат дяловете или акции се погасява или се отлага във времето и в кои случаи - например след изпълнението на условие или след изтичане на определен в договора срок. Препоръчително е и предварително да се определят последиците за страните в случай на преструктуриране, вливане, придобиване, отделяне и други действия, водещи да съществена промяна във финансовото състояние на компанията (работодателя) или нейното прекратяване. По същия начин е важно да се предвидят и клаузи за последиците в случай на наследяване преди упражняване правото на придобиване (например предвиждане на парично уравняване спрямо наследниците вместо получаване на дялове или акции).

Страничните ефекти
Предлагането на дялове и акции на служителите чрез договора за вестинг има и някои допълнителни "странични" ефекти - счетоводни, данъчни и осигурителни. Обикновено те се подценяват при създаването на вестинг стратегията, а не трябва, понеже са от съществено значение както за служителя, така и за работодателя.

По смисъла на българското данъчно законодателство не може да се приеме, че дяловете или акциите се предоставят безвъзмездно при постигането на определени резултати, дори и да има такава уговорка в договора за вестинг. И причината е, че доходи на наети лица представляват всички форми на възнаграждение, предоставени от компанията в замяна на положения от наетите лица труд.

Следователно безвъзмездното придобиване на дялове би било равносилно на заобикаляне на данъчния закон. Затова получените дялове или акции следва да се третират като доход от трудово правоотношение и съответно ще подлежат на начисляване на осигуровки и облагане по предвидения в Закона за данъците върху доходите на физическите лица ред.

Един от начините да бъде уредено предоставянето на дялове или акции в компанията е чрез заделянето всеки месец на определена фиксирана сума в лична спестовна сметка на служителя за период от 2, 3 или 5 години. След изтичането на договорения период спестените средства могат да бъдат използвани за придобиване на дялове или акции. Тук възникват и въпросите какъв е облагаемият доход и как се определя данъчната основа. В случая следва да се приложат разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица. Според този данъчен закон, ако към момента на придобиването на дялове или акции се реализира доход, той подлежи на облагане.

В случаите, в които в договора за вестинг се предвижда дяловете или акциите да се придобиват чрез увеличаване на капитала, към момента на придобиването им не се реализира доход и съответно не се дължи данък. Въпреки това за местните физически лица, които стават съдружници или акционери, остава задължението да декларират в годишната си данъчна декларация за съответната година дяловете и акциите, които притежават. Паричните средства от увеличения капитал остават като разполагаеми оборотни средства в дружеството за постигане на целите, поставени от мениджмънта. Това е важно да се има предвид в случаите, когато се привлича допълнително финансиране чрез инвеститор - фонд или физическо лице.

И не на последно място - помислете как представянето на дяловете или акциите от компанията ще се отрази на цялостната стратегия за развитие на бизнеса на организацията и доколко можете да я спазвате дългосрочно. Практиката до момента сочи, че подобни стимули са работещи и действително повишават ангажираността на служителите, но въвеждането им на всяка цена и на метода проба-грешка не е ефективно за нито една от страните по договора.

Снимка

 


Минко Георгиев
 е адвокат с близо десетгодишна практика, член на Софийската адвокатска колегия. Той е основател на адвокатска кантора "Минко Георгиев и партньори" (MGP). Специалист е в областта на трудовото и осигурителното право, правото на информационните технологии, търговското право, застрахователно, финансово и данъчно право, недвижимите имоти и съдебния процес. Ментор е и в различни start-up проекти. 


Share Tweet Share
още от тази рубрика:

Реклама

Реклама

© 2003-2020 Икономедиа АД съгласно Общи условия за ползване. Политика за бисквитките. Декларация за поверителност.
Общи условия за публикуване на обява ново.
Поставянето на връзки към материали в сайтовете на Икономедиа е свободно. Уеб разработка и дизайн на Икономедиа. Сайтът използва графични елементи от famfamfam + DryIcons. Някои снимки © 2020 Associated Press и Reuters. Всички права запазени.
Действителни собственици на настоящото издание са Иво Георгиев Прокопиев и Теодор Иванов Захов.
mobile Към мобилната версия на сайта

Бизнес: КапиталКариериБизнесРегалОдитFoton.bg

Новини: ДневникЕвропа

IT: IDG.BGComputerworldPC WorldCIONetworkworld

Развлечение: БакхусLIGHT

На английски: KQuarterly