С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK
Регистрация

Джеймс Йоловски: Финансовият сектор предлага разнообразни възможности за добра кариера

Share Tweet Share
Снимка

"Преди време се считаше, че финансово-счетоводните специалисти задължително трябва да имат засилен интерес към математиката. В тази сфера обаче има възможни варианти за реализация, които не предполагат въвличането на сложни изчисления или задължително боравене с графики и функции", казва Джеймс Йоловски, мениджър "Програми за финансова грамотност" в Junior Achievement Bulgaria

 Фотограф: Цветелина Белутова

Кариерата в областта на финансите винаги е била перспективна възможност. Но как да преценим дали това е за нас и как да се ориентираме в разнообразието от професии? Нужно ли е да сме математически гении, за да работим в тази сфера? Кои са професиите с перспектива във финансовия сектор и как успешно да кандидатстваме за първата си работа или стаж? Доколко ще имаме нужда от финансови знания за успешна кариера, дори и да изберем друг сектор?

Знаем, че имате много въпроси и колебания. И за да ви помогнем да изберете бъдещата си професия и да направите успешна кариера в сферата на финансите, потърсихме кариерна консултация от Джеймс Йоловски, мениджър "Програми за финансова грамотност" в Junior Achievement Bulgariа. Определено има какво да научите от него, така че ви съветваме да отделите 10-ина минути и да прочетете коментарите му. А ако са ви останали и допълнителни въпроси, можете да му ги зададете на форума "Професии с бъдеще", който JA организира на 29 март. Събитието ще се проведе в Иновационен форум "Джон Атанасов" в София тех парк. Кариерният форум е насочен към младежи на възраст от 17 до 24 години, участието е безплатно, но е нужна предварителна регистрация тук.

"Кариери" е медиен партньор на инициативата, така че на място ще можете да получите и новия ни кариерен пътеводител "Моята кариера 2017. Непознатите IT и инженерни професии". Очакваме ви!

Г-н Йоловски, финансите и счетоводството са една от сферите, в които има активно търсене на специалисти и поради тази причина много млади хора се насочват в тази посока. Но какво е добре да имат предвид преди да се впуснат по течението на "модата" и очакванията за голяма заплата? За кого е подходяща кариерата в тази сфера?
- Финансите и счетоводството са икономически науки, но най-често те са обособени от останалите, тъй като са доста специфични, а някои техни направления са изключително практически ориентирани към бизнеса и финансовия сектор. Затова смятам, че на първо място най-важно за кариерното ориентиране, е да се проучи добре какви са дейностите, задълженията и отговорностите в желаната професия от финансово-счетоводната сфера. Този сектор предлага доста по-разнообразни възможности за кариерна реализация, отколкото незапознатите обикновено предполагат. Например, хората много често погрешно асоциират счетоводството с едно от неговите направления – финансовата отчетност. Но съществуват също и и управленският счетоводен анализ, който е насочен към планиране; а също и бизнес анализ, който отчита ефективността на бизнеса през отминали периоди.

Финансовите и застрахователните дейности наистина са в топ 3 на най-високоплатените, заедно с IT сферата и енергетиката. В същото време, обаче, израстването в кариерата,а съответно и в равнището на доходите, в IT сферата например, е относително по-бързо спрямо финансово-счетоводната. Затова не трябва да се очакват високи заплати в първите години на професионална реализация. През тях работодателят по-скоро инвестира в своя служител, докато самият той натрупа достатъчно опит. Впоследствие възнаграждението нараства бързо, а лимитът му вече зависи от личните качества и мотивация на всеки човек.

Преди време се считаше, че финансово-счетоводните специалисти задължително трябва да имат засилен интерес към математиката. В тази сфера обаче има възможни варианти за реализация, които не предполагат въвличането на сложни изчисления или задължително боравене с графики и функции. Затова университетите въведоха различни приемни изпити, сред които математика, икономика, география и дори литература или история. Географията например кореспондира пряко с икономиката на макро- и световно ниво, а оттам – с финансите. Напоследък се утвърждават направления, които изключително успешно съчетават IT със счетоводството. Финансово-счетоводната сфера предоставя разнообразни възможности за реализация, които отговарят на редица интереси, така че предопределяща е личностната мотивация.

Вие самият как се насочихте към професионална реализация в сферата на финансите?
- Като малък сякаш най-много исках да стана адвокат – като от филмите, който работи за себе си, а клиентите му са огромни международни компании. В 7-ми клас пред мен стоеше изборът – езикова гимназия или търговска гимназия. Тогава реших, че няма да заложа на английския език, който така или иначе мога да науча на приемливо ниво, а заложих на езика на бизнеса и записах счетоводство. Впоследствие се оказа, че тази наука ме заинтригува и ми се удава. Записах курсове по мениджмънт, започнах да участвам в инициативи на Junior Achievement (JA). Съвсем неусетно, но напълно логично последваха бакалавърската степен по финанси, магистратурата по финансова отчетност, а сега работя върху дисертацията си в сферата на бюджетирането. Изключително вълнуващи и вдъхновяващи са обучението на ученици, консултацията на стартъпи, микро- и малки предприятия, тъй като обикновено тези услуги са прекалено скъпи за тях, а и в България все още не се предлагат широко.

Какви умения и качества са необходими за успешна кариера в областта на финансите и счетоводството?
- Различни качества са необходими за всяка една от професиите. Например: на капиталовите пазари, при международните финанси, а също в управленския и бизнес анализа са необходими аналитично и логическо мислене, а също и наблюдателност, така че да се забелязват детайлите и да се извеждат тенденциите. Това означава, че е необходимо и критично мислене – да се търсят и изследват причини за определени явления и решения за тях, да се проиграват различни сценарии. В банковия сектор, пенсионното осигуряване и животозастраховането са важни социалните умения за общуване с клиентите и убеждаването им в предимствата на определен финансов продукт или услуга. При финансовото отчитане ключова компетентност е човек да бъде отговорен и добре организиран – да умее да спазва срокове и да следи всички промени в нормативната уредба. Обикновено натоварването в тези сфери е доста силно, така че специалистите в нея трябва добре да управляват времето си, а понякога дори да бъдат склонни на компромиси с личния си живот.

Кои са основните направления за професионална реализация в тези сфери?
- В сферата на счетоводството, анализа и контрола се обособяват няколко направления. На първо място е финансовото отчитане, което е свързано с регистриране на информация и нейното обобщаване. Ключово за него е познаването на международните стандарти за финансово отчитане и националните счетоводни стандарти. Чрез специализираните счетоводни предприятия, компаниите аутсорсват финансовото си отчитане. Финансовият одит включва проверка и оценка на финансовите отчети съгласно нормативните изисквания и изказване на становище относно тяхната достоверност. Той често се превръща в реализация за специалистите във финансовото отчитане, когато натрупат достатъчно опит.

Управленското счетоводство е ангажирано с генерирането на вътрешна информация с приблизителни данни, която е необходима на управлението за планирането на бъдещи дейности. Осъществяват се процеси по анализ на разходи, калкулиране, бюджетиране и др., които включват не само финансова информация. В бизнес анализа се оценява представянето на предприятието и финансовото му състояние, като се използват отчетни данни за изминали събития, за да се установят зависимости. Данъчните консултации обикновено се осъществяват от експерти, които са се специализирали едновременно в правото и счетоводството. В САЩ дори има обособена професия на данъчен счетоводител, която не е толкова популярна у нас.

При финансите също има редица възможности за професионална реализация. Например: експертите по корпоративни финанси, които са специализирани във финансирането на предприятието, неговата капиталова структура и оценката на различни инвестиционни проекти. Инвестиционните посредници
работят на капиталовите пазари, като се обособяват позициите на брокер и инвестиционен консултант, които добре познават финансовите инструменти. Публичните финанси се фокусират върху участието на държавата в икономиката – изготвянето на бюджети на централната и местните власти, финансирането на предоставяните на социални услуги, анализ на разходи и ползи от определени проекти, баланс между ефективност и справедливост на данъците.

Работата в
международните финанси е свързана с изследване на чуждестранните инвестиции, валутните курсове, международната търговия и др. В кредитните институции се обособяват редица позиции, свързани с различни операции, с предоставянето на кредити на физически или юридически лица, с управлението на риска. Напоследък в България набира популярност и p2p кредитирането. В застраховането работят брокери, предоставящи общозастрахователни продукти, и животозастрахователи, които имат функцията на лични финансови консултанти. Същата тази функция имат и служителите в сферата на пенсионното осигуряване.

А кои са финансовите професии, за които има най-голямо търсене в момента по ваше наблюдение? Кои финансови професии или професионални направления очаквате да бъдат все по-перспективни в бъдеще и защо?
- Според мен в бизнеса ще се увеличава търсенето на експерти в сферата на управленския счетоводен анализ и бизнес анализа. За съжаление, при първия в България се наблюдава драстично изоставане спрямо световните тенденции, тъй като той не се е прилагал в условията на планова икономика. Бизнес анализът, от своя страна, се развива успоредно с технологиите, тъй като при него се използва софтуер за обработка на огромни обеми данни. Приложението на тези две сфери се разширява като вече обхваща дори микро- и малки предприятия.

При застраховането и пенсионното осигуряване се наблюдава търсене на актюери – експерти в математическите изчисления, които участват при изготвянето на различни анализи, съставянето на финансови модели, оценка на риска и на цената на продуктите и услугите.

Най-силно е търсенето за практически ориентирани специалности, в които се прилагат математически, статистически и иконометрични модели.

Съществува и необходимост от специалисти в управлението на риска, която се обуславя от два фактора. От една страна, финансовите инструменти, използвани от предприятията, се усложняват, а достъпът до тях се улеснява. От друга страна, този процес се наблюдава и при финансовите продукти и услуги, предлагани на физически лица. Вторият фактор създава условия за възникването на нови професии като личен финансов консултант, която може да се упражнява от хора, които работят за себе си.

Какъв съвет бихте дали на един млад човек, който вече е записал висше образование в сферата на финансите и счетоводството. Какво е добре да (не) прави, за да вземе максимума от периода на обучението си?
- Съществува разбирането, че висшето образование в България не е достатъчно добро, а преподавателите са теоретици без практически опит. За водещите университети това твърдение е изключително погрешно. Учебните програми в тях са синхронизирани със световните лидери сред професионалните организации и студентите са освободени от част от изпитите за сертификация.

Разбира се, спрямо определени тематики се наблюдава известно изоставане. Преди време се наложи да проведа изследователската си дейност върху финансовите инструменти в Оксфорд, защото у нас все още не бяха широко разпространени. Само година по-късно приложението им в практиката се беше увеличило значително, както и разработките, фокусирани върху тях. Тенденциите са доста динамични, но образованието в определена държава бързо се синхронизира с нуждите на бизнеса в нея. Въпросът е дали студентите са мотивирани да се интересуват от най-съвременните тенденции.

В някои отношения образованието наистина е дистанцирано от практическите дейности в ежедневието на професионалиста, но неговата цел не е само да подготви младите специалисти за рутинни практически задачи, а да обясни по-глобални взаимовръзки между различни явления и процеси. Експертът трябва не само да знае какво да направи, но и защо го прави. Това е изключително необходимо за израстването на кадрите в дългосрочен план, както и за евентуалното им включване в управлението.

Проблемът с образованието се крие също в предубежденията и мотивацията на студентите. За съжаление, когато по-голямата част от тях не са амбицирани, общото ниво спада, а от това са потърпевши и най-добрите. Затова съветът ми към студентите е да се възползват от неограничения достъп до информация и да бъдат проактивни, като търсят и личен контакт с преподавателите си. Трябват да осъзнаят, че е в техен интерес да се отнасят отговорно към изпитите, курсовите и дипломните си работи, защото дори в текущия момент да не го осъзнават, обучението е изключително важно за развитието им. Не е толкова важно да се стараят да научат теорията наизуст, а да акцентират повече върху разбирането и осъзнаването ѝ.

Снимка

"Хората много често погрешно асоциират счетоводството с едно от неговите направления – финансовата отчетност. Но съществуват също и и управленският счетоводен анализ, който е насочен към планиране; а също и бизнес анализ, който отчита ефективността на бизнеса през отминали периоди", казва Джеймс Йоловски.

 Фотограф: Цветелина БелутоваКога е най-добре да се потърси възможност за стаж? Имате ли препоръки как да се подходи в търсенето на стажантска позиция в сферата на финансите и счетоводството? Как да подберем компанията, в която да кандидатстваме?
- Бих препоръчал на всички от възможно най-ранен етап да се насочат към различни стажантски програми (например през лятото), за да се ориентират коя реализация във финансово-счетоводната сфера е най-подходяща за тях. Колкото по-рано започне стажът, толкова по-добре. Възпитаници на търговски гимназии се насочват към стажове още след 11-ти и 12-ти клас. Понякога стажът показва на човек като какъв не иска да работи. Друг път се оказва, че работата на една и съща позиция варира значително в зависимост от големината на предприятието и сферата на дейност. В счетоводството най-полезен може би е стажът в големите и средните одиторски компании. Степента на натовареност наистина е изключително висока, а това невинаги се отнася за заплащането, но за кратък период от време се придобива безценен опит. Младите специалисти трябва да разглеждат тази възможност като инвестиция.

Share Tweet Share
още от тази рубрика:

Реклама

Реклама

© 2003-2020 Икономедиа АД съгласно Общи условия за ползване. Политика за бисквитките. Декларация за поверителност.
Общи условия за публикуване на обява ново.
Поставянето на връзки към материали в сайтовете на Икономедиа е свободно. Уеб разработка и дизайн на Икономедиа. Сайтът използва графични елементи от famfamfam + DryIcons. Някои снимки © 2020 Associated Press и Reuters. Всички права запазени.
Действителни собственици на настоящото издание са Иво Георгиев Прокопиев и Теодор Иванов Захов.
mobile Към мобилната версия на сайта

Бизнес: КапиталКариериБизнесРегалОдитFoton.bg

Новини: ДневникЕвропа

IT: IDG.BGComputerworldPC WorldCIONetworkworld

Развлечение: БакхусLIGHT

На английски: KQuarterly