С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK
Регистрация

ПРОФЕСИЯ: Одиторската професия - магнит за финансистите

Share Tweet Share


Непосилни изпити, огромни заплати. Може би това са двeтe най-разпространени легенди за професията на одитора. Хората от гилдията казват, че истината и за изпитите, и за заплатите е, както обикновено, някъде посредата.
За тези, които са следвали икономика, професията на одитора е удар в десетката. Особено ако попаднат в някоя от големите международни консултантски компании за одиторски и счетоводни услуги. Завършилите друго висше образование също имат шанс да се доберат до мечтаната професионална реализация и да заверяват счетоводни отчети, ако отговарят на изискванията на новия Закон за независимия финансов одит.
“Големите пет”, както популярно наричат световните одиторски компании,

Предпочитат хора с икономическо образование

и счетоводна култура, с манталитет на финансисти. Търсят се кандидати с много добри аналитични умения. Поощрява се способността за обективно мислене и желанието постоянно да повишаваш компетентността си. Обикновено се търсят млади хора, задължителен е английският език на много високо ниво”, обобщава опита си Юлиан Узунов, управител на консултантската фирма “Топ мениджмънт адвайзорс”.
“Реалистичната оценка за собствените възможности е предпоставка за успех в екипа на нашата компания. Всеки трябва да реши дали би могъл да работи в една много конкурентна среда, съобразена със стандартите на модерния бизнес. Нашите клиенти очакват да получат професионален и надежден съвет, изразен точно и ясно. Специалистите често са изправени пред ситуации, които изискват намиране на правилно решение в извънредно кратки срокове. Зрялост, увереност, интелигентност и усет за развитието на дългосрочни професионални връзки са необходимите качества за успех. Търсим личности, способни да идентифицират и анализират проблемите и да намират новаторски и реалистични решения”, коментира Крейг Рос, директор “Одиторски и консултантски услуги” в “ПрайсуотърхаусКупърс”.
“Предпочитат се мислещи, млади, амбициозни и бизнесориентирани хора. Във Великобритания например може да си инженер-химик и да станеш одитор, като вземеш 14-те изпита на АССА (Асоциация на дипломираните експерт-счетоводители във Великобритания, която е един от световните еталони). Уменията, които одиторът следва да притежава, съвсем не се ограничават в сферата на счетоводството. Финансовите отчети отразяват политиката на фирмата, стратегията, която мениджърският екип е прилагал през годината. Затова одиторът трябва да може да анализира бизнеса, той е и своеобразен консултант”, преценява Николай Гърнев, одит мениджър в KPMG.

Обикновено “Големите пет” си набират персонала сами

Първоначалната езикова и финансово-счетоводна компетентност се оценява чрез тестове. След това идва ред на интервюто. То е на няколко етапа, като последният разговор е с висшия мениджмънт. Проверява се умението на бъдещите одитори да се изразяват стегнато, логично и ясно. Независимо от пробния срок реалната проверка на вече одобрения настъпва след един одиторски сезон - от октомври до май.
"Международните компании имат проблем да намерят интелигентни хора с много силна мотивация, с чувство за призвание в тоя сектор, с по-устойчива нагласа за лична кариера, които не очакват, че ще станат началници на втората година. Инвестицията в тези кадри е огромна. Сигурността на работното място е много голяма, но работата е интензивна и изисква ангажираност с проблемите", коментира Юлиан Узунов от "Топ мениджмънт адвайзор".
Годините, знанията и практиката прибавят все повече червени точки за одитора. Цената му расте. Текучеството в професията се дължи на естествено отпадане, когато човек разбере (или му дадат да разбере), че не си е на мястото. Нерядко се отварят и по-примамливи възможности. Понякога пък има разминаване с очакванията на кандидата. Професията е престижна, мнозина очакват, че е и лека. Но работата е много. Някои изтрайват, докато им се отвори по-добра възможност.

Професионалната кариера не се гради лесно

"Съчетаването на дългите часове на работното място и кратките срокове за изпълнение на задачите, както и допълнително обучение е едно предизвикателство, което предполага много всеотдайност. От нашите служители се изисква да развият способност да степенуват задачите си и да разпределят много точно времето за тяхното изпълнение. Постиженията в обучението, съчетани с допълнителните дейности и пътуванията, служат като доказателство за способностите и енергията на кандидата да планира и организира своя ден", преценява Крейг Рос от "ПрайсуотърхаусКупърс".
Знанията са продуктът, който одиторът продава. Затова най-сериозните разходи в големите компании се правят за обучение на хората. Работодателят инвестира десетки хиляди долари на човек, за да придобие той правоспособност по АССА. За българските фирми е трудно да отделят толкова средства за обучение, затова те разчитат на подкрепа от международни проекти. "Най-голямото предизвикателство е ежедневната необходимост от четене и трупане на знания и умения, така че да си полезен на клиента", казва Николай Гърнев от КPMG.
"Дипломата на експерт-счетоводител е твърде ценна, дори да не си практикуващ одитор. Тя е ценена и от външните инвеститори. Най-добрите финансови директори и главни счетоводители на големите предприятия имат квалификация на експрет-счетоводители, без да са практикуващи одитори, защото работят на трудов договор във фирмите си”, казва Бойко Костов, член на управителния съвет на Института на дипломираните експерт-счетоводители (ИДЕС) и управител на “Бисиком - 61” ООД.

Най-ниското йерархично ниво е асистент-одитор

Следват старши одитори, супервайзери, мениджъри, съдружници. Пред всеки работещ в "големите пет" стои перспективата да стане съдружник, да притежава част от бизнеса. Разликата в позицията означава и разлика в клиентите, които ти поверяват. По-високите етажи означават повече на брой и по-престижни клиенти. В големите фирми има екипи, които одитират банки и други финансови институции, и други, които работят с производствени дружества.
"Използването на унифицирани одиторски софтуерни продукти от офисите на нашата компания навсякъде по света осигурява лесен трансфер и гъвкавост в приложението на знанията и уменията на специалистите ни. Съществуват множество възможности за работа в други държави и мобилността на персонала се окуражава като неразделна част от индивидуалното и професионалното развитие. С нарастването на професионалния опит служителят на фирмата преминава през различни роли - от асистент-одитор до старши одитор, след което на него му се поверяват управленски функции и отговорности за изпълнение на все по-сложни и важни проекти", обобщава Крейг Рос от "ПрайсуотърхаусКупърс".
Международните одиторски стандарти плюс националните счетоводни стандарти определят рамките, в които може да се разпростира одиторът. Специални кодекси на Международната федерация на счетоводителите (IFAC) и на Института на дипломираните експерт-счетоводители в България

Гарантират спазването на определени принципи

в работата - независимост, компетентност, професионализъм, конфиденциалност, лична отговорност.
"Счетоводните отчети, които подлежат на проверка и заверка, са от голям интерес за огромен кръг потребители. Акционерите в някои мултинационални компании например са стотици хиляди. Всички те са най-пряко заинтересувани от резултатите на предприятието. Професионалните стандарти не са просто теоретико-лексически инструментариум, те съдържат правила и норми, чието спазване трябва да гарантира обществения интерес", подчертава Николай Гърнев от KPMG.
По определение одитът е независима проверка и заверка на счетоводни отчети. Независимостта от проверявания клиент е особено важна. Понякога има различни гледни точки, защото интересите са многопосочни. Фирмата иска да кандидатства за кредит или за привличане на чужди инвестиции например и мениджърът ґ е склонен да направи възможното, за да изглеждат по-добре резултатите на компанията. Възможно е клиентът да поиска да плати много на проверяващия, за да си затвори очите. "Одиторът работи за имиджа си и не би си позволил заради един клиент да жертва името и репутацията си. За да няма финансов натиск от страна на клиента, който да постави под съмнение професионализма на одитора и независимостта му, в някои страни е определено максималният процент от тоталните приходи на одитиращата компания, който може да идва от един клиент. Ако половината от годишния доход на одитора идва от един-единствен клиент, независим ли е той от този клиент? Големите консултантски компании не са зависими от клиентите си", категоричен е Николай Гърнев от KPMG.

Цената на услугата трябва да е балансирана

Тя не бива да е нито много ниска, нито прекалено висока. Според правилата на АССА, ако компанията е листвана на борсата, цената на одита не може да бъде повече от 10% от годишните приходи на одитиращата компания. Ако не е листвана - не повече от 15%.
“Във Франция, за да бъде независим, одиторът сключва договор за шест години с предприятието, което ще одитира. Така не може да се влияе върху мнението му под предлог, че следващата година ще бъде сменен. Одиторът не трябва да има никакви други взаимоотношения с предприятието освен договора за одит. Той не е консултант, няма защо да е симпатичен на управителя на фирмата. При нас досега практически одитът върви с консултацията. Забраната да се дават консултации трябва да се прецени внимателно. Ако проверяваното предприятие пита как трябва да осчетоводи нещо си, какво да му отговори одиторът? "осчетоводявай, както си знаеш, а аз ще те проверя после." Дори един такъв въпрос обаче е под ударите на закона, коментира Бойко Костов от ИДЕС.
Одиторът е длъжен също да пази конфиденциалността на информацията, с която борави по време на одита. Това означава да не я използва за свое облагодетелстване, като си купи акции от въпросната компания например или като продаде информацията.

Заплатите на одиторите са над средните

за страната - от 500 до 3000 лв. на месец вземат в международните компании. Мениджърите получават повече. За одиторски договор българските одитиращи фирми вземат между 1000 и 3000 лв. "Каквото и да се каже
за заплащането в бранша, ще изглежда много в нашата държава", казват одитори. Миналата година конгресът на експерт-счетоводителите във Франция завършил с галавечеря във Версай. "Там никой не се учудва, че те са наели Версай. Просто това е добре платена професия в богата страна. В България това е по-добре платена професия в бедна страна", казва Бойко Костов от ИДЕС.

Апетитът за финансови кадри ще се засилва

Затова вече утвърдили се одитори съветват студентите да си търсят работа, преди да са завършили следването си. Подканят ги да се усъвършенстват, да придобиват бизнесумения и знания, които образованието в университета не може да им даде. Добра школа за това е ангажираността с обществена дейност например. Защото в днешно време вече всички имат диплома за завършено висше. Печелившите кандидати са ориентирани в бизнеса и имат контакти, а не само отлични дипломи.
"Предстоящото въвеждане на международните счетоводни стандарти е предизвикателство към професията. Дипломираните експерт-счетоводители у нас са към 600. Голяма част от тях вече са преминали през обучение, финансирано от Американската агенция за икономическо развитие, и ще положат изпит пред лицензирани преподаватели. Проблем ще бъде обучението на хилядите счетоводители и данъчни инспектори, които също трябва да познават материята", смята Бойко Костов от ИДЕС.


Как се става дипломиран експерт-счетоводител

Кандидатите трябва да имат завършено висше образование и задължителен професионален стаж в областта на счетоводството, вътрешния и външния финансов одит, като орган на данъчната администрация и/или като преподавател в областта на счетоводството, контрола и финансите:
1. счетоводно-икономическо образование с магистърска степен и четири години стаж
2. счетоводно-икономическо образование с бакалавърска степен и пет години стаж
3. друго висше икономическо образование и седем години стаж
4. друго висше образование и десет години стаж.
Изпити за дипломиран експерт-счетоводител:
1. счетоводство
2. търговско право
3. независим финансов одит
4. данъци и социално осигуряване.
- Преди полагане на изпита по независим финансов одит кандидатите трябва да имат най-малко три години професионален стаж като помощник-одитор.
- Лице, получило в чужбина диплома, аналогична на тази на дипломиран експерт-счетоводител, и член на професионална организация, може да придобие правоспособност на регистриран одитор, ако успешно е положило писмени изпити по българско търговско и данъчно право, а при необходимост - по Международни одиторски стандарти и Международни счетоводни стандарти, пред Института на дипломираните експерт-счетоводители.

Share Tweet Share
още от тази рубрика:

Реклама

Реклама

© 2003-2020 Икономедиа АД съгласно Общи условия за ползване. Политика за бисквитките. Декларация за поверителност.
Общи условия за публикуване на обява ново.
Поставянето на връзки към материали в сайтовете на Икономедиа е свободно. Уеб разработка и дизайн на Икономедиа. Сайтът използва графични елементи от famfamfam + DryIcons. Някои снимки © 2020 Associated Press и Reuters. Всички права запазени.
Действителни собственици на настоящото издание са Иво Георгиев Прокопиев и Теодор Иванов Захов.
mobile Към мобилната версия на сайта

Бизнес: КапиталКариериБизнесРегалОдитFoton.bg

Новини: ДневникЕвропа

IT: IDG.BGComputerworldPC WorldCIONetworkworld

Развлечение: БакхусLIGHT

На английски: KQuarterly