С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK
Регистрация

Албена Пенова: Възможностите за работа в сферата на медиацията ще растат

Общо 1 269 души са вписани в Единния регистър на медиаторите у нас.
Share Tweet Share
Снимка

[Личен архив] 

Албена Пенова ще бъде лектор на четвъртата среща на коучинг общността в София на 7 май. Темата, по която ще говори е "Умението да задаваме въпроси, да слушаме с разбиране и да помагаме за разрешаване на конфликти без да даваме съвети: Успешни медиаторски практики".

Визитка

Албена Пенова e адвокат от 1986 г., член е на Софийска адвокатска колегия. Специализирала е в областта на семейно, наследствено, вещно, търговско и административно право.

Адв. Пенова има дългогодишна практика в областта на медиацията, от 2009 г. е вписана в Единния регистър на медиаторите към Министерство на правосъдието. Тя е обучител по трансгранична медиация и медиатор - доброволец към Центъра за спогодби и медиация към Софийски районен съд и Софийски градски съд. Председател е на сдружение "Българска асоциация за медиация".

Адвокат Пенова, какво представлява медиацията?

Медиацията е доброволна и поверителна процедура за извънсъдебно разрешаване на спорове, при която трето неутрално лице-медиатор, подпомага спорещите страни да постигнат споразумение. Това е определението дадено в нашия Закон за медиацията.

Помощта от страна на медиатора се изразява в съдействие за възстановяване или улесняване на комуникацията, за обсъждане на спорните въпроси, основано на интересите, а не на позициите на страните.

Процедурата се състои в отделни етапи, включващи изясняване на конфликта, обсъждане и търсене на възможни решения. Решението се определя от страните, няма риск да им бъде наложено от друг. Медиаторът не предлага решения и не дава правни съвети. Той следи за правилното протичане на процедурата, помага на страните да комуникират, да неутрализират напрежението и враждебността.

Споразумение, постигнато по този начин се изпълнява доброволно и лесно. В случай, че страните пожелаят споразумението да има изпълнителната сила на съдебно решение, могат да се обърнат към съда и да поискат то да бъде одобрено. Одобряването не е свързано с ново разглеждане на спора от съда и не представлява пререшаване на спорния въпрос.

Възможно ли е да се помага в разрешаването на конфликти без да се дават съвети? Бихте ли обяснили защо това умение е важно за мениджърите?

Поведението ни при разрешаването на конфликтите се подчинява на нуждата да върнем силата си, да престанем да се чувстваме несигурни и в опасност. Един от начините да се почувстваме притиснати в ъгъла, принудени да действаме по начин, който не ни удовлетворява всъщност е даването на съвети.

След като сме на различни стъпала на житейската си пирамида, имаме различни нужди и различни мотиви определят действията ни. Няма как вслушването в съвети, колкото и уместни да са те, да доведе до желаната от нас промяна в поведението ни.

Не съм специалист по мениджмънт, но от опита си като медиатор мога да кажа, че умението да се разбират нуждите на другите и да се реагира на конфликтните ситуации според специфичните характеристики на участниците в конфликта, може да бъде само от полза на хората, натоварени с мениджърски отговорности.

Как похвати от медиацията могат да се използват при управлението на компаниите?

Поради това, че основната цел е подобряване на комуникацията, процедурата може успешно да се провежда в различни ситуации в компаниите, при необходимост от решаване на спорни въпроси.

Благодаря за този въпрос, защото винаги досега, когато съм представяла медиацията, акцентът се поставя върху възможностите за прилагането й като извънсъдебен способ за решаване на вече възникнали съдебни спорове.

Насърчаването към медиацията се прави предимно чрез позоваване на по-малките разходи и съкратените срокове, в сравнение със съдебните процедури. Споровете, възникващи при управлението и работата на една компания, може да не изискват непременно съдебни процедури или одобряване на постигнато споразумение от съда. Факторите време и размер на съдебните разноски не винаги са определящи за доброто управление.

В административната йерархия на една компания има управляващи и подчинени. Ако спорове между тях се проведат с участието на медиатор, ще стане възможно изваждането на повърхността на интересите и на двете страни, като в изясняване на спорните въпроси всички ще бъдат равнопоставени - колкото време е необходимо да се изслуша едната страна, толкова време ще се отдели и на другата, каквито доказателства поиска едната страна, такива доказателства ще може да поиска и другата.

Предложенията за възможни варианти за разрешаване на обсъжданите въпроси ще се правят и от двете страни. Това е възможно благодарение на принципите доброволност, равнопоставеност, неутралност и безпристрастност, на които се подчинява процедурата по медиация.

Какви конфликти най-често се разрешават с помощта на медиацията?

Предмет на медиацията могат да бъдат граждански, търговски, трудови, семейни, административни спорове, спорове, свързани с права на потребители.

Основните сфери, в които се провеждат медиации у нас сега са търговските спорове, семейни спорове, спорове във връзка с неизпълнение на договорни задължения, междусъседски спорове. В продължение на казаното, че възможностите на медиацията не се презентират в по-широк обхват, кръгът от конфликти, свързани с работното място и управлението на компании, достигнали до медиация е много стеснен.

Това са споровете, касаещи уволнения и неизплатени трудови възнаграждения. Иска ми се да вярвам, че нашият разговор ще постави началото на интерес към медиацията от страна на хората, занимаващи се с управление на компаниите, както и с управлението на човешките ресурси.

Да не пропусна и още едно предимство на разрешаването на спорове чрез медиация, каквото е запазването и продължаването на добрите взаимоотношения между бизнес партньори.

Какво образование се изисква, за да се практикува тази професия?


Нашият Закон за медиацията не въвежда изискване за конкретно образование. Правоспособни медиатори са само дееспособни лица, неосъждани за престъпления от общ характер, завършили успешно курс на обучение за медиатори, лица които не са лишени от правото да упражняват професия или дейност и са вписани в Единния регистър на медиаторите към Министерство на правосъдието.

Обучението се провежда от организации, одобрени за това от Министерство на правосъдието. Състои се от 60 учебни часа, от които 30 часа теория и 30 часа практика. Има участие в ролеви игри и симулирани медиации за овладяване на медиаторските техники и умения.

Кои са най-ценните умения на медиатора?

Най-важните умения за медиатора са умението да изслушва, да задава въпроси, да приема  индивидуалните различия, да се дистанцира от собствените си предубеждения и модели на поведение, да преформулира и обобщава казаното от спорещите така, че да насочва вниманието им към създаване на възможности за избор, а не към различията и пречките за общуване.

Трябва ли да си тесен специалист в някоя област, за да бъдеш добър медиатор и да предлагаш подходящи творчески решения на спорещите страни?

Не е задължително медиаторът да е специалист в дадена област. Задължително е само да познава и да следва правилата за провеждане на процедурата. Колкото  до предлагането на творчески решения - това правят спорещите страни, в случай, че достигнат до този етап от разговорите си, а не медиаторът.

Какви съвети бихте дали на младите хора, които са увлечени от медиацията и биха искали да се развиват в тази посока? От къде да започнат с обучението си, къде биха могли да практикуват в реална среда?

На младите хора, желаещи да станат медиатори мога без колебание да кажа, че ще направят добър избор. Успешното завършване на обучение и вписването в Единния регистър на медиаторите дава правоспособност за работа като медиатор. Усвояването на медиаторските умения, прилагането на правила за общуване и поведение, основани на търсене на общото, а не на акцентирането върху различията, може само да помогне на младите хора да намерят своето място в средата, в която живеят и работят. Организациите, одобрени да обучават медиатори са обявени на сайта на Министерство на правосъдието.

Колко трудна ще бъде после реализацията на младите медиатори на пазара на труда? Какво заплащане ще получават?

Получаването на възнаграждение е едно от нормативно определените права на медиаторите у нас. Реализацията на пазара е свързана с обстоятелствата, обуславящи реализацията на всички квалифицирани хора, търсещи работа.

Специфичното за медиаторите е това, че медиацията все още не е широко позната, не е задължителна, а доброволна процедура за разрешаване на спорове. Има медиаторски организации, които са създали центрове за медиация със собствени тарифи за услугите и условия за заплащане на труда на медиаторите.

Нови възможности за реализация ще се открият във връзка с предстоящото транспониране на ДИРЕКТИВА 2013/11/ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 21 май 2013 година  за алтернативно решаване на потребителски спорове, което трябва да приключи  до 9 юли 2015 г.

Казано повече от гледна точка на предстоящи перспективи, отколкото на съществуваща реалност, възможностите за работа в сферата на медиацията постепенно ще се увеличават.

Имате ли информация колко са българите, които се занимават с медиация?


По последна справка в Единния регистър на медиаторите, вписани са 1269. За реално занимаващите се с медиация статистика няма.

Share Tweet Share
още от тази рубрика:

Реклама

Реклама

© 2003-2020 Икономедиа АД съгласно Общи условия за ползване. Политика за бисквитките. Декларация за поверителност.
Общи условия за публикуване на обява ново.
Поставянето на връзки към материали в сайтовете на Икономедиа е свободно. Уеб разработка и дизайн на Икономедиа. Сайтът използва графични елементи от famfamfam + DryIcons. Някои снимки © 2020 Associated Press и Reuters. Всички права запазени.
Действителни собственици на настоящото издание са Иво Георгиев Прокопиев и Теодор Иванов Захов.
mobile Към мобилната версия на сайта

Бизнес: КапиталКариериБизнесРегалОдитFoton.bg

Новини: ДневникЕвропа

IT: IDG.BGComputerworldPC WorldCIONetworkworld

Развлечение: БакхусLIGHT

На английски: KQuarterly