С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK
Регистрация

Какви са особеностите на командироването в чужбина

Кратък справочник за основните права и задължения на служителя и работодателя
Share Tweet Share
Снимка

Уголемяване

[Shutterstock] 

В последните няколко седмици съвместно с адвокатската компания Schoenherr започнахме поредица от текстове с трудовоправна консултация, свързана с възможностите за работа в чужбина. В първата част ви разказахме за особеностите при сключване на трудов договор с чуждестранен работодател чрез посредник, а във втората - какви са особеностите при директния контакт и сключване на трудов договор с чуждестранен работодател. Третата част разяснява особеностите при командировка в друга държава.

Освен работата в чужбина за чужд работодател съществува още един вариант да поработим зад граница - командировката. Нерядко работодателите изпращат служители на международни изложби, конференции или дори за да работят в клон на компанията, но в друга държава. Това са само част от примерите, в които служителите изпълняват трудовите си задължения за същия работодател, но в чужбина. А подобни ситуации са свързани с някои особености и законодателни изисквания, които е добре да познаваме - и като работодател, и като служител.

Основните изисквания
Основните нормативни актове, които уреждат командироването в чужбина, са Кодексът на труда и Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина (обн., ДВ, бр. 50/11.06.2004 г.).
Кодексът на труда поставя няколко много важни изисквания към командироването:

- Работодателят не може да командирова работник или служител за повече от 30 последователни календарни дни без негово съгласие.
- Когато срокът на командироване (в друга държава - членка на Европейския съюз, в друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или в Конфедерация Швейцария) е по-дълъг от 30 календарни дни, работодателят и служителят трябва да уговорят за срока на командировката поне същите минимални условия на работа, каквито са установени за работниците и служителите, изпълняващи същата или сходна работа в съответната държава.

А самите условия, по които страните трябва да се договорят, са изброени в посочената по-горе наредба и се отнасят до следното:
-      продължителността на работния ден и размера на междудневната и седмичната почивка и на почивките в работния ден
-      размера на платения годишен отпуск
-      размера на трудовото възнаграждение
-      заплащането на извънреден труд
-      безопасните и здравословните условия на труд.
·         Когато работодателят изпрати работник или служител на работа зад граница за повече от един месец, той е длъжен преди заминаването писмено да го информира за:
-      продължителността на работата
-      валутата, в която ще се изплаща възнаграждението
-      допълнителните трудови възнаграждения, които ще се изплащат в пари или в натура, свързани с изпращането зад граница, ако такива са предвидени
-      условията за завръщане в България.

Какво съдържа заповедта за командироване
Самото командироване се извършва въз основа на писмена заповед на работодателя, като наредбата изрично определя какво трябва да съдържа заповедта:
-      наименование на предприятието, което командирова
-      основание за издаване на заповедта
-      имената на командированото лице, месторабота и длъжност
-      началната дата и продължителност на командировката в календарни дни, включително дните за пътуване, почивните и празничните дни
-      държава и населено място, в което се командирова лицето
-      финансови условия на командировката - пътни, дневни и квартирни пари, паспортни, визови и други такси и разходи за служебен багаж и начина за тяхното уреждане
-      задача на командированото лице
-      вид на транспортните средства и маршрут
-      ръководител, предложил командировката
-      други обстоятелства, свързани с конкретните условия на командировката или специализацията
-      име, длъжност и подпис на лицето, издаващо заповедта, и печат на предприятието.

Какви са допустимите пътни, дневни и квартирни разходи
Както става ясно и от задължителното съдържание на заповедта за командироване, командированите лица имат право на пътни пари в размер на действително извършените разходи по най-краткия или икономически най-изгодния маршрут. Освен това командированите лица имат право и на дневни и квартирни средства в определен размер. Конкретните размери са посочени в приложения към наредбата и са различни в зависимост от това в коя държава се командирова лицето. Специални размери са предвидени за персонала на сухоземни, въздухоплавателни и водни транспортни и специални средства.

Наредбата предвижда някои особености при изплащането на дневните и квартирните пари в определени случаи, но по-общите принципи са, че: (а) работодателят няма право да изплаща дневни и квартирни пари в размер по-висок от двойния размер на сумите по Приложение №2 и (б) пълните размери на парите се изплащат до 30 последователни календарни дни командировка, а за дните над тях дневните пари се намаляват с 25 на сто от размерите, определени в Приложение №2.
В допълнение към пътните, дневните и квартирните пари работодателят трябва да поеме за своя сметка и всички разходи за издаване на служебни паспорти на командированите, за визи и други такси, свързани с уреждането на документи за пътуването, за летищни такси, за резервации на място в превозно средство, за превоз на служебен багаж, такси за право на участие на командированото лице в конгреси, конференции, симпозиуми и други.  

И не на последно място нещо, което понякога се забравя – работодателят е длъжен да осигури на командированите лица медицинска застраховка за целия им престой в чуждата държава.
След завръщането от командировка командированото лице трябва да представи документи, оправдаващи извършените от него разходи. В наредбата се предвиждат най-общо редът и видът на отчетните документи. Така дневните пари се отчитат съобразно фактическия престой в страните и времето на пътуването по данни от печатите и отметките в задграничния паспорт за влизане и излизане. При липса на такива печати и отметки се приемат данните от транспортния документ. Квартирните пари се отчитат с документ, издаден от съответния хотел. Таксите за правоучастие на командированото лице в конгреси, конференции, симпозиуми и други се отчитат с документ, издаден от организаторите. В допълнение към отчетните документи, изброени най-общо по-горе, командированото лице трябва да представи и отчет за изразходваната валута (по образец, утвърден от министъра на финансите) в 14-дневен срок от завръщането си от командировка.

Санкции при нарушения
Спазването на нормативните изисквания по отношение на командироването е скрепено и с определена санкция. Съгласно наредбата длъжностни лица, които в нарушение на установения ред са издали заповед за командировка, както и командировани лица, които виновно не са изпълнили задълженията си по командировката, трябва да възстановят на работодателя неправомерно изразходваните средства в левове и във валута за командировката.

И отново с цел избягване на всякакви изненади относно здравно и социално осигуряване, както и относно особеностите на държавата, в която ще се командироват лицата, препоръчваме преди командироването все пак да се направи една неформална консултация по телефона с Инспекцията по труда. Така ще бъде възможно командированите лица да заминат максимално подготвени и да се избегнат трудности "на място", които могат да се окажат трудни за дистанционно разрешаване от България.  

За да получавате бюлетините на "Кариери" с новини и тенденции в областта на човешките ресурси, влезте в сайта  или се регистрирайте.

Станете част от онлайн общността на "Кариери". Включете се в нашите дискусии и анкети и през социалните мрежи: Facebook; Twitter; LinkedIn; Google+; Pinterest. 

Share Tweet Share
още от тази рубрика:

Реклама

Реклама

© 2003-2020 Икономедиа АД съгласно Общи условия за ползване. Политика за бисквитките. Декларация за поверителност.
Общи условия за публикуване на обява ново.
Поставянето на връзки към материали в сайтовете на Икономедиа е свободно. Уеб разработка и дизайн на Икономедиа. Сайтът използва графични елементи от famfamfam + DryIcons. Някои снимки © 2020 Associated Press и Reuters. Всички права запазени.
Действителни собственици на настоящото издание са Иво Георгиев Прокопиев и Теодор Иванов Захов.
mobile Към мобилната версия на сайта

Бизнес: КапиталКариериБизнесРегалОдитFoton.bg

Новини: ДневникЕвропа

IT: IDG.BGComputerworldPC WorldCIONetworkworld

Развлечение: БакхусLIGHT

На английски: KQuarterly