С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK
Регистрация

Възможностите за сезонна заетост

Или какви са начините за осигуряване на допълнителна работна сила през активния летен сезон
Share Tweet Share
Снимка

[Shutterstock] 

Докато все още не са окончателно приети законодателните промени във връзка с т.нар. еднодневни трудови договори, а и предвид силно стесненото им приложно поле ще се спрем на съществуващите видове трудови договори, които могат да се използват за нуждите на сезонната заетост, която е особено актуална през летните месеци.

Срочни трудови договори
На първо място, Кодексът на труда предвижда вариант за сключването на срочни трудови договори. Такива договори могат да се сключват само в определени от закона случаи (за заместване на отсъстващ работник или служител, до завършване на определена работа/проект и др.). Един от тези случаи е и изпълнението на временни, сезонни или краткотрайни работи и дейности. Срокът на този тип договор не може да бъде по-дълъг от 3 години.

С цел по-добра защита на служителите, работещи на срочен трудов договор, и избягване на поставянето им в по-неблагоприятно положение поради този факт кодексът предвижда няколко задължения за работодателите, при които работят служители на срочен трудов договор:

- Работодателят е длъжен да предоставя на подходящо място в предприятието (както и на и на представителите на синдикалните организации и на представителите на работниците и служителите, ако има такива) своевременна писмена информация на работниците и служителите по срочни трудови договори за свободните работни места и длъжности, които могат да се заемат по трудов договор за неопределено време, с цел да им осигури възможност за постоянна работа.

- При възможност работодателят трябва да предприема мерки за улесняване на достъпа на работниците и служителите на срочни трудови договори до професионално обучение с цел да се подобрят техните умения и възможности за израстване в кариерата и за преминаването им на друга работа.

Отново с цел закрила на интересите на работниците и служителите със срочни трудови договори законодателят е предвидил и следните правила:

- За да се избегне възможността работодателят да сключва поредица от срочни трудови договори (вместо договор за неопределен срок, който не може да се прекрати с изтичане на срока, без да е необходимо да се предприемат каквито и да било други действия), в кодекса е предвидено, че срочни трудови договори, които са сключени в нарушение на законовите изисквания (т.е., когато не са налице предпоставките да се приложи такъв тип договор с подробна уредба и ограничения), се считат за сключени за неопределен срок.

- Също така кодексът предвижда и че, ако работникът или служителят продължи да работи след изтичане на уговорения срок 5 или повече работни дни без писмено възражение от страна на работодателя (и длъжността е свободна), трудовият договор, сключен за определен срок, се превръща в договор за неопределено време.

Сред вариантите са срочни трудови договори, договори за работа само през определени дни или за допълнителен труд при условията на вътрешно или външно съвместителство.

Трудов договор за работа през определени дни от месеца
Друг възможен вариант за набавяне на допълнителен персонал на позиции, където има увеличаване на работата поради активния сезон в даден бранш (туризъм, земеделие), е наемането на работници и служители за работа през определени дни от месеца. Изработеното време по този вид трудов договор се счита за трудов стаж и от тази гледна точка е добре съответните дни и работно време да бъдат подробно описани в трудовия договор (може и под формата на график за работа).

Вътрешно и външно съвместителство
С оглед на конкретните нужди на фирмата и промяната в нивото на заетостта на определени позиции за сметка на други или ако например работата е твърде специфична и не е икономически ефективно да се наема нов персонал, работодателят може да оптимизира разпределението на труда и чрез сключването на договори за допълнителен труд при условията на вътрешно съвместителство. По този начин работници и служителите могат да съвместяват повече от една длъжност, като изпълняват съответните задължения, определени за съответните длъжности. Допълнително възложените задължения трябва да се извършват извън установеното за основната длъжност работно време и да са извън кръга на собствените трудови задължения на работника или служителя.

Освен чрез възлагане на допълнителни задължения на свои служители работодателят може да си осигури допълнителен работен капаците и като наема служители на други работодатели за работа по допълнителен трудов договор. Това е т.нар. външно съвместителство. При него работникът или служителят работи при един работодател по основно трудово правоотношение и сключва трудови договори и с други работодатели за извършване на работа извън установеното за него работно време по основното трудово правоотношение. Работникът може да упражни това свое право, при положение че основният му трудов договор не съдържа ограничения в тази посока.

Принципно максималната продължителност на работното време по трудов договор за допълнителен труд (т.е. при условията на вътрешно или външно съвместителство) заедно с продължителността на работното време по основното трудово правоотношение при подневно изчисляване не може да бъде повече от:
- 40 часа седмично - за ненавършилите 18-годишна възраст работници и служители;
- 48 часа седмично - за другите работници и служители.

При изричното им писмено съгласие все пак работниците и служителите могат да работят и повече от 48 часа, като писменото съгласие се дава на работодателя, при когото работи, а в случай на външно съвместителство – на работодателя, страна по допълнителния трудов договор.

Обаче, ако работникът или служителят не даде съгласие, той не може да бъде задължен да работи повече от 48 часа седмично, като отказът му не може да доведе до настъпване на неблагоприятни последици за него.

Във всички случаи на полагане на допълнителен труд общата продължителност на работното време не може да нарушава непрекъснатата минимална междудневна и седмична почивка, установена в трудовото законодателство.

За да се следи спазването на правилата за работното време и задължителните минимални почивки, кодексът е въвел задължения за работодателя да води документация за всеки работник или служител, който работи повече от 48 часа седмично. Документацията се държи на разположение на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда", която от своя страна от съображения, свързани с безопасността и/или здравето на работниците и служителите, може да забранява или ограничава възможността за превишаване на седмичната продължителност на работното време. Във връзка с контролната дейност на инспекцията по труда, както всички знаем, увеличаването на трудовата заетост през най-активния за много браншове сезон води и до увеличаване на броя на проверките от контролните органи.

Предвид това съветваме, преди да се премине към оптимизиране или реорганизация на заетостта, за да отговори максимално ефективно на нуждите на работодателя и на работниците, да се потърси консултация с инспекцията по труда, за да се прецени кой от разгледаните варианти е най-подходящ за конкретната фирма и би довел до най-добър резултат.
Снимка

[Личен архив] 


* Ивелина Василева е адвокат и работи в сътрудничество с австрийската правна кантора Schoenherr от 2007 г. Тя има дългогодишен опит с акцент в областта на трудовото и корпоративното право. Завършила е "Право" в Софийския университет "Св. Климент Охридски" и е член на Софийската адвокатска колегия.

Share Tweet Share
още от тази рубрика:

Реклама

Реклама

© 2003-2020 Икономедиа АД съгласно Общи условия за ползване. Политика за бисквитките. Декларация за поверителност.
Общи условия за публикуване на обява ново.
Поставянето на връзки към материали в сайтовете на Икономедиа е свободно. Уеб разработка и дизайн на Икономедиа. Сайтът използва графични елементи от famfamfam + DryIcons. Някои снимки © 2020 Associated Press и Reuters. Всички права запазени.
Действителни собственици на настоящото издание са Иво Георгиев Прокопиев и Теодор Иванов Захов.
mobile Към мобилната версия на сайта

Бизнес: КапиталКариериБизнесРегалОдитFoton.bg

Новини: ДневникЕвропа

IT: IDG.BGComputerworldPC WorldCIONetworkworld

Развлечение: БакхусLIGHT

На английски: KQuarterly