С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK
Регистрация

Добрите мениджъри търсят нови знания, други гледни точки и са отворени за дискусии

Весела Кабатлийска - преподавател в модул "Право" на ускорения курс за мениджъри и предприемачи Business Essentials - представя акцентите от лекциите си и споделя съвети за хората на ръководни постове
Share Tweet Share
Снимка

[Личен архив] 

През юни започват два нови курса за мениджъри и предприемачи от поредицата Business Essentials на "Капитал" и MDV Professional Education. Ускорените бизнес обучения са в областта на финансите, правото, маркетинга и бизнес стратегията и са в две нива с различна степен на сложност.

Ще можете да научите повече подробности за Business Essentials - ниво 1 и Business Essentials - ниво 2, както и вариантите програмата да бъде адаптирана към вашите конкретни нужди на Business Essentials Business Breakfast. Събитието ще се проведе на 12 май от 9.30 ч. в офиса на MDV Professional Education на ул. "Шейново" 7, като предварителната регистрацияе задължителна.

Междувременно с поредица от интервюта ще ви запознаем и с лекторите в програмата - преподаватели от международната компания за професионално обучение BPP Professional Education, както и специалисти във всяко едно от направленията на модулите. Тази седмица ви срещаме с адв. Весела Кабатлийска, която ще бъде преподавател в модул "Право" на двете нива в курсовете Business Essentials (повече за нейната професионална биография можете да прочетете в края на блиц интервюто).

- Кои ще са акцентите във вашите лекции в рамките на модул "Право" на ускорения курс Business Essentials, в който ще се включите през юни?
- През юни ще се проведат две нива на правния модул на ускорения курс Business Essentials. Поради засиления интерес към курса, преди началото на лятото ще повторим Ниво 1. Правният модул във всяко от нивата цели да даде общ поглед на едни от основните правоотношения и процедури, с които всеки мениджър се сблъсква в ежедневната си дейност. Основната цел на лекциите ни в правния модул и в двете нива е да споделим специализирани знания и нашия практически опит в областта на облигационното, търговското, трудовото право, защитата на личните данни и данъчното законодателство. Лекциите ни по приятен и полезен начин разглеждат важни и често срещани проблеми в посочените сфери на правото. Именно чрез интересни и бизнес ориентирани дискусии се стремим да създадем възможност на всеки мениджър, имайки основните знания по дадените въпроси, да може ефективно да предвижда, отбелязва, планира и решава в кризисни ситуации какъв би бил най-подходящият начин за решаване на всяка ежедневна ситуация.

- Каква е разликата между Ниво 1 и Ниво 2 по вашата тема? Как кандидатите да преценят на кое от двете да се запишат?
- Целта на Ниво 1 по темите, разглеждащи трудовоправни проблеми и защита на личните данни, е да въведе участниците в основната терминология в тези две основни теми, да им създаде общ поглед към най-основните права и задължения на страните и да им даде възможност да идентифицират основни проблеми, които биха могли да настъпят във всяка от тези области.

От друга страна, Ниво 2 надгражда познанията във всяка от темите. Във втория етап на обучение целта е да навлезем в по-специфични и конкретни области, за които вече курсистите имат основните познания и възможност да анализират и изучат по-задълбочено. Например, в Ниво 1 разглеждаме общите задължения и необходимост от съответствие със законовите изисквания на администраторите на лични данни в различните аспекти на бизнеса. В Ниво 2 ще надградим тези познания, като включим разглеждане на много важни въпроси, наложени от съвременното информационно общество, като например възможностите и рисковете за използване на облачни услуги с цел обработване (съхранение) на лични данни.

След като разгледаме в Ниво 1 системите и общите правила за заплащане на трудови възнаграждения, в Ниво 2 предстои да обсъдим интересни начини от практиката за дългосрочно финансово стимулиране на служители (както в мултинационални групи предприятия, така и в изцяло български дружества) и как те могат да бъдат законово имплементирани в България, макар при липсата на изрично законодателство по всички въпроси.
Би било полезно за всеки кандидат да премине и през двете нива на обучение, защото на всяка лекция се дискутират цветна палитра от конкретни и интересни казуси от ежедневната работа. Този добър резултат се получава поради обширния и тясно специализиран опит, който имат лекторите, от една страна, и различните сфери на дейност и богат опит на самите участници. По този начин имаме уникалната възможност чрез дискусия да обхванем голям брой проблеми, инспирирани от разнообразното професионално ежедневие на всеки от нас, от които всеки участник, а дори лектор, може да обогати знанията си и да запомни и приложи в практиката си като на игра.

- Кои според вас са най-големите предизвикателства за хората на ръководни постове?
- Основното предизвикателство както за хората на ръководни постове, така и за техните съветници (вътрешни за дружествата им или външни, като нас), е да имат тесни и задълбочени познания за основна част от сектора и бизнеса, който ръководят. Това, естествено, идва както с обучения като Business Essentials, така и с практическия опит на всеки ръководител. Важно е обаче придобиването на опит да не е изцяло на принципа "проба-грешка". Целта на Business Essentials е даде възможност на всеки ръководител да придобие умение да предвижда и преценява риска, за да знае кога пробата си заслужава или кога грешката може да струва много скъпо.

- А кои са онези най-важни неща, които трябва да знае един мениджър или предприемач в областта на правото, за да се справя успешно на ръководна роля?
- В един интересен курс, на който присъствах преди време, разделиха образно мениджърите на два основни вида:

(а) Мениджър Х, който е достатъчно уверен (не прекалено, разбира се) в собствените си знания и умения, и основната му цел в управлението е да развива и стимулира едновременно и бизнеса, които ръководи, и ключовите си служители. Този тип мениджъри е отворен за нови неща и за собственото си развитие, което често се случва, когато слушаш и разбираш по-младите и неопитни колеги. Макар и невинаги правилна от бизнес или практическа гледна точка, тази обратна връзка често дава втори, различен поглед над дадена бизнес стратегия или проблем. Понякога именно този втори поглед се оказва липсващото звено до достигане на най-правилното, а защо не и иновативно и гениално решение.

(б) Мениджърът Y от своя страна има силно развито желание за контрол над всичко, което води до непредоставяне на възможност за екипна работа и до еднолично взимане на решения с блокиране на възможността за втора гледна точка. Често това е резултат от липсата на достатъчно знания, умения и лична увереност в собствените възможности, което пък води до страх от развиване на останалите колеги и реализиране на теоретичната възможност някой млад и напорист ключов служител да заеме мястото на Мениджъра Y.

Мениджърите Х знаят, че страхът и неувереността неизбежно ще доведат до резултатите, от които толкова бяга Мениджърът Y. Затова стремежът на всеки добър бизнес трябва да е създаване и развитие на Мениджъри Х – търсещи нови знания, искащи друга гледна точка, отворени към дискусии и развитие. Такива бяха и всички участници в Ниво 1 на Business Essentials, което се проведе в началото на годината.

- Кои са вашите специализирани източници на информация?
- Добрият юрист търси и намира всеки ден нови източници на информация. Те често не ни дават отговор на конкретния разглеждан въпрос, но дават различни гледни точки и помагат за процеса на анализ и достигане до решения, подходящи за разглеждания казус и бизнес. Всеки проблем има поне два начина за решение. Нашата работа е да използваме всички национални и международни, теоретични и практически, високоспециализирани и по-прости и ежедневни източници на информация, за да намерим решенията и да преценим кое от тях колко ще струва на клиента. Само така той може да вземе максимално информирано и ефективно решение за своя бизнес.

- Коя е книгата/книгите, които препоръчвате на хората на ръководни постове, за да бъдат максимално подготвени в областта трудовото право и защитата на личните данни?
- Професионалната литература в областта на трудовото право в България е на изключително високо ниво. Което и издание на избере даден мениджър/предприемач, той би могъл да го използва успешно в практиката си. За трудовото право обаче не трябва да се забравя едно – освен много теория и строго законодателство, там има още един ключов елемент – човешкият фактор. И мениджърите, и персоналът са човешки същества със своите силни и слаби страни и богата емоционалност. Ефективното управление на персонала се корени не само в сляпо спазване на законовите изисквания, а и в човешкото и адекватно поведение, персонализирано спрямо конкретния адресат.

Проблемите в областта на защитата на личните данни са изключително динамични и ежедневно се раждат нови и нови, поради технологичната среда, в която живеем. Теорията трудно наваксва тази динамика. За сметка на това обаче в българския контролен орган – Комисията за защита на личните данни, работят професионалисти, които не само анализират на високо ниво всеки новъзникнал проблем, но и успешно предвиждат и прогнозират. Техните съвети, наръчници и решения по конкретни проблеми от практиката са лесно достъпни на интернет страницата на комисията.
Весела Кабатлийска е старши адвокат в адвокатско дружество "Динова, Русев и съдружници". Кариерата й в правната кантора започва през 2009 г. след натрупан предишен опит в Министерството на науката и образованието, както и в отдела по Данъци и право на Ernst&Young Bulgaria. Нейният фокус е консултирането на клиенти по въпроси от трудово-правен характер, свързани със социалното осигуряване и защитата на лични данни. Кабатлийска специализира и в областта на междуфирмената конкуренция. Тя има значителен опит в структурирането и разписването на споразумения за наемане на служители, утвърждаване на вътрешни правилници и процедури в компаниите, въвеждането на системи за подаване на сигнали за нарушения, планове за акционерство и др. Съветник е по проблеми, свързани със сливания и придобивания и учредяването на Европейски дружества (Societa Europea), схеми за освобождаване и съкращаване на персонал, както и наемане на служители на временен договор.


Share Tweet Share
още от тази рубрика:

Реклама

Реклама

© 2003-2020 Икономедиа АД съгласно Общи условия за ползване. Политика за бисквитките. Декларация за поверителност.
Общи условия за публикуване на обява ново.
Поставянето на връзки към материали в сайтовете на Икономедиа е свободно. Уеб разработка и дизайн на Икономедиа. Сайтът използва графични елементи от famfamfam + DryIcons. Някои снимки © 2020 Associated Press и Reuters. Всички права запазени.
Действителни собственици на настоящото издание са Иво Георгиев Прокопиев и Теодор Иванов Захов.
mobile Към мобилната версия на сайта

Бизнес: КапиталКариериБизнесРегалОдитFoton.bg

Новини: ДневникЕвропа

IT: IDG.BGComputerworldPC WorldCIONetworkworld

Развлечение: БакхусLIGHT

На английски: KQuarterly