С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK
Регистрация

Най-важното, което трябва да знаете за болничните

Работодателят трябва да получи или поне да бъде уведомен за болничния лист до два дни от издаването му
Share Tweet Share
Снимка

[Shutterstock] 

Кога мога да изляза в болничен? Какво се случва със заплатата и осигуровките ми в този случай? Влияе ли болничният на правото ми на платен или неплатен отпуск? Темата за болничните може и да не звучи много приятно, но винаги е по-добре да можете да си отговорите на въпросите по-горе и да познавате правата си. Ето и най-важното, което трябва да знаете по темата.

Кое е приложимото законодателство?
Основната уредба на болничните се съдържа в Наредбата за медицинската експертиза, правилата за обжалването им в Закона за здравето, а за изплащането на обезщетения за времето, през което не сме били на работа - в Кодекса за социално осигуряване.

Кога можем да излезем в болничен?
На първо място, можем да излезем в болничен винаги когато е налице някое от основанията, посочени по-долу. Още в началото е добре да обърнем внимание, че можем да излезем в болничен не само когато ние не се чувстваме добре, но и когато трябва да гледаме друг болен или пък когато в детската градина на детето има карантина и то, макар и здраво, трябва да си остане вкъщи.

Как това се отразява на заплатата и осигуровките ни?
В общия случай излизането ни в болничен се отразява отрицателно на заплатата ни за месеца на болничния. Обезщетенията, които заместват заплатата ни за времето на болничния, се изчисляват като процент от среднодневното ни брутно трудово възнаграждение (през първите три дни, които са за сметка на работодателя – 70%, а през останалите дни, изплащани от НОИ – 80%). Поради това излизането ни в болничен обикновено води до намаляване на паричната сума, която получаваме за месеца, респективно и до намаляване на дължимите осигуровки. Изключение е възможно обикновено при болничен поради майчинство, когато в зависимост от изчислението на среднодневното възнаграждение е възможно да се получи по-голяма крайна сума, отколкото би била месечната заплата.

Ако ползвам болничен, ще се ограничи ли правото ми за ползване на отпуск?
Болничните не влияят на правото ни на други видове отпуски. С оглед на размерите на възнагражденията много хора предпочитат, когато им се налага, да използват част от платения си годишен отпуск, вместо да излязат в болничен, защото при болничния биха получили значително по-малко пари.

Кога е налице временна неработоспособност?
Най-често срещаният вид болничен е този, който се издава поради временна неработоспособност. Става въпрос за случаите, в които дадено лице не може или е възпрепятствано да работи поради следните причини (невинаги свързани със самото лице): общо заболяване; злополука; професионална болест; лечение в чужбина; санаторно-курортно лечение; належащ медицински преглед или изследване; карантина; отстраняване от работа по предписание на здравните органи; гледане на болен или на карантиниран член от семейството; належащо придружаване на болен член от семейството за медицински преглед; изследване или лечение в същото или в друго населено място, в страната или в чужбина; бременност и раждане; гледане на здраво дете, върнато от детско заведение поради карантина в заведението.

Съгласно Наредбата за медицинската експертиза болничен се издава и в следните случаи: умишлено увреждане на здравето с цел получаване на отпуск или обезщетение; нарушаване на режима, определен от здравните органи; временна неработоспособност поради употреба на алкохол, приемане на силно упойващо средство без лечебна цел или поради прояви, извършвани под въздействието на такива средства; временна неработоспособност поради хулигански и други противообществени прояви, установени по съответния ред; временна неработоспособност поради неспазване на правилата за безопасна работа, установено по съответния ред; неявяване своевременно без уважителни причини на контролен преглед; на лица, страдащи от хроничен алкохолизъм и наркомании, приети за лечение в лечебни заведения.

Наредбата определя също така и случаите, в които не се издава болничен: на неосигурени лица (освен в случаите, когато временната неработоспособност е настъпила до 30 календарни дни от прекратяването на трудовите правоотношения или плащането на осигуровки); когато при прегледа се установи, че осигуреният е работоспособен; при кръводаряване (освен ако поради кръводаряването настъпи временна неработоспособност); за гледане на хронично болен (освен в строго определени случаи, като изостряне на хроничното заболяване например); за гледане на лице с трайно намалена работоспособност; за заболяване, за което органите, които са компетентни за определяне и експертизата на трайната неработоспособност (ТЕЛК/НЕЛК), са определили 50 и над 50% трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане (тук също има изключения при обострянето на заболяванията).

Кой издава болничните за временна неработоспособност?
Болничните листове могат да се издават от: лекуващите лекари/зъболекари (само за заболявания от тяхната специалност), лекарските консултативни комисии (ЛКК), лекарите от центровете за спешна медицинска помощ (за домашно лечение до 3 календарни дни) и лечебни заведения, които обслужват лицето по месторабота.
Лекуващите лекари/зъболекари могат да издават еднолично болнични до 14 дни непрекъснато, но не повече от 40 дни в рамките на една календарна година. След изтичането на този болничен болният се насочва към ЛКК. Когато става дума за болнично лечение, болничен лист за цялото време на болничното лечение се издава еднолично от лекуващия лекар/зъболекар, а ако след това е необходимо и домашно лечение - при изписването се издава един болничен лист от ЛКК, в който се включват дните за болничното лечение, включително денят на изписването, както и не повече от 30 дни за домашно лечение.

Няколко важни неща във връзка с издаването на болничните:
- Болничният лист се издава в деня, в който се установи временната неработоспособност, т.е. не можем да вземем болничен от утре (освен когато неработоспособността ни е констатирана в ден, в който вече сме били на работа, независимо от отработените часове, или след изтичане на работното ни време);
- Болничен лист за минало време без предварителен преглед на болния не се издава (освен в случаи на тежки остри или изострени хронични заболявания, когато може да се докаже, че лицето е боледувало и е било в състояние на временна неработоспособност, но е нямало как да бъде прегледано);
- Може да се издаде болничен лист за минало време, ако е извършен преглед, тогава не е бил издаден болничен по някаква причина, но от документацията може да се установи, че лицето е било временно неработоспособно;
- Принципно не се издава болничен за лабораторни изследвания и лечебни процедури (физиотерапия, рентгенова терапия и др.) – според наредбата тези процедури би трябвало да се извършват в извънработно време или в работно време с разрешението на работодателя, без да се издава болничен лист (освен ако не ангажират цялото работно време на служителя).

Какво трябва да направим, след като получим болничен?
Трябва да представим болничния лист или да уведоми нашия работодател до два работни дни от издаването му.
Ако отидем на лекар и той установи, че сме неработоспособни, но ние откажем да ни бъде издаден болничен, болничен все пак задължително се издава и служебно се изпраща на работодателя.

Можем ли да се върнем на работа преди изтичането на болничния?
Не, освен ако нямаме разрешение от лекуващия лекар или ЛКК, издали болничния лист. Работодателят от своя страна също няма право да допуска на работа служители, които се намират в отпуск поради временна неработоспособност.

Може ли болничният да се обжалва?
Заинтересованите лица и органи (болният, работодателят, НОИ, органите на медицинската експертиза на работоспособността) могат да обжалват и да правят възражения:
- срещу решенията на лекуващия лекар - в 14-дневен срок от получаването им пред ЛКК;
- срещу решенията на ЛКК и центровете за спешна медицинска помощ - в 14-дневен срок от получаването им пред ТЕЛК;
- срещу решенията на ТЕЛК - в 14-дневен срок от получаването им пред НЕЛК;
- срещу решенията на НЕЛК - пред съответния административен съд;
- пред регионалния съвет (който се състои от представители на регионалната здравна инспекция, териториалното поделение на НОИ и Регионалната здравноосигурителна каса).

Освен това органите на медицинската експертиза могат и по своя инициатива да отменят или да изменят неправилни решения на по-долустоящите органи, както и да връщат техните решения за отстраняване на грешки или непълноти в тримесечен срок от постановяването им.

Темата за болничните е много широкообхватна и има много различни аспекти. Поради това тук не претендираме за изчерпателност, а по-скоро представяме най-важните по наше мнение неща, които е добре всеки от нас да знае. В следващото издание на рубриката ще разгледаме обезщетенията, които се заплащат от държавата в случаите на неработоспособност, както и случаите, в които нямаме право на такива средства.

Снимка

[Личен архив] 

Ивелина Василева е адвокат и работи в сътрудничество с австрийската правна кантора Schoenherr от 2007 г. Тя има дългогодишен опит с акцент в областта на трудовото и корпоративното право. Завършила е право в Софийския университет "Св. Климент Охридски" и е член на Софийската адвокатска колегия.


Share Tweet Share
още от тази рубрика:

Реклама

Реклама

© 2003-2019 Икономедиа АД съгласно Общи условия за ползване. Политика за бисквитките. Декларация за поверителност.
Общи условия за публикуване на обява ново.
Поставянето на връзки към материали в сайтовете на Икономедиа е свободно. Уеб разработка и дизайн на Икономедиа. Сайтът използва графични елементи от famfamfam + DryIcons. Някои снимки © 2019 Associated Press и Reuters. Всички права запазени.
Действителни собственици на настоящото издание са Иво Георгиев Прокопиев и Теодор Иванов Захов.
mobile Към мобилната версия на сайта

Бизнес: КапиталКариериБизнесРегалОдитFoton.bg

Новини: ДневникЕвропа

IT: IDG.BGComputerworldPC WorldCIONetworkworld

Развлечение: БакхусLIGHT

На английски: KQuarterly