С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK
Регистрация

Кога работодателят уведомява НАП за трудовите договори на служителите си

От началото на април, ако служителят бъде преместен на работа в ново населено място, приходната агенция трябва да бъде уведомена в тридневен срок
Share Tweet Share
Снимка

Работодателят и служителят не могат да се уговорят за дата на започване на работа, преди да е получено завереното уведомление от НАП.

[Shutterstock] 

Всеки път, когато работодателят назначава, освобождава или изменя по определен начин трудовия договор на служител, той е длъжен да уведоми за това и Националната агенция по приходите (НАП). Процедурата за това е подробно разписана в Наредба №5 от 29.12.2002 г., но от началото на април тя ще бъде леко променена. Измененията касаят по-конкретно случаите, в които служителят се премества на работа в ново населено място, но темата за уведомяването на НАП е важна и по принцип, защото уведомленията могат да окажат влияние и върху срока на влизане в сила на трудовия договор.

Кога и за какво работодателят уведомява НАП
Към момента законодателството предвижда, че срокът за уведомяване на НАП при сключване на трудов договор е три дни, а при прекратяване - седем. В първия случай тридневният срок започва да тече от датата на подписване на договора от двете страни, а не от датата, определена за начало на изпълнението по него. При уведомяването за прекратяване срокът започва да тече от датата на прекратяване. Например възможно е страните да се съгласят за прекратяване на трудов договор и да подпишат споразумение за това сега, но датата на ефективно прекратяване да бъде по-късна. В такъв случай седемдневният срок за уведомяване се изчислява от по-късния момент – датата на фактическо прекратяване на трудовия договор.

Малко по-различна е ситуацията при подаване на уведомление в случай на изменение на трудов договор. Тук при прочит на разпоредбата на Кодекса на труда би могъл да възникне въпросът – във всички случаи на изменение на трудовия договор ли трябва да се уведомява НАП, или само когато промяната е по-съществена или пък е свързана с точно определени елементи от съдържанието на трудовия договор. Например - трябва ли всеки път, когато работодателят издава заповед за увеличаване на заплатите, да уведомява НАП за това?

Отговорът на тези въпроси се съдържа в наредбата. Досега в чл. 3 от нея се казваше, че уведомление (съгласно съответното приложение) се подава в НАП в тридневен срок от изменение на трудовия договор, с което се променя длъжността и/или срокът на договора. Всякакви други изменения на трудовия договор не изискваха уведомяване в НАП – например увеличаване на заплата, промяна на работно време и други.

Какво се променя от началото на април
С промяна в наредбата, в сила от 1.04.2017 г., се въвежда още един случай на промяна в трудовия договор, при който работодателят е длъжен да уведоми НАП в тридневен срок – при промяна на работното място на лицето в друго населено място, с която се променя кодът по ЕКАТТЕ на населените места (освен в случаите на командироване).

Най-често техническото подаване на различните видове уведомления в НАП се извършва от счетоводителите на фирмата или от външни счетоводни фирми. Но темата за подаването на уведомленията е важна и за работодателите, и за служителите по няколко причини.

На първо място, подаването на уведомление за сключване на трудов договор например е обвързано с важен елемент от трудовото правоотношение – началото на фактическото изпълнение на трудовите функции по него. Съгласно чл. 63 от Кодекса на труда работодателят е длъжен преди постъпване на работа на служителя да му връчи освен екземпляр от сключения трудов договор, подписан от двете страни, и копие от уведомлението за сключване на договора, заверено от съответната териториална дирекция на НАП. Нещо повече - работодателят няма право да допуска до работа работника или служителя, преди да му предостави подписания трудов договор и завереното уведомление.

На практика това означава, че страните по трудовото правоотношение не могат да се уговорят за дата на започване на работа, предхождаща датата на връщане на завереното уведомление от НАП. Тази дата е важна и от друга гледна точка. Ако работодателят и служителят не са се разбрали за конкретна дата на започване на работа, служителят е длъжен да постъпи на работа в едноседмичен срок от получаването на договора и уведомлението. Ако работникът или служителят не постъпи на работа в този срок, трудовото правоотношение се смята за невъзникнало, освен ако това се дължи на независещи от него причини, за които той е уведомил работодателя до изтичането на срока.

На второ място, подаването на уведомление поражда и последващи задължения за работодателя. Той трябва да връчи на хартиен носител на служителя срещу подпис справката от НАП за заверените уведомления и да съхранява копия от тези справки и да ги предоставя при поискване на контролните органи.

За служителите също е полезно да знаят кой случай на изменение на трудовия им договор изисква уведомяване в НАП и съответно връчване на справка и кога не е необходимо да получават справки наред с допълнителните споразумения за съответните промени.

Други варианти
Накрая е важно да се отбележи, че наредбата предвижда и други случаи на уведомяване на НАП освен тези, свързани със сключване, изменение и прекратяване на трудов договор. Такива са например промяната на работодателя, единния идентификационен код (ЕИК) по регистър БУЛСТАТ/ЕИК на търговеца или служебния номер, издаден от НАП на осигурителя, без да се променя работодателят.

Уведомление се изисква и когато работодателят иска заличаване на подадено преди това уведомление в случаите, ако:
- както посочихме по-горе, работникът или служителят не постъпи на работа в уговорения срок и трудовото правоотношение се смята за невъзникнало;
- уволнен работник или служител бъде възстановен на работа при отмяна на заповедта на уволнението.

В наредбата са предвидени различни формуляри на уведомленията за различните обстоятелства, които се обявяват. Формулярите са предвидени като приложения към нея, като възможните начини и процедура за подаване на информацията към НАП са посочени в чл. 2.

Снимка

[Личен архив] 

Ивелина Василева е адвокат и работи в сътрудничество с австрийската правна кантора Schoenherr от 2007 г. Тя има дългогодишен опит с акцент в областта на трудовото и корпоративното право. Завършила е право в Софийския университет "Св. Климент Охридски" и е член на Софийската адвокатска колегия.


Share Tweet Share
още от тази рубрика:

Реклама

Реклама

© 2003-2020 Икономедиа АД съгласно Общи условия за ползване. Политика за бисквитките. Декларация за поверителност.
Общи условия за публикуване на обява ново.
Поставянето на връзки към материали в сайтовете на Икономедиа е свободно. Уеб разработка и дизайн на Икономедиа. Сайтът използва графични елементи от famfamfam + DryIcons. Някои снимки © 2020 Associated Press и Reuters. Всички права запазени.
Действителни собственици на настоящото издание са Иво Георгиев Прокопиев и Теодор Иванов Захов.
mobile Към мобилната версия на сайта

Бизнес: КапиталКариериБизнесРегалОдитFoton.bg

Новини: ДневникЕвропа

IT: IDG.BGComputerworldPC WorldCIONetworkworld

Развлечение: БакхусLIGHT

На английски: KQuarterly