С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK
Регистрация

Професия: Писмен преводач в евроинституциите

За професията разказва Десислава Кръстева, писмен преводач в Представителството на Европейската комисия в София
Share Tweet Share
Снимка

Като писмен преводач имаш основната задача да направиш качествен превод и да го предадеш в срок, споделя Десислава Кръстева.

 Фотограф: Цветелина Белутова

Политиката на Европейския съюз предвижда всички граждани на общността да имат достъп до своята езикова версия на документите с общо приложение, изготвяни от евроинституциите, както и да могат да пишат до техните служби на родния си език и да получават обратно отговор отново на него. Поради тази причина всеки ден се превеждат хиляди страници с документи на всеки от 24-те официални езика. От друга страна, конферентни преводачи задължително присъстват на срещите на високо равнище, на които участващите министри и правителствени или държавни ръководители могат да се изказват на родния си език, на заседанията на европарламента, на срещи на работни групи и т.н.

Именно затова и работата на преводачите в евроинституциите е изключително важна и ценена. Тя е и много отговорна, понеже от точността и бързината на превода зависи вземането на важни решения и споделянето на информацията за тях с хората, които са засегнати пряко или косвено.

Най-голямата преводаческа служба в ЕС е към еврокомисията, като такива има и към европарламента, Съвета на ЕС, Европейския съд, Европейската сметна палата, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите, Европейската централна банка, Европейската инвестиционна банка и Центъра за преводи, в който се превежда за изпълнителните агенции и други органи на ЕС. Можете да работите като писмен, устен преводач или юрист-лингвист (в случай че имате правно образование и езикови знания, т.е. можете да превеждате специализираните правни текстове).

За работа като писмен преводач трябва да владеете поне три от официалните езици на ЕС. Това може да бъде вашият роден плюс още два, като най-често използваните са английски, френски и немски. Единственото задължително изискване е да имате бакалавърска степен без значение от специалността, т.е. тя може да бъде лингвистика или филология, но може да бъде и инженерна, икономическа и т.н. Често различният от филоложки бекграунд дори е полезен за преводача, понеже работата му е свързана с превод на документи по широк кръг от теми. А самото владеене на езика се доказва чрез изпити по писмен превод.

За постоянна работа като писмен преводач се кандидатства по процедура за подбор, която донякъде се различава от стандартната за служители в евроинституциите. Тя включва подаване на електронен формуляр за кандидатстване, проверка на допустимостта, компютърни тестове за предварителен подбор (словесно-логическо мислене, математико-логическо мислене, абстрактно мислене и езикови тестове), тестове по писмен превод и тестове по модела "Център за оценяване" (групово упражнение, устна презентация и интервю относно компетенциите). Успешните кандидати попадат в списък на издържалите конкурса и ако някоя конкретна служба има нужда от преводач, могат да бъдат поканени на интервю за работа. Като писмен преводач може да се работи и на свободна практика, но това става чрез обявяване на тръжна процедура, подаване на оферти и в случай на одобрение — сключване на няколкогодишен рамков договор с изпълнителите (преводачески агенции или отделни преводачи на свободна практика).

Конкурсите за преводачи с конкретни езици се обявяват регулярно, обикновено през лятото, като актуалните можете да следите на сайта на Европейската служба за подбор на персонал EPSO. Добра подготовка за работа в евроинституциите, както и за да добиете по-цялостно усещане за дейността на преводачите, предоставят ежегодните възможности за платен стаж, за които можете да научите повече и да кандидатствате през портала на Службата за стажове.

Повече за професията разказва
Десислава Кръстева, писмен преводач в Представителството на Европейската комисия в София
Десислава Кръстева работи като преводач от 1996 г. Завършила е магистратура по английска филология в ПУ "Паисий Хилендарски" и години по-късно – магистратура по конферентен превод с английски език в СУ "Св. Климент Охридски". След завършването на висшето си образование работи като преподавател по английски език в различни училища и университети и се занимава с преводи в няколко НПО в различни сфери: опазване на околната среда, гражданско образование, защита на основните права и свободи. През 2006 г. е била стажант като конферентен преводач в Европейския парламент, а от 2007 г. година работи като писмен преводач в Европейската комисия.

Моята професия
Работя като писмен преводач с български език в Европейската комисия. Ролята ни като преводачи е да осигуряваме висококачествени преводи и други езикови услуги. Нашите преки клиенти са другите служби на комисията, но продуктът на нашия труд в крайна сметка се ползва от европейските граждани. Законодателството на Европейския съюз (ЕС), което ние превеждаме, има пряко влияние върху живота на европейските граждани. А нашите преводи на законодателни актове имат силата на оригинални актове. Уникалното в моята работа произтича от факта, че Европейският съюз е многоезичен, той съществува и функционира чрез многоезичието и благодарение на многоезичието.

Моето образование
Завършила съм магистратура по английска филология и по конферентен превод с английски език. За да работиш като писмен преводач в институциите на ЕС обаче, съвсем не е необходимо да си завършил филология или магистърска програма по превод, въпреки че това несъмнено помага. За да се явиш на конкурс за писмени преводачи, които са постоянни служители на ЕС, трябва да си завършил висше образование (минимумът е бакалавърска степен), независимо в каква област. И действително европейските институции и Европейската комисия в частност работят и създават текстове във всички области, в които има законодателство на ЕС, затова писмените преводачи се сблъскват с най-разнообразна терминология. Много е полезно, когато в екипа има специалисти с различни професии – икономисти, юристи, инженери, които могат да помогнат за намирането на точните термини.

Това, което е необходимо да знаете, са чуждите езици. Ако погледнем конкурсите за писмени преводачи – постоянни служители на ЕС, ще видим, че са нужни най-малко 3 от 24-те официални езика на ЕС. Език 1 е основният език, на който превежда преводачът: обикновено това е майчиният език, но понякога може да е друг език, който е овладян на най-високо ниво, като роден. Език 2 е първият изходен език, от който превежда преводачът: обикновено това е английски, немски или френски, защото най-често се възлагат преводи от тези езици. Освен задълбочено владеене на един от тези три езика – поне на ниво С1 от Общата европейска рамка за езиците (CEFR) – трябва да владеете на същото ниво и трети официален език на ЕС (език 3). Това е вторият изходен език, от който превежда преводачът, и трябва да е различен от език 2. В зависимост от обявата за конкретния конкурс това може да е отново английски, немски или френски, а може да е и друг официален език на ЕС. За пример: език 1 при мен е български, език 2 е английски, а език 3 – френски. При конкурсите за писмени преводачи на постоянна позиция нивото на владеене на чуждите езици с доказва чрез писмен изпит по превод. При всички положения обаче родният език трябва да бъде на отлично ниво.

Тук е мястото да кажа, че човек може да се ориентира най-добре за работата на писмения преводач в Европейската комисия, ако изкара стаж в Дирекцията за писмени преводи. Ежегодно предлагаме платени преводачески стажове с продължителност 5 месеца за дипломирани висшисти. Стажовете се провеждат в Брюксел и Люксембург. Периодите са от 1 март до края на юли и от 1 октомври до края на февруари следващата година, а изискванията са сходни с тези за постоянните преводачи: диплома за висше образование (минимум бакалавърска степен), независимо дали е за филология или друга специалност, и умения за превод от два официални езика на ЕС към основния/майчиния език. В този случай обаче няма изпит по превод, а нивото на владеене на чуждите езици се доказва с удостоверителни документи. Преводаческият стаж в Европейската комисия е чудесна възможност наскоро дипломирани висшисти да се запознаят с естеството на преводаческата работа, да създадат нови професионални контакти и да бъдат обучени за работа с най-актуалните софтуерни приложения за превод.

Моят път дотук
След завършване на висшето си образование започнах работа като преподавател по английски език, но интересите ми бяха насочени към нехудожествения превод. Тогава добри възможности за такава работа предоставяше нестопанският сектор. Ето защо през годините превеждах за няколко НПО в различни сфери. Работила съм и по други проекти и програми, например по един международен ТЕМПУС проект в областта на медицинската радиационна физика и техника. С течение на времето придобих преводачески опит в разнообразни сфери, като значителна част от тях бяха свързани с различни европейски политики. Ето защо с приближаващото присъединяване на България към ЕС реших по един съвсем естествен и логичен начин, че моят професионален път трябва да продължи в европейските институции. За това мое решение спомогна и фактът, че през 2006 г. бях на стаж като конферентен преводач в Европейския парламент.

Моите задачи и отговорности
Като писмен преводач имаш основната задача да направиш качествен превод и да го предадеш в срок. Оттам нататък произлизат всички други отговорности: да проверяваш в базите данни съответната терминология както на езика източник, така и на целевия език, понякога прибягвайки до помощта на нашите колеги терминолози или на експерти в българската администрация; да спазваш термините и понятията, употребени в т.нар. референтни документи (т.е. всички предходни документи или законодателни актове, на които твоят текст "стъпва"); да следваш установените формулировки, определени в различни езикови наръчници и институционални ръководства за изготвяне на актове; да следиш не само за пълното и коректното предаване на съдържанието, но и за стила и изказа, т.е. да избягваш буквалния превод, когато е важно твоят текст да звучи гладко и естествено.

Понякога работиш в екип с няколко свои колеги, с които си разделяте един общ голям текст или пакет от документи, и трябва да се съгласувате много добре помежду си. Всичко това правиш в качеството си на преводач или редактор, тъй като при нас обикновено един преводач превежда, а друг редактира същия текст и внася или предлага корекции. Понякога изготвяш писмени резюмета на английски или френски език на входящи писма от български граждани или организации, които са изпратени на български език, тъй като според европейското законодателство всеки гражданин на ЕС може да пише на институциите на ЕС на който и да било официален език и трябва да получи отговор на същия език.

Моите предизвикателства
Според мен предизвикателствата в ежедневната работа на преводача са свързани най-вече с крайните срокове и нестабилните версии на някои документи, които получаваме за превод. Нерядко се случва да получаваме нови версии на даден документ със значителни изменения или добавки, без да се променя крайният срок.

Моето удовлетворение
Лично на мен удовлетворение ми носи самата работа с текстове. Обичам да търся най-правилното според мен решение на някакъв езиков казус. А що се отнася до търсенето на правилния термин, за мен това е един своеобразен вид детективска дейност, която в крайна сметка може да ти донесе голямо удовлетворение. Освен това се чувстваш наистина полезен, когато видиш резултата от своя труд. Когато твоят превод е заживял свой собствен живот или пък е спомогнал за протичането на успешна комуникация между хора, които не говорят на един и същ език и които не биха могли да се разберат помежду си без твоята скромна и невидима, но решаваща намеса.

Заплатата
Тъй като преводачите най-често са служители на ЕС на постоянна позиция, размерът на тяхното заплащане, неговото нарастване (в резултат на специална процедура за атестация и повишение) и другите условия на труд са определени в Правилника за длъжностните лица на Европейския съюз и Условията за работа на другите служители на съюза (или накратко – Staff Regulations). Ако човек се интересува от конкретни цифри, може да открие информацията онлайн – тя е публично достъпна.

Моите планове
В момента моят план за професионално развитие е свързан с това, че през последната година направих известен завой в кариерата си - преместих се от Брюксел в София, в Представителството на Европейската комисия, където съм местният представител на генерална дирекция "Писмени преводи". Работата ми тук е свързана с редица представителни функции и с организирането на различни прояви и инициативи в допълнение към извършването на преводи. Амбицията ми на този етап е да стана много добра в това свое ново амплоа. И, естествено, да мога да добавя някой език – това е желанието на всеки преводач.
Търсени умения
- Езикови умения – отлично владеене на родния език и задълбочени познания по поне 2 други официални езика на ЕС, от които поне единият е английски, немски или френски
- Тематични компетенции – познания в областта на икономиката, финансите, правото, науката или технологиите
- Преводачески умения – за разбиране на текста и точно и ясно предаване на съдържанието му

*Статията е част от специалното издание на "Кариери" - "Моята кариера (септември 2017): Непознатите перспективни професии".


Share Tweet Share
още от тази рубрика:

Реклама

Реклама

© 2003-2020 Икономедиа АД съгласно Общи условия за ползване. Политика за бисквитките. Декларация за поверителност.
Общи условия за публикуване на обява ново.
Поставянето на връзки към материали в сайтовете на Икономедиа е свободно. Уеб разработка и дизайн на Икономедиа. Сайтът използва графични елементи от famfamfam + DryIcons. Някои снимки © 2020 Associated Press и Reuters. Всички права запазени.
Действителни собственици на настоящото издание са Иво Георгиев Прокопиев и Теодор Иванов Захов.
mobile Към мобилната версия на сайта

Бизнес: КапиталКариериБизнесРегалОдитFoton.bg

Новини: ДневникЕвропа

IT: IDG.BGComputerworldPC WorldCIONetworkworld

Развлечение: БакхусLIGHT

На английски: KQuarterly