С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK
Регистрация

Най-важното за отпуските за обучение

Какви са трудовите права на отпуск за учене и какво трябва да знае работодателят за организацията на работния процес, ако неговият служител все още се обучава
Share Tweet Share
Снимка

[Shutterstock] 

Новата учебна година е вече в разгара си за всички - и за ученици, и за студенти. И понеже понякога ученето или следването е съчетано и с работа, възниква въпросът как да ги съчетаем ефективно. И по-конкретно: какви са правата ви на отпуск за учене и какво трябва да знае работодателят за организацията на работния процес, ако неговият служител все още се обучава.

Видове договори за обучение и квалификация
Кодексът на труда (КТ) предвижда няколко вида договори, свързани с обучение или квалификация на служителите. С някои от тях могат да се уредят отношенията по съчетаване на обучение с работа, а други могат да се сключват и само с цел обучение на служителя по определена професия или специалност при работодателя или придобиване на практически умения в сфера, в която служителят вече има образование, но няма опит.

Различните видове договори са уредени в отделна глава на КТ, озаглавена "Професионална квалификация". Вариантите са:

- Договор за придобиване на квалификация - договор, който се сключва с лице, което постъпва/е постъпило в учебно заведение за придобиване на квалификация. Чрез него работодателят се задължава да осигурява на обучаващия се издръжка (и други условия във връзка с обучението) и след завършване на обучението да го приеме на работа за уговорения от страните срок (не по-дълъг от 6 години).

- Трудов договор с условие за обучение по време на работа - с този договор работодателят се задължава да обучи работника или служителя в процеса на работата по определена професия/специалност, а работникът или служителят - да я усвои. После работникът или служителят се задължава да работи при работодателя за определен срок (не по-дълъг от 3 години), а работодателят - да му осигури работа съобразно придобитата професия/специалност.

- Трудов договор с условие за стажуване - под стажуване се разбира изпълнение на работа под наставничество (на работодателя или на друго лице наставник) с цел усвояване на практически умения по придобита професия или специалност. Такъв договор може да се сключи с лице до 29 години, завършило средно или висше училище и без трудов стаж или професионален опит по придобитата от него професия или специалност.

- Договор за повишаване на квалификацията и за преквалификация - такъв договор може да се сключи както между страните по вече съществуващо трудово правоотношение, така и между работодател и лице, което се подготвя за работа при работодателя след завършване на обучение. Както се вижда и от името, този договор може да се отнася за повишаване на квалификацията (което може да доведе и до промяна/издигане на по-висока длъжност), а може и да касае придобиване на квалификация по друга професия/специалност (преквалификация).

На база текстовете в КТ, които посочват най-важните характеристики и елементи на всеки от договорите, във всеки конкретен случай трябва да се прави преценка кой от договорите отговаря най-точно на фактическите обстоятелства и желаната от страните цел.

Варианти за излизане в отпуск с цел обучение
Трудовото законодателство предвижда и варианти за излизане в отпуск по време на обучението. Най-общо те са платени и неплатени. Според етапите на обучение се делят на такива за приемен изпит, за посещаване на лекции и подготовка за изпити през учебната година, за явяване на държавен изпит или защита на дипломна работа или дисертация.

- платен отпуск
Според чл. 169 на КТ работник или служител, който учи в средно или висше училище без откъсване от производството и със съгласието на работодателя, има право на платен отпуск в размер 25 работни дни за всяка учебна година. Тук бихме искали да направим няколко уточнения:

- "без откъсване от производството" означава, че основното качество на лицето е работник или служител, а не учащ се и съответно лицето не се обучава в редовна форма на обучение (защото тогава то би било основно студент);

- "съгласието на работодателя" трябва да е писмено за всеки отделен случай;

- отпуските на тези работници или служители се разрешават от работодателя въз основа на документ от учебното заведение, удостоверяващ дните на заетост с учебни занятия или изпити (например студентска книжка), а когато учещият всъщност не е бил на занятия или не се е явил на изпит, ползваният платен отпуск се счита за неплатен;

- този отпуск се ползва независимо от всички останали видове отпуски, т.е. той е в допълнение на основния платен годишен отпуск от минимум 20 дни (или 26 дни за служители, ненавършили 18 години);

- отпускът може да се ползва наведнъж или на части, но не се дава на работник или служител, който повтаря учебната година по неуважителни причини.

Освен на отпуска по-горе учещите имат право еднократно и на платен отпуск от 30 работни дни за подготовка и явяване на зрелостен/държавен изпит, включително и за подготовка и защита на дипломна работа, дипломен проект или дисертация. За подготовка на дисертационен труд за научна степен "доктор" работниците и служителите, зачислени на задочна докторантура или на докторантура на самостоятелна подготовка, имат право еднократно на 6 месеца платен отпуск, а за подготовка на дисертационен труд за научна степен "доктор на науките" - 12 месеца. Ако учат във вечерни учебни заведения със съгласието на работодателя, работниците и служителите (освен тези, които работят при намален работен ден) се освобождават 1 час по-рано от работа всеки учебен ден.

- неплатен отпуск

Учещите без откъсване от производството имат право и на следните неплатени отпуски: за подготовка и явяване на изпит - до 20 работни дни за учебна година; за подготовка и явяване на приемен, на зрелостен или на държавен изпит, включително и за подготовка и защита на дипломна работа или дипломен проект в средни учебни заведения - до 30 работни дни; за подготовка и явяване на държавен изпит, включително и за подготовка и защита на дипломна работа или на дипломен проект във висши учебни заведения - до 4 месеца; за подготовка и защита на дисертация от задочни докторанти или от докторанти на самостоятелна подготовка - до 4 месеца. Когато липсва съгласие на работодателя, работникът или служителят, който учи в средно или във висше училище без откъсване от производството, има право на неплатен отпуск в горните размери, намалени наполовина, като неплатеният отпуск в пълен или намален размер се счита за трудов стаж.

По отношение на отпуските за приемни изпити - когато със съгласието на работодателя работникът или служителят кандидатства в училище с изпит, работникът или служителят има право на платен отпуск, както следва: при кандидатстване в средно училище - 6 работни дни; при кандидатстване във висше училище или за докторантура - 12 работни дни. И в този случай, ако няма съгласие на работодателя, работникът или служителят има право на неплатен отпуск в намален наполовина размер (който пак се признава за трудов стаж). Същото е приложимо и когато работникът или служителят е ползвал платен или неплатен отпуск, но не е бил приет - за следващите години той има право на неплатен отпуск, намален наполовина.

Право на отпуск за изпити се предвижда и в някои случаи, не непременно свързани с учене/следване в учебно заведение. Така например при трудовия договор с условие за обучение работникът или служителят има право на платен отпуск за подготовка и явяване на изпит от поне 5 работни дни. При повторно явяване работникът или служителят има право на неплатен отпуск от 5 работни дни (който се признава за трудов стаж).

Не на последно място, обръщаме внимание на две особености, свързани с характера на ученическите отпуски:

- Ползването им се става във време, определено от работника или служителя в зависимост от организацията на учебния процес (след писмено уведомяване на работодателя най-малко 7 дни предварително);

- Ако не се използват, за тях не се изплаща парично обезщетение за неизползван отпуск при прекратяване на трудовия договор.

Снимка

[Личен архив] 


Ивелина Василева е адвокат и работи в сътрудничество с австрийската правна кантора Schoenherr от 2007 г. Тя има дългогодишен опит с акцент в областта на трудовото и корпоративното право. Завършила е право в Софийския университет "Св. Климент Охридски" и е член на Софийската адвокатска колегия.


Share Tweet Share
още от тази рубрика:

Реклама

Реклама

© 2003-2020 Икономедиа АД съгласно Общи условия за ползване. Политика за бисквитките. Декларация за поверителност.
Общи условия за публикуване на обява ново.
Поставянето на връзки към материали в сайтовете на Икономедиа е свободно. Уеб разработка и дизайн на Икономедиа. Сайтът използва графични елементи от famfamfam + DryIcons. Някои снимки © 2020 Associated Press и Reuters. Всички права запазени.
Действителни собственици на настоящото издание са Иво Георгиев Прокопиев и Теодор Иванов Захов.
mobile Към мобилната версия на сайта

Бизнес: КапиталКариериБизнесРегалОдитFoton.bg

Новини: ДневникЕвропа

IT: IDG.BGComputerworldPC WorldCIONetworkworld

Развлечение: БакхусLIGHT

На английски: KQuarterly