С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK
Регистрация

Професия: Ръководител на проекти (Project Manager, PM)

За професията разказва Боряна Георгиева, вицепрезидент в PMI Bulgaria Chapter и ръководител на проекти в DXC Technology
Share Tweet Share
Снимка

Проекти има във всяка организация, а с развитието на технологиите и предприемаческата култура подобни специалисти стават все по-търсени, смята Боряна Георгиева.

 Фотограф: Надежда Чипева

Професията на ръководителя на проекти се обособява преди около стотина години в строителната индустрия. Сега от такъв тип професионалисти има нужда във всеки бизнес сектор, особено силно в сферата на IT, телекомуникационните услуги, строителството, енергетиката и т.н. Тези специалисти са силно търсени, понеже от организационните и професионалните им умения зависи дали задачата ще бъде извършена навреме, при предвидения бюджет и с търсеното качество, т.е. до голяма степен от тях зависи и печалбата и успеха на бизнеса. Затова и хората, които се занимават с тази професия, се отличават с организираност, способност да ръководят и ангажират хора, да планират добре, добри комуникатори са, могат да вземат бързи и решения и т.н.

Обикновено ролята на ръководител на проект се поверява на човек, който има нужните познания за конкретната индустрия, спецификите на организацията и основната дейност, заложена по проекта. Понякога това може да е и естественото кариерно развитие на експерт в конкретната организация. Но пътят до тази професия може да премине и през специализирано обучение в университета, например по мениджмънт или бизнес администрация.

Съществуват и няколко организации, които предлагат международно признати сертификати, които доказват знания и умения за подобен тип работа. Сред най-утвърдените са американската организация Project Management Institute (PMI) и британската Prince. Сертификатите им се получават след посещение на задължителни обучителни курсове и полагане на нелеки изпити (повече информация за особеностите на сертификатите и съвети за подготовка за получавате им четете на karieri.bg).

Знанията, свързани с управление на проекти, до голяма степен са стандартизирани, което дава и голяма кариерна гъвкавост за професионалистите в тази сфера. Ръководителите на проекти могат да работят по различни типове проекти (създаване на нов продукт, въвеждане на вътрешнофирмени промени, изпълнение на поръчка на външен клиент и т.н.) в различни индустрии и дори в различни държави.

Повече за професията разказва
Боряна Георгиева, вицепрезидент в PMI Bulgaria Chapter и ръководител на проекти в DXC Technology
Боряна Георгиева е вицепрезидент с ресор "Професионално развитие" в PMI Bulgaria Chapter - българското поделение на американската професионална организация на ръководителите на проекти Project Management Institute (PMI). В момента тя е и ръководител на проекти (Project Manager, PM) в технологичната компания DXC Technology, която беше създадена през 2017 г. след сливането на част от технологичните услуги на HP Enterprise с Computer Sciences Corp., CSC. Работила е в компании като HP, Siemens Enterprise Communications, Intertel, както и в Комисията за регулиране на съобщенията. Има магистърска степен по телекомуникации от Технически университет - София, както и магистърска по бизнес администрация от Софийския университет "Св. Климент Охридски".

Моята професия
Ръководител проекти (Project Manager) e изключително интересна, динамична и търсена професия днес, а и с поглед към бъдещето. Дори може да се говори за известна "сигурност" в професионалната реализация - проекти има във всяка организация, а с развитието на технологиите и предприемаческата култура подобни специалисти стават все по-търсени. При това проектните умения и подход са ценни и необходими освен в организациите също и на ниво индивид. Например решаваш да си купиш кола – това пак е проект: имаш определени изисквания, бюджет, с който разполагаш, и времеви изисквания докога най-късно искаш колата да е налична.

Ръководителят на проект е отговорен за постигането на целите на организацията. Неговите задачи не са просто административни и "работа на хартия". На 80% ролята му е свързана с комуникация - с екипа, с възложителя (sponsor), със заинтересованите лица (stakeholders), други мениджъри/експерти в организацията или извън нея и т.н. Ръководителят е въвлечен от началото до края на проекта и от него зависи да се осигури нужната среда за успешното изпълнение на задачите. Затова и професията изисква различни умения - технически, лидерски, бизнес и стратегически.

Обикновено организациите "скрояват" своята методология за управление на проектите, така че да се базира на добрите практики и стандарти, но отнесени към индустрията, организацията и нейните мащаби и бизнес целите, които преследва.

Моят път дотук
Завърших като инженер "Комуникационна техника и технологии" (специалност "Телекомункации") в Технически университет - София. Още с бакалавърската степен кандидатствах за работа по специалността и започнах в Комисията за регулиране на съобщенията. Паралелно с това завърших и магистратурата по същата специалност. Впоследствие постъпих в "Сименс ентерпрайз комюникейшънс" като сервизен инженер. Досегът до бизнес света, и по-скоро моите лични характеристики, все повече засилиха апетита ми към проектната работа, към това да правя неща, които са далеч от рутината, добавят стойност и оставят отпечатък. Това беше и водещият мотив, когато въпреки удовлетворението от инженерната работа реших да се ориентирам към ролята на ръководител проект. Амбицирах се и за идеята за допълнителна икономическа магистратура, като се насочих към двугодишна вечерна магистратура по "Стопанско управление" в Софийския университет.

Междувременно в компанията, в която все още работех, откриха допълнителен отдел, който започна да се занимава с глобални решения и проекти по методологията ITIL/ITSM. Наред с обучението и развитието ми на новата позиция бях сертифицирана и като ITSM експерт.

Работата ми като дизайнер всъщност беше и началото на проектната ми работа. Започнах с управлението на малки части от проекта, паралелно с това сама се интересувах от обучения, които се предлагаха за добрите практики и методологии – PMI, Prince II. Пълно разгръщане в проектния свят за мен бяха и следващите стъпки в кариерата ми в компанията HP/HPE/DXC Technology, където работих като мениджър "Внедряване" (ITSM) и ръководител ITSM проекти.

Моят път до професията всъщност е един от начините да станеш ръководител на проекти - в началото ръководиш части от проекти, а впоследствие поемаш цял проект самостоятелно. Смятам, че човек може да усвои уменията за ръководене на проекти само като практикува, т.е. това е професия на умения. И е препоръчително да "опиташ" малко от професията, преди да й се посветиш. Разбира се, днес има и примери за ръководители на проекти, които влизат в тази роля, след като са завършили подобна специалност в университета или са получили международен сертификат. Това също е път до професията, но за да бъдат успешни в този случай, е важно да имат подкрепа и от по-опитните си колеги. Благодарна съм, че аз имах този късмет навремето. Затова и сега съм отворена да помагам на по-младите в професията.

Моите задачи и отговорности
С проектната работа де факто помагам на хора и организации да постигнат бизнес целите си по икономически целесъобразен начин и във времевите рамки, с които разполагаме. Клиентите, за които работя, са предимно глобални компании от различни браншове. Те решават каква част от IT услугите към бизнеса да бъдат доставяни от външен доставчик като DXC Technology. Задачите могат да бъдат обособени в един проект, но най-често става въпрос за цяла трансформационна програма, състояща се от множество проекти.

В тази професия няма дневна рутина, понякога има дори ежедневни промени. Разбира се, задачите и отговорностите зависят от това на каква фаза е проектът - дали току-що започва и се планира, или пък работата отдавна е започнала, но изпълнението среща редица предизвикателства. Различните проекти имат и различни темпове и това също се отразява на ежедневната работа. Всъщност ето какво включва работата по един проект:

Ръководителят на проект може да бъде въвлечен още преди официалния старт на проекта или преди подписването на проекта. Запознаване с договора и клиент и изготвяне на документ, описващ обхвата на начинанието, отделните задачи, очакваните крайните резултати, критериите за приемане на проекта, ясно се документира и какво не е част от проекта, рисковете, зависимости (вътре в организацията и с клиента), допускания. Този документ се съгласува и обсъжда със всички страни по договора.

Обикновено клиентът също има свой ръководител за дадения проект, с когото си партнираме по време на изпълнението на задачите. В крайна сметка идеята е всички въвлечени/заинтересовани от проекта лица да имат еднакви очаквания от проекта. Ако има нещо неуточнено на този етап, впоследствие може да се предизвикат разногласия, забавяния в отделните фази, евентуално преработване на задания или дори прекратяване на проекта.

Веднъж създаден, проектният план се актуализира постоянно, така че да отразява реалността за проекта, а и напредъка по различните подзадачи. Аз лично подкрепям, когато планът се разработва съвместно с екипа от експерти, които ще работят по изпълнението - така те се ангажират повече, запознават се детайлно с конкретните изисквания за техните задачи, а в същото време могат да дадат ценен съвет за реално необходимото време за изпълнение.

При изпълнението на проекта ръководителят непрекъснато трябва да следи за рискове, които да тушира или промени, които да управлява по подобаващ начин - от страна на клиента, във връзка с наложени регулации и т.н.

С приключването на проекта е добра практика да се обобщят научените уроци (lessons learned), натрупания опит и препоръките за бъдещи подобни задачи. Обикновено такъв документ включва описание на проекта, промени по него (ако е имало такива), завършени задания, приети от клиента, идентифицирани успехи в рамките на проекта, оценка на клиентския ръководител на проект за реализацията на проекта, моята обратна връзка, потенциални възможности за развитие. Целият процес по обобщаването на научените уроци е критичен и изисква време, но само така организациите могат да се усъвършенстват в изпълнението на всеки следващ проект. Динамиката и комплексността на бъдещите проекти се нуждаят от споделения опит и знание, а това понякога се оказва ключов фактор за бързо и успешно планиране на новия проект.

Снимка

Проектите са всичко друго, но не и рутинна работа. Не може без препятствия, които обаче впоследствие се превръщат в научен урок (за теб, за проекта, организацията), а това носи и лично удовлетворение, споделя Георгиева.

 Фотограф: Надежда ЧипеваМоите предизвикателства
Проектите са всичко друго, но не и рутинна работа. Не може без препятствия, които обаче впоследствие се превръщат в научен урок (за теб, за проекта, организацията), а това носи и лично удовлетворение. Мога да твърдя, че почти всеки нов ден има ново предизвикателство в зависимост на какъв етап е проекта (иницииране, планиране, изпълнение, контрол или приключване), в зависимост от скоростта и комплексността на задачите и крайните срокове.

Предизвикателство е да ръководиш и мотивираш екип от хора, на които ти не си директен мениджър, т.е. важно е да си добър лидер. Понякога се налага да управляваш трудни характери или експерти, които предпочитат да работят самостоятелно, а не в екип, или пък хора, които действат основно реактивно.

В днешно време като предизвикателство може да се разглежда и променената реалност на проектите, като например работата във виртуален екип. Много рядко членовете на екипа и ръководителят са на едно физическо място - същата офис сграда или дори същата страна. Случва се дори да завършваме проект, без никога да сме се виждали. Подобен начин на работа може да е предимство заради намаляването на разходите, но е и много по-предизвикателно да се изгради доверие, уважение и екипен дух на глобално ниво. Понякога предизвикателство може да бъде и технолoгията. Ако например поради технически проблем задание не може да бъде предадено навреме или пък е необходимо повторно провеждане на работни срещи с клиента.

Моето удовлетворение
Преборените сложни ситуации и научените професионални уроци носят изключително много удовлетворение в края на работния ден. Крайният продукт/услуга/бизнес резултат и позитивната обратна връзка от клиента са мотивиращи. Непрекъснати срещи и контакти с различни хора (клиент, мениджмънт, експерти, доставчици, други изпълняващи организации), комуникацията с мениджъри на всички нива в йерархията на организацията и изграждането на правилни и конструктивни отношения също са нещо изключително енергизиращо за мен.
Безкрайно е удовлетворението и от изграждане на успешен екип за всеки проект - от ангажирането на експерти, които често работят по няколко проекта паралелно, през справянето с особености на характера и обединяването на хората.

Заплатата
Ролята и отговорностите на ръководителя на проекти може да варира от организация до организация, като те пряко влияят и върху заплащането. От значение са и уменията и опитът, необходими за дадената позиция в конкретната индустрия, и колко големи комплексни проекти се предвиждат за съответното ниво. Като се има предвид динамиката на професията, определено може да се твърди, че заплащането е в диапазона над средното и към високото в IT сектора в България.

Моите планове за кариерно развитие
Определено проектната работа е нещо, което все още продължава да ме привлича и удовлетворява. Всяка следваща стъпка в кариерата ми би била свързана с проекти - проекти в други сфери или управление на програми, т.е съвкупност от свързани проекти.

Моите източници на информация
Източниците на информация за професията са различни в зависимост от това на какъв етап от развитието си като ръководител на проекти се намирате.

Преди да се сертифицирам, различни курсове по управление на проекти бяха основен материал за подготовка в допълнение на практическия ми опит. В интернет има изключително много материали, книги, а и непрекъснато се организират събития, включително и от българското поделение на професионалната организация на ръководителите на проекти PMI Bulgaria Chapter. "Живият допир" до колегите е незаменим и всички ние сме отворени към споделянето на знание и дори менторство.

Професионална информация може да се намери и от различните образователни центрове, които предлагат едноседмични обучения за сертификация. Бихте могли да изкарате такъв курс, дори без крайната цел да е сертификация. Запознаването с материята и възможностите за нови контакти с участниците и лекторите са изключително ценни за професионалното развитие.

С оглед поддръжка на сертификата и напредък в кариерата бих препоръчала:
- глобалните конгреси и събития за професионално развитие, предлагани от професионалната организация за ръководене на проекти (PMI), които дават възможност за онлайн и директно създаване на мрежа от контакти (networking), а така също и ресурсите на сайта на организацията;
- сайта ProjectManagement.com – с достъп до неограничен брой статии, инструменти и уебинари и дори еднодневни виртуални конференции като PMXPO;
- социалните мрежи и професионалните форуми в LinkedIn, като например групата Project Manager Community - Best Group for Project Management. Всеки може да се регистрира с профила си и да споделя, задава въпроси и да се информира какви предизвикателства срещат ръководителите на проекти от цял свят и приложените потенциални решения.
Търсени умения
- правилна комуникация към всички заинтересовани лица в проекта (Stakeholder Engagement and Management)
- лидерство и мотивация
- умения за разрешаване на проблеми и достигане до цялостни решения над конкретния проблем
- умения за водене на преговори
- бизнес умения

*Статията е част от специалното издание на "Кариери" - "Моята кариера (март 2018): Перспективните професии".


Share Tweet Share
още от тази рубрика:

Реклама

Реклама

© 2003-2020 Икономедиа АД съгласно Общи условия за ползване. Политика за бисквитките. Декларация за поверителност.
Общи условия за публикуване на обява ново.
Поставянето на връзки към материали в сайтовете на Икономедиа е свободно. Уеб разработка и дизайн на Икономедиа. Сайтът използва графични елементи от famfamfam + DryIcons. Някои снимки © 2020 Associated Press и Reuters. Всички права запазени.
Действителни собственици на настоящото издание са Иво Георгиев Прокопиев и Теодор Иванов Захов.
mobile Към мобилната версия на сайта

Бизнес: КапиталКариериБизнесРегалОдитFoton.bg

Новини: ДневникЕвропа

IT: IDG.BGComputerworldPC WorldCIONetworkworld

Развлечение: БакхусLIGHT

На английски: KQuarterly