С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK
Регистрация

Професия: Специалист по политиките за опазване на природата в Европейската комисия

За професията разказва Силвия Бърова, която работи на такава позиция в Европейската комисия
Share Tweet Share
Снимка

[Европейска комисия (ЕК)] 

Специалист по политиките (от англ. - Policy officer) е длъжност, която ще срещате често, ако разглеждате сайтовете на Европейската комисия (ЕК) или търсите свободни позиции в европейските институции. Зад това доста общо определение всъщност се крият най-различни дейности и отговорности, които варират в зависимост от конкретната генерална дирекция, отдел и сфера на действие. Разнообразието на политики, които ЕК прилага на общоевропейско ниво или следи в отделните държави членки, предоставя чудесна възможност за професионалисти от всякакви области не само да открият позиция, която е тясно свързана със сферата им на интерес, но и реално да приложат опита и познанията си на специалисти, както и да следят и анализират конкретните резултати от европейските политики.

Професията на специалист по политиките е чудесен пример за всестранната подготовка, която се изисква от всички служители на ЕК и възможността за съчетаване на строго профилиран опит с общи познания за политическия и институционален контекст в държавите членки. Способността за работа в екип и мултикултурна среда, които са общо изискване за успешна реализация в европейските институции, са особено важни тук, тъй като ефективността на работата ви в голяма степен ще зависи от поддържането на надеждни партньорства с националните институции и администрации, както и с представители на неправителствения сектор и бизнеса.
Позицията е подходяща за хора, които имат експертна подготовка в определена област, като в същото време проявяват интерес към разширяване на познанията си в други сфери на прилагане на европейските политики и имат отношение към начина, по който тези политики биват комуникирани и представяни на европейските граждани.

За професията разказва Силвия Бърова - специалист по политиките за опазване на природата в ЕК, от която научаваме какво е общото между молекулярната биология и наградата "Натура 2000", както и защо професиите, свързани с опазването на природата, ще стават все по-перспективни в променящия се контекст на пазара на труда.

Повече за професията разказва
Силвия Бърова, специалист по политиките за опазване на природата в Европейската комисия
Силвия Бърова завършва Националната природо-математическа гимназия с биология, а след това Биологическия факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски", където следва молекулярна биология. След дипломирането си работи в Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) - неправителствена организация, част от международната "Бърд лайф интернешънъл". През 2010 г. постъпва на стаж в Европейската комисия в Брюксел, в отдел "Природа" на Главна дирекция "Околна среда", където работи и до днес.

Моята професия
От 8 години работя в Главна дирекция "Околна среда" в отдела, който се занимава с опазване на природата. Професията ми като цяло е свързана с изработването и координиране прилагането на политики в областта на опазване на околната среда. Професията ми е много перспективна, защото съвместяването на модерния начин на живот с опазването на околната среда все повече изисква прилагането на такава политика. Едва ли има някой, който да не е наясно, че не можем да продължаваме да рушим природата, която ни предоставя жизнено необходими ресурси и услуги – храна, чиста вода и въздух, лекарства, защитава ни от бедствия, регулира климата и т.н.

Европа безспорно е световен лидер по отношение политиките на опазване на околната среда и в частност на природата. Европейското законодателство в областта е доста обширно, като основният акцент в момента е неговото ефективно прилагане.

Все повече икономически отрасли променят практиките си, разработват и прилагат нови методи, рециклират и намират нови приложения на отпадните продукти, за да намалят въздействието си върху околната среда и природата в частност. Но има все още много проблеми, като например ефективното прилагане, интегрирането на опазването на природата в икономическите отрасли, повишаване осведомеността на хората не само относно важността на проблемите, но и за това какво всеки може да прави в ежедневието си, за да помогне да опазим това, от което всички зависим.

Моето образование
Винаги съм се интересувала от природния свят, който ни заобикаля. Като малка вкъщи непрекъснато разглеждах книги за животни и растения, имах късмета да прекарвам ваканциите на село, където имах пряк достъп с дивата природа. Ловях пеперуди, жаби и всякакви гадинки, наблюдавах ги с интерес в естествената им среда, прекарвах и много време, грижейки се за домашни животни. Кандидатствах в Националната природо-математическа гимназия и ме приеха в профил биотехнология. Оттам в Биологическия факултет на Софийския университет, където завърших молекулярна биология, но през цялото си следване ходех на практиките на колегите биолози, а и през последните години доброволствах в Българското дружество за защита на птиците, където имах приятели от университета. Имах възможност да участвам и в международни обучения за това как се изготвят стратегии, пишат и управляват проекти, управляват екипи и т.н.

Това че съм биолог по образование ме прави по-скоро изключение сред колегите. Дори в моя отдел, който е технически, работят хора с най-разнообразно образование и това всъщност е предимство, защото когато работиш в екип, всеки допринася със своята експертиза и опит за намирането на най-доброто решение на даден проблем. Това, което обединява всички ни, е, че правим това, което обичаме и в което вярваме – европейската идея.

Моят път дотук
Още преди да завърша университета, помагах доброволно в Българското дружество за защита на птиците (БДЗП), което е част от най-голямата международна организация за опазване на природата – "Бърд лайф интернешънъл". Участвах и помагах в най-различни дейности - от теренна работа и мониторинг по различни полеви проекти до най-различни ежедневни дейности в офиса. Запознах се с много хора, абсолютни професионалисти в работата си, от които научих страшно много. След като завърших университета, имаше свободна позиция, кандидатствах и ме взеха. Бях директор по развитието на организацията. Работихме по много национални и международни проекти заедно с други неправителствени организации, с основните министерства – на околната среда, на земеделието, на образованието - с научни институти, с донори. Научих много – как да изготвям стратегически документи, да планирам дейности и бюджети, да организирам кампании, да работя с медии, да работя в екип, да работя с доброволци.

Последната ми работа в БДЗП беше да координирам един международен проект, финансиран от Глобалния екологичен фонд. Проектът имаше за цел изграждане капацитета на организации от 7 европейски държави за развитието на мониторингови схеми, в които участват доброволци, обикновени граждани (т.нар. citizen science) за оценявне състоянието на обикновените видове птици. На базата на тези данни се изготвя индекс, който показва състоянието на околната среда и помага за изготвянето на съответните европейски политики. Междувременно със семейството ми вече се бяхме преместили в Брюксел.

След края на проекта започнах да си търся работа тук, което не беше никак лесно, защото почти навсякъде искаха опит в европейските институции. За да имам такъв, кандидатствах за стаж в комисията и имах късмета да попадна на точното за мен място – отдела по опазване на природата. Междувременно по някакво стечение на обстоятелствата върнаха на отдела един пост, който бяха взели предната година и началникът на отдела ме попита
дали искам да остана. Така работя там вече 8 години.

Природата не познава административни граници и опазването ѝ зависи от координираните действия на много държави, в повечето случаи не само в рамките на Европа, когато говорим за европейското биоразнообразие.

Моите задачи и отговорности
В момента отговарям за правилното прилагане на европейските директиви за опазването на природата (директивата за птиците и директивата за местообитанията), които са в основата на мрежата от защитени зони "Натура 2000". Следя прилагането на директивите в България и страните кандидати за членки в Европейския съюз. Отговарям и за няколко хоризонтални файла - за интегрирането на политиките за опазване на природата в енергийните политики, за комуникациите, свързани с политиките за опазване на природата, и за европейските планове за действие за опазването на няколко застрашени вида.

Когато Комисията изготвя нова политика или законодателство, те трябва да се съгласуват със съществуващите такива, за да не се допускат противоречия и несъответствия. Ето защо водещата главна дирекция го изпраща на всички други релевантни главни дирекции, за да го анализират, дадат своите коментари и позиция. Само когато предложенията и конкретния текст се одобрят от всички дирекции, тогава предложението може да се приеме от колежа на комисарите и да се придвижи до другите законодателни институции. Когато има консултации, свързани с енергийните политики, моя задача е да анализирам дали те са в съответствие с директивата за птиците и директивата за местообитанията и съответно да предоставя информация за становището на главна дирекция околна среда.

Един от основните фактори за неефективното прилагане на законодателството за опазване на природата е липсата на разбиране от страна на заинтересованите страни, на ползвателите и бизнеса, както и като цяло на недостатъчната осведоменост на европейските граждани с какво Европа допринася за опазването на природата, какво е "Натура 2000" и т.н.

През 2013 г. ме натовариха със задача да измисля инициатива, която да помогне за повишаване на осведомеността и покаже добри практики при управлението на "Натура 2000". Така се роди престижната европейска награда "Натура 2000", която добива все по-голяма популярност и успех. Това е една от най-приятните ми задачи, защото всяка година ми дава възможност да научавам за много нови постижения в опазването на природата и същевременно е от голяма полза за местните хора. Наградата много помага за споделянето на опит и успешни практики от единия край на Европа до другия в най-различни области от прилагането на "Натура 2000", което е и същността на Европейската идея. В последните години също така работих активно и по обявяването на 21 май за Европейски ден на "Натура 2000", който вече е факт от миналата година. Тази година беше отбелязан с над 120 различни събития из цяла Европа, посветени на "Натура 2000" – фестивали, разходки, състезания, изложби и др.

Нужни умения и опит
Умението да слушаш, да работиш в екип, да си толерантен, да можеш да работиш в мултикултурна среда, да имаш усет за това кога конкретен файл е политически чувствителен, да можеш да приоритизираш и отсяваш важното от не толкова важното, да можеш бързо да преглеждаш огромно количество информация и да извличаш основното от нея, да реагираш бързо в спешни и стресови ситуации, да си проактивен, но и да спазваш процедурите. Всички тези умения са много важни, но те се добиват чрез опита. Ето защо моето лично мнение е, че наличието на предишен професионален опит е от много голяма полза. Колкото и книги и учебници човек да прочете за това как се работи в екип, как се приоритизира, как се реагира в спешни ситуации, начинът да придобиеш тези умения е чрез практиката. Уменията и опитът, който имах от предишната си работа, ми помогнаха страшно много.

ЕК е администрация, която освен с другите институции работи основно с администрациите на страните членки. Ето защо познаването на начините, по които работят националните администрации, какви отговорности имат, как взимат решения и т.н., също е изключително важно.

В работата си се срещам с най-различни хора – представители на националните администрации, различни заинтересовани страни, бизнеса, представители на други европейски и международни институции, както и обикновени граждани - всеки със своята гледна точка и интереси. Да не взимаш крайни позиции, да консултираш всички заинтересовани групи по даден проблем и да намираш балансирано решение, без да се отклоняваш от постигането на основната цел е много ценно умение, което също се придобива с опит. Също така е много важно да не спираш да учиш и да се развиваш. ЕК държи много на това да поддържа подготвен, но и мотивиран персонал. Затова и предоставя огромни възможности за лично и професионално развитие – от езикови курсове до най-разнообразни обучения във всякакви области.

Моите предизвикателства
Да обясниш защо всъщност е толкова важно да имаме запазена природа или пък защо трябва да се опазва някой конкретен вид и то да го обясниш на достъпен език така, че хората да го разберат. Много често се обръщат към нас за случаи, в които ЕК няма компетенции. И в тези случаи често не е лесно да обясниш защо комисията не може да се намеси.

Предизвикателство е да намериш решение на някакъв конкретен проблем, което всички да приемат и приложат. Трудно е, но когато видиш резултата от такова решение, удовлетворението е огромно.

Моето удовлетворение
Носят ми удовлетворение случаите, в които успявам да намеря прагматично решение на някой сложен проблем и когато това решение е не само добро за природата, но и за хората. Също така работата в екип и общуването с колегите е друго нещо, което ми носи голямо удовлетворение. За мен е важно да мога да уча нови неща и да се развивам, а Европейската комисия не само предлага много възможности, но и насърчава служителите да посещават различни обучения, за да развиват познанията си и да поддържат мотивация.

Моите източници на информация
Основно различните документи на Комисията - както официални, така и вътрешни, но много информация черпя от колегите и, разбира се, от различни тематични бюлетини, сайтове, списания, социални мрежи. Разбира се, срещите с представители на различни заинтересовани страни също са важен източник на информация.
Търсени умения:
- способност за работа в екип
- познаване на националните администрации и законовите рамки за опазване на природата
- способност за намиране на компромис между различни заинтересовани страни
- проактивност
- способност за приоритизиране
- способност за бърз анализ на големи количества информация


  Share Tweet Share
  още от тази рубрика:

  Реклама

  Реклама

  © 2003-2019 Икономедиа АД съгласно Общи условия за ползване. Политика за бисквитките. Декларация за поверителност.
  Общи условия за публикуване на обява ново.
  Поставянето на връзки към материали в сайтовете на Икономедиа е свободно. Уеб разработка и дизайн на Икономедиа. Сайтът използва графични елементи от famfamfam + DryIcons. Някои снимки © 2019 Associated Press и Reuters. Всички права запазени.
  Действителни собственици на настоящото издание са Иво Георгиев Прокопиев и Теодор Иванов Захов.
  mobile Към мобилната версия на сайта

  Бизнес: КапиталКариериБизнесРегалОдитFoton.bg

  Новини: ДневникЕвропа

  IT: IDG.BGComputerworldPC WorldCIONetworkworld

  Развлечение: БакхусLIGHT

  На английски: KQuarterly