Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах
Регистрация

Висшистите вече могат да купуват 5 години стаж

Има промяна и във времето за разсрочване на плащането
Share Tweet Share
Снимка

Хората, възползвали се от правото си да си закупят осигурителен стаж, трябва да занесат в НОИ документите, удостоверяващи плащането, и ще получат образец, доказващ стажа им

 Фотограф: Анелия Николаева

В осигурителното законодателство е предвидена възможност за закупуване на осигурителен стаж в случаите, при които лицата нямат необходимия стаж за пенсиониране. Редът за закупуване на осигурителен стаж и зачитането му с оглед придобиване право на пенсия е регламентиран в §9 от преходните и заключителни разпоредби на Кодекса за социално осигуряване (ПЗР на КСО). По реда на тази разпоредба лицата имат възможност да закупуват осигурителен стаж до 31 декември 2015 г.

Един месец стаж през 2007 г. струва 50.60 лв.

На лицата, завършили висше или полувисше образование, времето на обучение се зачита за осигурителен стаж, при положение че внесат за своя сметка осигурителни вноски, изчислени върху минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване към датата на внасянето на вноските. По този начин се закупува осигурителен стаж за период не повече от срока на обучение, предвиден по учебния план за завършената специалност. Закупеният стаж може да се използва за придобиване право за отпускане на всички видове пенсии за трудова дейност.

За 2007 г. минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване, е 220 лв., а осигурителните вноски за фонд "Пенсии" са в размер на 23 на сто. За закупуване на един месец осигурителен стаж сумата, която трябва да се внесе, е 50.60 лв. Вноските се внасят по банков път по сметките на териториалните дирекции на НАП за внасяне на осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване. В платежния документ се попълва код за вид плащане 550403.

След внасяне на осигурителните вноски лицата трябва да се явят в съответното териториално поделение на НОИ за издаване на удостоверение за зачетен осигурителен стаж обр. УП-16. За издаване на удостоверението в ТП на НОИ се представя платежен документ за внесените вноски и диплома за завършено висше или полувисше образование. В случаите, при които се закупува целият период на обучение, се представя и служебна бележка, удостоверяваща срока на обучение на завършената специалност. В служебната бележка задължително трябва да е посочена началната и крайната дата на периода на обучение. Удостоверението се заверява от финансов ревизор в териториалните поделения на НОИ.

Параграф 9, ал.3 от ПЗР на КСО създава възможност да закупуват осигурителен стаж и лицата, които нямат завършено висше и полувисше образование. При закупуване на осигурителен стаж по реда на тази разпоредба лицата трябва да отговарят на две условия:

· да са навършили възрастта по чл.68, ал.1 и 2 от КСО

· да не им достигат до 5 години осигурителен стаж за придобиване право на пенсия.

Право на пенсия за осигурителен стаж и възраст придобиват през 2007 г. жените, които са навършили възраст 59 години и имат сбор от осигурителния стаж и възрастта 93, и мъжете, навършили 63 години и сбор от осигурителния стаж и възрастта 100.

Закупеният осигурителен стаж по реда на §9, ал.3 от ПЗР на КСО може да послужи само за придобиване на право за отпускане на лична пенсия за осигурителен стаж и възраст. Не може да бъде закупен осигурителен стаж за период по-дълъг от необходимия за придобиване на правото.

Плащането може да стане с удръжки от пенсията

Лицата, решили да закупят осигурителен стаж по реда на §9, ал.3 от ПЗР на КСО, също внасят осигурителни вноски в размера, определен за фонд "Пенсии", изчислени върху минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване към датата на внасянето на вноските.

Внасянето на осигурителните вноски по този ред може да се извърши чрез внасяне на осигурителните вноски по банков път. При внасяне на осигурителните вноски по банков път в платежния документ се попълва код за вид плащане 550413. Осигурителният стаж се установява с удостоверение обр. УП-16. За издаване на удостоверението осигурените лица представят в ТП на НОИ платежния документ за внесените осигурителни вноски. Плащането може да се извърши и чрез ежемесечни удръжки от отпуснатата пенсия, определени в план за разсрочено плащане, утвърден от длъжностното лице в териториалното поделение на НОИ, на което е възложено ръководството по пенсионното осигуряване. Заинтересуваните лица подават заявление за пенсиониране с искане за преценка на недостигащия осигурителен стаж.

От 2007 г. периодът на разсроченото плащане е обвързан с годините недостигащ осигурителен стаж. Ако недостигащият осигурителния стаж е до 3 години, периодът на разсрочено плащане може да бъде определен до 5 години. Когато недостигащият осигурителен стаж е от 3 до 5 години, периодът на разсрочено плащане може да бъде до 8 години. Размерът на месечната погасителна вноска се определя съобразно дължимата сума за погасяване и желанието на лицето за продължителността на погасителния срок.

По реда на §9 от преходните и заключителни разпоредби на КСО може да се закупи осигурителен стаж общо за 5 години. От 1 януари 2007 г. е създадена възможност лицата, които са закупили за осигурителен стаж целия период на обучение във висше или полувисше учебно заведение, да внесат и осигурителни вноски по реда на §9, ал.3 за разликата до 5 години. За периода от 20 декември 2005 г. до края на 2006 г. лицата, закупили целия период на обучение, нямаха право да закупят стаж и по реда на §9, ал.3 от ПЗР на КСО.

Времето, за което са внесени осигурителни вноски по реда на §9 от преходните и заключителни разпоредби на КСО, не се взима предвид при определяне на средномесечния осигурителен доход за изчисляване размера на пенсията.

Share Tweet Share
още от тази рубрика:

Реклама

Реклама

© 2003-2018 Икономедиа АД съгласно Общи условия за ползване ново. Политика за бисквитките ново . Поставянето на връзки към материали в сайтовете на Икономедиа е свободно. Уеб разработка и дизайн на Икономедиа. Сайтът използва графични елементи от famfamfam + DryIcons. Някои снимки © 2018 Associated Press и Reuters. Всички права запазени.
Действителни собственици на настоящото издание са Иво Георгиев Прокопиев и Теодор Иванов Захов.
mobile Към мобилната версия на сайта

Бизнес: КапиталКариериБизнесРегалГрадът.bgОдитFoton.bg

Новини: ДневникЕвропа

IT: IDG.BGComputerworldPC WorldCIONetworkworld

Развлечение: БакхусLIGHT

На английски: KQuarterly