Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах
Регистрация

При незаконно уволнение не се губи осигурителен стаж

В тези случаи вноските са за сметка на работодателя
Share Tweet Share

В Кодекса за социално осигуряване (КСО) е предвиден специален ред за зачитане на осигурителен стаж за времето, през което работникът или служителят е бил възпрепятстван да работи поради независещи от него причини. Подобен пример са незаконно недопускане, отстраняване от работа или уволнение, когато не му е предоставена подходяща работа съобразно предписанието на здравните органи и др.

Редът за зачитане на осигурителен стаж на уволнените и възстановени от съда на работа работници и служители е определен в чл.9, ал.3, т.2 от КСО. На основание тази разпоредба за осигурителен стаж при пенсиониране се зачита времето, през което лицата са били без работа поради уволнение, което е признато за незаконно от компетентните органи от датата на уволнението до възстановяването им на работа. За този период се внасят осигурителни вноски за сметка на осигурителя върху последното брутно трудово възнаграждение, ако лицето не е било осигурявано. Когато лицето е било осигурявано, осигурителни вноски се внасят върху разликата между последното брутно възнаграждение и осигурителния доход за периода, ако той е по-малък.

При незаконно уволнение на основание чл.225 от Кодекса на труда работникът или служителят има право на обезщетение от работодателя в размер на брутното му трудово възнаграждение за времето, през което е останал без работа поради това уволнение, но за не повече от 6 месеца. Изплатеното от работодателя парично обезщетение има за цел да компенсира на работника изпуснатото трудово възнаграждение за времето до възстановяване на трудовото правоотношение.

Когато времето от уволнението до възстановяване на лицето на работа обхваща период преди 2000 г., при зачитане на осигурителния стаж и при определяне на осигурителния доход при пенсиониране се прилага разпоредбата на чл.46, ал.2, т.8 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж. На основание тази разпоредба за периода до 31. 12. 1999 г. времето, през което работниците и служителите са били без работа поради уволнение, което съдът е признал за незаконно, се зачита за осигурителен стаж за пенсиониране, но не се взима предвид при определяне на осигурителния доход с изключение на периодите, през които са получавали обезщетение по Кодекса на труда. За този период върху изплатената сума като парично обезщетение на основание чл.225 от Кодекса на труда се изчисляват и внасят осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване. Осигурителните вноски са в размера, определен за съответната категория труд и са изцяло за сметка на работодателя. Осигурителна вноска за сметка на осигурения не се внася, тъй като съгласно чл.9, ал.2 от действащия до 31 декември 1999 г. Правилник за прилагане на дял ІІІ от Кодекса на труда от 1951 г. за установен трудов стаж на работници и служители за минало време от тях не се изискват осигурителни вноски. При изчисляване на размера на пенсията изплатеното парично обезщетение по чл.225 от Кодекса на труда се взима предвид при определяне на осигурителния доход, от който се изчислява индивидуалният коефициент при пенсиониране. Когато периодът до възстановяване на работа е по-дълъг от 6 месеца, останалото време до 31 декември 1999 г. се зачита за осигурителен стаж без да се правят осигурителни вноски.

На основание чл.1, ал.7, т.7 от Наредбата за елементите на възнагражденията и доходите, върху които се правят осигурителни вноски, от 2000 г. върху изплатеното парично обезщетение на основание чл.225 от Кодекса на труда не се дължат осигурителни вноски за държавно обществено осигуряване.

След 1 януари 2000 г. за уволнените и възстановени от съда на работа работници и служители осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване се внасят върху последното брутно трудово възнаграждение преди уволнението (т.е. възнаграждението през календарния месец, предхождащ месеца на уволнението). Когато не са отработени всички работни дни през месеца, предхождащ месеца на уволнението, сумата, върху която се внасят осигурителни вноски, се определя, като полученото възнаграждение се раздели на отработените дни и получената сума се умножи по броя на работните дни за същия месец. Осигурителните вноски са в размера, определен за фонд "Пенсии" за категорията труд, по която е работило лицето преди уволнението, и са изцяло за сметка на осигурителя. За периода 2000 - 2002 г., ако уволненият е бил на работа при друг работодател, независимо от размера на получаваното възнаграждение, първият работодател не дължи за него осигурителни вноски. Осигурителният стаж на лицето се зачита при втория работодател в зависимост от категорията труд, по която е работил.

От 1януари 2002 г., когато в периода до възстановяване на работа лицето е било осигурявано при друг работодател, възложител или като самоосигуряващо се лице, осигурителни вноски се внасят върху разликата между последното брутно трудово възнаграждение и осигурителния доход за периода, ако той е по-малък. На основание чл.9, ал.5 от КСО за лицата, чието уволнение е признато за незаконно от компетентните органи, се дължат осигурителни вноски за допълнително задължително пенсионно осигуряване. Тези вноски също са изцяло за сметка на осигурителя.

За периода след 1 януари 2003 г. работодателите е необходимо да внасят осигурителни вноски за възстановените от съда работници и служители върху последното брутно трудово възнаграждение преди уволнението, но върху не по-малко от минималния осигурителен доход, определен по основната икономическа дейност на осигурителя за професията, която би заемало лицето по трудовия договор, ако е било на работа.

След 1 януари 2000 г. при определяне на осигурителния доход, от който се изчислява размерът на пенсията, се взима предвид доходът, върху който са внесени или са дължими осигурителните вноски. Този доход се вписва при изготвяне на документите за пенсиониране на тези лица. От 1 януари 2002 г. на основание чл.9, ал.4 от КСО осигурителният стаж се зачита от категорията труд, по която работникът или служителят е работил преди незаконното уволнение, ако това е по-благоприятно за него.

Share Tweet Share
още от тази рубрика:

Реклама

Реклама

© 2003-2018 Икономедиа АД съгласно Общи условия за ползване ново. Политика за бисквитките ново . Поставянето на връзки към материали в сайтовете на Икономедиа е свободно. Уеб разработка и дизайн на Икономедиа. Сайтът използва графични елементи от famfamfam + DryIcons. Някои снимки © 2018 Associated Press и Reuters. Всички права запазени.
Действителни собственици на настоящото издание са Иво Георгиев Прокопиев и Теодор Иванов Захов.
mobile Към мобилната версия на сайта

Бизнес: КапиталКариериБизнесРегалГрадът.bgОдитFoton.bg

Новини: ДневникЕвропа

IT: IDG.BGComputerworldPC WorldCIONetworkworld

Развлечение: БакхусLIGHT

На английски: KQuarterly