Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах
Регистрация

Допълнителното споразумение поражда задължение за уведомяване на НАП

От "Дневник"
Share Tweet Share

При изменение на трудовия договор работодателят е длъжен да изпрати уведомление, за да бъде отразена извършената промяна в регистъра на трудовите договори. Основанието за това е чл.62, ал.3 от Кодекса на труда (КТ). От 1 януари 2006 г. регистрацията на трудовите договори се извършва в териториалните дирекции на Националната агенция за приходите. От 24 март 2006 г. с изменението на чл.1, ал.2 на Наредба №5 за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл.62, ал.4 от КТ се създаде възможност работодателите да изпращат уведомленията както в компетентната, така и във всяка една от териториалните дирекции на Националната агенция за приходите.

Работодателите нямат задължение при всяка извършена промяна в трудовия договор да изпращат уведомления. Уведомление за промяна в трудовия договор се изпраща само когато с допълнително споразумение се променя срокът на трудовия договор и/или длъжността, която заема работникът или служителят. В регистъра на трудовите договори се отразяват само промените, настъпили по отношение на срока на договора и на заеманата длъжност от лицето. Уведомленията за промяна в трудовия договор се подават в тридневен срок от сключване на допълнителното споразумение.

На основание чл.119 от КТ трудовото правоотношение може да се промени за определено или неопределено време с писмено съгласие между страните. В тези случаи работодателят попълва и изпраща уведомление за промяна в срока на договора. При попълване на уведомлението в т.2 "Тип на документа" се попълва кодът за допълнително споразумение след 1 януари 2003 г. към регистриран в НОИ трудов договор. Попълва се идентификационният код по регистър БУЛСТАТ на работодателя, ЕГН (ЛНЧ) на наетото лице, основанието на договора, датата на сключване на допълнителното споразумение и новият срок на договора. Когато към трудов договор, сключен за определен срок, се сключи допълнително споразумение за промяна на срока в т.8 "Основание на договора", се попълва кодът на договора, към който е сключено допълнителното споразумение. В случаите, при които с допълнително споразумение трудов договор, сключен за определен срок, премине в договор за неопределено време в т.8 "Основание на договора" се попълва кодът за безсрочен трудов договор по чл.67, ал.1, т.1 от КТ- 01. За трудовите договори, сключени за определен срок, които на основание чл.69, ал.1 от КТ се превръщат в договори за неопределено време уведомление не се подава.

На основание чл.259 от КТ, когато работник или служител изпълнява длъжност или работа на отсъстващ работник или служител, той ползва правата за тази длъжност или работа, включително и трудовото възнаграждение, ако това е по-благоприятно за него. Ако той изпълнява през това време и своята работа или длъжност, има право на допълнително трудово възнаграждение, което се уговаря между страните по трудовото правоотношение. При заместване на основание чл.259 от КТ, когато има промяна само във възнаграждението на лицето, уведомление по чл.62, ал.4 от КТ не се подава.

Когато на основание чл.259 от КТ се сключи допълнително споразумение за съвместяване на длъжности при един работодател, трябва внимателно да се прецени дали се променя длъжността на лицето при определяне кода на единичната група професия по Националната класификация на професиите и длъжностите (НКПД). При съвместяване на длъжности като основна длъжност за лицето се определя тази, която отнема по-голяма част от работното му време. Следва да се има предвид, че длъжностите, свързани с производството, са с приоритет пред тези, свързани с търговия, транспорт или услуги. Когато лицето трябва да изпълнява задължения, изискващи различна степен на квалификация и равнище на образование, с приоритет са професиите с най-висока степен на квалификация. В случай че след направената преценка се установи, че с направеното допълнителна споразумение се е променила длъжността на лицето, се подава уведомление по чл.62, ал.4 от КТ, в което се попълва новата длъжност и код по НКПД. Уведомление се подава и в случай че с допълнително споразумение на основание чл.259 от КТ лицето за определен период от време не изпълнява задълженията си по трудовия договор, а изпълнява задълженията на друг работник или служител, който временно отсъства от работа, поради което за този период се променя длъжността на лицето по трудовия договор. От 24 март 2006 г. уведомленията за промяна в длъжността на основание чл.259 от КТ се подават, като в т.8 "Основание на договора" се попълва новият код 15.

Работодателят на основание чл.120 от КТ при производствена необходимост, както и при престой може да възлага на работника или служителя без негово съгласие да извършва едновременно друга работа в същото или в друго предприятие, но в същото населено място или местност за срок от 45 календарни дни през една календарна година, а в случай на престой - докато той продължава. Изменението на мястото на работа се извършва едностранно от работодателя, като не се изисква съгласието на работника или служителя, поради което няма промяна в условията на трудовия договор и не се изготвя допълнително споразумение. В тези случаи работодателите не изпращат уведомления по чл.62, ал.4 от КТ.

Когато работник или служител със заповед на работодателя на основание чл.309 или чл.314 от КТ се трудоустроява на друга работа при облекчени условия, които отговарят на предписанията на здравните органи, уведомление се подава само при положение че трудоустрояването е извършено с допълнително споразумение за промяна в длъжността и/или срока на трудовия договор.Share Tweet Share
още от тази рубрика:

Реклама

Реклама

© 2003-2018 Икономедиа АД съгласно Общи условия за ползване ново. Политика за бисквитките ново . Поставянето на връзки към материали в сайтовете на Икономедиа е свободно. Уеб разработка и дизайн на Икономедиа. Сайтът използва графични елементи от famfamfam + DryIcons. Някои снимки © 2018 Associated Press и Reuters. Всички права запазени.
Действителни собственици на настоящото издание са Иво Георгиев Прокопиев и Теодор Иванов Захов.
mobile Към мобилната версия на сайта

Бизнес: КапиталКариериБизнесРегалГрадът.bgОдитFoton.bg

Новини: ДневникЕвропа

IT: IDG.BGComputerworldPC WorldCIONetworkworld

Развлечение: БакхусLIGHT

На английски: KQuarterly