С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK
Регистрация

Особености на новия закон за чужденците, желаещи да работят в България

Какви са правата на хората от държави извън Европейския съюз, които искат да се трудят на територията на страната ни
Share Tweet Share
Снимка

[flickr (CC)] 

От 21 май 2016 г. е в сила нов Закон за трудовата миграция и трудовата мобилност. Той урежда възможностите на чужденците и гражданите на ЕС за работа в България.

Според кратките мотиви към закона неговата цел е да хармонизира българското законодателство в областта с няколко европейски директиви. Служи и за кодификация на действащата българска нормативна уредба, която преди приемането на закона беше разпокъсана в различни нормативни актове, не много добре синхронизирани един с друг.

Защо темата е важна
В новия закон за трудовата миграция и мобилност са уредени различни нови моменти, включително и относно заетостта на граждани на Европейския съюз в България. В този текст обаче ще се фокусираме само върху правната рамка, свързана със заетостта на чужденци - граждани на трети държави, т.е. лица, които не са граждани на държава – членка на Европейския съюз, или на държава, която е страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария. Тази уредба е особено важна с оглед възможностите за работа в IT сектора и очакванията към част от работните места да се насочат хора от Украйна или Македония например, увеличаването на мигрантите, някои от които също търсят реализация в страната, и т.н.

Какво разрешава законът
Според новия закон на граждани на трети държави се разрешава достъп до българския пазар на труда, когато:
- имат трудов договор с български работодател;
- са командировани или изпратени в рамките на предоставяне на услуги на територията на България;
- са преместени по вътрешнокорпоративен трансфер;
- извършват дейност на свободна практика.

Достъп до пазара на труда се разрешава за длъжности, за които не се изисква българско гражданство:
- съобразно състоянието, развитието и обществените интереси на българския пазар на труда след проведено от работодателя предварително проучване на пазара на труда;
- при условие че в предходните 12 месеца общият брой на гражданите на трети държави, работещи за местния работодател, не надвишава 10% от средносписъчната численост на наетите по трудово правоотношение български граждани, граждани на други държави – членки на Европейския съюз, на държави – страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария и лицата, които по закона са освободени от изискването да им бъде издавано разрешение за работа;
- когато предлаганите условия на труд и заплащане не са по-неблагоприятни от условията за българските граждани за съответната категория труд;
- когато гражданинът на трета държава притежава специализирани знания, умения и професионален опит, необходими за съответната длъжност.

Пътят до трудовия пазар
Разрешаването на достъпа до пазара на труда става с решение на изпълнителния директор на Агенцията по заетостта по искане на местния работодател. Чужденецът може да работи в България само за конкретния работодател и за посочените в разрешението място, длъжност и срок на работа. Продължителността на разрешения достъп е за срока на договора с местния работодател, но за не повече от 12 месеца. Той може да бъде продължен до три години, когато условията за първоначалното му предоставяне не са променени. В закона е определена и таксата, която трябва да заплати местният работодател за издаване или подновяване на разрешението – 400 лв.

Принципно, в зависимост от основанието, на което се иска разрешението за работа, се подават различни документи в Агенцията по заетостта. В закона е предвидено, че всички тези документи и формалности ще бъдат уредени в правилник, който обаче все още не е приет.

И кога достъпът е забранен
Освен случаите, в които се разрешава достъп до пазара на труда на чужденци, законът урежда изрично и случаите, в които това не е допустимо или за които не се изисква разрешение. Например чужденците, които имат виза за краткосрочно пребиваване, нямат право да работят в страната. Предвидена е също и сериозна санкция за работодателите, наели на работа незаконно пребиваващ чужденец. Ако наеме такъв, работодателят му дължи уговореното възнаграждение, но не по-малко от минималната работна заплата, установена за страната или за съответната икономическа дейност, за период от три месеца, освен ако не се докаже друга продължителност на наемането. В допълнение работодателят поема и разходите за връщане на незаконно пребиваващия гражданин на трета държава.

В отделни раздели на закона са регламентирани специфичните изисквания и особености при сезонната заетост на чужденците, при вътрешнокорпоративен трансфер (като тук изрично е записано, че Агенцията по заетостта отказва да издава разрешения, когато от подадените документи е видно, че българско дружество е създадено само с цел улесняване преместването на работници чрез вътрешнокорпоративни трансфери), при работа, извършвана от научни работници, студенти и стажанти, както и при извършване на дейност на свободна практика.

Какви допълнителни разрешения са нужни
След като работодателят се е снабдил с разрешение за работа, когато е необходимо такова, следват процедурите по уреждане на различните видове разрешения за пребиваване на чужденците в България. Подробните правила в тази връзка се съдържат в Закона за чужденците и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане, които са синхронизирани с новите положения по Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност.

В новия закон, както и в закона за чужденците, е въведено и единно разрешение за пребиваване и работа. Очаква се подробните процедури по издаването му да бъдат доразвити в неговия правилник по прилагането.

След като чуждестранният работник вече има разрешение за достъп до пазара на труда, работодателят трябва в 7-дневен срок от датата на действителното започване на работа на гражданина на трета държава да уведоми за това Главната инспекция по труда. В тридневен срок от датата на прекратяване на заетостта работодателят трябва да уведоми Агенцията по заетостта.

Както се вижда, въпреки че правилата за работа на чужденци в България са събрани в един основен нормативен акт, процедурите в отделните случаи са много различни и свързани с голям брой документи. Тъй като голяма част от документите трябва да идват от държавата на чужденеца и съответно да бъдат превеждани и легализирани тук, е препоръчително, преди да се започне процедура пред Агенцията по заетостта или другите компетентни органи, да се проведе подробна консултация със служители на съответните ведомства. Това би позволило правилен избор на вида разрешение, което е най-удачно за конкретната ситуация, както и подготвеност за необходимите документи и времеви рамки.

Също така трябва да се има предвид и едно изискване, което често чужденците намират за странно, но е изрично записано и в новия закон – при кандидатстването за достъп до пазара на труда чужденецът трябва да пребивава извън територията на България.

Снимка

[Личен архив] 

Ивелина Василева е адвокат и работи в сътрудничество с австрийската правна кантора Schoenherr от 2007 г. Тя има дългогодишен опит с акцент в областта на трудовото и корпоративното право. Завършила е право в Софийския университет "Св. Климент Охридски" и е член на Софийската адвокатска колегия.


Share Tweet Share
още от тази рубрика:

Реклама

Реклама

© 2003-2020 Икономедиа АД съгласно Общи условия за ползване. Политика за бисквитките. Декларация за поверителност.
Общи условия за публикуване на обява ново.
Поставянето на връзки към материали в сайтовете на Икономедиа е свободно. Уеб разработка и дизайн на Икономедиа. Сайтът използва графични елементи от famfamfam + DryIcons. Някои снимки © 2020 Associated Press и Reuters. Всички права запазени.
Действителни собственици на настоящото издание са Иво Георгиев Прокопиев и Теодор Иванов Захов.
mobile Към мобилната версия на сайта

Бизнес: КапиталКариериБизнесРегалОдитFoton.bg

Новини: ДневникЕвропа

IT: IDG.BGComputerworldPC WorldCIONetworkworld

Развлечение: БакхусLIGHT

На английски: KQuarterly