С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK
Регистрация

20 въпроса, които да си зададете, когато избирате MBA

Практически съвети как да оцените дали бизнес обучението, към което сте се насочили, ще спомогне за кариерния ви успех
Share Tweet Share
Снимка

[Shutterstock] 

Според изследване на Bain&Co, завършилите MBA програми определят "кариерния успех" по идентичен начин, без значение дали са мъже или жени. И за двата пола на първо място той означава "влияние" (impact) -отговор, посочен от 50% от мъжете и 62% от жените.

За мъжете втората дефиниция за кариерен успех е "финансов просперитет" (wealth)(37%).
При жените на второ място е "знанието" (knowledge), което се нарежда като трети най-важен приоритет при мъжете (съответно посочен от 35% при жените и 32% от мъжете, участвали в проучването).

За да бъдат постигнати тези цели обаче, MBA кандидатите трябва да проучат дали програмата, от която се интересуват, наистина ще гарантира кариерния им успех в тези 3 направления. Затова препоръката ми е да направите щателно проучване на вариантите.

За целта ви препоръчвам да си отговорите на 20 основни въпроса. Те са групирани в 3 категории, следвайки 3-те дефиниции за кариерен успех. Въпросите не са подредени по степен на важност. По-важна е цялостната картина, която ще обрисуват отговорите ви.

Влияние

#1 Какво е нивото на акредитация на програмата?
Акредитацията гарантира качеството на MBA програмата. Акредитиращите институции са: The Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB), EFMD Quality Improvement System (EQUIS) и The Association of MBAs (AMBA). В световен мащаб има над 14 000 бизнес училища, като MBA програмата на по-малко от 1% от тях има най-високата степен на акредитация - тройна, т.е. и от трите институции.

Бизнес училищата с тройна акредитация се класират най-високо в различните класации.
Това са MBA програмите, които са световно признати и които дават възможност на техните алумни да работят навсякъде по света.

#2 Какъв е профилът на завършващите? От кои компании? На какви позиции? В какъв възрастов диапазон?
Отговорът на този въпрос ще ви помогне да прецените дали това е групата хора, които ще спомогнат за следващите стъпки в кариерното ви развитие. Също така, ще можете да прецените дали това е групата хора, сред които бихте искали да се впишете.

Контактите, които имате по време на следването с вашите колеги, добавят стойност, която не може да се оцени с материално изражение. Затова обърнете много специално внимание на този въпрос.

#3 Университетът с кои други организации, включителнокомпании, има сключени дългосрочни партньорства? До кои организации завършилите тази MBA имат достъп въз основа дипломата си?
Колкото по-голямо е влиянието на университета, толкова по-обширни са възможностите, до които ще имате достъп, веднага щом завършите.
Например MBA програмата, която съм завършила, осигурява автоматично членство в The Chartered Management Institute, London, както и в световната MBA Асоциация – Assosciation of MBAs (AMBA).

#4 Какви ценности насърчава програмата в начина на мислене?
Този въпрос е от изключителна важност, но попада и сред тези, на които ще ви е изключително трудно да си отговорите еднозначно. Ценностите в начина на мислене, насърчавани от пограмата, ще ви направят пригодни за работа в компании, които имат същите ценности. И обратно, ако дадена компания няма тези ценности, няма да ви оцени. По тази причина отговорът на този въпрос е критичен.

За ценностите в начина на мислене може до известна степен да се съди от примерни учебни материали, предоставяни от даден университет на изложения. Друг източник би могъл да бъде сайта на университета, съответно MBA програмата. По мое мнение обаче най-достоверна информация бихте получили от алумни.

#5 Редовна (fulltime) или задочна (part-time) е формата на обучение на MBA програмата?
Включвам този въпрос в категорията "Влияние", тъй като отговорът ще ви помогне да си отговорите дали ще запазите досегашната си сфера на влияние (настояща работа и семейство) или ще се наложи да "скъсате" за известен период от време. Задочната форма на обучение предоставя възможостта да се следва без откъсване от семейството и настоящата работа. Същевременно обаче продължителността на следването в двата случая е различна. Програмите с редовна форма на обучение са с продължителност 1 или 2 години, докато тези със задочна - 3-4 години.

#6 Какви са средствата за комуникация с другите студенти осигурява програмата и университета?
Дали университетът предоставя нужните технически средства, които да направят комуникацията с колегите ви безпрепятствена от всяка точка на света по всяко време? Отговорът на този въпрос ще ви покаже дали програмата наистина е световна или само регионална.

#7 Университетът продължава ли контакта с алумни след завършването?
Положителен отговор на този въпрос ще означава, че ще имате достъп до нови партньорста на университета, нови научни изследвания, други алумни, завършили преди или след вас и т.н.

#8 Програмата достъпна ли е от много места/всяко място на света?
Ако да, това автоматично означава, че хората, които следват, също са от всички части на света. Това е изключитело важно, когато планирате кариерно развитие в дадена държава, тъй като ще имате достъп до алумни в същата страна.

Финансов просперитет

#9 Какъв дял от завършилите тази MBA, какъв процент повишение на заплатата имат и кога се случва това?
Вариантите за повишение на възнаграждението могат да бъдат няколко:

-
още докато следват
-
до 1 година след завършването
- до 3 години
-
до 5 години след дипломирането.

Отговорът на този въпрос можете да извлечете от класациите, които оценят MBA програмата. Информацията ще ви помогне да прецените ориентировъчно каква е вероятността да постигнете възвращаемост на инвестицията, която влагате.

#10 По какъв начин ще платите обучението си?
Тук вариантите са:
- сами да финансирате обучението си
-
спонсорство от работодател/компания
-
хибриден вариант между първите две опции

Освен това университетът предоставя специални начини за плащане, които може да са:
-
стипендии
-
фонд, от който се отпуска "кредит", равен на учебната такса, а впоследствие сумата се погасява на месечни вноски.

Отговорът на този въпрос ще ви даде представа доколко следването ще се отрази на текущото ви финансово състояние.

#11 Кои компании проявяват най-силен интерес към завършилите тази MBA програма и имат ли присъствие в държавата, в която желая да живея, например България?
Много често университетът предоставя и възможности за пряка връзка с компании, с които поддържа контакт. Обикновено учебното заведение публикува и обяви за свободни позиции в тяхсред свои алумни. Тук естествено идва следващият въпрос:

#12 Университетът има ли кариерен център (Career Advisory Services)?
Наличието на такъв повишава шансовете да си намерите по-добра работа по време на или след завършването ви.

Знание

#13 Какви са входните изисквания на програмата?
Всеки университет има специфични критерии за прием. Най-често те са:

-
GMAT резултати. Изискват се обикновено от американската школа университети.
-
Определен брой години доказан мениджърски опит
-
Завършена определена образователна степен
-
Ниво на владеене на език и др.

Отговорът на този въпрос определя входното ниво на знания, което ви е необходимо, за да започнете.

#14 На какъв език се провежда програмата?
Международните MBA програми се провеждат на езиците, които имат най-широко международно приложение в наши дни. Тази характеристика ви гарантира взаимодействие с професионалисти от различни държави.

#15 Каква е гъвкавостта на програмата? Има ли свободно избираеми модули, така че кандидатът да адаптира програмата спрямо личните си планове за кариерно развитие?
Гъвкавостта на програмата в тази насока е от изключително значение, за да я адаптирате спрямо силните си страни и най-вдъхновяващите ви интереси.

#16 Дали/как програмата реализира симбиозата между теория и практика?
Колкото по-активно движение по оста "теория-практика" предполага структурата на една MBA програма, толкова по-подготвени ще бъдете да работите при всякакви обстоятелства, във всякакви компании.

#17 Кои са преподавателите? Какъв е достъпът и предвидените средства за пряка комуникация с тях?
Нивото на компетентност на преподавателите говори за нивото на MBA програмата. Възможността да черпите от богатството на практическо познание на преподавателите е другата добавена стойност на обучението, която няма материално изражение.

#18 Програмата осигурява ли продължаващо професионално развитие (Continual Professional Development) за алумни?
Това може да са: курсове, конференции, свободен достъп до знание под различна форма, свободен достъп до партньорствата на университета и т.н.

Всяка MBA програма е снимка във времето - практическата среда се променя, нивото на теоретично познание също. В един момент е възможно знанието, за което сте платили толкова много, да се окаже не много релевантно. Това е причината положителният отговор на този въпрос да е от критично значение. Необходимо е непрекъснато да следите промените и да не спирате да се обогатявате, след като завършите MBA. Същевременно вашите способности да следите промените са твърде ограничени. Ако университетът ви предоставя възможност да следите новите тенденции и дад сте в крак с тях, стойността на тази MBA програма е изключително висока.

#19 Програмата осигурява ли ментори, които лично да подпомагат студента при затруднения при следването?
Следването продължава години, през които всеки се сблъсква и с трудни моменти. Именно тогава помощта на ментор е факторът, който може да ви помогне да преодолеете затрудненията си и да продължите нататък.

#20 Предвижда ли програмата т.нар. applied research или анализ на съществуващите в практиката проблеми и разработване на теоретични модели въз основа установените резултати?
Положителният отговор на този въпрос потвърждава степента, в която MBA програмата ще ви обучи на практически умения. Което в крайна сметка е най-важното.

Възможно най-точен отговор на всички тези въпроси бихте получили от алумни. Анализът им ще ви гарантира избора на MBA програма, която си заслужава инвестицията и най-вече ще я възвърне, предоставяйки ви най-високите шансове за кариерно развитие.

Снимка

 


Силвия Павлова е завършила MBA към The Open University Business School, UK (OUBS) през 2013 г. Програмата й има тройна акредитация – от AACSB, EQUIS и AMBA. Тя е един от 42-мата ментори на OUBS, които подпомагат MBA и BBA студенти в следването им, както и ментор към The Chartered Management Institute (CMI), Лондон. Тя е и съавтор на книгата The MBA Guide to Mentoring.
Тя има над 10 години опит на високи мениджърски позиции, като последните 8 години е била вътрешен консултат по въпроси на преструктуриране и представител на инвеститора към "Сиенит Холдинг" АД.
За да получавате бюлетините на "Кариери" с новини и тенденции в областта на човешките ресурси, мениджмънта и кариерното развитие, влезте в сайта или се регистрирайте.

Станете част от онлайн общността на "Кариери". Включете се в нашите дискусии и анкети и през социалните мрежи: Facebook; Twitter; LinkedIn; Google+; Pinterest.

Share Tweet Share
още от тази рубрика:

Реклама

Реклама

© 2003-2020 Икономедиа АД съгласно Общи условия за ползване. Политика за бисквитките. Декларация за поверителност.
Общи условия за публикуване на обява ново.
Поставянето на връзки към материали в сайтовете на Икономедиа е свободно. Уеб разработка и дизайн на Икономедиа. Сайтът използва графични елементи от famfamfam + DryIcons. Някои снимки © 2020 Associated Press и Reuters. Всички права запазени.
Действителни собственици на настоящото издание са Иво Георгиев Прокопиев и Теодор Иванов Захов.
mobile Към мобилната версия на сайта

Бизнес: КапиталКариериБизнесРегалОдитFoton.bg

Новини: ДневникЕвропа

IT: IDG.BGComputerworldPC WorldCIONetworkworld

Развлечение: БакхусLIGHT

На английски: KQuarterly