С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK
Регистрация

Инспектор по приходите

14 Сеп 2018 | Показана 434 пъти

Шрифт

+ Картинка -
 • ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВАКАНТНАТА ПОЗИЦИЯ
 • Позиция:
  Инспектор по приходите
 • Работна сфера:
  Администрация
 • Референтен номер:
  15
 • Задължения и отговорности:
  О Б Я В Л Е Н И Е
   
  Териториална дирекция на Национална агенция за приходите (ТД на НАП) София, ул. „Аксаков“ № 21, на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител (ЗДСл), чл. 14, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС) и Заповед № РД-01-1592/10.09.2018 г. на директора на ТД на НАП София
   
  ОБЯВЯВА КОНКУРС
   
  В дирекция „Обслужване“, ТД на НАП София за 12 (дванадесет) свободни щатни бройки от длъжността „инспектор по приходите”, както следва:
  - за 3 (три) св.щ.бр. в отдел „Регистрация”, дирекция „Обслужване“;
  - за 7 (седем) св.щ.бр. в отдел „Услуги за клиенти” /УК/, дирекция „Обслужване“, с място на работа град София;
  - за 2 (две) св.щ.бр. в отдел „Обслужване”, дирекция „Средни данъкоплатци и осигурители“ /СДО/.
  Описание на длъжността „инспектор по приходите”:
  • в отдел „Регистрация“: регистрация/дерегистрация на задължените лица и свързаните с тези дейности проверки; приемане/обработка на данъчни и осигурителни декларации и други актове и документи; предоставяне на услуги и информация на клиенти; установяване на административни нарушения; установяване на задължения за данъци и осигурителни вноски; предоставяне на информация на органи по приходите и външни институции.
  • в отдел „Услуги за клиенти“: издаване на документи, оказване на методологическа помощ на клиенти по прилагане на данъчното и осигурителното законодателство, прием и обработка на данъчни и осигурителни декларации, проверки по прихващане и възстановяване на надвнесени данъци и осигуровки. Регистрация и дерегистрация по специални закони, регистриране на трудови договори. Установяване на административни нарушения и съставяне на АУАН и др.;
  • в отдел „Обслужване“, дирекция СДО: регистрация/дерегистрация на задължените лица и свързаните с тези дейности и проверки; приемане/обработка на данъчни и осигурителни декларации и други актове и документи; предоставяне на услуги и информация на клиенти; установяване на административни нарушения; установяване на задължения за данъци и осигурителни вноски; предоставяне на информация на органи по приходите и външни институции;
  Начин за провеждане на конкурса:
  - тестът за установяване на професионални знания и умения ще включва въпроси от областта на процесуалното и материалното данъчно и осигурително законодателство  /Закон за Националната агенция за приходите (ЗНАП), Закон за държавния служител (ЗДСл), Данъчно-осигурителен процесуален кодекс (ДОПК), Кодекс за социално осигуряване (КСО), Закон за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), Закон за данък върху добавената стойност (ЗДДС), Закон за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), Закон за административните нарушения и наказания (ЗАНН), Закон за счетоводството (ЗСч), Закон за здравното осигуряване (ЗЗО)/.
  - интервю-събеседване.
   
 • Изисквания към кандидатите:
  Кандидатите за заемане на длъжността следва да отговарят на следните минимални изисквания, предвидени в нормативни актове:
  a) да отговарят на условията по чл. 7, ал. 1 и ал. 2 от ЗДСл;*
  б) да притежават минимална образователна степен: бакалавър;
  в) професионален опит: не се изисква или придобит V младши ранг като държавен служител;
  г) да притежават следните компетентности: ориентация към резултати; работа в екип; фокус към клиента (вътрешен/външен); комуникативна компетентност; професионална компетентност; аналитична компетентност.
  Необходимите документи (ясни и четивни), които кандидатите следва да представят, съгласно чл. 17 от НПКДС за участие в конкурса са:
  а) заявление за участие в конкурса по образец съгласно Приложение № 2 към  чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС);
  б) декларация от лицето за неговото гражданство и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено от правото да заема длъжността, за която кандидатства (чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС);
  в) декларация за информирано съгласие, относно обработването на лични данни на кандидатите за заемане на длъжност в Националната агенция за приходите;
   г) копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителни квалификации, които се изискват за длъжността;
  д) копие от документи, удостоверяващи придобития ранг като държавен служител, ако има такъв.
  * Кандидатите следва да се запознаят с условията на чл. 9 от Закона за Националната агенция за приходите, които са необходими предпоставки за заемане на длъжност в НАП.
 • Предимства на кандидатите:
  Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство:
  - висше образование с насоченост към икономика;
  - компютърни умения – много добро познаване и ползване на основните приложения на Microsoft Office.
 • Градове:
  София
 • Работно време:
  Пълен работен ден
 • Тип заетост:
  Постоянна
 • Фирмата предлага:
  Минималният размер на основната заплата за длъжността „инспектор по приходите” в дирекция „Обслужване“ е 923 лв.
 • Документи за кандидатстване:


 • Предпочитан начин за получаване на документите:
  Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник (оригинал на нотариално заверено пълномощно) в 14-дневен срок след публикуване на обявлението (до 28.09.2018 г. вкл.), в деловодството на ТД на НАП София, с адрес гр. София, ул. „Аксаков” – приемна на деловодството (ниското тяло, находящо се между ул. „Аксаков” № 29 и № 31, всеки работен ден от 10:00 ч. до 12:00 ч. и от 14:00 ч. до 17:00 часа. Списъците и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на входната врата на ТД на НАП София, с адрес гр. София, ул. „Аксаков” № 21 и на официалната страница на НАП www.nap.bg (раздел „ЗА НАП“, подраздел „Работа в НАП“).
 • Крайна дата за приемане на документи:
  28/09/2018
 • Име на фирмата: Национална агенция за приходите (НАП)

  Индустрия/бизнес сектор: Управление на човешките ресурси

  Допълнителна информация: Национална агенция за приходите (НАП) е водеща агенция в държавния сектор, специализирана в администрирането и събирането на данъци, осигурителни вноски и други публични вземания съгласно законите на Република България. НАП е с утвърден имидж в държавната администрация и се стреми да поддържа високо ниво на доверие сред своите клиенти и партньори. От изключителна важност за постигане целите на Агенцията са професионализмът и експертизата на служители й. Повишаването и поддържането на качеството в работата гарантира, че организацията може да отговори на настоящите и бъдещи предизвикателства и изисквания към нея. Бъдете част от НАП! „Отговорни днес. Сигурни за утре.“

  Е-mail: v.arabadzhieva@ro22.nra.bg

  Телефон: 02/9859 3771

  Лице за контакт и допълнителна информация: Велина Арабаджиева

  ПОВЕЧЕ ЗА ТАЗИ КОМПАНИЯ В: Форума, Съдържанието на сайта, Capital.bg, Dnevnik.bg

 • Печат
 • Изпращане
 • Споделяне
 • Twitter
 • Споделяне във Facebook Facebook

Реклама

Реклама

© 2003-2018 Икономедиа АД съгласно Общи условия за ползване ново. Политика за бисквитките ново. Декларация за поверителност ново.
Поставянето на връзки към материали в сайтовете на Икономедиа е свободно. Уеб разработка и дизайн на Икономедиа. Сайтът използва графични елементи от famfamfam + DryIcons. Някои снимки © 2018 Associated Press и Reuters. Всички права запазени.
Действителни собственици на настоящото издание са Иво Георгиев Прокопиев и Теодор Иванов Захов.
mobile Към мобилната версия на сайта

Бизнес: КапиталКариериБизнесРегалГрадът.bgОдитFoton.bg

Новини: ДневникЕвропа

IT: IDG.BGComputerworldPC WorldCIONetworkworld

Развлечение: БакхусLIGHT

На английски: KQuarterly