С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK
Регистрация

ДВЕ ДЛЪЖНОСТИ „СТАРШИ ЕКСПЕРТ” в сектор УСПМТБТ, отдел СД, д-я ФУС

26 Юни 2020 | Показана 641 пъти

Шрифт

+ Картинка -
 • ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВАКАНТНАТА ПОЗИЦИЯ
 • Позиция:
  ДВЕ ДЛЪЖНОСТИ „СТАРШИ ЕКСПЕРТ” в сектор УСПМТБТ, отдел СД, д-я ФУС
 • Задължения и изисквания към кандидатите:
  Министерството на финансите, ул. “Г. С. Раковски” № 102, на основание чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № ЗМФ – 409 от 24.06.2020 г. на министъра на финансите

  ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДВЕ ДЛЪЖНОСТИ „СТАРШИ ЕКСПЕРТ” в сектор „Управление на собствеността, поддръжка на материално-техническата база и транспорт“, отдел „Стопански дейности“ на дирекция „Финанси и управление на собствеността“, както следва:
  1. Минималните изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на всяка от конкурсните длъжности са: - образование: висше, минимална образователно-квалификационна степен – „бакалавър“; - професионален опит: 2 години опит в бюджетната и/или стопанската сфера, или придобит IV младши ранг.
  2. Допълнителните изисквания за всяка от конкурсните длъжности са: - висше образование в областта на стопанските или техническите науки; - компютърни умения – MS Office, правно-информационни продукти, Internet; - знания и умения в областта на законодателството свързано с управлението на държавната собственост, стопанисване и поддръжка на материално-техническата база в т.ч. Закона за задълженията и договорите, Закона за държавната собственост и Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки и други.
  3. Начинът за провеждане на конкурса за конкурсните длъжности е: - решаване на тест; - интервю. 4. Необходимите документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса са: - заявление за участие в конкурс съгласно Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДСл); - декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл; - копия на документи за придобита образователно-квалификационна степен и за допълнителни квалификации; дипломи, издадени в чужбина следва да бъдат признати по реда на Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища, приета с Постановление № 168 на Министерския съвет от 2000 г., обн., ДВ, бр. 69 от 2000 г., посл. изм. и доп., бр. 28 от 05.04.2019 г.; Забележка: ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като в тези случаи копие на диплома не се прилага; - копия на документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит и/или придобития ранг (копия на трудова книжка и/или служебна книжка, и/или осигурителна книжка и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина).
  5. Документите следва да бъдат представени в срок до 06.07.2020 г. включително по един от следните начини: - лично или чрез пълномощник, в сградата на Министерството на финансите, Приемна (стая № 1) на партерния етаж – входа от ул. “Георги Бенковски”, всеки работен ден от 10:00 до 12:30 и от 14:00 до 16:30 часа; - по електронен път на адрес HR-Select@minfin.bg, като в този случай заявлението за участие в конкурс и декларацията чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис. 7. Списъците и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на информационни табла във фоайето на входа на министерството на адрес - гр. София, ул. „Г. С. Раковски” № 102 и пред Приемна (стая № 1) - входа от ул. “Георги Бенковски”, както и на интернет страницата на министерството - https://www.minfin.bg.
  8. Описание на длъжността: отговаря за изпълнението на договорите, свързани с поддръжка на сградите и собствеността в рамките на компетентностите на отдел „Стопански дейности“; организира обслужването, поддръжката и ремонта на офис техниката и други видове електронна техника, включително и на автомобилите от гаража на Министерството на финансите. 9. Размерът на основната заплата за конкурсните длъжности е от 610 до 2900 лв., като индивидуалният размер ще бъде определен при назначаването съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за държавния служител и Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация. Образци на заявление за участие в конкурс и декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС могат да се изтеглят от Интернет страницата на министерството - http://www.minfin.bg/bg/page/17
 • Населено място:
  София
 • Тип заетост:
  Постоянна заетост
 • Работно време:
  Пълен работен ден
 • Работна сфера:
  Администрация
 •  
 • Печат
 • Изпращане
 • Споделяне
 • Facebook
 • LinkedIn
 • Twitter
© 2003-2020 Икономедиа АД съгласно Общи условия за ползване. Политика за бисквитките. Декларация за поверителност.
Общи условия за публикуване на обява ново.
Поставянето на връзки към материали в сайтовете на Икономедиа е свободно. Уеб разработка и дизайн на Икономедиа. Сайтът използва графични елементи от famfamfam + DryIcons. Някои снимки © 2020 Associated Press и Reuters. Всички права запазени.
Действителни собственици на настоящото издание са Иво Георгиев Прокопиев и Теодор Иванов Захов.
mobile Към мобилната версия на сайта

Бизнес: КапиталКариериБизнесРегалОдитFoton.bg

Новини: ДневникЕвропа

IT: IDG.BGComputerworldPC WorldCIONetworkworld

Развлечение: БакхусLIGHT

На английски: KQuarterly